Gør 1-planshuset mere energieffektivt med lys og luft - Velux

velux.dk

Gør 1-planshuset mere energieffektivt med lys og luft - Velux

Gør 1-planshuset mere

energieffektivt med lys og luft

VELUX ovenlysvinduer 2010

Bolig i

balance

www.velux.dk

VELUX

1


Gør dit 1-planshus til en sundere

og mere moderne bolig

Hos VELUX har vi i generationer produceret

ovenlys, der lukker dagslys og frisk luft

ind i hjemmet. Resultatet er levedygtige

huse, der har bedre komfort og indeklima,

et mere effektivt energiforbrug og en

langsigtet miljøprofil.

Den aktuelle klimaudfordring har øget behovet

for bæredygtige boliger, der kræver

mindre energi og udleder mindre co 2 til atmosfæren.

I en årrække har man bygget

boliger, der er ekstra godt isoleret, har små

vinduer og tykke mure. Resultatet virker

dog som en halv løsning, især fordi den

lave varmeregning som oftest inkluderer

en mørk bolig med dårligt indeklima og høj

risiko for allergi og luftvejsproblemer.

Hos VELUX tror vi på et bedre alternativ,

et aktivt hus, der benytter solen til at reducere

energiforbruget og sikrer et sundt

indeklima ved hjælp af naturlig ventilation

og masser af naturligt dagslys samt solafskærmning

til styring af lys og energi. En

bolig, der får lov at ”trække vejret” naturligt,

mens den udnytter lysets varmeenergi.

Se dit hus som en helhed

Lys og luft er naturligvis afgørende for din

boligs kvalitet, men skal dit nye ovenlys udgøre

en langsigtet løsning, så må husets

energiprofil tænkes med i projektet.

Nyt liv til dit 1-planshus

Alle 1-planshuse kan blive omdannet til boliger

med masser af lys, frisk luft og energieffektive

løsninger. Det handler kun om,

hvilken type ovenlysvinduer der passer til

dit hjem, tagets konstruktion og måden

vinduerne bruges på.

Mange 1-planshuse er ofte præget af de

begrænsninger, der kendetegner huse med

én etage. Dybe rum med tilbagetrukne facadevinduer

får boligen til at virke mørk og

unødigt dyster. ældre 1-planshuse har ofte

også mange små rum, der gør det vanskeligt

for naturligt dagslys at oplyse alle kvadratmetre.

Med ovenlysvinduer er vejen banet for

mere dagslys og naturlig ventilation. ovenlysvinduer

giver dobbelt så meget lys som

facadevinduer og får skyggerne til at forsvinde,

så boligen virker større. Samtidig

beriges hjemmet med en spændende arkitektur

og unikke lysindfald – kvaliteter, der

helt sikkert vil gøre livet omkring kogeøen,

ved spisepladsen eller i de lange gangarealer

ekstra tillokkende.

Hos VELUX ser vi din bolig som en helhed,

der bygger på tre vigtige principper: Boligens

indeklima, husets energieffektivitet

og mulighederne for at udnytte solen som

en vedvarende energikilde. Er målet en bolig

i balance, skal man helst have styr på

disse tre egen skaber i hjemmet.

Vi kalder det for en Bolig i balance.

Vedvarende energi

Bolig i

balance

Energieffektivitet

g

Sundt indeklima

2 VELUX


Indeks

Loft til kip.

Side 4-5

optimal løsning til boliger med loft til kip,

da ovenlys vil give den bedste lysspredning

i rummet.

Loft med synlige spær.

Side 6-7

Den rigtige løsning til flade lofter, hvor

gitterspærene ikke kan fjernes eller

ønskes bevaret for æstetikkens skyld.

Fladt loft med lysskakt.

Side 8-9

Til indbygning i boliger med vandrette

gips- eller trælofter.

Når klappen går op

helt af sig selv

Ventilation er helt afgørende for

en boligs indeklima. Et naturligt

luftskifte betyder at fugt og

partikler bliver ledt aktivt ud af

boligen, som derfor altid virker

frisk og indbydende.

VELUX elektrisk betjente og solcelledrevede

ovenlysvinduer gør

det muligt at styre og programmere

alle vinduets funktioner, og

kan bla. sørge for et naturligt

luftskifte, uden at vinduet behøver

at stå åbent. Energitabet ved

at skifte varm luft ud med koldt

opvejes i vid udstrækning af den

energitilførsel, der sker, når solstråler

rammer vinduesruden og

omdannes til varmeenergi.

