Views
2 years ago

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved Anholt

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved Anholt

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved

# Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved Anholt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 10 1993

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fundet ved Sørenga i ...
nnu.dk
Dendrokronologisk undersøgelse af middelalderligt skibsvrag fra ...
nnu.dk
Dendrokronologisk undersøgelse af Knud den Helliges ... - NNU
nnu.dk
Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra udgravning i ... - NNU
nnu.dk
Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bolværker ved ...
nnu.dk
Dendrokronologisk undersøgelse af genanvendte tøndestave fundet ...
nnu.dk
NNU rapport nr. 2 C 2004 1 Dendrokronologisk undersøgelse af træ ...
nnu.dk
NNU rapport nr. 4 C 2005 1 Dendrokronologisk undersøgelse af træ ...
nnu.dk
Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur fra Bjorvatn, Froland ...
nnu.dk
Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Granövraket ... - NNU
nnu.dk
Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra havneanlæg og ...
nnu.dk
Dendrokronologisk undersøgelse af skibstømmer fundet på bunden ...
nnu.dk
Præliminær dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra ...
nnu.dk
NNU rapport nr. 3 C 2005 1 Dendrokronologisk undersøgelse af ...
nnu.dk
Forsøg 1 Fysiologiske undersøgelser ved tobaksrygning - Liv.dk
liv.dk
Bilag: Spørgeskema benyttet ved undersøgelse
pub.uvm.dk