00067-Else Jensdatter - helec.dk

helec.dk

00067-Else Jensdatter - helec.dk

Slægtstavle

No. 67

Else Jensdatter

Carl Blochs radering - Konen med Spurvene

(Her – En smuk gammel aftægtskone)

Forældre

Børn

: nr. 134 Jens Christensen og nr. 135 Anna Nielsdatter.

: Anna Andersdatter, Kjiersten Andersdatter, Ane Marie Andersdatter, Karen Marie

Andersdatter, Anne Margrethe Andersdatter (33), Nielsine Andersdatter,

Kristiane Andersdatter.

Navn

Født

Døbt

Faddere

Gift

Stilling

Død

Dødsårsag

: Else Jensdatter.

: 1785-1792 i Meilbye, Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt.

: Ingen oplysninger

: Ingen oplysninger

: 7. juni 1813 med Anders Nielsen (Smed)(66) i Brorstrup Kirke.

: Tjenestepige, husmor og aftægtskone.

: 2. november 1884 i Fyrkilde by, Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt.

Begravet fra Ravnkilde Kirke den 8. november 1884.

: Alderdom – blev 98 år gammel.

Else Jensdatter blev født i Meilbye, hvor hendes far var bonde og gaardbeboer, og hendes mor

var husmoder.

Else Jensdatter eksakte fødselsdato er ikke lagt fast, da den i forhold til de forskellige

registreringer i folketællingslister og kirkebøger varierer fra 1785 til 1792, og det er ikke

muligt at finde fødselsregistreringen i kirkebøgerne, da Brorstrup har opbevaret kirkebøger fra

1799.

Hun blev født som det tredje barn i ægteskabet, og hun havde, så vidt det er oplyst i hvert

fald, to ældre brødre. I 1801 var hun 9 år og boede hjemme, hendes broder Christen Jensen

var 21 år og var landsoldat, og hendes broder Niels Jensen var 15 år og han boede ligeledes

hjemme.

Hendes moder, der døde som ung, fremgår af folketællingslisten fra 1787, men ikke af

folketællingslisten fra 1801, så hun må være død mellem Else Jensdatters fødsel i 1785-1792

og 1801, måske er hun endda død i forbindelse med fødslen. I kirkebogen findes der først

Leif Christensen Side 1

Redigeret 14-04-2011


Slægtstavle

registreringer af døde fra 1813. (Folketællingslisten fra 1. juli 1787 og Folketællingslisten fra 1. februar 1801

for Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt).

Der er ingen oplysninger om skolegang og konfirmation, men

sandsynligheden taler for, at Else Jensdatter boede hjemme, indtil

hun den 7. juni 1813 blev gift med Anders Nielsen (Smed), 24 år, fra

Haverslev, der i 1813 var gaardmand i Meilbye.

Else Jensdatter er registreret som værende 23 år i 1813, hvorfor hun

så må være født i 1790.

Brorstrup Kirke

De blev gift i Brorstrup Kirke, og forloverne var skoleholder Anders Gudesen og Christen

Sørensen, begge fra Meilbye. (Kirkebogen, 1799-1847, viede, side 103, nr. 1 for 1813, Brorstrup Sogn, Års

Herred, Ålborg Amt).

I 1834 boede Else Jensdatter, 44 år, fortsat i Meilbye, hvor hun boede sammen med Anders

Nielsen, som havde en gård. Hun er nævnt som husmoder, og han er nævnt som gårdmand og

sognefoged, så de må således have haft en vis status i en sådan lille by, som Meilbye var og

er, når han var gårdmand og sognefoged.

Siden ægteskabets indgåelse i 1813 fik de efterfølgende 7 børn, hvoraf 6 fortsat boede

hjemme i 1834. Deres andet barn Kjirsten Andersdatter var desværre evnesvagt fra fødslen af.

De havde endvidere en karl ansat i 1834. (Folketællingslisten fra 18. februar 1834 for Brorstrup Sogn, Års

Herred, Ålborg Amt).

I 1840 boede Else Jensen (Jensdatter), 51 år, (må så være født i 1789) og Anders Nielsen, 51

år, fortsat i Meilbye, nu sammen med fire af deres børn, men beklageligvis for familien var

deres sidste barn, Kristiane Andersdatter, død kun 1 år gammel. Anders Nielsen var fortsat

Leif Christensen Side 2

Redigeret 14-04-2011


Slægtstavle

nævnt som gårdmand og Sognefoged. (Folketællingslisten fra 1. februar 1840 for Brorstrup Sogn, Års

Herred, Ålborg Amt).

Den 30. juli 1841 blev deres datter, Anna Andersdatter, gift med Søren Nielsen i Brorstrup

Kirke. Det fremgår af Kirkebogen, at Anna Andersdatter er Sognefoged Anders Smed’s datter i

Meilbye, og at hun er 27 år. (Kirkebogen, 1799-1847, viede, side 109, nr. 3 for 1841, Brorstrup Sogn, Års

Herred, Ålborg Amt).

