5 Maksimalafbrydere 100 til 630A - Schneider Electric

engineering.schneider.electric.dk

5 Maksimalafbrydere 100 til 630A - Schneider Electric

Maksimalafbrydere 100 til 630A

Compact maksimalafbrydere - generel præsentation 113

Compact NSA maksimalafbrydere 115

Compact NS100 maksimalafbrydere 116

Compact NS160 maksimalafbrydere 117

Compact NS250 maksimalafbrydere 118

Compact NS400/630 maksimalafbrydere 119

Elektriske hjælpefunktioner for Compact NS 120

Compact NS plug in tilslutning 120

Tilbehør til Compact NS 121

Fupact INFD sikringslastadskillere 124

111 111 111


86003 PN 11x12.eps

10

8

9

1

6

5

4

2

7

3

10

Modulært tilbehør for Compact NS400N/H/L og NS630N/H/L

1. Base med hovedkontakter

2. Elektronisk overstrømsrelæ STR53UE

3. Vigi fejlstrømsmodul

4. MN eller MX udkoblingsspole

5. Multifunktionel hjælpekontakt

6. Drejehåndtag

7. Motorbetjening

8. Plug-in basis

9. Tilslutninger på bagsiden

10 Lang og kort klemmeafskærmning

112


Compact NS

1,5 til 1250 A

Beskyttelse af

ledere

En komplet serie

De nye Compact NS er udviklet på basis af Merlin

Gerins årelange erfaring inden for NS maksimalafbrydere.

Ved designet har brugerne spillet en central rolle.

Resultat: En komplet serie med usædvanlig store

ydeevner der kommer til udtryk i talrige test på internationalt

niveau

ifølge bl.a. IEC947-2, EN 60947-2, Lloyd’s, Bureau

Veritas og UL/CSA.

046751 AN 1-1x1-5.eps

045345 AN 1-2x1-7.eps

045193 AN 1-4x2-5.eps

COMPACT2.eps

NS80/NSA160 NS100/160/250 NS400/630 C801/1001/1251

Kompakt

Kompakt design, kun 4 grundstørrelser fra 1,5 til 1250

A. Herved gør Compact effektafbrydere standardisering

og design af fordelere/MCC’ere noget enklere.

Selv Compact effektafbryderne type L (150 kA kortslutningsbrydeevne)

har de samme mål som afbryderne

type N og H med samme mærkestrøm.

In Ue Kat. Type Ramme- Antal Icu (kA) 380/415 V~

(40°C) V~ størrelse poler

16 25 30 36 45 50 70 150

80 690 A NS80 I 3P H

160 500 A NSA160 I 3P, 4P E N

100 690 A NS100 II 3P, 4P N SX H L

160 690 A NS160 II 3P, 4P N SX H L

Tre kortslutningsbrydeevner

Compact kan leveres med forskellige kortslutningsbrydeevner

fra 25 kA til 150 kA. Til hver anlægstype

findes der en passende kortslutningsbrydeevne.

- Type N, til de hyppigst forekommende anvendelser

har 36 kA 50 m brydeevne Icu

- Type SX, til kortslutningsstrømme indtil 50kA

- Type H, til høje kortslutningsstrømme indtil 70 kA

- Type L, til meget høje kortslutningsstrømme indtil

150 kA

250 690 A NS250 II 3P, 4P N SX H L

400 690 B NS400 III 3P, 4P N H L

630 690 B NS630 III 3P, 4P N H L

630 690 B NS630b IV 3P, 4P N H L

800 690 B NS800 IV 3P, 4P N H L

1000 690 B NS1000 IV 3P, 4P N H L

1250 690 B NS1250 IV 3P, 4P N H

1600 690 B NS1600 IV 3P, 4P N H

Total selektivitet

Compact NS har revolutionerende roto-aktive hoved

kontakter og en unik refleks-udkobling. Disse nye

tekniker garanterer en total selektivitet med efterfølgende

automatsikringer, hvorved der samtidig opnås

en fremragende backupbeskyttelse (kaskade).

Eksempel: en NS160N med en standardbeskyttelse på

125 A er selektiv indtil 25 kA i forhold til en efterfølgende

C60N. Kombinationen kan også bruges indtil

25 kA på trods af C60N’s egen kortslutningsbrydeevne

på 6 kA.

Compact NS maksimalafbrydere er indbyrdes

fuldstændig selektive, hvis der respekteres et forhold

på 1:2 i størrelsen.

Eksempel: NS250 er fuldstændig selektiv med NS100.

E22051-Multi9+Compact .eps

113


Beskyttelse

• pålidelig indikering af kontaktposition (positiv

brydeindikering)

Compact effektafbrydere opfylder kravene til lastadskillere

ifølge IEC 947. Dette betyder, at håndtaget

aldrig må angive en sikker “ud”-position, når hovedkontakterne

er sluttede.

• hængelåse kan ikke anbringes, hvis kontakterne

endnu ikke er helt åbne.

• dobbelt isolering fra forsiden. Hver Compact beskytter

brugeren mod direkte berøring af spændingsførende

dele, selv ved montering af tilbehør.

Ics = 100% lcu

Selvfølgelig kan Compact NS maksimalafbrydere, i overensstemmelse

med normen IEC 947-2, eliminere samtlige

kortslutningsstrømme indtil deres brydeevne Icu.

Men ud over dette minimum, som er et krav i standarden,

kan Compact NS maksimalafbrydere afbryde

kortslutningerne så at sige (samtidigt med at) de opstår,

takket være deres store strømbegrænsningsevne.

Compact NS maksimalafbrydere giver en fremragende

holdbarhed ved afbrydelser, som viser sig ved deres

kortslutnings brydeevne under drift:

Ics = 100% lcu.

Ics = Icu prøver

Denne ydelse fremgår af normaliserede test, der er

opsat som følger:

• tre gange i træk efter udkobling af effektafbryderen

ved 100% lcu;

• dernæst kontrolleres, om:

- maksimalafbrydere kan lede sin mærkestrøm uden

abnorm overophedning,

- afbrydelsen virker normal (1,45 ln),

- apparatet stadig er egnet til adskillelse mærkestrømen.

Modulær opbygning

Takket være Compact-seriens modulære opbygning er

der mulighed for mange forskellige kombinationer med

et begrænset antal referencenumre. F.eks. kan overstrømsrelæet

til Compact NS400/630 anvendes i både

den 3-polede som 4-polede. Endvidere kan spolerne

og hjælpekontakten til Compact

NS100/160/250/400/630 udskiftes med hinanden med

kun få referencenumre. Det er let at montere tilbehør.