Fladt loft med lystunnel.

Side 10-11

Velegnet løsning i tage, hvor indbygning af

VELUX ovenlysvinduer ikke er en mulighed.

oplagt til mørke rum og gangarealer, f.eks

som erstatning for kunstig belysning.

Fladt loft og tag.

Side 12-13

VELUX tilbyder to muligheder:

Vælg mellem ovenlyskuppel i isoleret

karm eller ovenlysvinduer på isoleret pult.

Kom godt igang.

Side 14-15

Når du har fundet din løsning og læst

mere om mulighederne, kan du finde

gode råd og anbefalinger til at komme

videre bagerst i brochuren.

VELUX

3


Med vinduer i kippen ser

fremtiden pludselig lysere

ud for det gamle parcelhus

for en traditionel dansk kernefamilie er et

ældre 1-planshus på ingen måde en dårlig

løsning. Der er værelser til børnene, spiseplads

i køkkenet, to badeværelser osv. Set

ud fra en moderne boligopfattelse savner

hjemmet imidlertid en meget vigtig kvalitet:

Naturligt dagslys, der kan gøre samtlige

kvadratmeter attraktive til både leg

og afslapning.

Går loftet helt til kip opnår lyset den bedste

spredning i hele rummet. Åbner du

ovenlysvinduerne sammen med en terrassedør

vil skorstenseffekten sørge for at

udskifte luften i rummet på få minutter.

Det bedste lys kommer fra zenit

Er huset indrettet med lofter til kip, kan familien

med fordel placere ovenlysvinduerne

højt oppe i kippen. Den bedste spredning

af lyset får man nemlig, når lyskilden

står højt på ”himlen” – ligesom når solen

har nået zenit. I stuen eller køkkenet vil de

højtplacerede vinduer fjerne de fleste mørke

skygger og få rummene til at syne større.

Det er som om, hjemmet får en helt ny

dimension med ovenlysvinduer.

Flere farver og mere luft

Har køkkenet været afhængigt af kunstig

belysning, vil det naturlige dagslys samtidig

få farverne tilbage i madlavningen.

Kunstigt lys kan kun gengive et begrænset

antal farver, mens naturligt lys indeholder

alle farvenuancer.

Kom godt igang, se side 14-15 eller besøg

velux.dk hvor du finder yderligere information

og inspiration

• Nordvendte ovenlysvinduer

giver et ensartet lys til værelser,

hvor der leges og arbejdes

• Fjernbetjent løsning kan

automatisere udluftningen

og reducere varmetabet

• Udvendige rulleskodder og

markiser samt indvendig

solafskærmning er med til at

holde varmen inde i kolde perioder

og ude i varme perioder

4 VELUX


Bolig i

balance

Anvendte produkter

2 stk. GGU vippevinduer, str. M08

indbygget med enkeltinddækning

i isoleringssæt samt dampspærrekrave.

Manuelt betjente vinduer:

Elektrisk betjente vinduer:

Solcelledrevne vinduer:

Samlet produktpris

Kr. 9.938,- inkl. moms

Kr. 16.313,- inkl. moms

Kr. 18.313,- inkl. moms

VELUX

5


Bolig i

balance

Anvendte produkter

3 stk. GGU vippevinduer, str. M06

indbygget med kombiinddækning,

isoleringssæt samt dampspærrekrave.

Samlet produktpris

Manuelt betjente vinduer: Kr. 14.483,- inkl. moms

Elektrisk betjente vinduer: Kr. 24.045,- inkl. moms

Solcelledrevne vinduer: Kr. 27.795,- inkl. moms

6 VELUX


Der skal mere end nogle

bjælker til at spærre for en

himmelsk udsigt

Et moderne 1-planshus bygger som oftest

på planløsninger, der inviterer lyset ind

overalt i hjemmet. Arkitekturen lokker øjet

med spændende detaljer, og uanset hvor

man stiller sig i køkkenet, stuen eller børneværelset,

er indtrykket lyst og venligt.

Selvom arkitekturen er lidt mere afdæmpet

i ældre 1-planshuse, så vil en ovenlysløsning

kunne opdatere boligen, så den nemt kan

sammenlignes med moderne boligarkitektur.

Det gælder ikke mindst for huse, hvor

tagkonstruktionen ikke er sådan at flytte

rundt på.

