Download rapporten Brugerne har ordet som pdf - Center for døve

cfd.dk

Download rapporten Brugerne har ordet som pdf - Center for døve

Samme tendens gør sig gældende, når det drejer sig om antal år, brugerne har modtaget

deres tilbud. Her er tilfredsheden også størst blandt de brugere, der har modtaget

tilbuddene 11 -+ år og mindre blandt de brugere, der har modtaget tilbuddene 0–10

år. Dagtilbud adskiller sig fra denne tendens ved at have en tilfredshed på 85 % blandt

brugere, der har modtaget tilbuddet 0–1 år.

3.2 Kommunikation

Kommunikation baseret på tegnsprog og totalkommunikation er i centrum på alle boog

dagtilbud samt støttecentertilbud, når brugere og personale kommunikerer med

hinanden.

79 % af brugerne har svaret ”Ja” til spørgsmålet: ”Forstår du, hvad personalet siger?”,

og yderligere 20 % har svaret ”Både og”. Se figur 3.9. Tilfredsheden er højere blandt

brugere af dagtilbud og støttecentertilbud og mindre blandt brugere af botilbud.

Samme tendens gør sig gældende, når det gælder brugernes oplevelse af, om personalet

forstår, hvad de siger. Her oplever flere brugere af dagtilbud og støttecentertilbud,

at personalet forstår, hvad de siger.

Andelen af alle brugere, der har svaret ”Ja” til spørgsmålet: ”Forstår personalet, hvad

du siger?” er på 68 %, og yderligere 30 % har svaret ”Både og”. Den lavere positive

svarandel kan hænge sammen med, at det generelt kan være sværere at aflæse kommunikationsmæssigt

svage brugere. Derudover er det ofte erfaringen, at det for hørende

personale, der i deres arbejde skal lære tegnsprog som et nyt arbejdssprog, ofte

Center for Døve · 2011

23

More magazines by this user
Similar magazines