standere - engineering site - Schneider Electric

engineering.schneider.electric.dk

standere - engineering site - Schneider Electric

Servicestave, Servicestandere og Gulvbokse

Standard, kundetilpassede og forinstallerede

TEKNISK INFORMATION 2002:08

P4928


FRONTLINE SERVICESTAVAR TYP POL/THORSMAN/MC1642SE/9902 3


P1531

FrontLine Installationssystem

FrontLine er et system til installation af service til

moderne arbejdspladser i kontorer og offentlige miljøer.

I systemet indgår produkter, der gør det muligt at

fremføre el, tele og data fra loft, væg og gulv.

Systemet består af to hovedgrupper:

1. Serviceindholdet er de udtag til el, tele og data,

der giver adgang til de forskellige netværk og services.

2. Servicebæreren er de installationskanaler, servicestave,

servicestandere, servicebokse og gulvbokse

med F80-front, der gør udtagene tilgængelige ved

arbejdspladserne.

F80-fronten gør serviceindholdet kompatibelt

med de forskellige servicebærere.

Servicebærerne kan leveres forinstalleret med det

ønskede serviceindhold forbundet og klar til at blive

tilsluttet netværket. Dette formindsker installationstiden

på byggepladsen og gør eventuelle rokeringer

enklere, samt øger kalkulationssikkerheden.

Samtlige forinstallerede produkter tildeles et serienummer

og funktionstestes før levering. En individuel

testrapport er altid vedlagt.


Miljø

Produkterne er fremstillet af genanvendelige

materialer som aluminiumsprofiler,

halogenfri PC/ABS

plast, støbejern og formpresset aluminiumsstykker.

Også tilslutningskabler

kan bestilles i halogenfri

udførelse. Produkterne er dermed, i

sin helhed, halogenfrie.

En stor del af montagen sker ved

hjælp af clips-funktioner uden behov

for værktøj, hvilket letter eventuel

demontering ved genanvendelse.

Både stave og standere kan fås i

jordet udgave, hvilket giver måleværdier

der ligger langt under de

rekommanderede grænser for elektriske

felter.

Produkterne er CE-mærket.

Godkendelse og kvalitetssikring

Lexel´s politik er at produkter skal

testes og godkendes i henhold til

national og international standard.

For at kontrollere vores virksomhed

har vi kvalitetssystemer, certificerede

i henhold till ISO 9000.

Til test og godkendelse anvendes

følgende organisationer:

Varemærker

Varemærker, registrerede og uregistrerede,

som anvendes i denne

brochure: Thorsman, FrontLine og

F80. I Danmark har Lexel Electric

A/S ansvaret for markedsføringen af

Thorsman og Wibe produkterne.

FrontLine Servicestave,

Servicestandere og Gulvbokse

Servicestave, standere og golvbokse

til alle behov ................................................ 6

Servicestave - den naturlige måde at skabe

et fleksibelt kontor ........................................ 7

Programoversigt .......................................... 8

Serviceindhold, Garantier og dokumentation .. 10

Kombiner POL-M4 med et belysningsarmatur .. 11

4-serien ...................................................... 12

10/20-serien .............................................. 22

O/H-serien ................................................ 30

D-serien ...................................................... 36

POS-200/201 ............................................ 42

FrontLine Servicestandere, POS-10/

POS-10x og POS-DK .................................... 44

4 typer forinstallerede servicestave ................ 46

Servicestave og -standere i struktureret

netværk ...................................................... 47

Farver på lager .......................................... 48

Tilbehør 4-, 10/20-, O/H-,D-serien ................ 50

Projektering, dokumentation og garanti .......... 56

Thorsman Gulvbokse til Installationer i Gulvet 58

UFB-800...................................................... 64

UFB-900...................................................... 69

UFB-700...................................................... 74

Kort systembeskrivelse af Gulvbokse .............. 79

Thorsman Gulvbokse i rustfrit stål,

UFB-900RF og UFB-140RF ............................ 80

Instøbningsboks UFB-IG ................................ 81

Støbeform UFB-RF ........................................ 86

Beskrivelse Indstøbningskanal ...................... 87

Montering af gulvbokse i et hulrumsgulv ........ 88

Fælles tekniske data .................................... 89

Stregtegninger/billeder

L59930

Nummeret ved stregtegninger

og fotos anvendes til bestilling

af digitalt billedmateriale.

Produkterne og tekniske data kan ændres under

brochurens løbetid.

© LEXEL ELECTRIC A/S, 2002.

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 5


Servicestave, standere og gulvbokse

til alle behov

FrontLine Servicestave, servicestandere og gulvbokse

dækker alle typer applikationer. Stavene findes til

montering på væg, fritstående fastspændt mellem gulv

og loft samt fritstående og flytbare indenfor en given

radius. De fleste stave kan forsynes med frontkåbe

eller skærm.

Samtlige produkter kan leveres komplette med

udtag, ledninger og kontakter, klar til at blive taget i

brug. Fremstillingen af stave og standere kan være iht.

ordre, hvilket betyder at de tilpasses efter kundens

ønsker og behov. Kravene til kortere leveringstider

øges hele tiden. Vi tilbyder derfor

et antal standardbestykkede stave og

standere som vi kalder POL Expres til

hurtig levering. Samtlige er monterede og

klar med kabler og stikpropper. Stavene findes

i hvidlakeret og natureloxeret.

På væg

Fritstående

på gulv

Spændt fast

mellem gulv

og loft

Servicestander

P4930

FrontLine Servicestave og -standere samt gulvbokse klarer alle typer installationer.

6 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Servicestave - den naturlige måde at

skabe et fleksibelt kontor

Alle virksomheder præges i dag af forandringer og

behovet for hurtigt at kunne lave justeringer, til nye

krav, er store.

Hver arbejdsplads kræver alle forsyninger til el og

kommunikation. Det er derfor vigtigt at skabe fleksible

installationsløsninger til el, tele og data, dvs. at

tænke på fremtiden når man planlægger sit kontor.

Det skal være både let og hurtigt at lave ændringer

eller komplettere med en ny arbejdsplads.

Fritstående stave giver maksimal frihed

Thorsmans fritstående stave giver maksimal fleksibilitet

og frihed. Stavene kan flyttes rundt indenfor en

radius på 1,5 m uden at tilslutningspunktet i loftet

skal ændres. En stabil fod i støbejern gør, at staven

står stabilt på alle typer af gulv. Samtlige designserier,

undtagen 200-serien, indeholder fritstående og flytbare

stave.

Løsninger der gør tilslutning og flytninger lettere

Thorsman tilbyder en løsning som gør tilslutning og

flytning lettere: Strømfordeling til stave med knudepunkt

på kabelbakke eller gitterbakke.

Knudepunkter er en løsning til installation af el og

kommunikation i loft til både kontorlandskab og cellekontorer.

Knudepunktet på kabelbakken består af en

FrontLine Serviceboks, som kan placeres hvor som

helst på bakken. Boksen leveres kundetilpasset og den

indeholder udtag til el, tele og data.

P4995

Knudepunkter til stave. Stavene kan flyttes rundt indenfor en

radius på 1,5 m uden at tilslutningspunktet i loftet skal ændres.

P4995

Knudepunkt på kabelbakke

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 7


Programoversigt

4-serien

En nyudviklet serie af servicestave og -standere med

separate kontaktbokse. Staven har to monteringsalternativer:

Fritstående eller vægmonterede.

De fritstående stave og standere kan monteres med

op til 4 kontaktbokse. Kontaktboksene monteres på

nedføringsprofilet eller under en bordplade. Boksene

kan monteres på arbejdspladsen.

10/20-serien

En nyudviklet serie af Servicestave og -standere.

Stavene har tre monteringsalternativer: fritstående,

fastspændte eller vægmonterede og standeren fastmonteret.

Findes både i dobbelt og enkeltsidet versioner.

Det patenterede loftfæste til de fastspændte

stave gør monteringen enkel og kompenserer samtidigt

for bygningens bevægelser.

O/H-serien

En serie af servicestave i lækkert design. Tre monteringsalternativer:

Fritstående, fastspændte eller

vægmonterede. Findes både i dobbelt og enkeltsidet

versioner.

