content-marketing-i-danmark-2014

hmarkedsforing

content-marketing-i-danmark-2014

#CMDK14

Content Marketing i Danmark 2014

Hovedresultater fra undersøgelsen


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Sådan går det med

content marketing i Danmark

Velkommen til årets store undersøgelse af den danske content marketing-industri.

I 2013 lavede vi den første store undersøgelse af det danske

content marketing-landskab. For bare et år siden var content

marketing stadig en disciplin i sit gryende forår, og der blev brugt en

del energi på at diskutere, hvorvidt denne form for marketing virkelig

var det nye sort eller blot endnu et buzzword opfundet af smarte

amerikanere for at kunne sælge endnu en marketing-bog.

2014-udgaven af Content Marketing i Danmark viser med al

tydelighed, at det langtfra er tilfældet. Som disciplin har content

marketing bidt sig fast, og endnu flere virksomheder bruger nu

content marketing som en del af deres marketing-mix.

Vi sidder i dag med anden udgave af undersøgelsen i hænderne.

Det betyder, at vi ikke bare kan sammenligne de danske forhold med

Nordamerika, Australien og UK, hvor der hvert år bliver gennemført

lignende undersøgelser.

73 % af de danske virksomheder producerer i 2014 mere indhold,

end de gjorde i 2013

Danske virksomheder bruger i gennemsnit 7 forskellige formater

til deres content marketing – kun halvt så mange som deres ditto i

Australien og UK

Det og meget mere kan du læse om på de følgende sider. Vi håber, at

vi med denne rapport er med til at gøre dig bare en smule klogere på

content marketing i Danmark. Og vi glæder os til at følge udviklingen

igen næste år.

God læselyst.

Jesper Laursen

CEO, Brand Movers

Blandt de centrale fund i rapporten er

86 % af danske virksomheder bruger content marketing

Kun 29 % af de danske virksomheder, der arbejder med

content marketing, har en strategi for det

| 2 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


Bliv gratis abonnent

på nyt magasin om

content marketing

Vi har lavet Content Marketing Magazine

til dig, der vil vide, hvordan du kan bruge

indhold til at skabe resultater for din

virksomhed.

CONTENT

Native advertising

Annoncens

overmand?

YouTube

Sådan får du

succes med

dine videoer

M A R K E T I N G M A G A Z I N E

Med Content Marketing Magazine får du:

• Et lækkert layoutet magasin på tryk sendt direkte til din postkasse

• Interviews med content marketing-stjerner fra ind- og udland

• Brugervenlige guides, der hjælper dig med at omsætte teori til

praksis

• Analyser og cases, der gør dig i stand til at lægge en bedre

content-strategi og opnå dine målsætninger

• Og meget mere ...

Tilmeld dig nu på www.brandmovers.dk/magasin

Monopolbrud

Jyske Bank

går efter

medierne

CONTENT MARKETING

Den største

revolution

siden

internettet

INTERVIEW ∕ CASES ∕ STRATEGI ∕ ANALYSER Nr.1 APRIL 2014


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Brug af content marketing

86% af danske virksomheder

bruger content marketing

Er content marketing en del af jeres samlede marketing-aktiviteter?

/api/stylesheets/- 1?nofonts=1

Figur 1: Andelen af

14%

medvirkende danske

virksomheder, der bruger

content marketing

86% af de virksomheder, der

deltog i undersøgelsen, bruger

content marketing som en del

af deres markedsføring. Det er

en stigning på 5 procentpoint

i forhold til sidste år, hvor kun

81 pct. angav at bruge content

marketing.

I 2013 var content marketing

næsten lige udbredt i danske

B2B- (82%) og B2C-virksomheder

(80%).

Bruger content marketing

Bruger content marketing

86%

86%

Bruger ikke content marketing

Bruger ikke content marketing

I 2014 har B2C-virksomheder

(89%) overhalet B2Bvirksomhederne

(82%).

Danmark er imidlertid noget bag

efter udlandet, hvor det samlede

tal for 2014 er 93%

i Australien og 88% i UK.