En arkitektonisk gevinst

Nogle gange er det umuligt at lave en løsning,

der enten fjerner eller erstatter dele

af tagkonstruktionen. Det behøver imidlertid

ikke være en ulempe, for som mange

allerede har oplevet, så kan synlige spær

give en mere levende og interessant arkitektur

i boligen. Nogle vælger ligefrem at

bevare spær i deres ovenlysløsning, selvom

de nemt kunne udelades. Årsagen er den

æstetiske gevinst, som for mange er næsten

lige så stor som selve vinduet.

Kom godt igang, se side 14-15 eller besøg

velux.dk hvor du finder yderligere information

og inspiration

• Større vinduesparti sikrer

mere lys til rummet og sparer

energi til kunstig belysning

• Fjernbetjent løsning kan

automatisere udluftningen

og reducere varmetabet

• Ovenlysvinduer optimerer

mulighederne for udluftning

VELUX

7


Lad det flade loft lette med

naturligt lys fra en lysskakt

Når man træder ind i et ældre parcelhus

fra 60erne eller 70erne, er det første, man

leder efter, som regel lyskontakten. Huset

minder om en hule med mørke gange og

små rum. Det gælder især boliger, hvor

lofterne er flade, og måske oven i købet

består af mørke træpaneler. panelerne

bærer i øvrig en stor del af skylden for, at

man siden hen har givet ældre parcelhuse

betegnelsen ”cigarkasser”.

Den utænkelige løsning

Mange boligejere tror, de hænger på de

kedelige lofter, for hvordan i himlens navn

skal lyset nå fra et vindue i taget og ned

over spisebordet, sofahjørnet eller kogeøen,

når der er loft og isolering i vejen?

Svaret er en lysskakt. Skakten bygges

som en isoleret lysning mellem loft og tag,

hvorigennem det naturlige lys kan strømme

frit fra ét eller flere ovenlysvinduer.

Lys og luft

hvor der er mest brug for det

Afhængigt af tagets konstruktion og spærbredde

er lysskakten altid en attraktiv mulighed.

Savner boligen lys over spisepladsen

i køkkenet eller henligger store dele af opholdsrummet

i mørke, så kan skakten give

naturligt lys præcis de steder, der er allermest

brug for det.

forstærk lysets spredning og få en større

rumoplevelse ved at male lysskakten hvid

og samtidig lysne evt. mørke lofter.

Samtidig giver vinduernes unikke ventilationsklap

mulighed for at lufte naturligt

ud i boligen. En funktion, som mange

ældre boliger har godt af, fordi de ofte er

mere sårbare over for fugt og skimmelsvamp.

Kom godt igang, se side 14-15 eller besøg

velux.dk hvor du finder yderligere information

og inspiration.

• Højt placerede vinduer trækker

dagslyset langt ind i huset

og giver et naturligt arbejdslys

• Fjernbetjent løsning kan

automatisere udluftningen

og reducere varmetabet

• Markiser eller anden solafskærmning

beskytter mod

sommervarmen og isolerer

mod vinterkulden

8 VELUX


Bolig i

balance

Anvendte produkter

1 stk. GGU vippevinduer, str. M06

indbygget med enkeltinddækning

i isoleringssæt samt dampspærrekrave.

Samlet produktpris:

Manuelt betjent vindue: Kr. 4.790,- inkl. moms

Elektrisk betjent vindue: Kr. 7.978,- inkl. moms

Solcelledrevet vindue: Kr. 9.228,- inkl. moms

VELUX

9


Bolig i

balance

Anvendte produkter

Komplet TWR lystunnel med lyskit.

Samlet produktpris

Kr. 4.126,- inkl. moms

10 VELUX


Der er naturligt lys for enden

af VELUX-tunnelen

Nogle steder, f.eks. i mindre badeværelser

eller fordelingsgange, kan det være praktisk

taget umuligt at installere en ovenlysløsning,

enten fordi pladsen er for trang

eller tagkonstruktionen forhindrer det.

Til disse tilfælde har VELUX udviklet

lystunnelen, som via et reflekterende rør

leder naturligt lys ned i rummet.

Op til 6500 lumen

En VELUX lystunnel er den ideelle løsning

til mindre rum og gangarealer, hvor den

primære belysning er kunstig. Lystunnellen

udgør først og fremmest et behageligt

supplement, når rummet kun har sparsom

adgang til andre naturlige lyskilder. Er

rummet helt uden vinduer, kan lyset fra

lystunnellen ligefrem være det, der igen

indlemmer ”det mørke rum” i boligen.