D-serien

En serie af servicestave og servicestandere i let og lækkert

design. Stavene har tre monteringsalternativer:

fritstående, fastspændte eller vægmonterede og standeren

er fast monteret. Separate nedføringsrum til

el-, tele- og datakabler.

200-serien

En dobbeltsidet servicestander med låger som beskytter

og skjuler ledninger og kontakter. Fastmonteret på

gulvet.

P4931

P4929

P4932

4-serien

10/20-serien

O/H-serien

P4930

P4993

P4924

D-serien

POS-200

POS-201

8 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


4-

serien

10/20-

serien

D-

serien

O/Hserien

200-

serien

POS-10-

serien

P4941

P4959

P4950

P4951

P4406

P3555

P5067

Fritstående stave

En side

• • • •

To sider

• • •

Tre sider


Fire sider


Fastspændte stave

En side

• • •

To sider

• •

Vægmonterede stave

En side

• • •

To sider


Servicestandere

En side

• • • • •

To sider

• • • • •

Tre sider


Fire sider


FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 9


Serviceindhold

Alle stave, standere og gulvbokse har 80 mm

frontåbning F80 og monteres med LK’s CLIC’

LINE.

P1372

Garantier og dokumentation

Hver formonteret Servicestav, -stander og gulvboks

som udføres efter fastlagte retningslinier på vores

fabrik, kontrolleres inden leverance. Testresultatet

dokumenteres i en rapport der signeres af operatøren.

Testrapport, garantibevis, brugsanvisning og tilslutningsskema

leveres med staven.

Hvert produkt forsynes med en label som indeholder

typebetegnelse, certificeringssymboler og et individuelt

serienummer.

Hvis staven, standeren eller gulvboksen monteres

med LK’s CLIC’LINE giver vi 10 års garanti på de

elektriske tilslutninger. Garantien gælder både stærkog

svagstrøm.

Overfladebehandlinger

Samtlige produkter er fremstillet i formpresset aluminium

eller i stål. De leveres i natureloxeret (aluminium),

el-forzinket (stål) eller i valgfri farve og kan desuden

forsynes med en fineret eller folieret front.

P4797

10 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Kombinér POL-M4 med et belysningsarmatur

Komplettér gerne den fritstående stav POL-M4 med et belysningsarmatur. Her vises nogle eksempler.

P4535

P4534

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 11


4-serien

En nyudviklet serie af fleksible Servicestave og -standere

med separate kontaktbokse. Stavene har to monteringsalternativer:

Fritstående eller vægmonterede.

De fritstående stave og standere kan monteres med op

til 4 kontaktbokse. Kontaktboksene monteres på nedføringsprofilet

eller under en bordplade. Supplerende

bokse kan monteres efter opsætningen. Hvis

boksen monteres på et hæve/sænkebord undgås problemet

med træk i ledningerne ved højdejustering.

P4931

12 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Vokser med opgaven

P5078

P5077

Til en arbejdsplads er det nok med en kontaktboks,

her monteret på en POL-M4.

Når kontoret skal udvides, monteres bare en boks

mere.

P5079

P5076

Vokser kontoret yderligere, kræves der måske 3

bokse.

Nu er staven fuldt monteret med 4 kontaktbokse.

Kapaciteten er stor. Hele 32 stærkstrømskontakter og

16 tele og data udtag.

Detaljer som adskiller staven fra det sædvanlige

P4476

P4979

P4974

Toppladen findes også i transparent

udførelse i flere forskellige

farver.

Kontaktboksene kan også monteres

på eller under en bordplade.

Samlingerne for stærkstrømskablerne

er lette at komme til, i den

formstøbte fod.

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 13


4-serien

Fritstående stav POL-M4. Kan eftermonteres med yderligere kontaktbokse

POL-M4 med

en kontaktboks

POL-M4 med

to kontaktbokse

POL-M4 med

to kontaktbokse

POL-M4 med

to kontaktbokse

POL-M4 med

tre kontaktbokse

POL-M4 med fire

kontaktbokse

POL-M4 med fire kontaktbokse

monteret på bordplade

POL-M4 med fire kontaktbokse

hvor to monteres på bordplade

R41960 P4942

R41970

P4986

R41980 P4987

P4935

R41890

P4937

R41900

P4938

R41910 P4939

R41920

P4940

R41930

P4941

Vægmonteret

servicestav

POL-W4

POL-W4 med

to kontaktbokse

14 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


4-serien

Fritstående stander POS-F4. Kan eftermonteres med yderligere kontaktbokse

POS-F4 med

en kontaktboks

POS-F4 med

to kontaktbokse

POS-F4 med

to kontaktbokse

POS-F4 med

to kontaktbokse

POS-F4 med

tre kontaktbokse

POS-F4 med fire

kontaktbokse

POS-F4 med fire kontaktbokse monteret

på bordplade

POS-F4 med fire kontaktbokse hvor

to monteres på bordplade

R42050

R42060

R42070

P4948

P4988

P4989

R42000

P4943

R42010

P4946

R42020 P4945

R42030

P4944

R42040

P4947

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 15


4-serien

Fritstående stav POL-M4. Kan eftermonteres med yderligere kontaktbokse

Tilslutning mod loft med slidset fleksibel slange

P4492

Loftbeslag POL-TA3

Tilslutning til betondæk.

Hvidlakeret aluminium.

Loftflange POL-TG3

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet

PC/ABS.

P4508

Fleksibel slange TTP-FC2

2 x Ø 25 mm. Hvid, grå eller

sort polypropen.

P4441

Kabelbakkebeslag

POL-KF4

Fastgørelse på kabelbakke/-

stige. Hvidlakeret stål.

Fastgørelse på loft med fleksible slanger der kan åbnes

P4493

P4457

P4497

P4458

P4497

Loftbeslag POL-TA1

Tilslutning til betondæk.

Hvidlakeret aluminium..

Loftflange POL-TG3

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet

PC/ABS.

P4525

Fleksibel slange TTP-CF1

2 rum. Hvid, grå eller sort

polypropen.

P4443

Kabelbakkebeslag

POL-KF4

Fastgørelse på kabelbakke/-stige.

Hvidlakeret stål.

Mål i mm

C

L64290

B

A

R41940

R41950

392

390

A13200

F

G

D

E

A= Højde fra gulv til profilets overkant

2150, 2450 eller 2900 mm.

B= Længden på den fleksible slange,

1900 mm.

C= Fod 390 x 392 mm, vægt 15 kg.

D= Højden på kontaktboksen 640 mm.

E= Kontaktboksens højde over gulvet

730 mm.

F= Længden på kontaktboks monteret

på bordet er valgfri fra 300 til

1800 mm.

G= Længden på fleksibel slange til kontaktboks

monteret på bordet er valgfri

fra 800 til 1800 mm.

16 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


4-serien

Vægmonteret Servicestav POL-W4

Tilslutning mod loft

Montering

Mål i mm

69

P4484

Loftflange

Dækker gennemføringshullet

i undertaget.

Forsynet med dobbeltklæbende

tape.

Hvid Poltyren.

P4577

Skru vægbeslaget

op i ønsket højde.

P4985

Sæt staven på beslaget.

R41990

206

P4579

Skru staven fast på væggen

L64300

Fritstående og kompletterbare servicestandere type POS-F4

Mål i mm

A= Højden fra gulv til profilets over

kant 735 mm.

B

A

R42160

C

65

D

E

B= Højden på kontaktboksen 640 mm.

C= Fod Ø 312 mm.

D= Længden på kontaktboks monteret

på bord er valgfri fra 300 - 1800 mm.

E= Længde på den fleksible slange til

kontaktboks monteret på bord er

valgfri fra 800 - 1800 mm.

125

L64310

R42170

206

A13210

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 17


4-serien

Montering af stav POL-M4 og stander POS-F4

Stav

Løft staven på plads i

foden.

Fastgør staven med

skrue på siden af foden.

Fastgør slangen i loftet/

på kabelbakken (se tilbehør

side 16).

Tilslut kontakterne i

knudepunkterne.

Stander

Placer og fastgør rammen

til foden i gulvet. Tilslut

kontakterne. Løft derefter

standeren på plads.

Fastgør standeren med

skrue på siden af foden.

