Download rapporten Brugerne har ordet som pdf - Center for døve

cfd.dk

Download rapporten Brugerne har ordet som pdf - Center for døve

1 Indledning

Center for Døve arbejder målrettet på at udvikle sine døgn- og dagtilbud samt støttecentertilbud

til døve og døvblinde brugere med yderligere funktionsnedsættelser.

Det Pædagogiske- og Sundhedsfaglige Område (PSO) på Center for Døve har bo- og

dagtilbud samt støttecentertilbud til døve og døvblinde brugere med en meget stor

variation og kombination af yderligere funktionsnedsættelser. Den øverste ledelse på

Center for Døve besluttede at gennemføre en brugerundersøgelse, der skulle fokusere

på brugernes tilfredshed med de tilbud, de modtager på Det Pædagogiske- og Sundhedsfaglige

Område. Selve processen omkring undersøgelsen og dens gennemførelse

blev påbegyndt i 2010. Dataindsamlingen blev foretaget i begyndelsen af 2011.

Formålet med undersøgelsen har været at afdække brugernes tilfredshed med de bo

og dagtilbud samt støttecentertilbud, de modtager på Center for Døve. Generelt styrkes

dialogen ved at inddrage den enkelte bruger, og dialogen danner således grundlag

for, at Center for Døves døgn- og dagtilbud samt støttecentertilbud er åbne, fleksible

og i overensstemmelse med brugernes ønsker og behov.

Brugernes oplevelser og vurderinger bliver med undersøgelsen derfor udgangspunkt

for at udvikle tilbuddenes indhold og kvalitet.

Hovedansvaret for gennemførelsen af undersøgelsen ligger hos Kompetencecenteret 1

Center for Døve, som ligeledes er ansvarlig for nærværende rapports konklusioner

og fortolkninger.

1 Kompetencecenteret er en tværgående enhed på Center for Døve, der har fokus på bruger- og trivselsundersøgelser,

vidensopsamling og udviklingsarbejde, kommunikation og formidling, tegnsprogsuddannelse til medarbejdere,

efteruddannelse og temadage, koordinering af indstillinger til dag- og døgntilbud, socialrådgivning til

Center for Døves afdelinger, psykologisk og psykiatrisk bistand til døve og døvblinde, fysioterapeutiske undersøgelser

og behandlinger, udredning af døve og døvblinde med særlige vanskeligheder samt faglig og juridisk

assistance. Kompetencecenteret er et tilbud til Center for Døves egne enheder, men eksterne målgrupper kan

også drage nytte af Kompetencecenterets viden.

Center for Døve · 2011

9

More magazines by this user
Similar magazines