En ideelt placeret lysttunnel giver på en

overskyet dag lys som en 60 wattpære.

Det svarer til ca. 430 lumen, som er måleværdien

for lysets intensitet. på en solrig

sommerdag stiger dette tal helt op til

6500 lumen, og så er de dage, hvor der

altid var lamper tændte, pludselig meget

langt væk.

Det er til og med muligt at anvende lystunnelen

døgnet rundt, da der kan installeres

et 230V lyskit i tunnelen, så den kan fungere

som en lampe i de mørke tider af døgnet.

En VELUX lystunnel monteres så vidt muligt

med fast rør, da det reflekterer lyset

seks gange bedre end et fleksibelt rør. Set

udefra fremstår tunnelhovedet som et lille

ovenlysvindue. Indefra minder tunnelen

om en almindelig loftslampe – bortset fra

den lyser med naturligt, farveægte lys.

Kom godt igang, se side 14-15 eller

besøg velux.dk, hvor du finder yderligere

inspiration. Her kan du også se en animering

af lysændringerne i et rum, hvor der

er installeret en VELUX lystunnel

• Mere dagslys i rum uden

vinduer og sparer energi til

elektrisk belysning

VELUX

11


Bolig i

balance

Anvendte produkter

3 stk. ovenlyskuppel str. 80 x 80 cm.

Samlet produktpris

Elektrisk betjente kupler:

Kr. 23.438,- inkl. moms.

faste kupler:

Kr. 12.375,- inkl. moms.

Få maksimal lyseffekt med VELUX

nye ovenlyskuppel til flade tage

De fleste kender den klassiske plastickuppel,

der har leveret ovenlys til villaer med

flade tage og offentlige institutioner siden

70erne. Nu har VELUX skabt en ny udgave

af ovenlyskuplen med moderne materialer

og funktionalitet.

ovenlyskuplen er en økonomisk attraktiv

løsning, der er let at montere og nem at

vedligeholde. Kuplen er udført i klar eller

opalhvid akryl, hvilket gør den i stand til

bedre at afvise skidt og algebelægninger.

ovenlyskuplen er et energirigtigt valg, fordi

den har en meget lav U-værdi. Samtidig er

den god til at dæmpe lyden fra regn og hagl.

ovenlyskuplen fås i mange størrelser og giver

en optimal lysspredning i rummet på

grund af dens montering i niveau med taget.

Vælg mellem fast eller oplukkelig model

med elektrisk INTEGRA-betjening, som

har de samme fordele som INTEGRA ovenlysvinduer.

• Fjernbetjent løsning kan

automatisere udluftningen

og reducere varmetabet

12 VELUX


Bolig i

balance

Anvendte produkter

1 stk. GGL vippevindue, str. M04

indbygget i pultinddækning.

Samlet produktpris

Manuelt betjent vindue:

Kr. 5.754,- inkl. moms

Elektrisk betjent vindue:

Kr. 9.441,- inkl. moms

Solcelledrevet vindue:

10.691,- inkl. moms

Sæt arkitekturen i et nyt lys med

en ovenlyspult i det flade tag

Er taget helt fladt, kan en ovenlyspult give

karakter til husets ydre og moderne belysning

til boligens indre.

En ovenlyspult består af en isoleret træpult,

hvor på der er monteret et traditionelt

VELUX ovenlysvindue. pulten kan monteres

i tage med hældninger fra 0-15°, og leder

dagslyset ned i boligen via en lysskakt.

grammerbar udluftning og regnsensor, der

lukker vinduet, når det regner. Vinduet kan

leveres med alle former for udvendig og

indvendig solafskærmning, mens ventilationsklappen

sikrer naturlig udluftning.

find yderligere inspiration og brochure om

løsninger til fladt tag på velux.dk

Med en ovenlyspult bevarer du alle fordelene

ved et traditionelt VELUX ovenlysvindue.

Vælg det elektrisk betjente

INTEGRA ® eller det solcelledrevede ovenlysvindue

og oplev fordelene ved bl.a. pro-

• Højt placerede vinduer trækker

lyset langt ind i huset

VELUX

13


Kom godt igang

før du lægger dig fast på en ovenlys løsning, bør du først tage

stilling til fem vigtige trin.