Stav eller stander med kontaktbokse til montage på bordet

Løft staven på plads i

foden.

Fastgør staven med

skrue på siden af foden.

Fastgør underprofilet på

den ønskede plads på

bordet.

Clips kontaktboksen på

plads.

P4981

P4457

P5066

P4991

P4990

P4542

P4980

P4972

P4973

4970

P4971

P4457

P5066

Kontaktboksen følger med

bordpladen op og ned,

uden træk i de tilsluttede

ledninger

Fastgør slangen i loftet/

på kabelbakken (se tilbehør

side 16).

Tilslut kontakterne i

knudepunkterne.

18 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


4-serien

På eksisterende stav eller stander

Montage af ny kontaktboks

4984

Tilslut stærkstrømskablerne

på de eksisterende plinter.

P5080

Afbryd strømmen til

staven. Åbn til tilslutningspunktet

og fjern

frontprofilet hvor den ny

kontaktboks skal sidde.

P5081

Montér den ny kontaktboks.

P4553

P4765

Træk svagstrømskablerne

igennem nedføringsslangen.

P5066

Tilslut kontakterne i

knudepunkterne.

Montage på bord med fremføring fra eksisterende stav eller stander

Skru underprofilet fast

på den ønskede plads på

bordpladen.

Clips kontaktboksen på

plads.

Kontaktboksen følger

med bordpladen op og

ned, uden træk i de

tilsluttede ledninger.

Afbryd strømmen til

staven. Åbn til tilslutningspunktet

og fjern

frontprofilet hvor den ny

kontaktboks skal sidde.

4984

P4553

P4765

4989

P5066

P4542

4980

4981

4974

Tilslut stærkstrømskablerne

på de eksisterende

plinter.

Træk svagstrømskablerne

igennem nedføringsslangen.

Clips fronten på igen og

luk til tilslutningspunktet.

Tilslut kontakterne i

knudepunkterne.

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 19


4-serien

Kabelinstallation

Stærkstrøm

Jording

Uanset hvordan den endelige udformning skal være,

forberedes POL-M4 og POS-F4 til, at man kan installere

4 kontaktbokse. For stærkstrømmens vedkommende

indebærer dette, at der kan vælges imellem følgende

grundinstallationer:

• To stk. ét-faseklemmer, to tilslutningskabler

• Fire stk. ét-faseklemmer, fire tilslutningskabler

• En stk. tre-faseklemmer, et tilslutningskabel

• To stk. tre-faseklemmer, to tilslutningskabler

Ved et-fasefremføring anbefaler vi en opdeling på to

tilslutningskabler pr. strømtype, for at sikre driften af

så mange arbejdspladser som muligt ved stort strømforbrug,

alternativt ved driftsforstyrrelser på nogen

arbejdspladser.

Separation

POL-M4 og POS-F4 leveres altid jordet, hvilket giver

værdier langt under den anbefalede grænseværdi vedrørende

elektriske felter. POL-W4 leveres som standard,

ikke jordet. Jording kan bestilles særskilt.

Fleksibel nedføringsslange

med separate rum til el, tele

og datakablerne.

Velcrolukning til enkel fremføring

af kabler i de respektive

rum.

P4553

P4508

P4554

P4555

P4525

P4765

4974

P4787

Stærk- og svagstrømskabler er separerede i hele stavens

højde, også i den fleksible del. Til hver kontaktboks

er der et nedføringsrum i profilet til svagstrømskablerne.

Ved kompletteringer er der altså et

tomt rum ledigt til den nye kontaktboks.

Fleksibel slange

TTP-FC2. 2 x Ø 25

mm. Én slange til el

og én til tele /data.

TTP-FC7, værktøj til enkel og hurtig

kabellægning i den fleksible slange TTP-

FC2.

20 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


4-serien

Kapacitet

På grund af konstruktionen, med de separate kontaktbokse,

har 4-serien en meget stor kapacitet til

kabler og kontakter. Med 4 fuldt monterede bokse,

kan én eneste stav eller stander, forsyne op til 4

arbejdspladser.

Det maksimale antal kommunikationskabler pr. boks

er 4, med en kabeldiameter på 4 mm. Det indebærer,

at en fuldt monteret stav eller standere kan bestå af 16

kommunikationsudtag og 32 el-kontakter.

P5076

4994

POL-M4 med 28 el-kontakter og 16 kommunikationsudtag.

Maksimal bestykning er 16 kommunikationsudtag

og 32 el-kontakter.

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 21


10/20-serien

En nyudviklet serie af servicestave og servicestandere.

Stavene har 3 monteringsalternativer: fritstående, fastspændte

eller vægmonterede. Standerne er fast monterede.

De findes i både enkelt- og dobbeltsidede versioner.

Det patenterede loftbeslag til de fastspændte

stave gør monteringen enkel og kompenserer samtidig

for bygningens bevægelser.

P4929

22 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


P4967 P4968 P4966

P4473

P4795

P4472

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 23


10/20-serien

Fastspændte Fritstående Vægmonteret

POL-T10

Enkeltsidet

POL-T20

Dobbeltsidet

POL-M10

Enkeltsidet

POL-M20

Dobbeltsidet

POL-W1

Enkeltsidet

R41830 P4960

120

61

P4961

R41840

117

120

P4958

R41850

320

P4959

R41860

320

R41820 P4936

115

48

B

B

B

B

A

A

A

A

L66450

L66510

L63260

L63270

L66000

Standardhøjder:

A: 2075, 2375, 2550, 2750 og 3050 mm alternativt

valgfri højde op til max. 4480 mm

B: Samme som A + 120 – 520 mm

Standardhøjder:

A: 2115, 2415, 2590,

2790 og 3090 mm

alternativt valgfri højde op

til max. 3090 mm

B: 2000 mm

Standardhøjder:

A: 2150, 2450, 2625,

2825 og 3125 mm

alternativt valgfri højde op

til max. 3125 mm

B: 2000 mm

Valgfri højde max. 5000 mm

24 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


10/20-serien

POS-F10

Enkeltsidet

Servicestandere

POS-F20

Dobbeltsidet

Frontskærm til 10/20-serien

Skærmen skjuler og beskytter kontakter og ledninger.

Installationen bliver dermed pænere og mere sikker,

da de tilsluttede apparaters ledninger ikke bliver rykket

ud ved en fejltagelse. Da skærmen har åbne sider,

kan selv stive ledninger be-nyttes, da disse kan stikke

ud gennem åbningerne, uden at det hindrer skærmen

i at blive lukket. Ledninger kan føres ind foroven, forneden

og i siderne på skærmen.

Overskydende længde kan vikles op på kroge indvendigt

på skærmen. Jordes skærm og stav reduceres de

elektriske felter rundt om staven. Skærmen kan enten

bestilles sammen med en ny servicestav eller til montering

på en allerede eksisterende stav, fra 10/20-serien,

på en arbejdsplads. Standardhøjde: 670 mm.

Valgfri højde: max. 1200 mm.

P4956

P4957

100

164

154

R41870

R41880

154

L67650

L67640

P4529

Standardhøjde: 670 mm. Valgfri højde: max. 1200 mm

Stander uden udtag, 670 mm

EAN-nr. 731588 ...

EAN-nr. 731588 ...

Hvid 0103 103

Elox. 5868 328

Hvid 0102 939

Elox. 5868 427

P4580

P4581

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 25


10/20-serien

Fastspændte stave POL-T10/POL-T20

Opspænding mod loft

Loftbeslag POL-FF10/-FF20

Monteringen er enkel at gennemføre for én mand og uden brug af værktøj. Loftbeslaget kan

pga. sin fjedrende konstruktion kompensere for bevægelser i bygningen.

P4545

Sæt beslaget mod loftet.

Takket være den selvlåsende

konstruktion, bliver

beslaget på plads.

Frigør den forspændte fjeder

Staven står nu fastspændt.

Ønskes den ekstra fastgjort,

skrues den fast i loftet.

Gennemføringsflange

POL-CF2/-CF3

Dækker gennemføringshullet

i undertaget. Forsynet

med dobbeltklæbende tape.

Hvid Polystyren.