Brug af content marketing

Brug af content marketing

| 4 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Effektivitet

57% af danske virksomheder

har effektiv content marketing

Hvor effektiv vil du vurdere jeres content marketing til at være overordnet set?

Figur 2: Virksomhedernes

vurdering af deres content

marketings effektivitet.

5%

5%

37%

37%

52%

52%

57% af de deltagende danske

virksomheder vurderer deres

content marketing til at være

effektiv (52%) eller meget

effektiv (5%).

Meget effektiv Effektiv Hverken eller Ineffektiv

Meget effektiv Effektiv Hverken eller Ineffektiv

Tendensen er den samme for

B2C (59%) og B2B (56%).

| 5 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Profil for effektiv content marketing

Sådan ser en effektiv content

marketing-maskine ud

Figur 3: Figuren viser udvalgte statistikker for hhv. virksomheder, hvis content marketing er angivet til at

være effektiv eller meget effektiv (i figuren omtalt som ‘effektiv’) og virksomheder, hvis content marketing

er angivet til at være ineffektiv eller meget ineffektiv (i figuren angivet som ‘ineffektiv’).

Har dokumenteret content marketing-strategi

Har medarbejder, der er ansvarlig for strategien

Producerer betydeligt mere eller mere indhold i 2014 end i 2013

Er til stede på sociale medier

Outsourcer måling og analyse af content marketing

Er udfordret af at producere engagerende indhold

Effektiv

43%

55%

84%

90%

18%

64%

Alle

30%

45%

78%

83%

19%

59%

Ineffektiv

10%

40%

60%

80%

40%

80%

Virksomheder, der har angivet,

at deres content marketing er

‘meget effektiv’ eller ‘effektiv’ er

karakteriseret ved at:

Have en dokumenteret strategi

for deres content marketingindsats

Er til stede på sociale medier

Producerer indhold, der

engagerer målgruppen

Mangler buy-in fra ledelsen

6%

12%

40%

Har buy-in fra ledelsen

Mangler evne til at måle indholdets effektivitet

30%

34%

70%

Kan måle indholdets effektivitet

| 6 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Strategi

Kun 29% af virksomhederne har en

strategi for deres content marketing

Har din virksomhed en dokumenteret content marketing-strategi?

6%

Figur 4: Andelen af

virksomheder, der arbejder

med content marketing og

har en strategi for det.

6%

29%

29%

65%

65%

Ja Nej Ved ikke

Ja Nej Ved ikke

For første gang har vi undersøgt,

hvor stor en andel af de danske

virksomheder, der bruger content

marketing, der også har en strategi

for indsatsen.

Kun 29% af de deltagende

danske virksomheder har en

strategi for deres content

marketing-indsats.

Tallet er langt mindre end i

Nordamerika (43%), Australien

(52%) og UK (42%).

| 7 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Strategi

43% af virksomhederne har en, der er

ansvarlig for content marketing-strategien

Har din virksomhed en medarbejder, der er ansvarlig for jeres content marketing-strategi?

Figur 5: Andelen af

medvirkende danske

virksomheder, der har

en medarbejder, som

er ansvarlig for content

marketing-strategien.

28%

28%

43%

43%

Selvom kun 29 pct. af de

deltagende virksomheder, som

bruger content marketing, har

en strategi for indsatsen, svarer

hele 43%, at de har en person i

organisationen, der er ansvarlig

for strategien.

29%

29%

Også når det handler om at have

en ansvarlig for strategien, er

Danmark noget efter udlandet,

hvor tallet for Nordamerika er

72%, Australien 74% og UK 71%.

Ja Nej Ved ikke eller ingen strategi

Ja Nej Ved ikke eller ingen strategi

| 8 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Mængde af indhold

73% af virksomhederne producerer i dag

mere indhold end for et år siden

Producerer din virksomhed mere content i år, end I gjorde sidste år?

3% 1%

Figur 6: Ændring i

mængde af produceret

indhold for danske

virksomheder ift.

til 2013.

22%

22%

3% 1%

26%

26%

De deltagende danske

virksomheder producerer

betydeligt mere (26%) eller

mere (47%) indhold i 2014,

end de gjorde i 2013.