045213 AN 5-5x2-8.eps

Overstrømsrelæer m.m.

En komplet består af en baseenhed, som overstrømsrelæet

er monteret i.

Overstrømsrelæet vælges afhængigt af anvendelsen:

- lederbeskyttelse

- transformatorbeskyttelse

- generatorbeskyttelse

- motorbeskyttelse

- fejlstrømsbeskyttelse

- lastadskillere

Maksimalafbrydere Compact NS100/160/250 kan

udstyres med TM..D bimetal og STR elektroniske

overstrømsrelæer.

Fra Compact NS400 anvendes der kun elektroniske

overstrømsrelæer. Elektroniske overstrømsrelæer

udmærker sig ved deres muligheder for meget nøjagtige

og omfattende indstillinger. Endvidere kan elektroniske

overstrømsrelæer testes på stedet af Schneider

After Sales Service.

Det er imidlertid ikke muligt med et TM..D bimetaloverstrømsrelæ,

som skal demonteres.

114


Compact NSA160N maksimalafbrydere

til montage på DIN-skinne

IEC 947-2:Icu= 36kA, Ics=100%Icu

Beskyttelse af

ledere

048016.eps

048018AN.eps

Compact NSA 160A

Type Icu = lcs Typenr.

(380/415V) In (A) 3-polet 4-polet

TM50D 36kA 50 28235 28255

TM63D 36kA 63 28234 28254

TM80D 36kA 80 28233 28253

TM100 36kA 100 28232 28252

TM125D 36kA 125 28231 28251

TM160D 36kA 160 28230 28250

Lastadskiller 125 28263 28264

Lastadskiller 160 28261 28262

+ Vigi fejlstrømsblok

Type Følsom- Tidsfor- Typenr.

hed (A) sinkelse

(ms) 3-polet 4-polet

bundtilslutn. 0,03 ingen

0,3-1-3 0-60-150 28000 28001

toptilslutn. 0,03 ingen

0,3-1-3 0-60-150 28002 28003

Tekniske specifikationer Vigi

• mærkespænding 200 til 440VAC

• i henhold til IEC947-2, bilag B

• klasse A, ikke følsom over for jævnstrømskomponenter

til 6mA i henhold til IEC755

• efter jordfejl nulstilling på Vigi med reset-knap

Klemmeafdækninger

Type

Typenr.

pakke 3-polet 4-polet

til NSA160N 2 stk. 28034 28035

Hjælpekontakter

Type Funktion Kontakt Typenr.

OF ON/OFF (maks. 1) skift 29450

SD fejlsignalering (maks. 1) skift 29450

MX udkoblingsspoler

Un (V)

Typenr.

24 VDC 28075

220/240 VAC 28072

380/415 VAC 28073

MN nulspændingsspoler

Un (V)

Typenr.

24 VDC 28085

220/240 VAC 28082

380/415 VAC 28083

drejehåndtag med akselforlænger

Type

Typenr.

sort håndtag 28059

indbygningsdybde fra DIN-skinne til låge

min. 122 mm/maks. 167 mm

Anvendelsesområde

Compact NSA160N er specielt udviklet som indgående

effektafbryder i fordelingsanordninger af type Pragma

og Prisma.

Takket være DIN-skinnemontagen er denne effektafbryder

let at montere. Forsiden har samme profil som

Multi 9-automatsikringer. Afbryderens dybde er 83

mm; ved anvendelse af DIN-skinne forhøjningssættet

får mindre Multi 9-produkter den samme højde.

• maksimalafbrydere NSA160N giver en høj grad af

selektivitet med udgående DPN og C60 automatsikringer:

- DPNN alle typer totalt selektiv

- C60 indtil 25A totalt selektiv

For flere kombinationer henvises der til de tekniske

data.

• NSA160N kan også leveres som lastadskiller, og ved

hjælp af en MN-spole kan den udføres som nulspændingsafbryder.

- til fjernindikering findes der hjælpekontakter.

- ved hjælp af drejebetjeningen med akselforlænger

kan Compact NSA160N monteres let i et skab eller

et panel.

- Vigi fejlstrømsmodulet monteres ved siden af

Compact NSA på DIN-skinnen. Der kan leveres to

udførelser for top- eller bundtilslutning.

Tilslutningskabler medfølger. Den perfekte løsning for

DIN-skinne fejlstrømsafbrydere indtil 160A

Tekniske specifikationer

• mærkestrøm: 50 til 160A ved 40°C

• mærkespænding Ue: 500 VAC / 250VDC

• kortslutningsbrydeevne Icu i henhold til IEC947-2

- 220/240 VAC 70kA

- 380/415 VAC 36kA

- 440 VAC 18 kA

- 250 VDC 10kA (2 poler i serie)

• mekanisk levetid: 10000 koblinger

• termisk udløsekarakteristik:

- Permanent, kan ikke indstilles

• magnetisk udløsning ved:

- TM50D 20 x In = 1000A

- TM63D 16 x In = 1000A

- TM80D 12,5 x In = 1000A

- TM100D 12,5 x In = 1.250A

- TM125D 10 x In = 1.250A

- TM160D 8 x In = 1.250A

DIN-skinne forhøjningssæt for Multi 9 komponenter

Type

Typenr.

inkl. alu. DIN-skinne 324 mm bred 28041

115


Compact NS100 maksimalafbrydere

IEC 947-2: Icu 36/50/150 kA

Ics=100%Icu

Beskyttelse af

ledere

E21286.eps

044333 AN 4x6-6.eps

TELME 345 038a.eps

Grundenhed

Type Icu=Ics Typenr.

(380/415V) In (A) 3P 4P

NS 100N 25 kA 100 29003 29008

NS 100SX 50kA 100 29006 29011

NS 100H 70 kA 100 29004 29009

NS 100L 150 kA 100 29005 29010

+ beskyttelse (overstrømsrelæer)*

Type

Typenr.

lr (A) Isd (A) 3P3T 4P3T

TM 16D 12.8..16 190 29035 29045

TM 25D 20..25 300 29034 29044

TM 32D 25.6..32 400 29037 29047

TM 40D 32..40 500 29033 29043

TM 50D 40..50 500 29036 29046

TM 63D 50..63 500 29032 29042

TM 80D 63..80 640 29031 29041

TM100D 80..100 800 29030 29040

* Grundenheder og STR overstrømsrelæer leveres samlet.

