NFI - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

NFI - ATV - Jord og Grundvand

Hvad er i spil?

Områdeafgrænsninger

OSD

NFI

Indsatsområde mht nitrat

Indvindingsopland

Grundvandsdannende område

BNBO

300 m zone

Staten

Kommune

Virkemidler

Dyrkningsdeklarationer

Skovrejsning

Frivillige aftaler

Miljøgodkendelser af husdyrbrug

Kommunalt ejede arealer (ændrede

dyrkningsbetingelser ifbm bortforpagtning)

Vandværker

Kommune

More magazines by this user
Similar magazines