(Microsoft PowerPoint - DWTG Pr\346sentation \305bningsseminar ...

danishwaterforum.dk

(Microsoft PowerPoint - DWTG Pr\346sentation \305bningsseminar ...

Danish Water Technology Group

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


Agenda

1. Hvem er Eksportforeningen?

2. Hvad er Danish Water Technology Group?

3. Hvad kan vi tilbyde?

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


1. Eksportforeningen

• Stiftet - 11 fremsynede vandvirksomheder

• Non-profit, Privat, landsdækkende forening – branchenetværk

• Hvert netværk ledes af en konsulent, og netværksråd

• Kommercielt, praktisk orienteret arbejde

• Høje ambitioner og et højt aktivitetsniveau

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


1. Hvad vil vi?

Eksportforeningen vil være Danmarks førende

netværk for virksomheder, der ønsker at etablere

eller øge deres globale afsætning

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

4


1. Vores medlemmer

• 500 medlemsvirksomheder

• 60% af medlemmerne har under 100 ansatte

Eksportforeningens medlemmer øger gennemsnitligt

eksporten med 47%, i løbet af de

første tre år i Eksportforeningen

(Kilde Aarhus Universitet: ”Does export promotion work in Denmark”,

2011)

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


1. Vores netværk

Sector Network

Danish Marine Group 161

Danish Marine Group China 44

Danish Wind Energy Group 137

Danish Wind Energy Group China 43

Danish Fishing Equipment Group 55

Danish Airport Group 27

Danish Railway Group 24

Danish Cruise & Ferry Group 26

Danish Water Technology Group 32

Danish Mining & Quarry Group 18

Danish Offshore Energy Group 84

Danish Postal & Logistics Group 10

Total number of member companies as per October 2012 661

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


1. Hvad gør vi?

Vi skaber rammerne for medlemmernes

værditilvækst gennem:

• Netværk

• Nøglefærdige eksportfremstød og messer

• Videnformidling

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


1. Eksportfremstød

• 40 fremstød om året

• 650 virksomheder har været med os i 2012

I disse 50 lande har

Eksportforeningen

haft fremstød

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


1. Export Marketing Network

WEBINARS - i samarbejde med IBC Kurser

Virtuelle møder -

Sådan finder du den rigtige agent/distributør

Motivering og styring af agenter/distributører

GÅ HJEM MØDER

Internationale kontrakter - do's and dont's

Eksportfinansiering

SEMINARER

Præsentationsteknik i verdensklasse

Virtuelle teams - 20/11

Eksportstrategi - 6/12

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


2. Danish Water Technology Group

• Baggrund: Firmaet WTC har arrangeret 50-60 eksportfremstød for

vandbranchen gennem de sidste 10 år

• I januar 2012 sælger WTC eksportfremmedelen af WTC til

Eksportforeningen, og Danish Water Technology Group dannes

• Vi er nu 2 personer fuld tid, der bliver assisteret af 24 kolleger

• Vi har vores eget standbygningsfirma; Standesign

• Eksportforeningens datterselskab, der designer individuelle

stande og fællesstande

• Har i 2012 stået for over 8000 m2 stande

på i alt 75 messer over hele verden

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


2. Netværksråd

• Kristian Kjeldgaard, AVK Intl (formand)

• Per Trøjbo, Kamstrup

• Peder Fosbøll, Haarslev Industries

• John B. Kristensen, Danish Water Forum

• Hans Peter Andersen, Intego

• Morten Miller, Mycometer

• Benny Hagelskjær, WTC

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


2. Medlemmer

Pr d.d. 40

medlemmer.

Denne oversigt

bruges ved

markedsføring på

fælles fremstød i

udlandet.

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


2. Aktiviteter i 2012

• Åbningsmøde med 80 deltagere

• World Water Forum, Marseille

• IFAT Entsorga, München 2012 –

29 virksomheder, 3 pavillioner

• Russisk delegation til Danmark

• AsiaWater, KL 2012 – 8 virksomheder –3.gang

• Ecwatech, Moscow – 7 virksomheder

• Medlemsmøde i August – netværksråd dannet

• Korean Danish Water Days/IWA - 9 virk.

• Brasilian Danish Water Days – 6 virksomheder

• Danida fremstød Ghana – 6 virksomheder

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


2. Aktiviteter i 2012….

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


3. Hvad får I som medlem?

• Medlemsmøder

• Danske pavilloner på udstillinger

• Danish Water Days

• VIP delegationer til Danmark

• International marketing på

website og på udstillinger

• Export Academy

• Eget kontor i Kina

• Export Æresmedaljer

• Sparring på eksportarbejdet

• Leads fra fremstød, investorer etc.

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


3. Hvad får I som medlem?

DWTG deltager i:

• Danish Water Forum

• Danish Water Services

• ReThink Water

• China Europa Water Platform

• Danish Water Concepts

• State of Green

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


3. Kommende aktiviteter

• Turkish Danish Water Days, Ankara & Istanbul

• Næste medlemsmøde 4. Dec. 2012

hos Alectia i Virum

Medlemsmøde 7. marts 2013

• Water Philippines, 20 – 22. Marts 2013

• IE Expo (IFAT) Shanghai, 13 – 15. maj 2013

• Aquatech Amsterdam, 5 – 8. Nov.2013

• Sydafrika 2013?

• Indien 2013 (DWF)

• Norge ?

Vi vil meget gerne

have jeres input/ønsker

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


Fælles mål: øget eksportsalg

• Etablér eller øg jeres globale afsætning.

• Få mere ud af jeres investeringer i markedsføring.

• Etablér kontakt med nye partnere og find nye

markedsmuligheder.

• Spar ressourcer på planlægning og gennemførelse af

eksportarbejdet.

• Få direkte adgang til viden, erfaring, sparring og

support i dagligdagen.

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK


Fælles mål: øget eksportsalg

Bliv medlem ved at udfylde blanket her,

Eller meld jer ind på www.dk-export.dk

Gratis medlemskab resten af 2012

Danish Export Association

Glarmestervej 20 A

DK-8600 Silkeborg

+45 86 81 38 88

eksport@dk-export.dk

www.dk-export.dk

Danish Water Technology Group

Business Sector Manager

Ilse Korsvang

Phone: +45 8720 4477

Mobile: +45 5089 4488

ilse.korsvang@dk-export.dk

DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

More magazines by this user
Similar magazines