Type

Typenr.

lr (A) Isd (A) 3P 4P

STR22SE 16..40 2..10 x lr 29072 29082

STR22SE 40..100 2..10 x lr 29070 29080

STR22GE 16..40 2..10 x lr 29076 29086

STR22GE 40..100 2..10 x lr 29075 29085

STR22ME 24..40 13 x lr 29173

STR22ME 30..50 13 x lr 29172

STR22ME 48..80 13 x lr 29171

STR22ME 60..100 13 x lr 29170

MA100 – 6..14 x ln 29120

NA uden beskyttelse 29201 29202

+ Vigi fejlstrømsmodul

Type Følsom- Tids- Typenr.

hed (A) forsinkelse

(ms) 3P 4P

MH 0,03 ingen 29210 29211

0,3-1-3-10 60-150-310

tekniske specifikationer for maksimalafbryder

• mærkespænding indtil 690 V AC og 500 V DC

• kortslutningsbrydeevne i henhold til IEC 947-2 lcu = lcs

• indikering af kontaktposition vha. håndtag

• dobbelt afbrydelse vha. roterende hovedkontakter

tekniske specifikationer for Vigi

• i henhold til IEC 947-2, bilag B

• klasse A, følsom over for pulserende jævnstrømskomponenter

i henhold til IEC755

• efter jordfejl nulstilling på Vigi med reset-knap

• standard hjælpekontakt kan anbringes i Vigi

• mærkespænding 220 til 440 V AC

Anvendelse

Beskyttelse af ledere, generatorer, motorer, transformatorer

og personer

En komplet maksimalafbrydere består af en grundenhed,

som overstrømsrelæet er monteret i.

Overstrømsrelæet vælges afhængigt af anvendelsen:

• ledere: lr = lz ledning

- TM..D, et standard overstrømsrelæ, lr indstilles på

den maksimalt tilladte termiske strøm af kabel lz;

- STR22SE, en elektronisk overbelastningsbeskyttelse,

anvendes især til en meget nøjagtig justering

af den termiske strøm lz; kortslutningsbeskyttelsen

lsd kan justeres i step.

- Den 4-polede Compact NS er udstyret med en

komplet nulleder. Altså er 100A til faserne betyder

også 100A til nullederen. Nullederen på de 4-polede

STR22. Overstrørmsrelæer kan efter behov beskyttes,

(4P4T), ikke beskyttes (4P3T) eller beskyttes

med halv værdi (4P3T+N/2).

• generatorer: lr = lgenerator

- STR22GE, en elektronisk overbelastningsbeskyttelse

til en mere nøjagtig beskyttelse af generatorer;

kortslutningsbeskyttelsen lsd skal justeres mellem

2..4 x lr. Opfylder Lloyd’s og Bureau Veritas’ strenge

krav.

• motorer: lr = lmotor

- STR22ME, en elektronisk overbelastningsbeskyttelse

til beskyttelse af motorer; overvågning af faseafbrydelse

sikrer en nøjagtig udkobling ved 2

fasesløjfer; lsd er permanent indstillet på 13 x lr.

Kombineret med en kontakter kan beskyttelsen

anvendes som en meget kompakt motorstarter.

- MA100, kortslutningsbeskyttelse til motorer, hvor

kortslutningstærsklen lm kan justeres; kortslutningstærsklen

indstilles 10% over indkoblingsstrømmen.

Kombineret med en kontakter og et termorelæ kan

kortslutningsbeskyttelsen anvendes som motorstarter.

• lastadskiller:

CompactNS xxx med en NA, en såkaldt “dummyblok”

uden beskyttelsesfunktion; kan anvendes som

lastadskiller, som hele tilbehøret til Compact NSserien

såsom hjælpekontakter, nulspændingsspoler

og fejlstrømsmoduler kan kombineres med.

• person- og fejlstrømsbeskyttelse:

- Vigi fejlstrømsmodul som tilføje til en maksimalafbryder

eller lastadskiller; danner en fejlstrømsafbryder.

Alle elektroniske overbelastningsbeskyttelser er

udstyret med “Sand RMS”-måling.

• Compact NS100N/HSX, der er udstyret med en NA

dummy eller en TMD/STR-beskyttelse, er UL/CSA

godkendt.

Anvendelsen er tilladt i henhold til UL508 og CSA

C22.2 nº14.

• Kontakt Schneider Electric for at få informationer

om anvendelse af fejlstrømsbeskyttelser på det

nordamerikanske marked (UL).

Relæindstilling: side 190

Elektriske hjælpefunktioner:

side 121

Tilbehør: side 123

Mål: side 232-233

Temperaturpåvirkning:

side 179

Udløsekurver: side 177

Selektivitet: side 189

Varmeeffekttab: side ??

116


Compact NS160 maksimalafbrydere

IEC 947-2: Icu 36/50/70/150 kA

Ics=100%Icu

Beskyttelse af

ledere

E21286.eps

044333 AN 4x6-6.eps

TELME 345 038a.eps

Grundenhed

Type Icu=Ics Typenr.

(380/415V) In (A) 3P 4P

NS 160N 36 kA 160 30403 30408

NS 160SX 50kA 160 30406 30411

NS 160H 70 kA 160 30404 30409

NS 160L 150 kA 160 30405 30410

+ beskyttelse (overstrømsrelæer)

Type

Typenr.

lr (A) Isd (A) 3P3T 4P3T

TM 80D 63..80 1000 30433 30443

TM100D 80..100 1250 30432 30442

TM125D 100..125 1250 30431 30441

TM160D 128..160 1250 30430 30440

* Grundenheder og STR overstrømsrelæer leveres samlet.

Type

Typenr.

lr (A) Isd (A) 3P 4P

STR22SE 32..80 2..10 x lr 30471 30481

STR22SE 64..160 2..10 x lr 30470 30480

STR22GE 16..40 2..10 x lr 29076 29086

STR22GE 40..100 2..10 x lr 29075 29085

STR22GE 64..160 2..10 x lr 30475 30485

STR22ME 48..80 13 x lr 29171

STR22ME 60..100 13 x lr 29170

STR22ME 90..150 13 x lr 30520

MA150 – 9..14 x ln 30500

NA uden beskyttelse 30456 30457

+ Vigi fejlstrømsblok

Type Følsom- Tidsfor- Typenr.

hed (A) forsinkelse

(ms) 3P 4P

MH 0,03 ingen 29210 29211

0,3-1-3-10 60-150-310

Tekniske specifikationer for effektafbryder

• mærkespænding indtil 690 V AC og 500 V DC

•kortslutningsbrydeevne i henhold til IEC 947-2 lcu = lcs

• indikering af kontaktposition vha. håndtag

• dobbelt afbrydelse vha. roterende kontakter

Tekniske specifikationer for Vigi

• i henhold til IEC 947-2, bilag B

• klasse A, følsom over for pulserende jævnstrømskomponenter

i henhold til IEC755

• efter jordfejl nulstilling på Vigi med reset-knap

• standard hjælpekontakt kan anbringes i Vigi

• mærkespænding 220 til 440 V AC

Anvendelse

Beskyttelse af ledere, generatorer, motorer, transformatorer

og personer

En komplet maksimalafbrydere består af en grundenhed,

som overstrømsrelæet er monteret i.