Fastgørelse på gulv

Fod POL-FA10/-FA20

Grå-lakeret, formstøbt aluminium.

Forsynet med gummiplade for

øget friktion mod gulvet.

Fastgørelse på kabelbakke

P4439

P4969

P4962

P4485

P4473

Justerbart

400 mm

P4546

P4547

P4963

Gulvbeslag POL-FT10/-FT20

Grå-lakeret, formstøbt aluminium

med O-ring som tætner mod

gulvet. Beregnet til skruefastgørelse

til gulvet. Kabler kan føres

igennem gulvbeslaget. IP41.

Kabelbakkebeslag POL-KF5

Til fastgørelse på kabelbakke eller

-stige. Beslaget skrues fast i ønsket

højde. Hvidlakeret stål.

Fastgørelsesplade POL-FT10/FT20

Ved fastgørelse på kabelbakke eller

–stige, anbefaler vi at staven fastgøres

til gulvet.

26 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


10/20-serien

Tilslutning til loft med fleksibel slange

Fritstående stave POL-M10/-M20

Loftbeslag POL-TA1

Tilslutning til betondæk.

Hvidlakeret aluminium.

Loftflange POL-TG3

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet PC/ABS.

P4442

Fleksibel slange TTP-FC6

Ø 55 m. Hvid, grå eller sort

Polyuretan.

Kabelbakkebeslag POL-KF3

Fastgørelse på kabelbakke eller -stige. Da beslaget har en åben side

er det nemt at tilpasse længden på slangen. Hvidlakeret stål.

Fleksibel slange

TTP-FC2

2 x Ø 25 mm. Hvid, grå

eller sort polypropen.

Loftbeslag POL-TA3

Tilslutning til dæk.

Hvidlakeret aluminium.

Loftflange POL-TG3

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet PC/ABS.

P4443

P4502

P4445

P4491

P4459

P4497

Tilslutning mod loft med slidset fleksibel slange

P4505

P4441 P4492

Kabelbakkebeslag POL-KF4

Fastgørelse på kabelbakke eller

-stige. Hvidlakeret stål.

P4458

P4497

Fastgørelse på loft med fleksible slanger der kan åbnes

Loftbeslag POL-TA1

Tilslutning til betondæk.

Hvidlakeret aluminium.

Loftflange POL-TG3

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet PC/ABS.

P4507

P4493

P4457

P4497

Fleksibel slange TTP-FC1

2 rum. Hvid, grå eller sort

polypropen.

Kabelbakkebeslag POL-KF4

Fastgørelse på kabelbakke eller

-stige. Hvidlakeret stål.

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 27


10/20-serien

Vægmonteret servicestav POL-W1

Fastgørelse til loft

P4490

P4482

P4483

Gennemføringsflange

POL-CF1

Dækker gennemføringshullet

i undertaget.

Forsynet med dobbeltklæbende

tape. Hvid

Polystyren.

Fremføringskanal

FED-W1

Tilsluttes mod åbningen i stavens

topstykke. Valgfri længde.

Gennemføringsflange

FED-CF1

Beregnet til fremføringskanal

FED-W1. Skjuler gennemføringshullet

i undertaget.

Forsynet med dobbeltklæbende

tape. Hvid Polystyren.

Servicestandere POS-F10/-F20

P4963

P4496

Gulvbeslag POS-F10/-F20

Grå-lakeret formpresset aluminium

med O-ring som tætner

mod gulvet. Fastgøres med

skruer til gulvet. IP41.

Fremføringskanal FED-F1

Til fremføring af kabler, over gulv, til

servicestanderen. O-ringen skal i

dette tilfælde fjernes. Natureloxeret

eller pulverlakeret aluminium.

Fælles tilbehør for 10/20-serien

P4529

P4548

Frontskærm TTP-FS

Skærmen flugter profilets

underkant.

Dekorationsliste

Monteres i profilets vertikale spor.

Hvid, grå eller orange silikone.

28 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


10/20-serien

Kabelinstallation

Separation i profil

I grundudførelsen leveres produkterne uden kabelseparation

mellem el og datakablerne. Skillevægge kan

leveres som tilbehør til samtlige stave i 10/20-serien.

Separation i fleksible slanger

Til de fritstående og flytbare POL-M10 og –M20 kan

der også leveres kabelseparation i den fleksible slange.

P4456

P4455

Stav uden separationsvæg. Stav med separationsvæg. Fleksibel slange med separate

rum til el og datakabler.

Jording

Stavene og standerne leveres i forinstalleret udgave,

normalt, med dobbeltisoleret kabel og jordes derfor

ikke. Funktionsjording skal bestilles som tilbehør.

P4507

P4506

Slangen har velcrolukning til

enkel trækning af kabler i de

respektive rum.

P4505

P4554

P4555

Slidset slange TTP-

FC2. 2 x Ø 25 mm.

TTP-FC7 værktøj til enkel og hurtig

kabeltrækning.

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 29


O/H-serien

En serie af servicestave i lækkert design. Tre monteringsalternativer:

Fritstående, fastspændt eller vægmonteret.

Kan leveres både enkelt og dobbeltsidet.

P4932

30 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


P4077

P2203

P3437

P5075

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 31


O/H-serien

Fastspændt

Fritstående

Vægmonteret

POL-O

Enkeltsidet

POL-H

Dobbeltsidet

POL-OM

Enkeltsidet

POL-HM

Dobbeltsidet

POL-OW

Enkeltsidet

65

95

124

80

65

R42260

94

R42100

94 320

R42110

R42120

R42080

C

C

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

L66460

L66470

L67540

L67550

L67510

P4982

P4953

P4949

P4950

P4934

87

320

A: Max 1000 mm.

B: Max 5000 mm.

A: Max 1000 mm.

B: Max 5000 mm.

Stav uden udtag, 3500 mm

EAN-nr. 731588 ...

EAN-nr. 731588 ...

Hvid 5867 024

Hvid 0062 493

Elox. 0042 211

Elox. 0062 509

A: Max 1000 mm.

B: 2000-3000 mm.

C: Max 2000 mm.

A: Max 1000 mm.

B: 2000-3000 mm.

C: Max 2000 mm.

A: Max 1000 mm.

B: Max 5000 mm.

32 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Kåben skjuler og beskytter kontakter og kabler.

Installationen bliver dermed pænere, og også mere

sikker, da de tilsluttede apparaters kontakter ikke kan

rykkes ud ved en fejltagelse. Kablerne kan føres ind i

toppen og bunden og overskydende kabel kan vikles

Frontkåbe

O/H-serien

op på indersiden af kåben. Hvis både kåben og servicestaven

jordes, mindskes de elektriske felter rundt

om staven. Kåben kan enten bestilles sammen med en

ny servicestav eller separat til montering på en eksisterende

servicestav.

Der er plads under kåben til LK’s CLIC’LINE kontakter

og udtag, dog med undtagelse af vinklede datalåg.

P1775

P5072

P5073

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 33


O/H-serien

Fastspændte stave POL-O/-H

Tilslutning mod loft

P4465

P4462

P4464

P4486

Loftbeslag

POL-SF140/SF740

Til opsætning mod loft.

Længde 170/740 mm.

Justerbar ± 20 mm.

Hvidlakeret aluminium.

Fjedrende loftbeslag

POL-FF

Til opsætning mod loft.

Den fjedrende konstruktion

i beslaget optager bygningens

bevægelser.

Længde 165 mm. Justerbar

± 15 mm. Hvidlakeret stål.

Loftbeslag POL-TF1

Til fastgørelse i loftet.

Længde 60mm. Justerbar ±

15 mm. Hvidlakeret stål,

aluminium.

Loftflange POL-TG1/-TG7

Dækker gennemføringshullet

i undertaget. Hvidlakeret

stål.

P4438

Kabelbakkebeslag

POL-KF1

Til fastgørelse på kabelbakken

/-stigen. Justerbar 40-70

mm fra stavens top til overkant

på bakke/stige.

Hvidlakeret aluminium.

Vægmonteret stav POL-OW

Tilslutning mod loft

P4488

Loftflange POL-TG2

Dækker gennemføringshullet

i undertaget.

Hvidlakeret stål.

