Besigtigelse af rævefarm

ft.dk

Besigtigelse af rævefarm

13.00 Afgang fra Bjarne Mecklenburgs rævefarm til Ålborg lufthavn

14.00 Ankomst Ålborg lufthavn

14.05 Afgang fra Ålborg lufthavn til Ålborg station

14.30 Ankomst Ålborg station

Som det fremgår af programmet er det muligt at starte til turen enten på Ålborg

station eller i Ålborg lufthavn. Medlemmerne skal selv arrangere

transport hertil.

Da besigtigelsen af rævefarmen forgår ude i terrænet, hvor det er koldt og

mudret vil det være hensigtsmæssigt at medtage varmt tøj og gummistøvler.

Tilmelding til turen sker ved at udfylde vedhæftede tilmeldingsblanket og returnere

den snarest muligt og senest fredag den 18. januar 2008 til 2. udvalgssekretariat,

att. kontorkonsulent Tommy Jørgensen.

Med venlig hilsen

Eva Esmarch,

udvalgssekretær

2/3

More magazines by this user
Similar magazines