I 1845 boede familien, der nu bestod af Else Jensdatter, 56 år, og Anders Nielsen, 56 år, og to

af børnene, stadig i Meilbye. Anders Nielsen var fortsat registreret som gårdmand, men der var

ikke længere nævnt noget om, at han var Sognefoged. Han er endvidere nævnt med

fødestedet Haverslev, Ålborg Amt. Udover familien boede der også en tjenestekarl på bopælen.

(Folketællingslisten fra 1. februar 1845 for Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt).

Else Jensdatter’s mand, Anders Nielsen Smed, døde den 17. januar 1849 i Meilbye, og han

blev begravet fra Brorstrup Kirke den 28. januar 1849. Der er ingen oplysninger om, hvad han

døde af. Han er nævnt som værende gaardmand i Meilbye. Han blev 60 år gammel. (Kirkebogen,

1847-1864, døde mandskøn, side 198, nr. 1 for 1849, Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt).

Else Jensdatter (aftægtskone), 62 år, (må så være født i 1788) og den retarderede datter

Kirsten Andersdatter(almisselem), 33 år, flyttede efter Anders Nielsens død hen til Karen Marie

Andersdatter, 32 år, der var henholdsvis datter og søster til dem.

Karen Marie Andersdatter’s mand, Joseph Christensen, 26 år, var på dette tidspunkt udskrevet

til militærtjeneste i forbindelse med Den 1. Slesvigsk krig 1848/50, som han heldigvis kom

hjem fra i live. (Folketællingslisten fra 1. februar 1850 for Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt).

I 1855 boede Else Jensdatter, 69 år, (må så være født i 1786) i et hus i Meilbye som

aftægtskone og husmoder. Hun boede sammen med og passede sin retarderede datter Kirsten

Andersdatter, 40 år. Der var også registreret en tjenestepige hos dem, som hed Else Marie

Sørensdatter, 12 år.

Denne tjenestepige ses at være et barnebarn til Else Jensdatter som barn af hendes datter

Anna Andersdatter og Søren Nielsen. Else Marie Sørensdatter, kan man forestille sig, ønskede

at bo hos sin mormor, da der formentligt var vanskeligheder derhjemme, da hendes far, Søren

Nielsen, netop var død, og moderen Anna Andersdatter havde giftet sig endnu en gang med

Niels Sørensen den 20. november 1852. (Folketællingslisten fra 1. februar 1855 for Brorstrup Sogn, Års

Herred, Ålborg Amt).

I 1860 boede Else Jensdatter, 75 år, (må så være født i 1785) fortsat i et hus i Meilbye som

aftægtskone og husmoder. Hendes retarderede datter Kirsten Andersdatter, 45 år, boede

ligeledes fortsat hjemme hos sin moderen, men barnebarnet boede ikke længere der, men hun

var vel også blevet så gammel, at hun formentligt var kommet ud at tjene. (Folketællingslisten fra

1. februar 1860 for Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt).

Den 20. oktober 1863 døde datteren Kirsten Andersdatter, almisselem, 48 år gammel, på

dette tidspunkt fortsat boende hjemme hos sin moder i Meilbye. Hun blev begravet den 25.

oktober 1863 fra Kirken i Brorstrup. (Kirkebog, 1847-1864, døde kvindekøn, side 229, nr. 4 for 1863,

Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt).

Umiddelbart er det herefter ikke til at se, hvor Else Jensdatter har opholdt sig i perioden fra

1863 til 1880, da hun ikke i folketællingslisterne for 1870 findes i hverken Brorstrup eller

Ravnkilde, hvortil hun var flyttet i 1880.

Den 1. februar 1880 boede Else Jensdatter, 93 år, (må så være født 1787) på en gård i

Fyrkilde by, Ravnkilde, hos et barnebarn (forældre er Anna Andersdatter og Niels Sørensen),

Gaardeier Jens Christian Nielsen, 26 år, og hans hustru Maren Pedersen, 27 år, samt deres to

børn.

Endvidere boede moderen til Jens Christian Nielsen, Ane Andersdatter, 65 år, der også. Hun er

datter af Else Jensdatter, og der boede således fire generationer under samme tag.

(Folketællingslisten fra 1. februar 1880 for Fyrkilde by, Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt).

Leif Christensen Side 3

Redigeret 14-04-2011


Slægtstavle

Efter et meget langt liv, hvor hun det meste af tiden tog sig af

andre mennesker, døde Else Jensdatter, enke efter Anders Nielsen,

98 år gammel, den 2. november 1884 i Fyrkilde, Ravnkilde Sogn,

Års Herred, Ålborg Amt.

Ravnkilde Kirke

Hun blev begravet fra Kirken i Ravnkilde den 8. november 1884.

(Kirkebogen, 1866-1891, døde kvindekøn, side 317, nr. 15 for 1884, Ravnkilde

Sogn, Års Herred, Ålborg Amt).

Når hun således var 98 år gammel i 1884, så må hun jo være født i 1792, men som det kan

ses af de forskellige registreringer i Kirkebøger og Folketællingslister, variere fødedatoen fra

1785 til 1792, men da hun jf. Folketællingslisterne fra henholdsvis 1787 og 1801 er 6 år yngre

end sin broder Niels Jensen, som formentligt er født i 1786, er Else Jensdatters mest

sandsynlige fødselsår – 1792.