34 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


O/H-serien

Tilslutning til loft med fleksibel slange

Fritstående stave POL-OM/-HM

Loftbeslag POL-TA1

Tilslutning til betondæk.

Hvidlakeret aluminium.

Loftflange POL-TG3

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet PC/ABS.

Fleksibel slange TTP-FC6

Ø 55 m. Hvid, grå eller sort

Polyuretan.

Kabelbakkebeslag POL-KF3

Fastgørelse på kabelbakke/-stige. Da beslaget har en åben

side er det nemt at tilpasse længden på slangen. Hvidlakeret

stål.

P4528

P4504

P4442

P4445

P4491

P4459

P4497

Fælles tilbehør til

POL-O/H serien

Frontkåbe TTP-DS

Frontkåben dækker den del

af staven, hvor der er monteret

kontakter og udtag. Kan

lakeres i samme farve som

resten af staven.

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 35


En serie af servicestave og servicestandere i let og lækkert

design. Stavene har tre monteringsalternativer:

Fritstående, fastspændte eller vægmonterede.

D-serien

Separate nedføringsrum til el- og datakabler.

Standerne er fastmonterede.

P4930

36 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


P1775

P2074

P5074

P4783 P4035

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 37


D-serien

Fastspændt Fritstående Vægmonteret Servicestandere

POL-D

Enkeltsidet

POL-DM

Enkeltsidet

POL-DW

Enkeltsidet

POS-D

Enkeltsidet

POS-2D

Dobbeltsidet

54

64

50

43

R42130

136

R42150

320

R42140

R42240

R42250

C

B

B

B

A

A

A

L67520

L67660

L67530

L67620

L67630

P4954

P4951

P4933

P3559

P4955

A: Valgfri B: Max 5000 mm.

Stav uden udtag, 3500 mm

EAN-nr. 731588 ...

Hvid 5862 401

Elox. 0040 934

A: Valgfri

B: 2000-3000 mm.

C: Max2000 mm

A: Valgfri

B: Max 5000 mm.

Max. højde 800 mm.

Max. højde: 600 mm.

Standard 600 mm.

Stander uden udtag, 600 mm

EAN-nr. 731588 ...

Hvid 5868 205

Elox. 0040 941

EAN-nr. 731588 ...

Hvid 0062 479

Elox. 0062 486

38 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Frontkåbe

D-serien

Kåben skjuler og beskytter kontakter og kabler.

Installationen bliver dermed pænere, og også mere

sikker, da de tilsluttede apparaters kontakter ikke kan

rykkes ud ved en fejltagelse. Kablerne kan føres ind i

toppen og bunden og overskydende kabel kan vikles

op på indersiden af kåben. Hvis både kåben og servicestaven

jordes, mindskes de elektriske felter rundt

om staven. Kåben kan enten bestilles sammen med en

ny servicestav eller separat til montering på en eksisterende

servicestav.

Der er plads under kåben til LK’s CLIC’LINE kontakter

og udtag, dog med undtagelse af vinklede datalåg.

P1775

P5072

P5073

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 39


D-serien

Fastspændt stav POL-D

Tilslutning mod loft

Loftbeslag

POL-SF140/SF740

Til opsætning mod loft.

Længde 170/740 mm.

Justerbar ± 20 mm.

Hvidlakeret aluminium.

Fjedrende loftbeslag

POL-FF

Til opsætning mod loft.

Den fjedrende konstruktion

i beslaget optager

bygningens bevægelser.

Længde 165 mm.

Justerbar ± 15 mm.

Hvidlakeret stål.

Loftbeslag POL-TF2

Til fastgørelse i loftet.

Længde 60 mm.

Justerbar +25/-40 mm.

Hvidlakeret stål, aluminium.

Loftflange POL-TG5

Dækker gennemføringshullet

i undertaget.

Hvidlakeret stål.

P4440

P4460

P4461

P4463

P4487

Kabelbakkebeslag POL-KF2

Til fastgørelse på kabelbakken

eller - stigen. Kan justeres i hele

stavens højde. Hvidlakeret aluminium.

Vægmonteret stav POL-DW

P4489

Loftflange POL-TG4

Dækker gennemføringshullet

i undertaget.

Hvidlakeret stål.

40 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


D-serien

Tilslutning til loft med fleksibel slange

Fritstående stav POL-DM

Loftbeslag POL-TA1

Tilslutning til betondæk.

Hvidlakeret aluminium.

Loftflange POL-TG3

Tilslutning i undertag. Enkel montage - ingen værktøj.

Indbygningsdybde op til 100 mm. Hvid formsprøjtet

PC/ABS.

P4503

P4459

P4491

Fleksibel slange TTP-FC6

Ø 55 m. Hvid, grå eller

sort Polyuretan.

Kabelbakkebeslag POL-KF3

Fastgørelse på kabelbakken eller - stigen. Da beslaget har

en åben side er det nemt at tilpasse længden på slangen.

Hvidlakeret stål.

P4527

P4442

P4445

P4459

P4497

Fælles tilbehør til POL

D-serien

Frontkåbe TTP-SD

Frontkåben dækker den del af

staven hvor der er monteret

kontakter og udtag. Kan lakeres

i samme farve som resten af staven.

Max højde 2500 mm.

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 41


POS-200 har to fronter og to låger som skjuler udtag

og kabler. POS-201 har én front og én låge.

Overskydende kabel vikles op indvendigt på lågen.

Der er dermed ingen kabler der ligger løse på gulvet.

Jordes standeren reduceres de elektriske felter rundt

om.

POS-200/201

De to sider kan udnyttes til at separere stærk- og

svagstrøm eller til at forsyne flere arbejdspladser.

Servicestanderen kan leveres i eloxeret aluminium

eller lakeret i valgfri farve og i valgfri højde op til 1200

mm.

P4993

42 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


P1371

Montage

M23310

På installationsgulv.

L46590

M23320

R42270

På betongulv med kerneboret hul.

Valgfri højde max. 1200 mm.

M23330

L47260

P4406

P4924

POS-200 er lagerlagt i naturelox.

og hvid. Standardhøjde

600 mm og uden kontakter.

Hvid 731588 0026723

Elox. 731588 5868106

POS-201.

På betongulv med indstøbningsboks

UFB-IG.

Indstøbningsboks UFB-IG

Til indstøbning i beton. Kan forsynes med

rør fra alle fire sider.

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 43


FrontLine Servicestandere, POS-10/POS-10x

og POS-DK

P5067

Servicestander POS-10 og POS-10x er eksempler på produkter

udviklet i samarbejde med kunder. Disse

Servicestandere er nu en del af vores standardsortiment.

I lighed med de andre produkter i serien er POS-10 og -

10x også med F80 front, hvilket betyder, at LK's CLIC'-

LINE passer direkte ind i fronten, uden brug af lågudsnit.

Der kan dog ikke monteres front i POS-10/-10x

Sine størrelser til trods er POS-10 og -10x yderst rummelige.

Den viste udgave kan indeholde op til 10 enheder.

Ligeledes kan de lakeres i alle ønskede farver, så de passer

ind i miljøet. Se farverne på side 50.

P3555

Servicestander POS-DK er

som standard 450 mm og kan

få plads til, op til 6 enheder.

Standeren kan, på bestilling,

leveres i andre højder, op til

800 mm.

Korte Fakta

Beskrivelse

FrontLine Servicestandere POS-10 og POS-10x

leveres uden fronter og POS-DK leveres med front, og

alle 3 typer" kan selvf kan selvfølgelig også leveres

forinstalleret med kabler og komponenter efter eget

valg.

Egenskaber

• POS-10 og POS-10x har ét installationsrum som

rummer op til 10 enheder, hvilket dækker behovet

til administrative arbejdspladser.

• POS-10 og POS-10x har et stor kapacitet, er robust

og kræver kun lidt plads.

• POS-DK har plads til 6 enheder og kræver også

kun lidt plads.

Serviceindhold

Servicestanderne monteres med LK’s CLIC’LINE, dvs.

det samme system der benyttes i FrontLine Installationskanaler,

Servicestave, Servicebokse og Gulvbokse.

Montering

Kan monteres direkte på alle gulvtyper. I forbindelse

med hulrumsgulve af beton samt støbte betongulve

kan med fordel benyttes indstøbningsboks UFB-IG,

samt støbeform UFB-RF.