47%

47%

Betydeligt mere Mere Samme mængde Mindre Betydeligt mindre

Betydeligt mere Mere Samme mængde Mindre Betydeligt mindre

Danmark ligger her på niveau

med både Nordamerika (72%)

og UK (76%) men noget under

Australien (81%).

| 9 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Formater

Virksomhederne bruger i

snit 7 forskellige formater

i deres content marketing

Hvilke formater bruger I i jeres content marketing?

Danske virksomheder bruger

i gennemsnit 7 forskellige

formater i deres content

marketing. Det er noget

mindre end Australien (13)

og UK (14).

For danske virksomheder

er de tre mest anvendte

formater de samme i 2014,

som det var i 2013. Sociale

medier (83%) har i 2014

dog overhalet digitale

nyhedsbreve (77%) som det

mest brugte format.

Blogs er langt mindre

anvendt i Danmark (26%)

end i Nordamerika (75%),

Australien (80%) og UK

(86%).

Digitale magasiner, spil

og mobilt indhold er langt

mere brugt blandt B2Cvirksomheder

end B2Bvirksomheder.

Omvendt er hvidbøger,

webinarer/webcast og casestudier

langt mere udbredt

blandt B2B-virksomheder.

/api/stylesheets/31?nofonts=1

FIGUR 7 - FORMATER

Sociale medier (ikke blogs)#

83%

Digitale nyhedsbreve

77%

Artikler på på egen hjemmeside

72%

Videoer

64%

Events (ikke online)

50%

Foto

50%

Printmagasiner

31%

Undersøgelser

27%

Case-studier

26%

Mobilapplikationer

26%

Blogs

26%

Artikler på på andre virksomheders hjemmesider

23%

Mobilt indhold#

23%

Digitale magasiner

19%

Årlige rapporter

18%

Mikrosites

15%

Infografikker

10%

Printede nyhedsbreve#

10%

Hvidbøger

10%

Webinarer og og webcasts#

10%

Brandede værktøjer

7%

Spil eller gamification-teknikker#

6%

Bøger

6%

E-bøger

6%

Licenseret eller syndikeret indhold

2%

Podcasts

2%

Virtuelle konferencer

2%

Figur 7: Danske virksomheders brug af

forskellige formater til content marketing

0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80

| 10 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Formaters effektivitet

Video er det mest effektive

format til content marketing

Hvor effektive vil du bedømme de enkelte formater

til at være ift. de mål, I har med aktiviteten?

Danske virksomheder angiver

videoer (86%), digitale

nyhedsbreve (81%) og sociale

medier (79%) som de mest

effektive formater.

Selvom video angives som det

mest effektive format, er der

kun 64% af virksomhederne,

der bruger video i deres content

marketing. Omvendt bruger

72% virksomhederne artikler på

egen hjemmeside, selvom kun

62% mener, at det er et effektivt

format.

Der er stor forskel på, hvilke

formater B2C og B2Bvirksomheder

opfatter som

effektive.

Mens B2C-virksomheder har

stor succes med især video, foto

og mobilapplikationer, har B2Bvirksomhederne

mest glæde

af formater som case-studier,

undersøgelsesrapporter og

infografikker.

Videoer

86%

Digitale nyhedsbreve

81%

Sociale medier, der ikke er er blogs

79%

Mobilt indhold

74 74 %

Events (ikke online)

72%

Foto

71%

Mobilapplikationer

66%

Artikler på på andres hjemmesider

62%

Blogs

61%

Artikler på på egen hjemmeside

61%

Case-studier

58%

Digitale magasiner

56%

Printmagasiner

51%

Undersøgelsesrapporter

51%

Infografikker

446%

Webinarer og og webcasts

446%

Brandede værktøjer

445%

Mikrosites

4 44 %

E-bøger

31%

Spil eller gamification-teknikker

31%

Hvidbøger

30%

Virtuelle konferencer

30%

Printede nyhedsbreve

28%

Podcasts

26%

Bøger

23%

Årlige rapporter

23%

Licenseret eller syndikeret indhold

19%

0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80

Figur 8: Virksomhedernes vurdering

af, om et format er effektivt ift. at opnå

målet med deres content marketing.

| 11 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Sociale medier

4 ud af 5 virksomheder bruger Facebook

i deres content marketing

Hvilke sociale medier bruger I til at distribuere indhold?

