Belastning og konstruktioner - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

Belastning og konstruktioner - Byg-Erfa

Taghavers Tektonik 7/6 2011

Grønne tage –

Belastning og konstruktioner

Civilingeniør

Karin Dyhr Walsted


Taghaver: Belastning og taghælding

Ekstensive: 0,5 – 1,6 kN/m 2 (0-160 kg/m 2 )

• Eventuel 0,2 kN/m 2 (20 kg/m 2 )systemopbygning, f.eks. ved

bølgeeternit

Taghældning: 0 - 25°

> 25°kræver særlig foranstaltninger at fastgøre

Intensive tage: 1,6 – 10 kN/m 2 (160 kg/m 2 -1 T/m 2 )

Taghældning: 0 – 2,5°


Konsekvensklasser


Konsekvensklassen bestemmer K FI

– Konsekvensklasse CC3: K FI = 1,1

• Høj risiko for tab af menneskeliv, etagebyggeri 12 m. over

terræn, centre, stadions mv.

– Konsekvensklasse CC2: K FI = 1,0

• Middelrisiko for tab af menneskeliv, en - og toetagers byggeri

– Konsekvensklasse CC1: K FI = 0,9

• Minimal risiko for tab af menneskeliv, lagerhaller med lille

spændvidde, landbrugsbygninger, skure mv.


Beregninger – Grønne miljøer


Fri Permanent LastLastkombinationer:

Anvendelsesgrænse

• 1,0


Brudlast

– 6.10 EQU, K FI x 1,1

– 6.10a STR, K FI x 1,2

– 6.10b STR, K FI x 1,0


Ulykkeslast

– 1,0


Må ikke regnes til gunst for konstruktionen


Vind-last


Randzonen

– Opkant i form af murkrone/aluprofil

Belastning i randzonen, se figur

– Skinne/kantliste, som klemmer ned på det grønne tag


Hvilke bygninger skal man kigge efter:


Bygninger som typisk kan bære

– Gamle Industribygninger, hvor der har været aggregater på

taget

– Ældre bygninger hvor der har været en transformerstation

på taget


Tage hvor den bærende del er forspændte betonkonstruktioner


Nybyggeri, hvor det er taget med i dimensioneringen fra start


Ved Renovering:

Samlet last fra taget =< X ingen konsekvens

Samlet last fra taget = x+1 eftervises efter EuroCode

– Kan give problemer mht.

• Snebelastning (ophobning)

• Andre belastninger og koefficienter både på konstruktioner og

materialer

– Ny bygninger kommet til, som kan være lægiver, og

hermed sneophobning


Hvad kan man ellers gøre:

Lave grønt tag på halvdelen af taget (som vi har gjort)

Forstærke konstruktionen indvendigt, som udvendigt

Ved etager byggeri, omdanne tagrummet/øverste etage

Lave en selvstændig konstruktion til det grønne tag, afhængig

af underliggende konstruktion

– Mur, bærende vægge, søjler mv. kan der ofte godt føres

ekstra last til


Hvad skal man ellers være opmærksom på


Kommuner

– Lokalplaner

• Tagenes udseende kan være beskrevet

– Materialer

– Hældning

More magazines by this user
Similar magazines