Materiale og farve

POS-10 og POS-10x er udført i stål og POS-DK i aluminium.

Alle 3 standere kan lakeres i valgfri NSCeller

RAL- farve, se side 48.

Pakning

Leveres i kraftig karton.

P4925

Sortiment

Type Farve Mål i mm T-nr. EAN-nr.

H/B/D

POS-10,10 enheder Hvid* 160/120/310 5868 005 731588 0055 310

POS-10, 5 enheder Hvid* 160/120/310 5868 000 731588 5868 007

L53710

L66530

POS-10x, 10 enheder Hvid* 160/90/310 9352 0491 733241 8003 759

POS-10x, 10 enheder El-forz. 160/90/310 9352 0501 733241 8003 766

POS-DK, 6 enheder Elox. H = 450 9352 054 023 731588 0062 561

L66530

*RAL 9010

44 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


LK CLIC´LINE, Kanaldåse (forhandles af el-grossisterne i Danmark)

Type LK nr.

EAN-nr.

570330 ...

102F6016 102F6015

102F1825

102F1824

102F1823

104F1015 104F1013

104F1012

104F1011

© LK as 2000

© LK as 2000

© LK as 2000

© LK as 2000

Påklipsning i kanaler med 80´front

Kanaldåse, 1 modul

Er i siderne forsynet med 8 stk og i bunden med 2 stk 16 mm udslagsblanketter for kabel.

104 F 1011 2008 181 -*

Kanaldåse, 2 modul

Er i siderne forsynet med 12 stk og i bunden med 4 stk 16 mm udslagsblanketter for kabel.

Er forsynet med klipsbart skillestykke, der kan adskille dåsen i separate rum.

104 F 1012 2008 204 -*

Kanaldåse, 3 modul

Er i siderne forsynet med 16 stk og i bunden med 6 stk 16 mm udslagsblanketter for kabel.

Er forsynet med klipsbart skillestykke, der kan adskille dåsen i separate rum.

104 F 1013 2008 211 -*

Kanaldåse, 1 1 / 2 modul

Er i siderne forsynet med 2 stk og i bunden med 4 stk 16 mm udslagsblanketter for kabel.

104 F 1015 2077 842 -*

Ramme Universal, LK CLIC´LINE (forhandles af el-grossisterne i Danmark)

Type, LK nr. Farve EAN-nr.

570330-

Anvendelse til montering i 80`front.

1 modul

102 F 1823 HVID 2005 593 -*

2 modul

Anvendelse i kombination med dobbelt stikkontakt, dobbelt blænddæksel eller komponenter monterer

i dobbelt blænddæksel.

102 F 1824 HVID 2005 609 -*

3 modul

Anvendelse i kombination med tripel stikkontakt.

102 F 1825 HVID 2005 616 -*

Overgangsramme for 1 modul. Indsats for lodret monteret kanal

Indsats klipses direkte i overgangsramme. Anvendes i lodrette kanaler.

102 F 6015 HVID 2005 807 -*

Overgangsramme for 1 modul. Indsats for vandretmonteret kanal

Indsats monteres i overgangsramme vha. medleveret skrue. Anvendes i vandrette kanaler.

102 F 6016 HVID 2005 814 -*

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 45


Fire typer forinstallerede servicestave

til levering med det samme.

POL Expres

Ønskerne om kortere leveringstider øges konstant.

Derfor har vi nu fået 4 standardbestykkede stave

på lager til hurtig levering. Erfaringerne med

forinstallerede stave har vist os, hvilken

bestykning der er den mest anvendte, hvorfor

vi har valgt en standardbestykning,

der dækker de fleste behov. De 4 stave

er forsynet med tilledninger og er klar

til at blive tilsluttet grundinstallationen.

Stavene er på lager hos din el-grossist

eller hos os til direkte levering.

Stavene leveres lakeret i hvid ral 9010 glans 55 og har

en højde på 3500 mm (POL-T10 dog 2670-3070 mm).

Stavene leveres med LK’s CLIC’LINE komponenter:

• 2 enkelte tomme dåser m/blænddæksler

og træktråd, der letter eftermontering.

• 1 dobbelt 230V EDB-stikk. m/jord

m/5 m tilledning ud af staven, med stikprop.

• 1 dobbelt 230V stikk. m/jord

m/5 m tilledning ud af staven, med stikprop.

POL-H har dette monteret på begge sider.

POL-D

EAN-nr: 731588 5863 408

El-nr 9136 750 377

POL-0

EAN-nr: 731588 5863 200

El-nr 9136 750 364

POL-H

EAN-nr: 731588 5863 704

El-nr 9136 750 351

POL-T10

EAN-nr: 731588 0103 097

El-nr 9137 503 468

P4922

P4920

P4919

P4917

P4921

P4923

P4916

P4915

46 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Servicestave og servicestandere

i struktureret netværk

Et struktureret netværk består består af Fordelingsnet

og Back-bone-net.

Fordelingsnet

Fordelingssnettet forbinder etagernes udtag med et

samlingsskab og består normalt af kobberkabel med

fire snoede par.

Hver arbejdsplads skal have mindst to udtag.

Kontakter, udtag og forbindelserne i skabet indgår i

fordelingsnettet.

Back-bone-net

Back-bone-net forbinder de forskellige fordelingsnet

i en bygning og de forskellige huse indenfor samme

område.

Ledningslængder

Den totale kabellængde for fordelingsnettet fra skabet

til stikket i servicestaven kan være op til 90 m, dvs. at

også stavens tilslutningskabel indregnes i fordelingsnettet

max. længde. Denne længde gælder både kobberkabel,

klasse D+ og klasse E og fiberkabel. Selvom

fiberkabel ikke taber så meget i signaloverføringen,

begrænses disse net af de aktive komponenter der

anvendes i fibernettet. I fordelingsnettets 90 m er det

tilladt at have ét samlingspunkt (knudepunkt) til f.eks

at tilslutte en flytbar servicestav.

De tilladte længder for Back-bone-nettet er fra 500

m til 1500 m.

Fordelingsnet: 90 m

Bach-bone-net: 500 m

Max 90 m

LEX27760

Bach-bone-net: 1500 m

Indgår en forinstalleret stav i installationen skal

denne del af kablaget (fra samlingspunkt til arbejdspladsudtag)

indregnes i fordelingsnettets max. længde

på 90 meter.

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 47


Farver på lager til hurtig lakering

RAL

NCS

RAL 9010

Kode: L01 Halvblank

Kode: L02 Blank

RAL 7035

Kode: L22 Blank

NCS 0402-B91G

(≈NCS S 0500-N)

Kode: L11 Halvblank

NCS S 6030-R70B

Kode: L56 Halvblank

RAL 9001

Kode: L04 Blank

RAL 9007

Kode: L23 Blank

NCS S 2502-Y

Kode: L31 Halvblank

NCS S 1080-Y90R

Kode: L45 Halvblank

RAL 9016

Kode: L05 Blank

RAL 5022

Kode: L51 Blank

NCS S 9000-N

Kode: L32 Halvblank

NCS S 0580-Y10R

Kode: L65 Halvblank

RAL 1013

Kode: L06 Blank

RAL 3020

Kode: L41 Blank

NCS S 3060-B

Kode: L55 Halvblank

RAL 9005

Kode: L24 Blank

RAL 1018

Kode: L61 Blank

Bemærk: Af tekniske årsager kan farvegengivelsen på grund

af trykprocessen afvige en anelse fra referencefarverne.

Der kan også være små nuanceafvigelser i de leverede

partier, selv om farven har samme NCS-/RAL-kode. Hvis det

er vigtigt, at afstemme farven med andre produkter, bedes

man henvende sig til Lexel Electric kundeservice.

RAL 9002

Kode: L21 Blank

RAL 6026

Kode: L71 Blank

* På grund af funktionelle årsager kan strukturlak kun

benyttes på tilbehør.

48 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


P2062

Fronterne kan også enten fineres eller folieres. Her vises det

lagerførte sortiment. Ved bestilling anvendes den kode som

er under den respektive farve.

