Landsmøde 20.-21. april 2013 - Energitjenesten

energitjenesten.dk

Landsmøde 20.-21. april 2013 - Energitjenesten

Landsmøde 20.-21. april 2013

Askov Højskole

Dagsorden lørdag d. 20. april

11.00 Åbning af Generalforsamling inkl. valg af dirigent og referent

11.15 Beretning for VedvarendeEnergi

Overordnet beretning ved formand Marianne Bender (8 min)

Politisk afdeling ved Gunnar Boye/Jakob Worm (8 min)

Foreningsafdelingen ved Sigrid Soelberg (8 min)

Energitjenesten ved Bjarke Rambøll (8 min)

International afdeling ved Bjarke Rambøll (8 min)

12.00 Spørgsmål og debat

12.45 Frokost

13.30 Aflæggelse af regnskab

13.45 Fastlæggelse af overordnede planer for indeværende regnskabsår

14.15 Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår

14.30 Fastsættelse af kontingent

14.45 Behandling af indkomne forslag.

Der er kommet et forslag til vedtægtsændringer:

Forslag fra arbejdsgruppen nedsat af generalforsamlingen omhandlende

vedtægtsændring af §9 Bestyrelsen (Den fulde ordlyd af forslaget kan ses

på www.ve.dk eller rekvireres hos sekretariatet senest fredag d. 5. april)

15.15 Valg af bestyrelse

Valg af suppleanter

Valg af intern revisor

16.00 Eventuelt

16.15 Kaffe og afslutning på generalforsamling

1


16.30 Konstituerende bestyrelsesmøde for VE og stiftende generalforsamling for

UngEnergi.

For øvrige deltagere: Mulighed for rundvisning på museet

17.30 ”Folkelig opbakning”

Oplæg ved direktør Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi

Søren Hermansen er direktør for Samsø Energiakademi og har om nogen

bidraget til, at Samsø er på verdenskortet som vedvarende energi-ø.

Søren Hermansen blev i 2008 udnævnt til Hero of the Environment af det

amerikanske nyhedsmagasin Time Magazine.

Afhængig af deltagerantallet forventes oplægget afholdt på Poul la Cour

Museet, som ligger 500 m. fra højskolen. Fysikeren Poul la Cour var lærer i

naturvidenskab på Askov Højskole, og i 1891 startede han eksperimenter

med anvendelse af vindkraft til elektrisk strøm. Han eksperimenterede

ligeledes at oplagre vindens energi i form af brint og ilt.

19.30-? Middag

Efter oplægget er der mulighed for debat.

2


Dagsorden søndag d. 21. april

8.00 -

9.00

Morgenmad

9.00 ”Halvanden time i forandringsagenternes magt”

UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsgruppe, som består af unge

mellem 15 og 30 år, der alle brænder for en grøn og bedre verden.

Et af projekterne er Bæredygtig Ung, hvor de unge frivillige

forandringsagenter giver andre unge konkrete værktøjer til at engagere

sig, agere og dermed gøre en forskel for en bæredygtig verden.

Forandringsagenterne holder oplæg og workshops på bl.a. gymnasier om

bæredygtighed og vejleder unge om CO2-venlig adfærd.

Forandringsagenterne afholder en workshop for os, hvor vi skal bruge deres

selvudviklede projektværktøj til at udarbejde små projekter ud fra ”De 5

fede”, som er grønne råd rettet specifikt mod unge.

10.30 ”Vugge-til-vugge og bæredygtige produkter”

Oplæg ved creative director Søren Lyngsgaard fra Vugge-til-vugge

Danmark.

Søren Lyngsgaard er grundlægger og creative director i virksomheden

Vugge-til-vugge Danmark, som er Danmarks første og mest erfarne

Cradle to Cradle konsulentvirksomhed miljø-, design-, og certificerings.

Principperne i cradle-to-cradle tankegangen er bl.a. at skabe

bæredygtige produkter bl.a. via anvendelse af vedvarende energi.

Efter oplægget er der mulighed for debat.

11.30 Workshops

13.00 Frokost

De aktuelle oplæg og debatter danner grundlaget for de følgende tre

workshops:

1. Hvordan skabes folkelig opbakning fx centreret omkring

laugsdannelse (Ledes af Carsten Sohl + Rune Schmidt)

2. Hvordan skabes synlighed fx via nye kampagner, som bidrager til

en stigning i nye medlemmer (Ledes af Sigrid Soelberg + Lene

Nørris)

3. Hvordan mener du, at VedvarendeEnergis politiske profil skal

være? (Ledes af Jakob Worm + Bjarke Rambøll)

14.00 Afrunding på landsmødet

3


14.45 Landsmødet slutter - tak for denne gang!

15.04 Bus nr. 148 kører fra Torvet i Askov til Vejen Rutebilstation, hvorfra der er

5 minutters gang til Vejen St.

15.39 Afgang fra Vejen St. med RE3353 mod Aarhus H. med mulighed for

togskifte i Fredericia.

4

More magazines by this user
Similar magazines