Overstrømsrelæet vælges afhængigt af anvendelsen:

• ledere: lr = lz ledning

- TM..D, et standard overstrømsrelæ, lr indstilles på

den maksimalt tilladte termiske strøm for kabel lz;

Fra TM80D total selektivitet og kaskade med Multi

9-automatsikringer, se tabel 8 på side 204.

- STR22SE, en elektronisk overbelastningsbeskyttelse,

anvendes især til en meget nøjagtig justering

af den termiske strøm lz; kortslutningsbeskyttelsen

lsd kan justeres i step.

Ved hjælp af STR22SE80 kan ekstremt lange kabler

beskyttes, samtidig med at der opnås total selektivitet

med Multi 9-automatsikringer, se side 205.

- Nullederen på de 4-polede STR22.. overstrømsrelæer

kan efter behov beskyttes (4P4T), ikke beskyttes

(4P3T) eller beskyttes med halv værdi

(4P3T+n/2).

• generatorer: lr = lgenerator

- STR22GE, en elektronisk overbelastningsbeskyttelse

til en meget nøjagtig beskyttelse af generatorer;

kortslutningsbeskyttelsen lsd skal justeres mellem

2..4 x lr. Opfylder Lloyd’s og Bureau Veritas’

strenge krav.

• motorer: lr = lmotor

- STR22ME, en elektronisk overbelastningsbeskyttelse

til beskyttelse af motorer; overvågning af faseafbrydelse

sikrer en nøjagtig udkobling ved 2

fasesløjfer; lsd er permanent indstillet på 13 x lr.

Kombineret med en kontaktor kan beskyttelsen

anvendes som en meget kompakt motorstarter.

- MA150, kun kortslutningsbeskyttelse til motorer

med justerbar kortslutningstærskel lsd. Kombineret

med en kontaktor og et termisk relæ kan kortslutningsbeskyttelsen

anvendes som motorstarter.

• lastadskiller:

- NA, en såkaldt “dummyblok” uden beskyttelsesfunktion;

kan anvendes som lastadskiller, som hele

tilbehøret til Compact NS-serien såsom hjælpekontakter,

nulspændingsspoler og fejlstrømsmoduler

kan kombineres med.

• person- og fejlstrømsbeskyttelse:

- Hvis en Vigil fejlstrømsmodul føjes til en maksimalafbrydere

eller lastadskiller, får man en kompakt

fejlstrømsafbryder indtil 160 A.

Alle elektroniske overbelastningsbeskyttelser er udstyret

med “Sand RMS”-måling.

• Compact NS160N/H, der er udstyret med en NA

dummy eller en TMD/STR-beskyttelse, er UL/CSA

godkendt.

Anvendelsen er tilladt i henhold til UL508 og CSA

C22.2 nº14.

• Kontakt Schneider Electric for at få informationer

om anvendelse af fejlstrømsbeskyttelser på det

nordamerikanske marked (UL).

Relæindstilling: side 190

Elektriske hjælpefunktioner:

side 121

Tilbehør: side 123

Mål: side 232-233

Temperaturpåvirkning:

side 279

Udløsekurver: side 179

Selektivitet: side 189

117


Compact NS250 maksimalafbrydere

IEC 947-2:Icu 36/50/70/150 kA

Ics=100%Icu

Beskyttelse af

ledere

E21286.eps

044333 AN 4x6-6.eps

TELME 345 038a.eps

Grundenhed

Type Icu=Ics Typenr.

(380/415V) In (A) 3P 4P

NS 250N 36 kA 250 31403 31408

NS 250SX 50kA 250 31406 31411

NS 250H 70 kA 250 31404 31409

NS 250L 150 kA 250 31405 31410

+ beskyttelse (overstrømsrelæer)

Type

Typenr.

lr (A) Isd (A) 3P3T 4P3T

TM160D 128..160 1250 31432 31442

TM200D 160..200 1250..2500 31431 31441

TM250D 200..250 1250..2500 31430 31440

* Grundenheder og STR overstrømsrelæer leveres samlet.

Type

Typenr.

lr (A) Isd (A) 3P 4P

STR22SE 32..80 2..10 x lr 30471 30481

STR22SE 64..160 2..10 x lr 30470 30480

STR22SE 100..250 2..10 x lr 31470 31480

STR22GE 40..100 2..10 x lr 29075 29085

STR22GE 64..160 2..10 x lr 30475 30485

STR22GE 100..250 2..10 x lr 31475 31485

STR22ME 60..100 13 x lr 29170

STR22ME 90..150 13 x lr 30520

STR22ME 132..220 13 x lr 31520

MA220 – 9..14 x ln 31500

NA uden beskyttelse 30456 30457

+ Vigi fejlstrømsblok

Type Følsom- Tidsfor- Typenr.

hed (A) forsinkelse

(ms) 3P 4P

MH 0,03 ingen 31535 31536

0,3-1-3-10 60-150-310

Tekniske specifikationer for effektafbryder

• mærkespænding indtil 690 V AC og 500 V DC

• kortslutningsbrydeevne i henhold til IEC 947-2 lcu = lcs

• indikering af kontaktposition vha. håndtag

• dobbelt afbrydelse vha. roterende kontakter

Tekniske specifikationer for Vigi

• i henhold til IEC 947-2, bilag B

• klasse A, følsom over for pulserende jævnstrømskomponenter

i henhold til IEC755

• efter jordfejl nulstilling på Vigi med reset-knap

• standard hjælpekontakt kan anbringes i Vigi

• mærkespænding 220 til 440 V AC

Anvendelse

beskyttelse af ledere, generatorer, motorer, transformatorer

og personer

En komplet maksimalafbrydere består af en grundenhed,

som overstrømsrelæet er monteret i.

Overstrømsrelæet vælges afhængigt af anvendelsen.

