UNDER HUDEN PÃ¥ PROBLEMET - Los

servicestyrelsen.dk

UNDER HUDEN PÃ¥ PROBLEMET - Los

Forord

Unges brug af rusmidler har været genstand for en stigende opmærksomhed

i mange år. I de senere år har også de helt unges – de under 18-åriges – forbrug

påkaldt sig en særlig bekymring.

Der har været iværksat flere undersøgelser af behovet for behandling, bl.a.

med baggrund i diverse praksiserfaringer, hashens rolle i ungdomskulturen,

forsøg med udvikling af pædagogik og forskellige behandlingsformer.

Nogle af disse nyere undersøgelser, samt den af Folketinget indførte behandlingsgaranti

(Socialministeriet, 2005) for unge under 18 år med stofmisbrug,

førte til et samarbejde mellem Videns– og Formidlingscentret for Socialt

Udsatte (i dag en del af Servicestyrelsen) og Landsforeningen af opholdssteder,

botilbud og skolebehandlingstilbud (LOS) der blandt sine medlemmer tæller

de fleste af landets privatdrevne socialpædagogiske opholdssteder.

Samarbejdet blev udmøntet i et etårigt kompetenceudviklingsprojekt der

blev gennemført i 2006 og afsluttes med udgivelsen af denne antologi og et

seminar der afholdes i september 2007. Projektmidler til undervisning og

konsulentstyring er bevilget af Socialministeriet.

Antologien er et blik ind i kompetenceudviklingsprocessen og en formidling

af nogle af de erfaringer der blev udvekslet mellem de deltagende

opholdssteder og oplægsholderne. Den tænkes benyttet af praktikerne på

området og dem af deres samarbejdspartnere der også møder udfordringer i

funktioner relateret til unge med et problematisk forhold til rusmidler.

De erfaringer og den viden deltagerne har stillet til rådighed i projektet,

er værdifulde indslag i den løbende debat og i udviklingen af metoder

i arbejdet med disse unge. Det har været et stort arbejde for de deltagende

opholdssteder at deltage med hele medarbejdergrupper igennem et forløb på

et år – et arbejde de har afsat store resurser til at gennemføre.

I håbet om at antologien her kan bidrage til yderligere refleksion over

udfordringerne i arbejdet omkring de unge, ønskes hermed god læselyst.

Servicestyrelsen & LOS

More magazines by this user
Similar magazines