Figur 9: Andelen af deltagende virksomheder, der bruger de

forskellige sociale netværk til distribution af indhold.

Facebook 81%

Facebook

LinkedIn81%

64%

LinkedIn Youtube

64%

64%

Youtube

Twitter 64%

37%

Google+ Twitter

37%

29%

Instagram Google+

29%

29%

Instagram

Video29%

21%

Pinterest Video

21%

9%

SlideShare Pinterest

9% 9% 4%

SlideShare

T umblr4%

4% 2%

T T umblr

Flickr 2% 1% 2%

Foursquare Flickr

1%

1%

Foursquare

Vine 1% 01%

StumpleUpon Vine

00

StumpleUpon

Quora00

Quora

00

0 10 20 30 40 50 60 70 80

00 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80

De danske virksomheder bruger

i snit 3,4 forskellige sociale

netværk, mens man bruger flere

sociale kanaler i Nordamerika

(6), Australien (5) og UK (6).

De mest brugte sociale netværk

blandt de danske virksomheder

er Facebook (81%), LinkedIn

(64%) og Youtube (64%).

78% procent af B2Bvirksomhederne

bruger LinkedIn.

Det samme gør kun 51% af

B2C-virksomhederne. Det er dog

en markant stigning i forhold til

2013, hvor tallet var 25%.

Omvendt er 97% af de B2Cvirksomhederne

i 2014

Facebook, mens det kun er

tilfældet for 62% af B2Bvirksomhederne.

| 12 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

nts=1

Sociale mediers effektivitet

/api/stylesheets/31?nofonts=1

Danske virksomheder bruger de mest

/api/stylesheets/31?nofonts=1

effektive sociale kanaler

Hvor effektive vil du bedømme de enkelte medier

til at være ift. de mål, I har med aktiviteten?

Facebook

Figur 10: De deltagende virksomheders vurdering

af effektiviteten af de forskellige Youtube sociale netværk.

LinkedIn

Instagram Facebook

Youtube Twitter

LinkedIn Google+

SlideShare Instagram

Pinterest Twitter

Google+ Flickr

SlideShare Vine

Pinterest Tumblr

Foursquare Flickr

StumpleUpon Vine

Tumblr Quora

Foursquare

StumpleUpon

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Quora

Ef f ektiv Mindre ef f ektiv

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Facebook (71%), Youtube (71%)

og LinkedIn (67%) er de mest

effektive sociale kanaler at

distribuere indhold igennem,

ligesom det også er de mest

anvendte.

I Nordamerika, Australien og UK

er LinkedIn derimod den mest

effektive sociale kanal. I både

Australien og UK vurderes det, at

SlideShare, Twitter og Youtube

er mere effektive end Facebook.

Ef f ektiv Mindre ef f ektiv

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

| 13 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Mål med content marketing

Øget brand awareness er stadig det

vigtigste mål med content marketing

Hvad er det primære mål med jeres content marketing?

Figur 11: Det primære mål med de deltagende virksomheders content marketing-indsats.

Øge Øge brand awareness

24 24 %%

Øge Øge kundetilgang

15% 15%

Øge Øge kundeloyalitet

14 14 %%

Øge Øge engagement

13% 13%

Leadgenerering

10% 10%

Skabe salg salg9%

9%

Positionering som som thought leader

7% 7%

Øge Øge trafik på på egen hjemmeside

7% 7%

Lead management og og nurturing

1% 1%

0 0 5 5 10 10 15 15 20 20

Det vigtigste mål med de

deltagende virksomheders

content marketing-indsats er

ligesom i 2013 at øge brand

awareness (24%). Desuden

topper kundetilgang (15%) og

kundeloyalitet (14%) også listen.