• ledere: lr = lz ledning

- TM..D, et standard overstrømsrelæ, lr indstilles på

den maksimalt tilladte termiske strøm for kabel lz;

Total selektivitet og kaskade med Multi 9-automatsikringer,

se tabel 8 på side 204.

- STR22SE, en elektronisk overbelastningsbeskyttelse,

anvendes især til en meget nøjagtig justering

af den termiske strøm lz; kortslutningsbeskyttelsen

lsd kan justeres i step.

- Den 4-polede Compact NS er udstyret med en

komplet nulleder. Altså er 250A til faserne også

250A til nullederen. Nullederen på de 4-polede

STR22.. overbelastningsbeskyttelse kan efter behov

beskyttes (4P4T), ikke beskyttes (4P3T) eller beskyttes

med halv værdi (4P3T+N/2).

• generatorer: lr = lgenerator

- STR22GE, en elektronisk overbelastningsbeskyttelse

til en meget nøjagtig beskyttelse af generatorer;

kortslutningsbeskyttelsen lsd skal justeres mellem

2..4 x lr. Opfylder Lloyd’s og Bureau Veritas’

strenge krav.

• motorer: lr = lmotor

- STR22ME, en elektronisk overbelastningsbeskyttelse

til beskyttelse af motorer; overvågning af faseafbrydelse

sikrer en nøjagtig udkobling ved 2

fasesløjfer; lsd er permanent indstillet på 13 x lr.

Kombineret med en kontaktor kan beskyttelsen

anvendes som en meget kompakt motorstarter.

- MA220, kun kortslutningsbeskyttelse til motorer

med justerbar kortslutningstærskel lsd. Kombineret

med en kontaktor og et termisk relæ kan kortslutningsbeskyttelsen

anvendes som motorstarter.

• lastadskiller:

- NA, en såkaldt “dummyblok” uden beskyttelsesfunktion;

kan anvendes som lastadskiller, som hele

tilbehøret til Compact NS-serien såsom hjælpekontakter,

nulspændingsspoler og fejlstrømsmoduler

kan kombineres med.

• person- og fejlstrømsbeskyttelse:

- Hvis en Vigil fejlstrømsmodul føjes til en maksimalafbrydere

eller lastadskiller, får man en kompakt

fejlstrømsafbryder indtil 250 A.

Alle elektroniske overbelastningsbeskyttelser er udstyret

med “Sand RMS”-måling.

• Compact NS250N/H, der er udstyret med en NA

dummy eller en TMD/STR-beskyttelse, er UL/CSA

godkendt.

Anvendelsen er tilladt i henhold til UL508 og CSA

C22.2 nº14.

• Kontakt Schneider Electric for at få informationer

om anvendelse af fejlstrømsbeskyttelser på det

nordamerikanske marked (UL).

Relæindstilling: side 190

Elektriske hjælpefunktioner:

side 121

Tilbehør: side 123

Mål: side 232-233

Temperaturpåvirkning:

side 179

Udløsekurver: side 177

Selektivitet: side 189

118


Compact NS400-630 maksimalafbrydere

IEC 947-2: Icu 50/70/150 kA

Ics=100%Icu

Beskyttelse af

ledere

E21271.eps

TELME 345 S39.eps

Grundenhed

Type Icu=Ics Typenr.

(380/415V) In (A) 3P 4P

NS 400N 50 kA 400 32403 32408

NS 400H 70 kA 400 32404 32409

NS 400L 150 kA 400 32405 32410

NS 630N 45 kA 630 32803 32808

NS 630H 70 kA 630 32804 32809

NS 630L 150 kA 630 32805 32810

+ beskyttelse (overstrømsrelæer)

Grundenheder +

Type

Typenr.

lr (A) Isd (A) 3P, 4P

STR23SE 160..400 2..10 x lr 32420

STR53UE-FI 160..400 2..10 x lr 32426

Hvis anvendt i en Compact NS400

STR23SE 252..630 2..10 x lr 32420

STR53UE-FI 252..630 2..10 x lr 32426

Hvis anvendt i en Compact NS630

lastadskiller komplet

Type

Typenr.

In (A) 3P 4P

Compact NS400NA 400 32756 32757

Compact NS630NA 630 32956 32957

+ Vigi fejlstrømsmodul

Type Følsom- Tidsfor- Typenr.

hed (A) forsinkelse

(ms) 3P 4P

MB 0,3-1- 0-60- 32455 32456

3-10-30 150-310

Tekniske specifikationer for effektafbryder

• mærkespænding indtil 690 V AC og 500 V DC

• kortslutningsbrydeevne i henhold til IEC 947-2 lcu =

lcs

• indikering af kontaktposition vha. håndtag

• dobbelt afbrydelse vha. roterende kontakter

Tekniske specifikationer for Vigi

• i henhold til IEC 947-2, bilag B

• klasse A, følsom over for pulserende jævnstrømskomponenter

i henhold til IEC755

• efter jordfejl nulstilling på Vigi med reset-knap

• standard hjælpekontakt kan anbringes i Vigi

• mærkespænding 220 til 440 V AC

Fælles numre for Compact NS + STR23SE

Type Compact NS NS400N NS400H

3P 4P 3P 4P

overstrømsrelæ

fælles nummer

STR23SE 32693 32694 32695 32696

Type Compact NS NS630N NS630H

3P 4P 3P 4P

overstrømsrelæ

fælles nummer

STR23SE 32893 32894 32895 32896

Anvendelse

Beskyttelse af ledere, generatorer, motorer, transformatorer

og personer

En komplet maksimalafbryder består af en grundenhed,

som overstrømsrelæet er monteret i.

Overstrømsrelæet vælges afhængigt af anvendelsen.

- NS400 er fuldstændig selektiv med NS160, NSA160

og NS100.

- NS630 er fuldstændig selektiv med NS250, NS160,

NSA160 og NS100.

• Nulleder og nulbeskyttelse

Den 4-polede Compact NS er udstyret med en

komplet nulleder. Altså er 400A/630A til faserne

også 400A/630A til nullederen. Nullederen på de 4-

polede STR23- og STR53-overbelastningsbeskyttelser

kan efter behov beskyttes (4P4D), ikke beskyttes

(4P3D) eller beskyttes med halv værdi

(4P3D+N/2).

• ledere: lr = lz ledning

STR23SE, en elektronisk overbelastningsbeskyttelse,

anvendes især til en meget nøjagtig justering af

den termiske strøm lz; kortslutningsbeskyttelsen lsd

kan justeres i step.

