Produkt- og miljødatablad - Konica Minolta

konicaminolta.dk

Produkt- og miljødatablad - Konica Minolta

Side 1 af 4

Produkt- og miljødatablad Dato: 16.05.12

Revisionsdato: 19.06.12 MKA

Model: bizhub C224

1 Firma

Producent/Leverandør: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Telefon.:+49/511/7404-0

Adresse: D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany Telefax:+49/511/741050

Udgiver: Konica Minolta, Quality, Product Safety & Environment Dept.

Mr. Wolfram Buchroth

2 Tests/Godkendelse

2.1 EU

overensstemmelseserklæring:

2.2 EU-direktiver

Tel.:+49/511/7404-272 Fax:+49/511/7404346

Overensstemmelseserklæring Der findes en overensstemmelseserklæring i henhold til EN17050-1 for

dette produkt. Den kan erhverves hos redaktøren efter anmodning

2006/95/EC

2004/108/EEC

2009/125/EC

195/5/EC

1275/2008/EC (Lot 6)

2.3 Sikkerhedstests GS-Mark S1 502 25 665

Dette produkt er i overensstemmelse med nedenstående EU-direktiver:

- Lav volts direktiv / produktsikkerhed

- EMV direktiv / elektromagnetisk kompatibilitet

- ErP-direktivet / Eco-Design

- R&TTE direktiv / telekommunikations direktiv

- Krav til elforbrug i stanby og off-mode tilstand

TÜV Rheinland EN 60950-1

2.4 GOST certifikat DIN GOST-certifikat vil blive ansøgt DIN GOST TÜV

Berlin-Brandenburg

2.5 Elektromagnetisk kompatibilitet

(EMC):

EMC-mærke CJ 502 25 718 TÜV Rheinland EN 55022, EN 55024, EN 62311, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3

2.6 Energy Star EU Energy Star Program Compliance EU kommisionen Dette produkt er listet i EU Energy Star

databaserne

2.7 Tysk - energi mærke

„Blue Angel Mark“

2.8 Dokumentægthed: PTS-certifikat vil blive ansøgt

I henhold til RAL UZ122, vil blive ansøgt RAL RAL-UZ 122

Papirteknisk stiftelse

(PTS)

2.9 Arkivering ISO 11798 vil blive ansøgt SP Technical Research Institute (Sverige)

Ordinance for Lawyers and Notaries in Germany

(DONot), § 29

2.10 Kvalitetsstyring: ISO 9001 certificering Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til

ISO 9001

2.11 Miljøstyring: ISO 14001 certificering Dette produkt er produceret under et kvalitetsstyringssystem i henhold til

ISO 14001


Side 2 af 4

Produkt- og miljødatablad Dato: 16.05.12

Revisionsdato: 19.06.12 MKA

Model: bizhub C224

3 General

information

3.1 Kopi

hastighed

3.2 Vægt Ca. 85 kg

3.3 Størrelse 615 B x 685

D x 779 H

mm

3.4 Miljø

programmer:

3.5 Forlængelse

af

produktets

levetid:

Dette produkt

følger flg.

frivillige

miljø

programmer:

Fabrikanten

tilbyder på

frivillig basis:

3.6 Materialer: Den nævnte

maskine

indeholder

ikke:

22 kopier/min. i sort/hvid

22 kopier/min. i farver

Hovedmaskine uden udstyr

Hovedmaskine uden udstyr

Konica Minoltas miljøpolitik, Konica Minoltas produkt miljø vurdering Alle fabrikker er ISO 14001 certificeret Konica Minoltas

miljø rapport inkl. miljø regnskab bliver offentliggjort årligt på http://konicaminolta.net/environment/index.html

EU´s frivillige Energy Star program for præmierede energi effektive produkter Tysklands Blue Angle Program for produkter som er

miljøvenlige

Reservedels tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne

Service tilgængelighed: 5 år efter endt produktion af maskinerne (afhængig af serviceaftalens vilkår)

Garanti: Afhængig af serviceaftalens vilkår

Kadmium

Bly

Hexavalent krom

Kviksølv

Ozon nedbrydende stoffer som er forbudte i henhold til Montreal protokollen.

Klor paraffiner med en kæde længde på 10-13 atomer og mekaniske plastik dele med klor koncentrationer

over 50 %

PCB og PCT

Indholdet af polybrominated bifenyl og deres ætere i mekaniske plastikdele er ikke højre end det naturlige

baggrunds niveau.

Plastik kabinetdele på mere end 25 g indeholder ikke halogen brand hæmmende midler

4 Afgivelse Måleresultat

4.1 Støj afgivelse: Lydniveau, Lwa* Standby

Farve kopiering

Sort/hvid kopiering

Lydniveau, Lwad** Standby

Farve kopiering

Sort/hvid kopiering

Lydtryk, Arbejdsplads position, Lpa+ Standby

Farve kopiering

Sort/hvid kopiering

39,6 dB(A)

61,2 dB(A)

61,0 dB(A)

42,9 dB(A)

64,2 dB(A)

64,0 dB(A)

25,5 dB(A)

45,3 dB(A)

45,5 dB(A)

