GL-E katalog 2013.pdf - Gymnasieskolernes Lærerforening

gl.org

GL-E katalog 2013.pdf - Gymnasieskolernes Lærerforening

Praktiske oplysninger

5

Tilmelding

Tilmelding sker elektronisk via GL’s hjemmeside: www.gl.org

under fanebladet GL-E kurser eller via GL-E’s hjemmeside:

http://gle.gl.org. Tilmelding sker under det enkelte kursus. Du

finder nemmest et bestemt kursus ved at bruge Fritekstsøgefeltet

midt på siden ved at skrive (dele af) kursustitlen. Dette

gælder både individuelle og skolebaserede kurser. Der kan tilmeldes

1 person pr. tilmelding.

Kurserne er åbne for alle, med mindre andet er anført ved

det enkelte kursus. Information om tilmelding fremgår ved det

enkelte kursus. Er tilmeldingsfristen udløbet, kan du forhøre dig

på gl-e@gl.org om evt. ledige pladser, find evt. kursussekretæren

for kurset på hjemmesiden under kurset. Bemærk, at den

e-mailadresse du oplyser ved kursustilmelding, skal være i brug,

da al korrespondance mellem dig som kursist og GL-E vil foregå

her. Skifter du mailadresse efter du har tilmeldt dig, er det vigtigt

at du sender den nye e-mail adresse direkte til GL-E.

Afmelding

Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil udløbet af tilmeldingsfristen.

Ved afmelding efter denne dato betales et gebyr på 50%

af kursusprisen. For internatkurser dog 75%. Sker afmeldingen

senere end 15 dage før kursusstart, betales hele kursusafgiften.

Dette gælder også i tilfælde af sygdom. Denne afmeldingsbetaling

dækker GL-E's udgift til kursusstederne. Det vil dog

altid være muligt uden omkostning i stedet at sende en kollega,

hvis den tilmeldte er forhindret. Afmelding skal ske til GL-E pr.

mail til gl-e@gl.org eller til kursussekretæren, alternativt på

tlf. 3329 0930/3329 0938. Deltager en anden end den tilmeldte,

skal dette ligeledes meddeles GL-E.

Overtegning/aflysning/ændringer

Overtegning eller aflysning kan forekomme. Ved for få tilmeldinger

kan kurset udskydes eller aflyses. Ved sygdom el. lign.

kan det være nødvendigt at udskifte en underviser. Du kan finde

oplysninger om fx forlængede tilmeldingsfrister eller evt. aflysninger

på hjemmesiden under det enkelte kursus. Som tilmeldt

vil du få direkte besked via mail.

Betaling

Betaling af kursusafgiften skal først ske, når faktura modtages

fra GL-E. Fakturaen sendes til skolens administration, med mindre

andet er aftalt. De anførte priser er inkl. evt. moms. Kursusafgiften

skal som udgangspunkt være betalt forud for kurset

og senest på den forfaldsdato, der står på fakturaen, normalt

15 dage forud for kursusdatoen. Kursusafgiften dækker fuld forplejning,

hvis ikke andet er nævnt.

Ikke-fastansatte medlemmer

Ledige og ikke-fastansatte medlemmer af GL kan søge dækning

af kursusafgiften via GL’s efteruddannelsespulje. Der kan søges

om tilskud på op til 6.000 kr. pr år. pr. person. Se nærmere på

GL’s hjemmeside www.gl.org under Medlem/Medlemstilbud/

Tilskud til efteruddannelse.

Kontakt til GL-E

Se kontaktoplysninger på katalogets bagside.

GL efteruddannelse · 2013/2014

More magazines by this user
Similar magazines