Finer på front

F01 Birk F02 Løn F03 Bøg

F04 Eg F05 Kirsebær F06 Mahogni

Melaminfolie på front

M01 Birk M02 Løn M03 Bøg

M04 Eg M05 Kirsebær M06 Mahogni

OBS! Billeder til denne brochure er fremstillet ved en fotografisk proces. Mønstre og strukturer vises i skalaen 1:2. Af trykketekniske årsager

kan disse prøver afvige noget fra forholdet på de rigtige produkter.

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 49


Tilbehør

4-serien

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr

A/B/C (mm) /pk 731588 ...

Endestykke til kontaktboks

Indeholder ét venstre og ét højre endestykke inkl. skruer.

L63980 L64100

L64110

TTP-ES Orange* PC/ABS 1 par 5871 040 5871 045

Isblå* 5871 041 0100 676

Mørkeblå* 5871 042 0100 683

Grå metallic 5871 043 0100 690

Endestykke til POS-F4

Monteres på midterprofilet.

TTP-ES Orange* PC/ABS 1 5871 050 5871 052

Isblå* 5871 051 0100 706

Mørkeblå* 5871 052 0100 713

Grå metallic 5871 053 0100 720

* Semitransparent

Loftflange til POL-W4

Dækker gennemføringshullet i undertaget. Forsynet med dobbeltklæbende tape.

POL-CF4 Hvid Polystyren 2/63/114 1 5865 260 5865 266

Fastgørelseswire til POL-M4

Anvendes for at forhindre at staven vælter, når der ikke anvendes fleksibel slange.

L62270 L62260 L62290 L62280 L62450 L62440 L62360 L61710

L63770

10/20-serien

POL-SW1 - Stål L2500 1 5866 500 5866 508

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr

A/B/C (mm) /pk 731588 ...

Fod til POL-T10/-T20

Forsynet med gummiplade til øget friktion mod gulvet. Skruer, til fastgørelse i profilet, er vedlagt.

POL-FA10 Grå Alu. 1 5865 341 0096 757

POL-FA20 Grå Alu. 1 5865 346 0096 771

Fastgørelsesplade til POL-T10/-T20

Til sikker fastgørelse af staven i gulvet. Fastgørelsespladen skrues i gulvet og staven holdes på plads

af 2 stk. styrestifter.

POL-FT10 - Stål 25/33/90 1 5865 350 5865 358

POL-FT20 - Stål 25/92/90 1 5865 355 0096 788

Gulvbeslag til POL-T10/-T20 og POS-F10/-F20

Til fastgørelse i gulvet med skruer. Forsynet med O-ring som tætner mod gulv. IP41. Skruer, til fastgørelse

i profilet, er vedlagt.

POS-FT10 Grå Alu. 1 5870 241 0096 795

POS-FT20 Grå Alu. 1 5870 246 0096 818

Gulvbeslag til POS-F10/-F20 til kabelføring over gulv

Til fastgørelse i gulvet med skruer. Forsynet med udtag til fremføringskanal FED-F1. Skruer, til fastgørelse

i profilet, er vedlagt.

POS-FN10 Grå Alu. 1 5870 251 0096 825

POS-FN20 Grå Alu. 1 5870 256 0096 849

50 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


10/20-serien fortsat.

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr

A/B/C (mm) /pk 731588 ...

Fremføringskanal til POS-F10/-F20

Til kabelfremføring over gulv. Forudsætter at standeren monteres med Gulvbeslag POS-FN10/-FN20.

L61790

L32370

L61720

L62350 L61700

L62340 L61690

L60880

L62310

FED-F1 Naturelox. Alu. 18/92/2500 1 5435 210 5435 216

Tung fod til POL-M10/-M20

Fastgøres i foden på POL-FA10/-FA20 med 2 stk. M6 bolte, som er vedlagt.

POL-FM Hvid Stål 30/Ø320 1 5865 330 0079 385

Grå 5865 331 5865 334

Sort 5865 332 0079 378

Endestykke til POL-M10/-M20

Til fleksibel slange TTP-FC6. Skruer, til fastgørelse i profilet, er vedlagt.

POL-EF10 Grå Alu. 10/61/120 1 5865 441 0096 696

POL-EF20 Grå Alu. 45/120/117 1 5865 446 0096 719

Endestykke til POL-M10/-M20

Til fleksibel slange TTP-FC2. Skruer, til fastgørelse i profilet, er vedlagt.

POL-ER10 Grå Alu. 10/61/120 1 5865 451 0096 726

POL-ER20 Grå Alu. 45/120/117 1 5865 456 0096 740

Loftbeslag til POL-T10/-T20

Patentansøgt funktion og konstruktion. Beslaget optager, pga. sin konstruktion, bevægelser i bygningen.

Justerbar op til 400 mm. Endestykke incl. skruer er vedlagt.

POL-FF10 - Alu., stål, zink 1 5866 460 5866 461

POL-FF20 - Alu., stål, zink 1 5866 465 0096 856

Skillespor til POL-T10/-T20/-M10/-M20

Til opdeling af kablerne i staven. Klipses fast.

TTP-PP Hvid ABS 500/49/50 25 5871 030 5871 038

Kabelbakkebeslag til POL-T10/-T20

Til fastgørelse på kabelbakke. Beslaget skrues på i valgfri højde. Skruer er vedlagt.

L61750

POL-KF5 Hvid Stål 75/72/126 1 5866 425 0096 887

Loftflange til POL-T10

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Forsynet med dobbeltklæbende tape.

L61680

POL-CF2 Hvid Polystyren 1/111/170 1 5865 250 5865 259

Loftflange til POL-T20

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Forsynet med dobbeltklæbende tape.

L62330

POL-CF3 Hvid Polystyren 1/170/167 1 5865 255 0096 870

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 51


10/20-serien fortsat.

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr

A/B/C (mm) /pk 731588 ...

L59850

Loftflange til POL-W1

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Forsynet med dobbeltklæbende tape.

POL-CF1 Hvid Polystyren 1/73/160 1 5865 240 5865 242

L59840

Loftflange til FED-W1

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Forsynet med dobbeltklæbende tape.

POL-CF1 Hvid Polystyren 1/73/160 1 5440 820 5440 821

L53700 L61770

L53690 L53680

L61730 L63770

L59820

L59910

Fremføringskanal

Materiale: Aluminium, natureloxeret eller pulverlakeret.

FED-W1 Naturelox. - 2500/18/86 2 5435 200 -

Hvid - 2500/18/86 2 5435 201 -

Pulverlakeret 2500/18/86 2 5435 202 -

Kabelholdere til fremføringskanal FED-W1

Holder kablerne på plads, i de respektive rum under installationen.

TTM-KL42 Grå/sort PC/ABS 12/14/42 10 5401 615 0079 668

Wire til POL-M10/-M20

Sikrer at staven ikke vælter, når der ikke anvendes fleksibel slange. Alternativt som en ekstra sikring

sammen med slangen.

POL-SW1 - Stål L2500 1 5866 500 5866 508

Fleksibel slange TTP-FC6 samt fastgørelser

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr.

A/B/C (mm) /pk 731588...

Fleksibel slange til POL-M10/-M20/-OM/-HM/-DM

TTP-FC6 Hvid PU Ø55/2000 1 5871 425 5871 427

Grå 5871 426 0096 931

Loftbeslag

Til fastgørelse i råtaget.

POL-TA1 Hvid Alu. 50/156/90 1 5866 230 5866 232

POL-TA2 Hvid Alu. 50/156/500 1 5866 235 0060 727

Loftgennemføring

Fastgøres i undertaget. Indbygningsdybde 100 mm.

POL-TG3 Hvid PC/ABS Ø161/89 1 5866 270 5866 270

Kabelbakkebeslag

Til fastgørelse på kabelbakke/ -stige.

POL-KF3 Hvid Alu. 100/70/15 1 5866 415 0060 499

52 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Slidset fleksibel slange TTP-FC2 samt fastgørelser og tilbehør

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr

A/B/C (mm) /pk 731588 ...

Slidset fleksibel slange til POL-T10/-T20

L62300

TTP-FC2 Hvid PP Ø25/2000 2 5871 405 0096 955

Grå 5871 406 0096 962

Clips

Klipses på for at holde afstand mellem flere fleksible slanger. Afstand 25 mm.

