Manual for Forældreworkshoppen - Social Viden til Gavn

servicestyrelsen.dk

Manual for Forældreworkshoppen - Social Viden til Gavn

Forældrekursus – ca. 4-5 gange – 2-3 gange årligt

Målgruppe

Projektdeltagere, som har 1-3 problemer i relationen til deres

barn. Hvis det er muligt inddrages også partner.

Problemerne skal i samarbejde med kontaktperson være tydeliggjort,

reflekteret og diskuteret inden visitationen. Det skal i den

forbindelse være afklaret, at familiebehandling ikke er nødvendig.

Forældre med børn i 1-2 års alderen

Forældre som har brug for, og er motiverede for at arbejde

med egen forælderrolle

Hvis der er enlige deltagere, skal der altid være 2. Hvis der

deltager par, skal der også altid være to par. Dette er for at

give mulighed for, at deltagerne kan spejle sig i andres lignende

situation

Max: 8-10 personer - fx 4-5 par.

Eksempler:

Søvnproblemer

Børn, der slår eller bider

Problemer i og omkring spisesituationen.

Problemer ifm. aflevering eller afhentning - fx i dagsinstitution

eller ved samvær

Børn, der ikke vil have kontakt til deres far eller på anden

måde afviser ham

Indadvendte eller stille børn

Urolige børn

Forældre med samarbejds- / kommunikationsproblemer omkring

barnet

Overordnet formål
At afhjælpe mindst et problem

At eksemplificere og lære forældrene en metode til at reflektere

over, forstå og løse problemer, der kan opstå i relation

til barnet

At forbedre forældrenes selvindsigt - -refleksion i relation til

barnet


EffektAt afhjælpe et problem

Øget indsigt i den sammenhæng, der er mellem børns problematiske

reaktioner og forældres udveksling i familien

Varighed/længde

5 X 3 timer inkl. pause

Hvem er ansvarlig

Psykolog, terapeut, sundhedsplejerske, socialrådgiver

Visitation

Problemet skal være grundigt undersøgt og afklaret med socialrådgiver

eller andre projektansatte, inden mødrene tilbydes adgang

til gruppen. Visitation foretages gennem grundig diskussion

på tværfagligt møde, idet vi kender mødrene fra andre grupper og

tilbud.

Side 2 / 5


Oversigt over de enkelte gange

Gang 1

Formål

At forældrenes får præsenteret, uddybet og undersøgt mindst et

problem, som de har med.

Indhold

Alle de problemstillinger, som deltagerne har valgt at tage med i

gruppen

Metode

-Forældrenes interviewes af gruppeleder på skift omkring deres

problem, dets historie og baggrund. De andre gruppedeltagere er

også velkomne med enkelte interesserede spørgsmål. Indledende

fortolkninger, løsningsforslag/-strategier og værktøjer introduceres.

Evt. hjemmeopgave: Optag problemet og situationen omkring dette

på video

Gang 2

Formål

At undersøge problemet yderligere og evaluere evt. udvikling,

stagnation eller tilbageskridt. At fremme med yderligere løsningsforslag.

IndholdForældrenes problemer i et aktuelt perspektiv

Evt. videooptagelser af problemet

Metode

Forældrenes interviewes af gruppeleder på skift omkring problemet

i et aktuelt perspektiv bl.a. med fokus på ændrede forhold.

De andre gruppedeltagere er også velkomne med interesserede

bidrag. Problemforståelse, dynamik og sammenhæng udvides.

Løsningsforslag og strategier præsenteres og diskuteres.

Materiale

Evt. Videooptagelser fra hjemmet eller alternativt fra en god

forældre tv-udsendelse fx ”forældre forfra” med Margrethe Brun

Hansen

Side 3 / 5


Gang 3

Formål

Igen at undersøge ændringer i og omkring problemet. Præsenterer

løsningsforslag. Desuden introduceres nu generaliseringer og almengørelse

af de forskellige problemer og generelle temaer omkring

børneopdragelse etc.

Indhold

De præsenterede problemer, relaterede og parallelle problemstillinger,

samt nye problemer.

Metode

Gruppemetode (beskrevet gang 1 og 2)

Materiale

F.eks. video og udsendelsen ”Forældre forfra”.

Gang 4

Formål

At forstå baggrunden for problemet, altså undersøge forældrenes

egen baggrund.(Dette kan evt. bringes ind tidligere i forløbet,

hvis det findes naturligt og relevant)

Indhold

Forældrenes egen tilknytningshistorie og hvordan deres problem i

relation til barnet kan relatere sig hertil. Evt. undervisning i kategorierne

fra det voksne tilknytningsinterview. Eksempler præsenteres

ift. Hvordan egen tilknytningshistorie påvirker ens barn.

Metode

Gruppemetode (beskrevet gang 1 og 2)

Materiale

Evt. det voksne tilknytningsinterview

Gang 5

Formål

Afslutning, evaluering og perspektivering

IndholdUndersøgelse af status mht. de problemer, som forældrene

har taget op i gruppen

Konstruktiv afslutning, evaluering i gruppen og fejring af den

Side 4 / 5


udvikling, som er sket, eller som minimum den større forståelse

Perspektivering af fremtidsudsigter, udviklingsmuligheder og

videre opgaver

Individuel skriftlig evaluering

Metode

Gruppemetode

Materiale

Evalueringsskema

Evalueringsskema Beskriv kort det indledende problem i relation til dit barn:

- I hvilken grad oplever du, at have fået en bedre forståelse af

problemet?

I høj grad, i nogen grad, Lidt, overhovedet ikke.

-I hvilken grad oplever du, at du lærte nye løsningsmuligheder og

værktøjer ift. Problemet?

I høj grad….

- Er problemet

1)Tiltage; 2) Det samme; 3) Aftaget; 4)Forsvundet

I hvilken grad er du i gruppen blevet opmærksom på noget nyt,

som du kan hjælpe dit barn med?

I høj grad …

I hvilken grad oplever du, at du er blevet bedre til at forstå sammenhængen

mellem dit barns reaktioner og så din eller din partners

måde at reagerer på?

I høj grad, …

I hvilken grad oplevede du at lære noget relevant om børn og familier

fra de eksempler, som de andre kom med i gruppen?

I høj grad,…..

Side 5 / 5

More magazines by this user
Similar magazines