Kilder:

Kirkebogen, 1799-1847, viede, side 103, nr. 1 for 1813, Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt.

Kirkebogen, 1799-1847, viede, side 109, nr. 3 for 1841, Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt.

Kirkebogen, 1847-1864, døde mandskøn, side 198, nr. 1 for 1849, Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg

Amt.

Kirkebog, 1847-1864, døde kvindekøn, side 229, nr. 4 for 1863, Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg

Amt.

Kirkebogen, 1866-1891, døde kvindekøn, side 317, nr. 15 for 1884, Ravnkilde Sogn, Års Herred,

Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. juli 1787 og Folketællingslisten fra 1. februar 1801 for Brorstrup Sogn, Års

Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 18. februar 1834 for Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1840 for Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1845 for Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1850 for Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1855 for Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1860 for Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1880 for Fyrkilde by, Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt.

Maleri der viser hjemlig hygge i 1800-tallet.

Leif Christensen Side 4

Redigeret 14-04-2011


Slægtstavle

No. 67

Folketælling – 1787 og 1801

Folketællingslisten fra 1. juli 1787 og Folketællingslisten fra 1. februar 1801 for Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt.

Samme Folketællingsliste fra DDD

Folketællingslisten fra 1801

Leif Christensen Side 5

Redigeret 14-04-2011


Slægtstavle

No. 67

Kirkebog - Vielse

Kirkebogen, 1799-1847, viede, side 103, nr. 1 for 1813, Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt

Søren Nielsen’s og Else Jensdatter’s vielse den 7. juni 1813

Samme Kirkebog – udklip

Leif Christensen Side 6

Redigeret 14-04-2011


Slægtstavle

No. 67

Folketælling 1834, 1840 og 1845

Leif Christensen Side 7

Redigeret 14-04-2011


Slægtstavle

No. 67

Folketælling – 1850, 1860 og 1870

Udklip af Folketællingslisten 1860 for Meilbye, Brorstrup Sogn, Års Herred, Ålborg Amt

Leif Christensen Side 8

Redigeret 14-04-2011


Slægtstavle

No. 67

Kirkebog - døde

Kirkebogen, 1866-1891, døde kvindekøn, side 317, nr. 15 for 1884, Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt

Else Jensdatters død 2. november 1884

Samme Kirkebog – udklip venstre

Samme Kirkebog – udklip højre

Leif Christensen Side 9

Redigeret 14-04-2011


Slægtstavle

No. 67

Ålborg amt, herreder og sogne

Ålborg Amt

Leif Christensen Side 10

Redigeret 14-04-2011


No. 67

Eftertavlen for forældrene

Slægtstavle

Jens Christensen (134) og hustru Anna Nielsdatter (135)

Børn

1) 2) 3)

Christen Jensen Niels Jensen Else Jensdatter (67)

* 1780 * 1786 * 1785-1792

Brorstrup, Ålborg Brorstrup, Ålborg Hellevad, Hjørring

† † † 02-11-1884

Ravnkilde, Ålborg

G 07-06-1813 med

Anders Nielsen (66)

* 1789

Haverselv, Ålborg

† 17-01-1849

Brorstrup, Ålborg

Børnebørn

3-1)

Anna Andersdatter

* 24-01-1814

Meilbye, Ålborg


G 1. gang 30-07-1841 med

Søren Nielsen

* 15-07-1817

Gislum, Ålborg

† mellem 01-02-1850 og

20-11-1852

Brorstrup, Ålborg

G 2. gang 20-11-1852 med

Niels Sørensen

* 07-08-1815

Gislum, Ålborg

† 12-10-1874

Ravnkilde, Ålborg

3-2)

Kjiersten Andersdatter

* 07-07-1815

Meilbye, Ålborg

† 20-10-1863

Meilbye, Ålborg

Ugift.

Hendes forstand

var berøvet hende fra

barndommen af, jf. FT 1845

3-3)

Ane Marie Andersdatter

* 01-06-1817

Meilbye, Ålborg


Leif Christensen Side 11

Redigeret 14-04-2011


Slægtstavle

3-4)

Karen Marie Andersdatter

* 18-04-1819

Meilbye, Ålborg


G 29-12-1848 med

Joseph Christensen

* 07-05-1824


Han var indkaldt til den

1. Slesvigske krig 1848-1850

jf. FT 1850

3-5)

Anne Margrethe

Andersdatter (33)

* 12-07-1827

Meilbye, Ålborg

† 24-07-1873

Vestbjerg Hede, Ålborg

G 07-11-1857 med

Niels Christian Laursen (32)

* 15-08-1833

Aistrup, Randers

† 18-03-1887

Hammerup, Ålborg

3-6)

Nielsine Andersdatter

* 18-06-1830

Meilbye, Ålborg


3-7)

Kristiane Andersdatter

* 23-12-1833

Meilbye, Ålborg

† 21-12-1834

Meilbye, Ålborg

Se yderligere eftertavle under

Anne Margrethe Andersdatter (33)

Leif Christensen Side 12

Redigeret 14-04-2011

More magazines by this user
Similar magazines