L62230

TTP-FC4 - PP 34/28/70 6 5871 415 0096 924

L61760

Loftbeslag

Til fastgørelse mod råtaget. Slangen fastgøres med kabelstrips.

POL-TA3 Hvid Alu. 50/90/156 1 5866 240 5866 249

Loftgennemføring

Fastgøres i undertaget. Indbygningsdybde 100 mm. Slangen fastgøres med kabelstrips.

L61770

POL-TG3 Hvid PC/ABS Ø161/89 1 5866 270 5866 270

L63990

Loftflange

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Forsynet med dobbeltklæbende tape. OBS! Må ikke

anvendes som fastgørelse for den fleksible slange.

POL-CF5 Hvid Polysteren 2/125/70 1 5865 265 0098 782

Kabelbakkebeslag

Til fastgørelse på kabelbakke/ -stige. Slangen fastgøres med kabelstrips.

L61740

POL-KF4 Hvid Stål 80/29/90 1 5866 420 5866423

Monteringsværktøj

Til enkel og hurtig trækning af kablerne i slangen.

L62460

TTP-FC5

Til Ø20 mm slange - 101/29/56 1 5871 420 0096 979

TTP-FC7 115/36/70 1 5871 430 5871 434

Til Ø25 mm slange -

Fleksibel slange

Til fastgørelse på loft med fleksibel slange. Slangen kan åbnes.

L66060

TTP-CF1 Hvid PP 40/80/200 1 5871 600 5871 601

Grå 5871 601 0102 236

Sort 5871 602 0102 243

Fastgørelse

Til fastgørelse af den fleksible slange TTP-CF1.

L66070

TTP-FE Sort PP 4/20/100 2 5871 620 5871 625

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 53


O/H-serien

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr.

A/B/C (mm) /pk 731588...

Friktionsplade til POL-O/-H

Til at afslutte staven mod gulvet. Forsynet med dobbeltklæbende tape. Højde 2 mm.

L53570

POL-GS Sort Gummi 2/Ø40 1 5865 510 5865 518

Justerbart loftbeslag til POL-O/-H

Til opsætning af staven mod loftet. POL-SF740 kan kun opsættes i kombination med loftsgennemføring.

Forlænger staven med 140 mm hhv. 740 mm.

L16820

POL-SF140 Hvid Alu./PP 140/Ø22 1 5866 150 5866 157

POL-SF740 Hvid Alu./PP 740/Ø22 1 5866 160 5866 164

Fjedrende loftbeslag til POL-O/ -H

Til opsætning af staven mellem loft og gulv. Beslaget optager, pga. sin konstruktion, bevægelser i

bygningen. Forlænger basisprofilet med 165 mm. Justerbar ±15 mm.

L16840

POL-FF Hvid Stål 165/37/55/Ø25 1 5866 450 5866 454

Fast loftbeslag til POL-O

Til opsætning af staven i loftet. Forlænger basisprofilet med 60 mm. Justerbar ±15 mm.

l16790

POL-TF1 Hvid Alu./Stål 143/60/86 1 5866 200 5866 201

Loftflange til POL-O

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Skruer er vedlagt.

POL-TG1 Hvid Stål 40/Ø140 1 5866 250 5866 256

L38310

Loftflange til POL-H

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Skruer er vedlagt.

POL-TG7 Hvid Stål 40/Ø140 1 5866 285 0060 505

L16940

L38320

Kabelbakkebeslag

Til fastgørelse på kabelbakke/ -stige. Godstykkelsen på kabelbakken eller - stigen ved fastgørelsespunktet

må max. være 10 mm.

POL-KF1 Hvid Alu./Stål 40/35/86 1 5866 400 5866 409

Loftflange til POL-OW

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Skruer er vedlagt.

POL-TG2 Hvid Stål 40/109/140 1 5866 260 5866 263

54 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


D-serien

Type Farve Materiale Dimension Antal Art.nr EAN-nr

A/B/C (mm) /pk 731588 ...

Justerbart loftbeslag til POL-D

Til opsætning af staven mod loftet. POL-SF740 kan kun opsættes i kombination med loftgennemføring.

Forlænger staven med 140 mm hhv. 740 mm. Justerbar ±20 mm.

L16820

POL-SF140 Hvid Alu./PP 140/Ø22 1 5866 150 5866 157

POL-SF740 Hvid Alu./PP 740/Ø22 1 5866 160 5866 164

Fjedrende loftsbeslag til POL-D

Til opsætning af staven mellem loft og gulv. Beslaget optager, pga. sin konstruktion, bevægelser i

bygningen. Forlænger basisprofilet med 165 mm. Justerbar ±15 mm.

L16840

POL-FF Hvid Stål 165/37/55/Ø25 1 5866 450 5866 454

Fast loftbeslag til POL-D

Til opsætning af staven i loftet. Forlænger basisprofilet med 60 mm. Justerbar ±40 mm.

L27340

POL-TF2 Hvid Alu./Stål 143/60/102 1 5866 210 5866 218

Loftflange til POL-DW

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Skruer er vedlagt.

L128340 L38340 L38330

POL-TG4 Hvid Stål 40/127/180 1 5866 280 5866 287

Loftflange til POL-D

Skjuler gennemføringshullet i undertaget. Skruer er vedlagt.

POL-TG5 Hvid Stål 40/Ø180 1 5866 290 5866 294

Kabelbakkebeslag til POL-D

Til fastgørelse på kabelbakke/ -stige. Godstykkelsen på kabelbakken eller - stigen ved fastgørelsespunktet

må max. være 10 mm.

POL-KF2 Hvid Alu. 40/25/102 1 5866 410 5866 416

FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208 55


Projektering, dokumentation og garanti

P4802

Projektering

Når en bestilling eller forespørgsel modtages, specificeres

staven eller standeren i et projekteringsprogram

PSA-PC (Planning and Specifying Aid for PC).

Derefter er det nemt at få udskrifter til godkendelse

samt bestillingsunderlag. Specifikationen bruges i

produktionen.

10 års garanti

Hvis hele staven eller standeres monteres med LK’s

CLIC’LINE fra frabrikken, yder vi 10 års garanti på

de elektriske forbindelser. Garantien gælder både

stærkstrøm, data og tele. Visse produkter er dog undtaget,

dette fremgår af dokumentationen.

56 FRONTLINE SERVICESTAVE, SERVICESTANDERE OG GULVBOKSE/THORSMAN/MC1923DK/0208


Kort om Lexel-koncernen

Lexel-koncernen er en af Europas ledende leverandører

af installationsløsninger til el-, tele-, data- og kontrolapplikationer

med specielt fokus på intelligente bygninger,

d.v.s. bygninger udstyret med teknik til øget komfort,

økonomi og sikkerhed.

I produktprogrammet indgår alt fra afbrydere, udtag,

installationsmateriel og installationssystem til kabelhåndtering

til kommunikationsnetværk, sikkerhedssystem

samt system og software til styring af ejendommens

funktioner.

Lexel værner om miljøet i alle sammenhæng. Et led i

dette er at opbygge og certifiere et miljøstyringssystem

iht. ISO 14000. Indenfor plastområdet arbejder Lexel

med at eliminere anvendelsen af tungmetaller og emner,

som skader ozonlaget.

Lexel-koncernen ejes af Schneider Electric, Frankrig

og har sit operative hovedkontor i Stockholm.

Omsætningen ligger på ca. EUR 700 millioner og antallet

af ansatte var i 2001 på ca. 6000.

Lexel er førende på markedet i Norden, Polen og

Baltikum, men har også en stærk position i Rusland og

et antal mellemeuropæiske lande. Lexel er repræsenteret

med datterselskaber i 18 lande og med distributører i

mere end 30.

I Danmark har Lexel Electric A/S ansvaret for markedsføringen

af Thorsman og Wibe produkterne.

LEXEL ELECTRIC A/S

Box 87, Hørskætten 3, 2630 Taastrup, Danmark. Tlf 43 300 300. Fax 43 300 301.

mail@lexel.dk www.lexel.dk

MC1923DK/0208 © LEXEL ELECTRIC AS, 2002.

More magazines by this user
Similar magazines