BYGGETEKNISKE SEMINARER EFTERÅR 2010 - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

BYGGETEKNISKE SEMINARER EFTERÅR 2010 - Byg-Erfa

BYGGETEKNISKE SEMINARER

EFTERÅR 2010

Tagboliger

Hørsholm, 23. september 2010, kl. 9.00 – 16.00

Efterisolering

Esbjerg, 7. oktober 2010, kl. 9.00 – 16.00

Efterisolering

Hørsholm, 14. oktober 2010, kl. 9.00 – 16.00

Bygningsreglement 2010

Ballerup, 25. oktober 2010, kl. 10.00 – 16.00

Afløbsinstallationer

– nyanlæg, vedligehold, reparation og fornyelse

Taastrup, 26. oktober 2010, kl. 13.00 – 17.00

Bygningsreglement 2010

Esbjerg, 2. november 2010 kl. 10.00 – 16.00

Bygningsreglement 2010

Aalborg, 16. november 2010, kl. 10.00 – 16.00

Tagkonstruktioner

– undertage, brand-, fugt- og energiforhold

Odense, 16. november 2010, kl. 13.00 – 17.00

Energibehov

Hørsholm, 23. november 2010, kl. 9.00 – 16.00

Fugt

Hørsholm, 30. november 2010, kl. 9.00 – 16.00

Asbest

Hørsholm, 4. november 2010, kl. 13.00 – 16.00

Korrosion

Hørsholm, 25. november 2010, kl. 9.00 – 16.00


t

Bygningsreglement 2010

Seminar om SBi-anvisning 230

• Ballerup, 25. oktober 2010 kl. 10.00 – 16.00

• Esbjerg, 2. november 2010 kl. 10.00 – 16.00

• Aalborg, 16. november 2010 kl. 10.00 – 16.00

Pris 2.900 kroner (ekskl. moms)

Alle deltagere får udleveret SBi-anvisning 230.

Efterisolering

Seminar om SBi-anvisning 221 m.fl

• Esbjerg, 7. oktober 2010 kl. 9.00 – 16.00

• Hørsholm, 14. oktober 2010 kl. 9.00 – 16.00

Pris 2.900 kroner (ekskl. moms)

Alle deltagere får udleveret SBi-anvisning 221.

Energibehov

Seminar om SBi-anvisning 213, herunder Be06

• Hørsholm, 23. november 2010, kl. 9.00 – 16.00

Pris 2.900 kroner (ekskl. moms).

Fugt

Seminar om SBi-anvisning 224

• Hørsholm, 30. november 2010, kl. 9.00 – 16.00

Pris 2.900 kroner (ekskl. moms)

Alle deltagere får udleveret SBi-anvisning 224.

Asbest

Seminar om SBi-anvisning 228 og 229

• Hørsholm, 4. november 2010, kl. 13.00 – 16.00

Pris 1.900 kroner (ekskl. moms)

Alle deltagere får udleveret SBi-anvisning 228 og SBi-anvisning 229.

Korrosion

Seminar om SBi-anvisning 227

• Hørsholm, 25. november 2010, kl. 9.00 – 16.00

Pris 2.900 kroner (ekskl. moms)

Alle deltagere får udleveret SBi-anvisning 227.

Afløbsinstallationer

– nyanlæg, vedligehold, reparation og fornyelse

Hvor kræves opmærksomhed ved planlægning, projektering og

udførelse af et byggeri, så der sikres hensigtsmæssig bygningsdrift?

Oplægsholderne gennemgår, hvordan både arkitekter, ingeniører,

konstruktører og udførende gennem alle led i byggeprocessen kan

bidrage til, fx klimaudfordringer, miljøbeskyttelse og regnvandshåndtering.

Udgangspunktet er BYG-ERFAs erfaringsblade og eksempler fra

byggeriets praksis.

• Taastrup, 26. oktober 2010, kl. 13 .00 – 17.00,

Rørcentret/Teknologisk Institut.

Alle deltagere får udleveret BYG-ERFAs temamappe om

„Kloak- og afl øbsinstallationer“

Tagkonstruktioner

– undertage, brand-, fugt- og energiforhold

Planlægning, projektering og udførelse af byggeri har afgørende

indfl ydelse på bygningen efter ibrugtagen.

Med udgangspunkt i erfaringer fra byggeriets praksis præsenteres

fx nye energikrav, efterisolering, energianlæg, brandforhold og

udførelse af dampspærre.

Dagen veksler mellem oplæg og debat, hvor også deltagernes

erfaringer bringes i spil.

• Odense, 16. november 2010 kl. 13 .00 – 17.00,

Syddansk Erhvervsskole, Center for Bygningsrestaurering.

Alle deltagere får udleveret BYG-ERFAs temamappe om

„Undertage og tagkonstruktioner“.

Deltagerpris pr. seminar:

1.200 kr. for BYG-ERFA abonnenter og medlemmer af Dansk

Byggeris Træsektion. 1.500 kr. for alle andre.

Alle priser ekskl. moms.

Tagboliger

Seminar om SBi-anvisning 225 og 226

• Hørsholm, 23. september 2010 kl. 9.00 – 16.00

Pris 2.900 kroner (ekskl. moms)

Alle deltagere får udleveret SBi-anvisning 225 og SBi-anvisning 226.

Detaljeret program og tilmelding: www.sbi.dk/seminarer eller

Julie Kastoft-Christensen (jkc@sbi.dk eller telefon 51 83 84 66).

Detaljeret program og tilmelding:

byg-erfa.dk/arrangementer eller info@byg-erfa.dk

eller telefon 44 89 06 40.

More magazines by this user
Similar magazines