apr 2011 - Lyngby Kirke

lyngby.kirke.dk

apr 2011 - Lyngby Kirke

2

Kirken skal restaureres

af Jørgen Demant, formand for

menighedsrådets kirkeudvalg

Med mellemrum må en kirke renoveres.

Generationers kommen og

gåen i kirken slider ikke bare på

bænkene, men også på andet inventar.

Og nu mere end 30 år efter den

sidste renovering er det tid til igen

at få kirken sat i stand. Og det bliver

en grundig renovering – arbejdet vil

strække sig fra omkring Pinse over

næsten et år, hvor kirken derfor vil

være lukket. Men solen vil blive ringet

op og ned hver dag, så vi ved, at i

byens midte findes kirken stadigvæk!

Helhedsløsning

Udgangspunktet for renoveringen var

behovet for et nyt varmeanlæg, hvilket

vil medføre, at kirkens gulv skal

brydes op. Menighedsrådet øns kede

så, i samråd med provstiudvalget, at

man ved samme lejlighed kunne få

gennemført en mere gen nem gribende

renovering. Vi har efterfølgende

brugt en del år på at overveje, hvad

der skulle gøres, og efter en lang

proces, hvor kirkelige og nationalhistoriske

myndigheder skal høres, er

vi nået frem til et renoveringsprojekt,

som er ganske omfattende.

Det overordnede mål er at give

kirkens indre et ’svæv’ og en ’lethed’.

Kirken har en stor ’tyngde’ i kraft af

de ikke særligt høje hvælvinger, det

store alterparti og de dunkle farver

i rummet. Med til det overordnede

mål hører også at gøre kirkerummet

lysere. Derfor har vi i menighedsrådet

besluttet, at det dominerende

udtryk i rummet efter restaureringen

skal være de middelalderlige

kalkmalerier.

Genåbning af østvinduet

Alterpartiet har været dominerende

i kirken. Altertavlen er kommet ind

i 1600-tallet på Chr. IV’s tid. Dens

voluminøse omfang har næsten fået

rummet til at tippe mod øst. Nu

tager vi altertavlen ud og genåbner

middelaldervinduet mod øst, så

lyset kan strømme ind. Vi får en

kunstner til at skabe en moderne

alterudsmyk ning, hvori østvinduet

indgår. Da nadverbilledet af Eckersberg

blev isat altertavlen i midten

af 1800-tallet, blev rummet endnu

mere for virrende for øjet. Den

klassicistis ke maler stil stod ikke just

godt til renæs sance altertavlen.

Sigtet med restaureringen er

ikke bare at lette og lysne rummet,

men også at gøre det mere harmonisk.

Døbefonten i centrum

Mange får deres børn døbt i Lyngby

kirke, men det kan være svært at

bevidne, hvad der foregår, fordi

døbefonten står gemt bagved Kongestolen.

Denne samt degnestolen

(to reminiscenser fra en gammel

kirkekultur) bliver nu taget ud og

gemt i et depot i kirken sammen

med altertavlen. Det giver mere

rum, og døbefonten bliver flyttet til

næstsidste hvælv i sydsiden, lige ud

for vinduet, så alle kan se, når barnet

bliver døbt.

Modernisering

En gammel middelalderkirke har

ikke mange rum ved siden af gudstjenesterummet.

Det var der ikke

brug for i gamle dage. Men det er

der i dag. Rum til depot, rengøring

og toiletforhold. For at gøre plads

til disse moderne faciliteter udvides

Lowsons kapel (dåbsværelset) samt

sakristiet.

Våbenhuset bliver ligeledes

istandsat, og kirkebænkene bliver

malet og får en hældning i ryggen, så

man vil komme til at sidde en smule

mere komfortabelt.

Fortsat kirkegang

Selvom kirken lukker fra omkring

Pinse og et år frem, kan man stadigvæk

gå i kirke i Lyngby. Gudstjenesterne

(hvor der også vil være

mulighed for dåb) bliver i perioden

flyttet til Sognegården, hvis store

lokale indrettes til formålet. Sognets

skoler står for en midlertidig

alterudsmykning, så vore øjne under

gudstjenesten kan finde et hvilested.

At der bliver kirkesal i Sognegården

betyder imidlertid, at den ikke udlejes

til andre formål i denne periode

samt i tiden inden renoveringens

påbegyndelse. Det håber vi, at man

bærer over med i sognet.

Hvad angår dåbsgudstjenester,

konfirmationer, bryllupper samt

bisættelser og begravelser, har vi

fået lov til at låne Christianskirken

og Tårbæk kirke.

Vi vil, før og under renoveringen,

forsøge at informere så grundigt

som muligt i lokalavis, på hjemmeside

og i kirkeblad, men man er

naturligvis også velkommen til at

kontakte menighedsrådsformand

Peter Schmidt, kirkekontoret eller

mig.

More magazines by this user
Similar magazines