Scene-4 - Dorthe Kjær Pedersen, Lev Vel.pptx

files.conferencemanager.dk

Scene-4 - Dorthe Kjær Pedersen, Lev Vel.pptx

Innova&on af frem&dens velfærd

Nye muligheder gennem

Offentlig-­‐ privat innovation (OPI)

Brugercentrerede metoder

Tre bundlinjer: oplevet velfærd for borgeren, optimal

udnyttelse af offentlige ressourcer, vækst i virksomheder

Ofte behov for brobyggere


Lev Vel & UNIK

4-­‐årige partnerskaber

Etableret i 2010

Partnere: Virksomheder, Universiteter, Videnorganisationer, Kommuner, Hospitaler og

Interesseorganisationer

Lev Vel: 12 konsortiepartnere, 43 deltagere i projekter, over 200 medlemmer i Lev Vel

klub

UNIK: 85 deltagere i projekter / partnere

Budget:

Lev Vel: 54 mio. DKK

UNIK: 56 mio. DKK

Basis-­‐bevilling fra Rådet for Teknologi og Innovation


Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Hovedstaden

Privat medfinansiering


Hvad er innova&on?

Forskning (Grundforskning og Anvendt forskning)

Eksperimenterende og teoretisk arbejde

Produktudvikling

Frembringelse af nye produkter eller services

Innovation

Ny idé + implementering + kommercialisering


Innova&on i Lev Vel og UNIK

A`laring af behov

Udvikling af koncepter

Test af prototyper

Formidling af resultater


Lev Vel – udgangspunkt i icph

Icph’s formål

udvikle og afprøve modeller og værktøjer

til, hvordan kommuner i samarbejde med

private virksomheder kan nytænke

velfærdsydelser

Icph’s fremtid – nyt projekt

• Fra modeludvikling til kompetence-­understøttelse:

både hos kommuner og

virksomheder

Vores håb

At vores viden og erfaringer bidrager til

det videre arbejde med OPI-­‐projekter


Lev Vels formål

Udvikle nye løsninger, der hjælper

ældre med at forblive selvhjulpne, så

længe som muligt.

7


De tre første

delprojekter

Forebyggende

Selvmonitorering

Borgerrettede Add

Ons til Fælles

Medicinkort


Lev Vel

Klubben

Netværksaktiviteter

for virksomheder,

kommuner og andre

med interesse og

viden om ældre


UNIK har fokus på Kronisk syge

Op mod 1,8 millioner danskere lider af en eller flere kroniske

sygdomme

Den offentlige sektors udgifter til mennesker med kroniske sygdomme

var knap 100 mia. DKK i 2010

Vision for UNIK

øget brug af nye teknologier
selvmonitorering

fernovervågning

videokonsultationer

give kontrollen tilbage til den enkelte kroniker

øge livskvalitet

øge tilknytning til arbejdsmarkedet

mindske presset på sundhedsvæsenet


Erhverv og

forskning

Mål 4: Bedre

dokumentation om

udvikling i sygdom,

sundhed,

funktionsniveau og

rehabilitering

Automatisering,

telemedicin og IT

Mål 1: Udvikle dansk

styrkeposition inden

for

velfærdsteknologi

Kronikere

Følgesygdomme

og forværringer i

tilstand

Udvikling af nye

sammenhængende

forløb baseret på

patientinddragelse

og velfærds-­teknologi

i hjemmet

Stigende pres på

sociale udgifter

Kommuner

Mål 3: Færre /

kortere

indlæggelser, færre

akutforløb samt

bedre rehabilitering

Kronikere lægger

beslag på mange

ressourcer

Mål 2: Større

erhvervsaktivitet

blandt kronikere

Sygehuse / regioner


Organisa&on for UNIK projekter

Spydspidsprojekter

Tværgående

projekter

UNIK2

Teledi@log

Connect2Care

Fremtidens

træningsplatform

DiaLife

Shared care-­platform


DiaApp

KOL

BDI

VIV Forum

RI-­‐HAB


Teknologiboost

Formål:

At løfte teknologiudviklingen og innovationshøjden i

virksomheder med produkter til velfærdsområdet gennem

individuel og målrettet sparring med et panel af forskere og

videnpersoner fra universiteter, GTS’er og andre

videninstitutioner

Udarbejde teknologiudviklingsplan med konkrete

anvisninger til, hvordan virksomheden arbejder videre med

teknologisparringspanelets anbefalinger

Forventningen er, at 50-­‐60 virksomheder vil få et

teknologiboost i projektperioden 2012-­‐2014


Teknologiboost

Processen:

Løbende rekruttering af virksomheder fra hele landet gennem bl.a. UNIK og Lev

Vels netværk

Screening på baggrund af specifikke spørgsmål om virksomheden og dens

teknologiske udfordringer

En coach fra et af Væksthusene, fra UNIK/SDU eller fra Innovationsagenterne

understøtter virksomheden gennem hele forløbet

Teknologisparringspanelet sammensættes specifikt i forhold til den pågældende

virksomheds behov

Coach og virksomhed udarbejder sammen en teknologiudviklingsplan


Teknologiboost

Panelet:

Teknologisparringspanelets rolle er at udfordre den enkelte virksomhed, og løfte

dens innovationshøjde gennem sparring og tilførsel af ny viden og forskning

Panelet kommer med konkrete råd og kontakter til forskere og videnpersoner

Virksomheden vil via panelet få etableret et nyt netværk blandt forskere og

videnpersoner

En sparringssession med teknologisparringspanelet varer ca. tre timer

Teknologisparringspanelet er en nyskabelse ift. eksisterende initiativer ved

at matche ikke bare en enkelt men en kreds af forskere og videnpersoner

om hver virksomhed


Kontakt

Lev Vel

Gunhild Sander Garsdal

Projektleder, Væksthus Hovedstaden

Tlf. 29261969

Email gg@vhhr.dk

Web www.lvvl.dk

Adr. Gribskovvej 4, 2100 København Ø

UNIK

Dorthe Kjær Pedersen

Projektchef, Mærsk Mc-­‐Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet

Tlf. 24984155

Email dkp@mmmi.sdu.dk

Web www.partnerskabetunik.dk

Adr. Campusvej 55, 5230 Odense M

More magazines by this user