Views
4 years ago

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved Anholt

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved Anholt

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved

# Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved Anholt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 10 1993

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fundet ved Sørenga i ...
Dendrokronologisk undersøgelse af middelalderligt skibsvrag fra ...
Dendrokronologisk undersøgelse af Knud den Helliges ... - NNU
Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra udgravning i ... - NNU
Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bolværker ved ...
Dendrokronologisk undersøgelse af genanvendte tøndestave fundet ...
NNU rapport nr. 2 C 2004 1 Dendrokronologisk undersøgelse af træ ...
NNU rapport nr. 4 C 2005 1 Dendrokronologisk undersøgelse af træ ...
Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur fra Bjorvatn, Froland ...
Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Granövraket ... - NNU
Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra havneanlæg og ...
Dendrokronologisk undersøgelse af skibstømmer fundet på bunden ...
Præliminær dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra ...
NNU rapport nr. 3 C 2005 1 Dendrokronologisk undersøgelse af ...
Forsøg 1 Fysiologiske undersøgelser ved tobaksrygning - Liv.dk
Bilag: Spørgeskema benyttet ved undersøgelse