Download rapporten Brugerne har ordet som pdf - Center for døve

cfd.dk

Download rapporten Brugerne har ordet som pdf - Center for døve

3 Hovedresultater

Brugertilfredshedsundersøgelsen på Det Pædagogiske- og Sundhedsfaglige område

(PSO), på Center for Døve er inddelt i tre områder med hvert sit spørgeskema (bo- og

dagtilbud samt støttecentertilbud). Spørgeskemaerne har fire ens temaer med fokus

på generel tilfredshed, kommunikation, indflydelse på eget liv og oplevelse af personalet.

Spørgsmålene er ens i så stor udstrækning det er muligt, men varierer inden for

området indflydelse på eget liv, da hverdagslivet er forskelligt, alt efter om man som

bruger bor i egen bolig og er tilknyttet Støttecentret eller andre dagtilbud, eller om

man som bruger bor i botilbud og er tilknyttet et dagtilbud.

Brugertilfredshedsundersøgelsen er delt op i følgende tre områder:

Botilbud:

I Herlev, Nærum og Nyborg har Center for Døve forskellige døgntilbud til voksne døve

og døvblinde med yderligere funktionsnedsættelser, som har brug for særlig støtte i et

tegnsprogsmiljø. På undersøgelses tidpunktet gjorde 92 brugere brug af disse tilbud.

Dagtilbud:

I Herlev, Nærum og Nyborg har Center for Døve samtidig dagtilbud som beskyttet

beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og dagtilbud til døvblinde. På Egebækhus,

der er et pleje- og omsorgstilbud, tilbydes dagcenterpladser. På undersøgelsestidspunktet

benyttede 122 brugere sig af disse forskellige tilbud.

Støttecentre:

Center for Døves fire støttecentertilbud ligger i henholdsvis Herlev, Hundige 3 og Nyborg.

72 brugere gjorde brug af disse tilbud på undersøgelsestidspunktet.

I dette kapitel præsenterer vi hovedresultaterne på tværs af de tre ovenstående tilbud.

Det vil hovedsageligt dreje sig om:

Generel tilfredshed

Kommunikation

Indflydelse på eget liv

Oplevelse af personalet

3 Fra 1. juni 2011 er støttecentertilbuddene i Herlev og Hundige slået sammen til Støttecenter Hovedstaden i

Glostrup

Center for Døve · 2011

17

More magazines by this user
Similar magazines