Bolig i

balance

1

Når

Hvordan vender din bolig i forhold til lyset?

du planlægger placeringen af dit ovenlys, er det vigtigt at

kende boligens orientering i forhold til verdenshjørnerne. Vender

ovenlyset mod syd, vil rummet få et meget stærkt og

varmt lys, der skal kontrolleres med f.eks. en markise. Det kan

også være en god idé at montere vinduerne højt, så lyset først

rammer en væg og dernæst falder blødt ned i rummet.

placerer du vinduerne i en nordvendt tagflade, vil lyset være

mere køligt og blødt. Nordlys er godt arbejdslys, men orienteringen

mod det kolde verdenshjørne kan betyde, du bør isolere

med et gardin, en rulleskodde eller en ekstra lavenergirude.

Til gengæld kan du montere vinduet så lavt, du vil, og nyde

udsigten uden at blive blændet af solen.

2

Rummets

Vælg de rigtige typer ovenlysvinduer

funktion, husets arkitektur og dine behov for lys

og udsyn afgør, hvor mange vinduer og hvilken type, du bør

vælge. Hos VELUX anbefaler vi altid et rudeareal, der svarer

til 10-20 % af rummets gulvareal.

Sidder vinduerne i et tag over 15° og sidder vinduerne højt eller

er svært tilgængelige, bør du vælge vippevinduer med det

elektrisk fjernbetjente INTEGRA-system eller solcelledrevet

system. Er taget under 15° har du mulighed for at anvende

VELUX ovenlyskuppel, enten som fast eller elektrisk oplukkelig.

INTEGRA ®

Elektrisk styret

vippevindue

Vippevindue

Solcelledrevet

vippevindue

ovenlyskuppel

fås både fast og

elektrisk styret

14 VELUX


3

Vælg den rigtige overflade på vinduet

Hvilke overflader skal vinduets ramme, karm og beklædning bestå af?

Nogle er f.eks. gode til vådrum, mens andre gør sig godt på klassiske

hustyper. Undersøg hvilke egenskaber de forskellige materialer har,

og hvordan du udnytter dem bedst muligt i boligen.

Udvendigt

Aluminium Zink Kobber

Indvendigt

4

Vælg rudetype efter rummet og vinduets funktion

Polyuretanvinduer

Klarlakerede

vinduer

Hvidmalede

vinduer

Alle VELUX ovenlysvinduer er som standard udstyret med lavenergiruder

med hærdet glas på ydersiden. Har du brug for en rudetype med

særlig isoleringsevne, støjdæmpende funktion eller andre specifikke

egenskaber, så tilbyder vi en række skræddersyede rudeløsninger, der

opfylder de allerflestes behov.

5

Regulér lys og varme med solafskærmning

Enhver ovenlysløsning omfatter solafskærmning. VELUX tilbyder et

bredt sortiment af gardiner, persienner, markiser m.v., der hjælper dig

med at kontrollere lyset og gøre vinduet endnu mere energieffektivt.

Beskyt din bolig med solens varme

om sommeren har man naturligvis ikke brug for den gratis varmetilførsel.

Når du monterer solafskærmning, dæmper du automatisk

overførslen af energi mellem vinduets yder- og inderside. En effektiv

måde at dæmpe solens varmeeffekt er således ved helt at forhindre

solens stråler i at ramme ruden.

En udvendig markise kan dæmpe varmepåvirkningen med op til

90% og en rulleskodde kan dæmpe varmepåvirkningen med op til

hele 95%.

Beskyt din bolig mod varmetab

Vinduers og ruders evne til at holde varmen inde måles i U-værdi.

Jo lavere U-værdi desto bedre er vinduets eller rudens isoleringsevne.

VELUX ovenlysvinduer er som standard udstyret med de bedste ruder,

der sikrer god isoleringsevne, men ønsker du at forbedre U-værdien

yderligere kan dette gøres ved at anvende solafskærmning.

Både et rullegardin og en persienne forbedrer isoleringen med 27%

mens et mørklægningsgardin forbedrer isoleringen med op til 33%.

Læs mere om hele sortimentet på www.velux.dk og find den solafskærmning

der passer til behovet i din bolig.

VELUX 15


VELUX Danmark A/S

Ådalsvej 99

2970 Hørsholm

Telefon: 45 16 45 16

Telefax: 45 16 45 55

velux-dk@velux.com

www.velux.dk

V-DK 852 - 0110 © 2010 VELUX Group. ® VELUX, VELUX logo, INTEGRA og io-homecontrol er registrerede varemærker anvendt under licens af VELUX Group.

More magazines by this user
Similar magazines