20130202 BHR referat05

schaeferhund.dk

20130202 BHR referat05

Referat fra Brugshunderådsmødet lørdag den 2.februar 2013 på Fjeldsted

Skovkro

Tidspunkt: Kl. 17.00

Deltagere: Vivi Gilsager (VG), Erik Søndersø Ahrends (ESA), René Otkjær Kristensen

(ROK), Michael Brandenhoff (MB), Karin Jørgensen (KJ), Helen Kragh (HK)

Afbud: Poul Henrik Pedersen (PHP)

Referent: HK

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet godkendt

2. Økonomi

Vi har samlet set overholdt budgettet.

3. Møde med figurant-, uddannelses- og dommerudvalg

Møderne har alle været gode og konstruktive.

Vigtigt at BHR mødes med udvalgene kort tid efter repræsentantskabsmødet.

Dommerudvalg består af: Lars Juhl (V), Per Svolgaard (V), Lene Carlson (Ø), Villy

Petersen (Ø)

Figurantudvalg består af: Allan Bretschneider, Martin Knudsen, Anders Olsen, Claus

Mouridsen, Torben Alrik, Dennis Houen, Erik Fenger

Uddannelsesudvalg består af: Merete Frank Christensen (Ø), Connie Riddersholm

(V), Connie Guldberg Christiansen (V), Jan Kvist (Ø)

4. Udtagelse og DM 2013

Arrangementsplanen er på plads. Vi mangler en overdommer til DM - kommer senere.

5. BHR efter repræsentantskabsmødet

Da Erik Søndersø Ahrends (ESA), Michael Brandenhoff (MB) og Poul Henrik Pedersen

(PHP) stopper efter repræsentantskabsmødet takker BHR for et godt og positivt

samarbejde.

1


6. Gældende bestemmelser

- GB skal rettes til inden repræsentantskabsmødet mht. div. udvalgsarbejder. VG

laver et udkast.

- Gebyr for aflysning af prøver: Vi fastholder de 500 kr. og afmeldelse af prøver

kan kun foregå til BHRs prøveansvarlig.

- Ved Gr. C-arbejde for andre racer gælder, at man skal have et medlemskab af

hovedklubben ved vedvarende træning.

7. Forslag om flytning af repræsentantskabsmødet

BHR foreslår at repræsentantskabsmødet flyttes til sidste lørdag i februar.

8. Gebyr for udtagelser

Et evt. VM-udvalg ser på de økonomiske muligheder omkring VM-holdet.

9. Eventuelt

- Vi opfordrer til at hf’erne støtter kredse, som afholder div. udtagelser, stævner

og DM’er ved ikke at tage fuld forplejning med hjemmefra, men derimod handle

i kredsenes kantiner.

- Ønske om at få oprettet en sporlæggertrup, der til DM og udtagelser lægger

sporene. Der arbejdes videre med forslaget.

/ HK

2

More magazines by this user
Similar magazines