* Målt i henhold til RAL-UZ122

** Specielt testkrav, defineret i RAL-UZ122, kun gældende for Tyskland

+ Afgivelse relateret til arbejdsplads, Testposition: H=1,5m, D=1,00m


Side 3 af 4

Produkt- og miljødatablad Dato: 16.05.12

Revisionsdato: 19.06.12 MKA

Model: bizhub C224

Måleværdier

4.2 Energi: Max strømforbrug # Max. 1.580 W 230 V

Gennemsnitligt strømforbrug ° Print 460 W 230 V

Energy Star TEC

Standby 143 W

31 W

3,7 W

0,03 W

# Spidsbelastningsværdi

° Kalkulationsbasis for strømforbrug

u/energibesparelse

m/energibesparelse

auto sluk

plug-in tilstand

1,67 kWh/uge Typisk energi forbrug pr. uge i henhold til Energy Star

Varmeproduktion Print 1.656 kJ/h

Standby

4.3 Lys: Lyskilde Lysstofrør

33,9 BTU/h

515 kj/h

4.4 Gasproduktion: Substans Måleresultat

Ozon Standby

Farve kopiering

Sort/hvid kopiering

Styrene Standby

Farve kopiering

Sort/hvid kopiering

Benzene Standby

Farve kopiering

Sort/hvid kopiering

TVOC Standby

Farve kopiering

Sort/hvid kopiering

4.5 Støv: Fint støv Standby

Farve kopiering

Sort/hvid kopiering

Mg/h

Ikke målbart

0,71 mg/h

0,26 mg/h

Ikke målbart

0,344 mg/h

0,219 mg/h

Ikke målbart

0,16 mg/h

0,012 mg/h

Ikke målbart

8,961 mg/h

3,596 mg/h

Ikke målbart

0,98 mg/h

1,11 mg/h

BTU 230V, basret på TEC

værdien for dette produkt

(24 t x 7 dage)

Energi spare 1

Koncentration

Mg/m³

Ikke målbart

0,036 mg/m 3

0,013 mg/m 3

Ikke målbart

0,017 mg/m³

0,011 mg/m³

Ikke målbart

0,001 mg/m³

0,001 mg/m³

Ikke målbart

0,448 mg/m 3

0,18 mg/m 3

Ikke målbart

0,049 mg/m 3

0,056 mg/m 3

Grænse-værdi

af MAC

Mg/m³

86 mg/m³

4.6 Testforhold: Basisdel u/tilbehør Testkonditioner i henhold til RAL-UZ 114. Emmisionsrate i mg/h

rum størrelse 40m 3 , luft udskiftnings rate 0.5. Multi kopieringsforløb,

regelmæssig vedligeholdelse. De målte værdier blev vurderet på 1 maskine

og kan derfor variere. Den enkelte målte værdi skal tages med forbehold.


Side 4 af 4

Produkt- og miljødatablad Dato: 16.05.12

Revisionsdato: 19.06.12 MKA

Model: bizhub C224

5 Forbrugsstoffer

5.1 Toner: Toner sort, cyan, magenta, gul til bizhub

C224, bizhub C284 og bizhub C364

Bestanddele: Styrene acrylic resin, carbon black, wax, amorphous silica

and titanium oxide. Flammepunkt over 350 °C

Ingen fare for helbred eller miljø hvis anvisninger følges

Undgå støv. Test af mutationsfremmede aktivitet (AMES) viste negativt

resultat. Klassifikationsklasse for forurening af vandet: WGK = 1 (

Tyskland, ubetydelig risiko for forurening af vandet). Overskydsklassifikation

af toner, EWC 080318, GC020, grøn liste iflg. 259/93/EU

5.2 Toneropsamler 1 stk. Skal udskiftes efter 40.000 print/kopier

5.3 Kopitromler CMYK kopitromler til bizhub C224, bizhub

C284 og bizhub C364

Nedslidte kopitromler kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da

materialet er klassificeret som ikke forurenende.

5.4 Filtre 1 Ozonfilter Skal udskiftes efter 300.000 print/kopier

5.5 Batterier 1 stk. CR-2477/VCK Batterierne skal behandles i henhold til EU regel 2006/66/EC (batterier og

akkumulatorer). Dokumentationen indeholder beskrivelser af hvordan man

fjerner og kommer af med batterierne på forsvarlig vis. Følg altid

fabrikantens anvisninger.

5.6 Genbrugspapir Brugbart i henhold til EN12281:2002 Det anbefales at opbevare det indpakket

5.7 Emballage

Træ

Papir

PS

PE

Indpakningsmaterialerne er mærket i henhold til ISO 11469

vægt (kg)

6,5

6,3

0,6

0,3

De følgende regler og anbefalinger gælder: Council Directive 94/62/EC af 20.December 1994 om indpakning og indpaknings affald.

5.8 Adskillelse/Genbrug: Systemet er designet til adskillelse i henhold til RAL-UZ 114 af januar 2004 / RAL-UZ 122 af juni 2006.

Mekaniske plastikdele som vejer mere end 25 g er mærkede i henhold til ISO 11469.

5.9 Retur information: Producenten tilbyder retur og genbrugs service i mange lande. Forbrugerne i de enkelte lande opfordres til at tage kontakt

til de lokale kontorer for yderligere information.

5.10 Dokumentation: Manualer er lavet på genbrugspapir og i elektronisk format..

Manualer indeholder ikke klor bleget papir.

5.11 Andre miljø forehold: Toneren overholder reglerne i RAL-UZ 114 / 122.

Polymeriserede toner reducerer miljø påvirkningen (CO2, NOx og SOx udledning under produktion af toner) med ca. 40%

sammenlignet med normal toner.

More magazines by this user
Similar magazines