Planteværn i vinterraps - efterår 2012 - NSCORN

nscorn.dk

Planteværn i vinterraps - efterår 2012 - NSCORN

Planteværn i vinterraps - efterår 2012

Skadevolder / Problem Middel Dosis pr. ha Bl Bemærkninger

Ukrudt > 85 % effekt:

Fuglegræs, burresnerre, hyrdetaske,

tvetand, ærenpris,

haremad, hønsetarm samt

enårig rapgræs.

Valmue Activus 40 WG /

Stomp

Agersennep, stedmoder,

storkenæb, hejrenæb, tvetand

Spildkorn Agil +

Spredeklæbemiddel

Græsukrudt, herunder

gold- og blød hejre

Command CS 0,25 - 0,33 liter 0,76 - 1,0 Senest 3 dage efter såning. På JB

1-2 maks. 0,25 liter/ha. Højeste

dosering mod burre snerre.

0,5 kg / liter 0,125 Off-label (mindre anvendelse)

godkendelse (skal foreligge på bedriften).

Kan udsprøj tes sammen

med Command.

Fox 480 0,5 - 0,75 liter 0,67 - 1,0 Fra stadie 14 (90 % af planterne

over 3 løvblade). MÅ IKKE BLAN­

DES MED ANDRE MIDLER.

Agil +

Spredeklæbemiddel

Spildfrø af rajgræs Focus Ultra +

Dash

0,25 liter

+ 0,15 liter

1,0 - 1,5 liter

+ 0,15 liter

1,5 - 2,0 liter

’+ 0,5 liter

0,34 Når spildkornet har 1-3 blade.

1,33 - 2,0 Når græsserne har 2-4 blade.

0,75 - 1,0 Når græsserne har 2-4 blade.

Rapsjordlopper Karate 0,20 liter 0,67 Ved angreb eller varsling

Agersnegle - umiddelbart

efter såning

FerroX / SluXX 5-7 kg 0,6 - 0,85 Dette vil give den bedste effekt,

da sneglene ikke vil have andre

fødeemner end granulaterne.

Rodhalsråd (phoma) Folicur EC 250 0,5 liter 0,33 På 4 - 8 bladstadiet.

Vækstregulering Juventus 90 0,5 - 1,0 liter 0,5 - 1,0 På 5 - 9 bladstadiet.

Pas på ukrudtsmidlerne, når der sås vinterraps

Hvis der er brugt Monitor eller Hussar i korn forud for

vinterraps, bør marken pløjes/jordbearbejdes med samme

intensitet, som svarer til pløjning.

Hvis Legacy/DFF er brugt i foråret, anbefales pløjning før

såning af vinterraps.

Er der anvendt mere end 1 tablet af Ally eller mere end 19

g Nicanor pr. ha i foråret, skal marken pløjes, når en følsom

afgrøde som vinterraps skal etableres.

Bekæmpelse af phoma kan være nødvendigt modtagelige sorter af vinterraps.


Ukrudtsbekæmpelse vintersæd

Skadevolder / Problem Middel Dosis pr. ha Bl Bemærkninger

Tokimbladet ukrudt: Fuglegræs,

burresnerre, kamille,

kornblomst, hyrdetaske,

spildraps, stedmoder, tvetand,

ærenpris.

Græsukrudt:

Enårig rapgræs, vindaks

Tokimbladet ukrudt: Fuglegræs,

burresnerre, kamille,

kornblomst, hyrdetaske,

spildraps, stedmoder, tvetand,

ærenpris, valmue.

Græsukrudt: Enårig rapgræs,

vindaks.

Tokimbladet ukrudt:

Fuglegræs, hyrdetaske,

kamille, kornblomst, tvetand,

ærenpris.

Græsukrudt: Agerrævehale,

enårig rapgræs og vindaks.

Tokimbladet ukrudt: Burresnerre,

fuglegræs, hyrdetaske,

kamille, kornblomst, tvetand,

ærenpris, valmue, stedmoder.

Græsukrudt: Alm. rajgræs,

enårig rapgræs, vindaks.

Ovenstående samt Vindaks,

ital. rajgræs, alm. rapgræs.

Tokimbladet ukrudt samt

Græsukrudt: Agerrævehale,

alm. rapgræs, enårig rapgræs,

vindaks.

* Max. 0,03 liter pr. ha i vinterbyg

Boxer EC / Roxy

+ DFF

+ Briotril

Boxer EC / Roxy

+ Activus WG / Stomp

Pentagon

+ DFF

Boxer EC / Roxy

+ Absolute 5

1,0 – 2,0 liter

0,05 liter *

0,15 liter

1,0 liter

0,8 kg / 1,0 liter

0,05 liter *

1,5 - 2,0 liter

+ 45-60 gram

Nedenstående løsninger IKKE i vinterbyg!

Activus WG / Stomp

Pentagon

+ Othello

Boxer EC / Roxy

+ Othello

Atlantis OD

+ Boxer EC / Roxy

+ DFF

0,80 kg /

1,0 liter

0,4 liter

1,5 liter

+ 0,4 - 0,6 liter

0,3 liter

2,0 liter

0,05 liter

0,69 - 0,97 På kornets stadie 10-12. Højeste

dosis af Boxer hvis ukrudtet har

mere end 2 blade. Ved forekomst

af valmuer tilsættes 0,5 liter

Stomp Pentagon pr. ha. Mod

kornblomst øges dosis af Briotril

til 0,4 l/ha.

0,79 Fra kornets stadie 10-11.

Løsningen er mere effektiv overfor

storkenæb og valmuer end

ovenstående. Anbefales ikke på

humusjord.

0,99-1,32 Fra kornets stadie 10. Ved stor

forekomst af agerrævehale øges

doseringen af Boxer til 2 liter og

doseringen af Absolute til 60 g pr.

ha. Ved fore-komst af valmuer tilsættes

0,5 liter Stomp Pentagon

pr. ha. Græs fremspiret - opfølgning

efter behov forår med Topik.

0,78 Fra kornets stadie 11-13.

Anbefales på lavbundsjord samt

ved reduceret jordbehandling.

Evt. opfølgning mod kornblomst

forår.

1,0 - 1,29 Fra kornets stadie 11-13.

Anbefales på lavbundsjord samt

ved reduceret jordbehandling.

1,15 Fra kornets stadie 11-12.

Anbefales ved stor bestand af

agerrævehale og rajgræs samt på

lavbundsjord samt ved reduceret

jordbehandling.

Produktsnavn: Aktivstof g/kg el. ltr. Godkendt i:

Activus 40 WG (granulat) Pendimethalin, 400 Vintersæd, vårsæd, vårsæd med udlæg, ærter, kartofler m.m.

Stomp 400 SC Pendimethalin, 400 Vintersæd, vårsæd, vårsæd med udlæg, ærter, kartofler m.m.

Stomp Pentagon Pendimethalin, 330 Vintersæd

Boxer EC Prosulfocarp, 800 Vintersæd, kartofler og føgræs

Roxy Prosulfocarp, 800 Vintersæd, kartofler og føgræs

Absolute 5 Flupyrsulfuron, 77,1

+ diflufenican, 416,7

Atlantis OD Mesosulfuron, 9,72

+ iodosulfuron, 1,86

+ mefenpyr, 25,5

Othello Mesosulfuron, 7,29

+ iodosulfuron, 2,33

+ diflufenican, 50

Vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og tritiale

Vinterhvede, vinterrug og tritiale.

Vinterhvede, vinterrug og tritiale.

More magazines by this user
Similar magazines