folder til fagfolk - Center for døve

cfd.dk

folder til fagfolk - Center for døve

Døvekonsulenterne

Center for Døve

www.cdf.dk

Vi har

skiftet navn til

Aalborg

Niels Ebbesens Gade 19, 1

9000 Aalborg

Tlf: 44 39 12 80

Teksttlf: 96 33 82 01

Fax: 44 39 12 88

aalborg@cfd.dk

Århus

Søren Frichs Vej 38L, st. tv.

8230 Åbyhøj

Tlf: 44 39 12 50

Teksttlf: 86 20 45 10

Fax: 44 39 12 63

aarhus@cfd.dk

Odense

Rugårdsvej 48

5000 Odense C

Tlf: 44 39 12 00

Teksttlf: 63 11 98 01

Fax: 44 39 12 08

odense@cfd.dk

København

Jagtvej 223, 1

2100 København Ø

Tlf: 44 39 13 50

Teksttlf: 39 27 30 61

Fax: 44 39 13 69

kobenhavn@cfd.dk

Fredericia

Danmarksgade 4, 2

7000 Fredericia

Tlf: 44 39 12 20

Teksttlf: 76 20 61 10

Fax: 44 39 12 38

fredericia@cfd.dk

Center for Døve

Center for Døve har siden 1869 ydet service til døve og døvblinde. Centret har til formål at drive botilbud,

beskyttet beskæftigelse, konsulent- og tolkevirksomhed for unge og voksne døve og døvblinde.

Center for Døve har ansat 15 døvekonsulenter, som er tilknyttet de regionale kontorer i Aalborg, Århus,

Fredericia, Odense og København.

Døvekonsulenterne

Specialrådgivning

til døve, personer med alvorligt

høretab og CI-brugere

For kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle


2 Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne 3

Døvekonsulent -

erne behersker

tegnsprog og kan

kommunikere

med døve uden

brug af tegnsprogstolk.

Specialrådgivning

til døve, personer med alvorligt

høretab og CI-brugere

Konsulentordningens målgruppe

Døvekonsulenternes tilbud retter sig

dels mod døve borgere og dels mod

borgere, som har et alvorligt høretab

og derfor har behov for tegnsprog,

tegnstøtte eller særligt hensyntagende

kommunikation – herunder CI-brugere.

Døvekonsulenternes arbejde

Døvekonsulenterne på Center for Døve

arbejder for at sikre, at borgere med et

alvorligt høretab har lige rettigheder

og handlemuligheder i forhold til

dansk lovgivning. Døvekonsulenterne

har specialviden på området og behersker

tegnsprog.

Døvekonsulenterne tilbyder:

n Specialkonsulentbistand til kommuner

og andre offentlige myndig -

heder, uddannelsessteder og

arbejdspladser om de særlige

behov, der kan opstå, når borgeren

har et alvorligt høretab og anvender

tegnsprog eller har behov for tegnstøttet

eller særligt hensyntagende

kommunikation

n Rådgivning om lovgivning og kompensationsmuligheder

i relation til

funktionsnedsættelsen og i forhold

til uddannelse og arbejde

n Undervisnings-, supervisions- og udredningstilbud

til kommunale medarbejdere

og andre vedrørende

funktionsnedsættelsen

n Direkte rådgivning til døve og andre

borgere med et alvorligt høretab

n Rådgivning til familier, der har

behov for en særlig indsats, og som

har et eller flere familiemedlemmer

med alvorligt høretab

n Deltagelse i udviklings- og projektarbejde

Gratis rådgivning

Center for Døves konsulentordning

yder specialrådgivning iht. Service -

loven §§ 12 og 13 samt bekendtgørelse

781 af 6.7.2006 – jvf. Serviceloven § 174.

Det betyder, at der er gratis adgang –

uden visitation – til rådgivningstilbuddet

for borgere, deres netværk og professionelle.

More magazines by this user
Similar magazines