Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets ...

accu.chek.dk

Accu-Chek Compact og Accu-Chek Compact Plus systemets ...

Resultater på mere end 4,2 mmol/L (75 mg/dL)

Middelværdi

Middel

SD

95 %

konfidensinterval

(SD)

Middel CV

(mmol/L) (mmol/L) (mmol/L) (%)

4,6 0,17 (0,15; 0,19) 3,7

7,2 0,22 (0,19; 0,25) 3,0

10,2 0,27 (0,23; 0,31) 2,6

18,8 0,57 (0,50; 0,66) 3,0

(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (%)

83 3,0 (2,7; 3,5) 3,7

130 3,9 (3,4; 4,5) 3,0

183 4,8 (4,2; 5,6) 2,6

338 10,2 (9,0; 11,9) 3,0

Ækvivalensundersøgelse

Testen blev udført på et eksternt sted med et Accu-Chek Compact apparat og en

Accu-Chek Compact Plus apparat i direkte sammenligning. Sammenligningen blev

foretaget med to teststrimmellot. Se nedenfor vedrørende et eksempel på et af de

sammenlignede lot. Efter et stik i fingeren blev blodet appliceret på hvert af de

to systemer: Accu-Chek Compact systemet og Accu-Chek Compact Plus systemet.

Appliceringen blev udført af en uddannet tekniker med 134 forsøgspersoner. En

sammenligning af Accu-Chek Compact apparatet og Accu-Chek Compact Plus

apparatet viste, at de to apparater giver identiske resultater.

Ækvivalens mellem Accu-Chek Compact systemet og Accu-Chek Compact Plus systemet

Accu-Chek Compact Plus systemet, kapillært

(mmol/L)

30

25

20

15

10

5

0

Y = 0,000 + 1,000 *X

R 2 = 0,998

Korrelation 0,960

N = 134

0 5 10 15 20 25 30

Accu-Chek Compact systemet, kapillært (mmol/L)

More magazines by this user
Similar magazines