Der er imidlertid stor forskel

på B2C og B2B. For B2C er de

vigtigste mål brand awareness

(20%), engagement (18%) og

kundeloyalitet (17%), mens det

for B2B er brand awareness

(28%), leadgenerering (17%) og

kundetilgang (13%).

| 14 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Måling af succes

Trafik er den vigtigste indikator for måling

af succes med content marketing

Hvilke kriterier bruger I til at måle succesen af jeres content marketing?

Figur 12: Andelen af anvendte indikatorer for virksomheden i

målingen af deres succes med content marketing.

Trafik Trafik på på hjemmeside

76%

Antal Antal delinger på på sociale medier

53%

Kvalitativ feedback fra fra kunder

36%

Direkte salg salj 36%

Brand awareness

32%

SEO VEO ranking

29%

Tid Tid brugt brugt på på hjemmeside

27%

Øget Øget kundeloyalitet

27%

Antallet af af leads

22%

Kvaliteten af af leads

20%

Kundetilfredsheden med med produkt eller eller service service Antal 17%

Antal links links udefra udefra til hjemmeside

til 11%

Krydssalg

6%

Besparelser på på marketingbudgettew

4%

Affiliate salg salg 2%

0 10 20 30 40 50 60 70

Trafik på virksomhedens

hjemmeside (76%) er stadig

den suverænt mest anvendte

indikator, når de deltagende

virksomheder skal måle deres

succes med content marketing.

Det samme er tilfældet i

Nordamerika, Australien og UK.

Tallene er nogenlunde de samme

for B2C og B2B, hvor også

antallet af delinger på sociale

medier og mængden af kvalitativ

feedback fra kunder er blandt de

mest anvendte indikatorer.

| 15 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Budget

Virksomhederne bruger 26% af deres

marketingbudget på content marketing

Hvor stor en andel i procent af det samlede

marketingbudget bruges til content marketing?

Figur 13: Andelen af det totale marketingbudget, de

deltagende virksomheder bruger på content marketing.

100%

75%-99%

50%-74 %

25%-49%

10%-24 %

5%-9%

0%

Ved ikke

2%

4 %

7%

12%

26%

21%

4 %

24 %

0 5 10 15 20 25

De deltagende danske

virksomheder bruger i

gennemsnit 26% af deres

samlede marketingbudget på

content marketing. Det er et

lille fald siden 2013, hvor tallet

var 31%.

Niveauet er dog nogenlunde

de samme som i Nordamerika

(29%), Australien (27%) og UK

(31%).

B2B (31%) bruger 9%

mere af deres samlede

marketingbudget på content

marketing, end B2C (22%) gør.

| 16 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Budget

44% øger content marketing-budgettet

over de næste 12 måneder

Hvor stor en andel af marketingbudgettet skal bruges på content marketing

i de næste 12 måneder sammenlignet med de forgangne 12 måneder?

Figur 14: Andelen

af det samlede

marketingbudget, der

over de næste tolv

måneder skal bruges

content marketing.

1,92%

1,92%

21,15%

43,75%

43,75%

44% af de deltagende danske

virksomheder planlægger at

øge andelen af det samlede

marketingbudget, der skal

bruges til content marketing.

Det gælder både B2C og B2B.

Det er et fald på 7 procentpoint

sammenlignet med 2013.

33,17%

33,17%

Større andel Uændret andel Mindre andel Ved ikke

Tallet ligger også noget under

udlandet, hvor flere planlægger

at øge andelen til content

marketing i Nordamerika (58%),

Australien (69%)

og UK (56%).

Større andel Uændret andel Mindre andel Ved ikke

| 17 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Insourcing vs. outsourcing

54% af danske virksomheder

outsourcer produktion af indhold

Outsourcer I hele eller dele af jeres produktion af indhold?

Figur 15: Andelen af

virksomheder, der outsourcer

produktion af indhold.

49%

46%

54% af de deltagende

virksomheder outsourcer

hele (5%) eller dele (49%) af

produktionen af indhold til andre

virksomheder.

