HC Bonde Vestbanen pp til TØF konference 12 oktober 2010

toef.dk

HC Bonde Vestbanen pp til TØF konference 12 oktober 2010

Vestbanen -

indvikling?

TØF konference 12. oktober 2010

H.C. Bonde, Direktør, Sydtrafik


Historiske ”trusler”

• Banen indviet 1903 (14. marts)

• Nyere tid renoveret:

• Midt i 80´erne for ca. 100 mio. kr. Spor og materiel

• 90´erne Bortfald af godstransport på lastbil og med tog

og busdrift. Administrationen/udviklingsmuligheder for

”lille” med togdrift alene

• 2002 Kontrakt med Arriva drift og infrastruktur.

2010 Hvilken vej (bane) skal vi ? Investeringer for ca.

100 mio. kr. Materiel, signaler, radio, overkørsler m.m.

• Drift væsentlig dyrere end nuv. kontrakt


Vestbanen

Repræsentantskabsmøde

7.september 2010


Forudsætninger

• Togløsning

- Drift Nr. Nebel – Varde på nuværende

driftsniveau

- Samkørsel til Esbjerg med Arriva Tog på

strækningen Varde-Esbjerg

- Busrute 40 – Blåvand – Oksbøl – Esbjerg -

nedlægges

- Busruterne 41 Varde - Esbjerg og 8 –

Varde – Alslev - Esbjerg overvejes nedlagt


Forudsætninger

• Busløsning

- Hvis togløsningen ikke kan realiseres

- Y-busmodellen

- Varde – Oksbøl (- Esbjerg) og

- Nr. Nebel – Varde – Esbjerg (direkte)

- Skolerute Nr. Nebel – Oksbøl (bagland)

- Busserne starter i Nymindegab (?) og i

Vrøgum (?)

- Opretholde rute 40 fra Blåvand-Oksbøl til

Esbjerg og 41 og 8.


Forudsætninger tog

- Driften hjemtages i billigere og eget regi

- Der aftales samkørsel med Arriva i en

økonomisk 0- løsning

- Der anskaffes 2 nye tog (reservetog deles med

Arriva)

- Driftsbudget 15 mio. kr. årligt

- Investeringer 105 mio. kr. Hvoraf Varde K

leverer op til 40 mio. kr. RSD har afsat 2,5 mio.

kr. årligt til afskrivning og forrentning (65 mio.

kr.)


Økonomi

Endeligt budget for 2012-14 forventes i oktober

måned.

Drift (netto) 15,0 mio. kr. årligt

Investeringer: 2,5 mio. kr. årligt

Indtægter: 4,0 mio. kr. årligt

Nuværende nettodrift: 7 mio. kr. årligt

Indtægter: ca. 3 mio. kr. årligt


Midlertidig kontrakt med Arriva

- Der er aftalt en midlertidig kontrakt med

Arriva Tog A/S for perioden 1.1.2011 til

26.6. 2012.

- Driftsøkonomi: 21,5 mio. kr. (netto)

Indtægter: 3 mio. kr.

RSD tilskud til driften: 17,5 mio. kr.

Manglende finansiering : ca. 4 mio. kr.

årligt


Økonomioversigt

• Nuv. drift netto ca. 7 mio. kr. årligt (brutto 10

mio. kr. indtægt ca. 3 mio. kr. årligt).

• Udbud drift ca. 23-28 mio. kr. årligt. (brutto).

• Midlertidig kontrakt (2010-2012) ca. 21,5 mio.

kr. årligt (netto). (Reg. tilskud 17 mio. kr. årligt)

• Rådighedsbeløb (Regionen) på fremtidig

kontrakt 15 mio. kr. årligt (netto) plus 2,5 mio. kr.

årligt til investeringer (forrentning og afskrivning

af 65 mio. kr.).

• Busløsning: ca. 12 mio. kr. årligt (brutto).

More magazines by this user