• transformatorer, fordelere: lr=lnom

STR53UE-FI, en meget nøjagtig elektronisk overbelastningsbeskyttelse

med justerbar kortslutningsbeskyttelse.

Selektivitetsproblemer kan afhjælpes

med den indstillelige tidsforsinkelse og l 2 t-funktionen.

STR53UE-FI er som standard udstyret med et digitalt

display, hvor strømmen kan aflæses.

• generatorer: lr = lgenerator

STR53UE-F, en elektronisk overbelastningsbeskyttelse

til en meget nøjagtig beskyttelse af generatorer;

udkoblingstiden ved overbelastning kan indstilles

fra 15 til 240 sekunder.

Kortslutningsbeskyttelsen lsd skal indstilles mellem

2..4 x lr med en valgfri tidsforsinkelse. Opfylder

Lloyd’s og Bureau Veritas’ strenge krav.

• lastadskiller:

- Compact NS400NA og NS630NA er lastadskillere,

som alt tilbehør til Compact NS-serien såsom hjælpekontakter,

nulspændingsspoler og fejlstrømsmoduler

kan kombineres med.

- Der er ikke muligt tilføje en beskyttelse på et senere

tidspunkt, fordi der ikke er strømtransformatorer i

udbygget i afbryderen.

• person- og fejlstrømsbeskyttelse:

Hvis en Vigil fejlstrømsmodul føjes til en maksimalafbrydere

eller lastadskiller, får man en kompakt

fejlstrømsafbryder på 400 eller 630 A.

Alle elektroniske overbelastningsbeskyttelser er udstyret

med “Sand RMS”-måling.

Se Compact-kataloget for jævnstrømsanvendelser. De

elektroniske overstrømrelæer STR23 og STR53 kan

ikke anvendes i jævnstrømsnetværk.

Kontakt Schneider Electric for at få informationer om

anvendelse af effektafbryderne NS400-630 og fejlstrømsbeskyttelser

på det nordamerikanske marked (UL).

Relæindstilling: side 191

Elektriske hjælpefunktioner:

side 121

Tilbehør: side 123

Mål: side 232-233

Temperaturpåvirkning:

side 179

Udløsekurver: side 177

119


Compact NS100/160/250/400/630

plug-in udførelse

Beskyttelse af

ledere

2.tif

1.tif

3.tif

plug-in-base NS100..250 Typenr.

3P

4P

plug-in sæt Compact 29289 29290

plug-in-sæt Compact + Vigi 29291 29292

isolationssæt for plug-in-base beståede af:

adapter (sæt à 2 stk.) 29306 29307

lange klemmeafskærmninger

(sæt à 2 stk.) 29308 29309

trådføringssæt for styrestrøm

(nødvendig ved anvendelse af elektrisk tilbehør)

holder til maks. 2 konnektorer 29275

Konnektor med 9 ledere for afbryder 29274

Konnektor med 9 ledere for plug-in-base 29273

plug-in-base for NS400 og 630

3P

4P

plug-in-sæt Compact 32538 32539

plug-in-sæt Compact + Vigi 32540 32541

isoleringssæt for plug-in-base bestående af:

adapter ( sæt à 2stk.) 32584 32585

lange klemmeafskærmninger

(sæt à 2 stk.) 32586 32587

trådføringssæt for styrestrøm

(nødvendig ved anvendelse af elektrisk tilbehør)

holder til maks. 3 konnektorer 32525

Konnektor med 9 ledere for afbryder 32523

Konnektor med 9 ledere for plug-in-base 29273

plug-in-base for Compact NS

Maksimalafbryderne Compact NS100 til 630 kan

udstyres med en plug-in-base. Dette giver fordele for

virksomhedsdrift og sikkerheden:

• udskiftning af hele maksimalafbryderen eller dele af

denne som f.eks. beskyttelsen, når maksimalafbryderen

er strømførende

• tydelig visuel adskillelse fra hovedstrømmen

Plug-in-sættets dele

Plug-in-sættet består af følgende 4 dele:

• plug-in-base

• plug-in-stikben

• sikkerhedsudløser

• korte klemmeafskærmninger

Tilbehør for tilslutning af styrestrøm

Når plug-in-base anvendes med hjælpekontakter, spoler

eller motorbetjening, er det nødvendigt at bruge tilbehør

til trådføringen.

NS100..250

maks. 2 konnektorer

NS400 og 630

maks. 3 konnektorer

Tilbehør til tilslutning

Ved at anvende adapteren for plug-in-base

kan man næsten bruge alt tilbehør til tilslutning,

der som regel også anvendes til den fastmonterede

Compact NS. Fordelen ved denne adapter er, at tilslutningerne

på plug-in-base afskærmes bedre.

Temperatur påvirkning

Afhængigt af temperaturen i skabet skal der bruges en

derating koeficient ved anvendelse af en plug-in-base.

Se side 179.

Diagram for konnektorer

Af diagrammerne her ved siden af fremgår klemmenummeringen,

som den ser ud tilslutningsmodulerne

for plug-in-basen.

NS100..250 - fast monteret del set forfra

SCHEMA2.tif

5.tif

4.tif

SCHEMA1.tif

NS400 og 630 - fast monteret del set forfra

120


Compact NS100/160/250/400/630

elektriske hjælpefunktioner

Beskyttelse af

ledere

TELME 345 042a.eps

TELME 345 042b.eps

E25839 - MX-MN_CM#66E1.eps

E25838 - 4 OF + 15D_CM#33C8.eps

MX- og MN-spoler

Spænding Typenr. for NS100 til NS630

V AC 50/60 Hz MX MN

24 29384 29404

48 29385 29405

100/130 29386 29406

200/240 29387 29407

380/440 29388 29408

525 (50Hz) 29389 29409

V DC

12 29382 29402

24 29390 29410

30 29391 29411

48 29392 29412

125 29393 29413

250 29394 29414

MN-spole med tidsforsinkelse (220/240 VAC)

= MN 250V DC 29414

+ tidsforsinkelse

220/240 V AC 29427

Tidsforsinkelsesmodulet for 250V DC MN -spolen konverterer

220/240 V AC til 250 V DC og skal monteres uden for

Compact NS

Hjælpekontakter

Et referencenummer anvendes til samtlige hjælpekontaktfunktioner!

Hjælpekontaktens placering i Compact

afgør, hvilken funktion den får.

Type

Typenr.

OF, SD, SDE, SDV 29450

SDE-adapter

for

MA- eller TM..D-udløsere 29451

De elektriske hjælpefunktioner for Compact NS sikrer

fjernudkobling samt status indikering af afbryderen.