5%

5%

Insourcer alt Outsourcer alt Begge dele

Insourcer alt Outsourcer alt Begge dele

Det betyder, at danske

virksomheder outsourcer en

del mere, end det er tilfældet i

Nordamerika (44%), Australien

(51%) og UK (47%).

B2C outsourcer lidt mere (59%),

end B2B gør (50%).

| 18 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Insourcing vs. outsourcing

Design og produktion af tekst

bliver outsourcet mest

Hvilken del af produktionen af indhold outsourcer din virksomhed?

Figur 16: Andelen af virksomheder, der outsourcer

forskellige dele af produktionen af indhold.

Design40%

40%

Tekst Tekst 30% 30%

Målinger og og analyser 20% 20%

Redigering af af indhold 16% 16%

Distributionen af af indhold 16% 16%

Planlægning af af indhold og og strategi 8% 8%

Udarbejdelse af af personaer 7% 7%

0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35

Design (40%) og produktion

af tekst (30%) er de dele af

indholdsproduktionen, der oftest

bliver outsourcet.

Det samme er tilfældet i

Nordamerika, Australien og UK,

der bare outsourcer meget mere.

| 19 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Udfordringer

At producere (nok) engagerende

indhold er den største udfordring

Hvad de største udfordringer ved jeres content marketing-aktiviteter?

Figur 17: Andelen af virksomheder, der har en given udfordring.

At At producere indhold, der der engagerer målgruppen59%

59%

At At producere nok nok indhold45%

45%

At At få få medarbejdere udenfor marketing-afdelingen til til at at bidrage 35% 35%

Manglende evne evne til til at at måle måle effektiviteten af af indholdet 34 34 %%

At At producere varieret indhold30%

30%

Manglende budget 26% 26%

Manglende viden, træning og og ressourcer 21% 21%

Manglende integration til til øvrige marketing-aktiviteter 16% 16%

Manglende buy-in fra fra ledelse12%

12%

At At rekruttere kvalificerede medarbejdere til til at at lave lave content marketing

5% 5%

0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50

Ligesom i 2013 er danske

virksomheders største

content marketing-udfordring

at producere indhold, der

engagerer målgruppen (59%),

at producere indhold nok (45%)

og at få medarbejdere uden

for marketing-afdelingen til at

bidrage.

| 20 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |


| #CMDK14 | Content Marketing i Danmark 2014 |

Baggrund for undersøgelsen

Undersøgelsen Content Marketing i Danmark gennemføres hvert

år og kortlægger det danske content marketing-landskab.

Content Marketing i Danmark 2014 er lavet af content marketing-bureauet Brand Movers i samarbejde

med Huset Markedsføring. Undersøgelsen blev gennemført i april og maj 2014 blandt læsere på Huset

Markedsførings hjemmeside www.markedsforing.dk. Desuden deltog modtagere af Brand Movers

nyhedsbrev. I alt deltog 309 respondenter i undersøgelsen.

I undersøgelsen refereres til lignende undersøgelser fra Nordamerika, Australien og UK. De kan alle

findes på www.contentmarketinginstitute.com/research.

Om Brand Movers

Brand Movers er et content marketing-bureau med rødder i journalistikken. Sammen med vores

søsterselskab, Media Movers, producerer vi hvert år over 10.000 artikler, blogposts, videoer og

infografikker, ligesom vi layouter over 500 magasiner og avistillæg og skyder et hav af still-billeder. Vi har

med andre ord styr på, hvordan man fortæller historier, der underholder, informerer og engagerer vores

læsere og brugere både off- og online.

Om foreningen Huset Markedsføring

Huset Markedsføring er en medlemsdrevet forening uafhængig af særinteresser. Vores primære formål

er at varetage marketingfagets interesser overfor myndigheder og andre interesseorganisationer

– og dermed være det naturlige omdrejningspunkt for alle medie-, salgs-, marketing-, reklame- og

kommunikationsfolk. Vores mål er at sikre medlemmerne nem adgang til relevante nyheder og tendenser,

baggrund og opdatering, efteruddannelse og fagseminarer.

| 21 | 21 |

| +45 7199 0256 | www.brandmovers.dk |

Similar magazines