Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets ...

accu.chek.dk

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets ...

Metode

Der blev anvendt ti Accu-Chek Compact blodsukkerapparater til denne undersøgelse.

Teststrimlerne fik en dosis kontrolvæske, og processen blev gentaget for hvert apparat

over en periode på ti dage for hvert anvendt niveau af kontrolvæsken.

Resultater

For hver kontrolvæske blev der over en periode på ti dage dagligt foretaget ti forskellige

bestemmelser på ti Accu-Chek Compact blodsukkerapparater.

Middelværdien blev beregnet ud fra disse 100 bestemmelser og vises nedenfor. Der

blev anvendt nonparametriske metoder til at beregne et konfidensinterval for middelstandardafvigelsen

(SD).

Følgende tabel viser resultaterne for den intermediære præcision ved brug af

Accu-Chek Compact kontrolvæsker og Accu-Chek Compact teststrimler:

Resultater på mindre end 4,2 mmol/L (75 mg/dL)

Kontrolvæskeniveau

Middelværdi

Middel

SD

95 %

konfidensinterval

(SD)

(mmol/L) (mmol/L) (mmol/L)

1 2,4 0,07 (0,06; 0,08)

(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL)

1 43 1,2 (1,1; 1,4)

Resultater på mere end 4,2 mmol/L (75 mg/dL)

Kontrolvæskeniveau

Middelværdi

Middel

SD

95 %

konfidensinterval

(SD)

Middel CV

(mmol/L) (mmol/L) (mmol/L) (%)

2 8,2 0,20 (0,18; 0,23) 2,4

3 16,9 0,42 (0,37; 0,48) 2,4

(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (%)

2 148 3,6 (3,2; 4,2) 2,4

3 305 7,5 (6,6; 8,7) 2,4

More magazines by this user
Similar magazines