Fjernudkobling

Fjernudkobling er mulig ved at montere en MX-udløsespole

eller en MN-nulspændingsspole i venstre side

bag Compact NS-effektafbryderens dæksel

• MX-udløsningsspole

Magnetisering af spolen med en spænding over

70% af spolespændingen medfører øjeblikkelig udkobling

af Compact (inden for 50 ms)

• MN-nulspændingsspole

Compact udløses inden for 50 ms, når spænding

falder til en værdi mellem 35 og 70% af spolespændingen.

Compact kan ikke indkobles, når spændingen

bliver under 85% af spolespændingen.

Virkemåde i henhold til IEC947-2.

• MN med tidsforsinkelse, tid minimal 200 ms

Virkemåde

• efter at Compact er udløst af MX eller MN, skal først

håndtaget anbringes i “reset”-position (eller nulstilling-position)

inden indkobling.

• MX- eller MN-spolen tilsidesætter den manuelle

betjening; dvs. at spolen sørger for definitiv udkobling

uden at kontakterne slutter, selv ikke midlertidigt,

ved manuel betjening.

• antallet af koblinger er lig med 50% af Compact NS

maksimalafbrydernes mekaniske levetid (se tekniske

data for motorbetjeninger)

• forbrug af MX og MN

AC DC

maks. indkobling 10VA 5W

maks. holdekapacitet 5VA 5W

Hjælpekontakter

• Hjælpekontaktens placering i Compact afgør, hvilken

funktion den får:

- OF skiftehjælpekontakt for stillingsindikering

- SD fejlindikering angiver, at Compact er i udløsestilling.

Udløsestillingen fås på grund af en elektrisk

fejl eller udkobling ved hjælp af en spole.

- SDE fejlindikering angiver, at Compact er udløst

på grund af en elektrisk fejl.

- SDV fejlstrømsindikering, monteres i VIGI-modulet

• kontaktens brydeevne: 6A i henhold til AC12 fra 24

til 690VAC

(se Compact-kataloget for yderligere information)

(1)indstikssted for:

• STR-overstrømsrelæets MITOP;

• SDE-adapteren, hvis Compact NS 100/160/250 er

udstyret med en TMD- eller MA-overbelastningsbeskyttelse,

og der kræves en SDE-kontakt.

(2 indstikssted for tilbehør til STR53UE-overstrømsrelæet.

E32516 Auxiliaire NS250 expl.NS.eps

E32517 Auxiliaire NS400 expl.NS.eps

Compact NS100/160/

250 + Vigi-modul (valgfrit)

Compact NS400/630

+ Vigi-modul (valgfrit)

121


Compact NS100/160/250/400/630

elektriske hjælpefunktioner

Beskyttelse af

ledere

pag 139 schema.tif TELME 345 043a.eps

Motorbetjeninger MT

inklusive SDE-adapter, eksklusive SDE-kontakt

Spænding Typenummer

VAC 50/60Hz MT100/160 MT250 MT400 MT630

48/60 29437 31544

48/60 (50Hz) 32639 32839

110/130 29433 31540 32640 32840

220/240 29434 31541 32641 32841

380/440 29435 31542 32642 32842

VDC

24/30 29436 31543 32643 32843

48/60 29437 31544 32644 32844

110/130 29438 31545 32645 32845

250 29439 31546 32646 32846

tilbehør til motorbetjeninger

ronis lås 29449 29449 32649+ 32649+

41940 41940

tæller antal koblinger

(kun til MT400 og 630): 32648 32648

hjælpekontakt til at realisere SDE-funktionen

SDE-kontakt 29450

Motorbetjeninger MT

Anvendelsesområde

• ind- og udkobling af Compact NS ved hjælp af en

forspændt fjedermekanisme, lokalt med trykknapper

og fjernudkobling med kommandogivere (PLC, kontaktorer,

trykknapper)

• netnødafbrydelser

• ud- og tilkobling af ikke-præference-grupper

• synkrone koblinger for generatorer

Virkemåde

• ind- og udkobling ved hjælp af impulsgivere eller

kontinuerlige kontakter

• automatisk forspænding af fjederen efter udløsning

af MX- eller MN-spolen

• manuel nulstilling påkrævet efter elektrisk udløsning

(takket være SDE-kontakt). Denne funktion kan

eventuelt også kortsluttes

Specifikationer

spænding AC DC

maks. forbrug åbne 500VA

500W

lukke 500VA 500W

tider (ms) åbne < 600

lukke < 80

forspænding fjeder 1000

antal koblinger/min. 4

samlet antal koblinger:

type NS

+ motor: MT100 MT160 MT250 MT400

mekanisk: 50000 40000 20000 15000

elektriske ln: 30000 20000 10000 6000

Forklaring af tilslutningsdiagrammet:

• A4 og A2 må ikke aktiveres på samme tid

• A4 og A2 må være impulskontakter eller kontinuerlige

kontakter (impulsvarighed > 150 ms)

• SDE-kontakten er monteret i Compact NS

• forbindelsen 81-B4 og 82-B2 laves på motorbetjeningens

klemmerække

• resetkommandoen B2 afbrydes af SDE-kontakten

efter en kortslutning eller overbelastning, der afbrydes

af Compact

• signalering er mulig ved hjælp af kontakterne 84 og

L1

Bemærk:

• brug ikke MN-nulspændingsspolen eller MX-udløsespolen

til altid at udkoble effektafbryderen med.

Dette forkorter den mekaniske levetid. Brug A4 til

regelmæssig kobling.

122


Compact NS100/160/250/400/630

tilbehør

Beskyttelse af

ledere

TELME 345 044a.eps

Drejehåndtag, direkte

Type Compact NS

NS100/160/250 NS400/630

Typenummer:

drejehåndtag, direkte 29337 32597

idem med rødt håndtag 29339 32599

aflåsning af drejehåndtag

= hjælpestykke for lås 29344 32604

+ cylinderlås (Ronis 1351B.500) +41940 +41940

Drejehåndtag, direkte

• beskyttelsesklasse IP40

• aflåsning med standard hængelås

• positiv indikering af kontaktposition anvendes

• Ronis-lås, type 1351

TELME 345 044b.eps

Drejehåndtag med akselforlænger

drejehåndtag, forlænget 29338 32598

idem med rødt håndtag 29340 32600

aflåsning med hængelås for vippehåndtag

aftagelig 29370 29370

fast monteret 29371 32631

mekanisk spærring mellem 2 Compact-maksimalafbrydere

med drejehåndtag 29369 32621

med almindeligt håndtag 29354 32614

Drejehåndtag med akselforlænger

• indbygningsdybde med NS100/160/250 fra 185 til

600 mm

• indbygningsdybde med NS400/630 med 209 til 600

mm

• beskyttelsesklasse IP55

• dørlås

• for plug-in og udtrækbare NS

kan leveres med en speciel teleskopaksel

• diverse signalkontakter kan leveres

(se Compact-kataloget)

Tek. P103.eps

klemmeafskærmninger pr. par

kort 3P 29321 32562

4P 29322 32563

lang 3P 29323 32564

4P 29324 32565

til spredere 3P 32582

indstiksmål 52,5 mm 4P 32583

tilslutninger

tilslutningsklemmer 95 mm 2 sæt à 3 29242

≤ 160 A sæt à 4 29243

tilslutningsklemmer 95 mm 2 sæt à 3 29227

≤ 250 A sæt à 4 29228

tilslutningsklemmer 185mm 2 sæt à 3 29259

≤ 250 A sæt à 4 29260

faseadskillere NS100/250 3P 31563 + 29330

indstiksmål 45 mm 4P 31564 + 29331

faseadskillere NS400/630 3P 32490 + 32576

indstiksmål 52,5 mm 4P 32491 + 32577

faseadskillere sæt à 6 29329 32570

isolationsplader 3P 29330 32576

4P 29331 32577

• eksempel på anvendelse med NS630:

1 klemmeafdækning til spredere, centerafstand

52,5 mm

2 faseadskillere

3 isolationsplader

• isolations(bag)plader anbefales kraftigt ved anvendelse

af spredere, især hvis Compact NS monteres

på en montageplade af metal. Over 415V AC skal

faseadskillere altid anvendes.

• isolationsplader (32576 og 32577) leveres som standard

med klemmeafdækninger for spredere (32582

og 32583)

Tek. P103.eps

123


Fupact INFD

sikringslastadskillere fra 40 til 800A

Beskyttelse af

ledere

E79112.eps

E79103.eps

E79094.eps E79110.eps

INFD160.tiff

Fupact INFD med frontbetjening

Type

Typenr.

Ie (A) betj.- 3P3F 4P3F

håndtag

INFD40 40 - 49530 49531

INFD63 63 - 49535 49536

INFD160 160 - 49541 49542

INFD250 250 inkl. 49547 49548

INFD400 400 inkl. 49553 49554

INFD630 630 inkl. 49556 49557

INFD800 800 inkl. 49559 49560

Betjeningshåndtag Fupact INFD40

Type

Typenr.

direkte drejehåndtag 49613

sort forlænget drejehåndtag 49618

Betjeningshåndtag Fupact INFD63 og 160

Type

Typenr.

direkte drejehåndtag 49614

sort forlænget drejehåndtag 49619

Tilbehør til hele INFD-serien

Type Sæt Typenr.

smeltesikringsovervågning 100 til 260Vac 1 stk. 49639

smeltesikringsovervågning 380 til 690Vac 1 stk. 49640

Tilbehør til INFD40

Type

Typenr.

400 mm lang akselforlænger 1 stk. 49625

hjælpekontakt for montage mellem 1 stk. 49605

poler

Tilbehør til INFD63 og INFD160

Type

Typenr.

430 mm lang akselforlænger 1 stk. 49626

1 NO hjælpekontakt 1 stk. 49609

1 NC hjælpekontakt 1 stk. 49610

klemmeafskærmninger INFD63 6 stk. 49658

klemmeafskærmninger INFD160 1 stk. 49659

Tilbehør til INFD250-800

Type

Typenr.

465 mm lang akselforlænger 1 stk. 49627

Kabelklemme 1 stk. 49651

70 til 185 mm 2

Kabelklemme 1 stk. 49652

2 x 70 til 185 mm 2

Kabelklemme 1 stk. 49653

120 til 240 mm 2

Kabelklemme 1 stk. 49654

120 til 300 mm 2

Kabelklemme 1 stk. 49655

2 x 120 til 300 mm 2

klemmeafskærmninger for 1 stk. 49255

250 og 400A

klemmeafskærninger for 1 stk. 49257

630 og 800A

1 NO + 1 NC hjælpekontakter 1 stk. 49089

2 NO + 2 NC hjælpekontakter 1 stk. 49090

Fupact INFD

Med Fupact-serien tilbyder Merlin Gerin nu også en

løsninger inkl. til smeltesikringer.

Specifikationer

• Lastadskiller i henhold til IEC947-3

• Mærkespænding: 750Vac

• Kortslutningsholdbarhed:

• Kan monteres vandret og lodret

100kA ved 415V

80kA ved 500V

50kA ved 690V

Fupact INFD-sikring

• Beskyttelsesklasse IP20

• Smeltesikringsrummet kan kun åbnes, hvis afbryderen

af slået fra

• Dobbelt afbrydelse vha. afbryder, hvorved smeltesikringerne

bliver spændingsløse

Mærkestrøm le (A):

Type AC22A AC23A

(220-690V) (220-690V)

INFD40 40 40

INFD63 63 63 (AC23B)

INFD160 160 160 (AC23B)

INFD250 250 250

INFD400 400 400

INFD630 630 630

INFD800 800 800

Type smeltesikringer

INFD40

DIN NH000

INFD63 DIN NH000 og 00

INFD160 DIN NH000 og 00

INFD250 DIN NH0 og 1

INFD400 DIN NH0, 1 og 2

INFD630

DIN NH3

INFD800

DIN NH3

Mål 3P udførelser i mm

Type H B D

INFD40 97 106 133

INFD63 100 143 128

INFD160 140 180 130

INFD250 162 278 199

INFD400 180 302 206

INFD630 232 378 234

INFD800 232 408 234

Mål 4P udførelser i mm

Type H B D

INFD40 97 142 133

INFD63 100 188 128

INFD160 140 215 130

INFD250 162 340 199

INFD400 180 372 206

INFD630 232 458 234

INFD800 232 498 234

Specifikationer for tilbehør

• belastningsevne af hjælpekontakterne 49089 og

49090 er maksimalt 5A ved 240Vac og 0,55A ved

240 Vdc

• belastningsevne af hjælpekontakt 49605 er maksimalt

3A ved 240Vac og 0,1A ved 240 Vdc

• belastningsevne af hjælpekontakterne 49609 og

49610 er maksimalt 6A ved 240Vac og 0,4A ved 240

Vdc

Se Fupact-kataloget for yderligere oplysninger.

124

More magazines by this user
Similar magazines