Kursusprogram 2011 - Konservative Folkeparti

konservative.dk

Kursusprogram 2011 - Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011

Det Konservative Folkeparti

KURSUSKATALOG 2011 1


Velkommen til

Konservative

Kurser 2011

Al planlægning og aktivitet både centralt og i de

enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

at folketingsvalget venter lige om hjørnet.

Det afspejler sig naturligvis også i Konservatives

kursustilbud.

Vi vil derfor i 2011 som centrale kurser udbyde

seks kampagnekurser, to kandidatkurser og et

lederkursus. Det er flere end i tidligere år.

Ligeledes har vi lanceret to stærke værktøjer,

som skal gøre det lettere at føre den lokale

folketingskampagne, nemlig et Mission2011-

site og et webbaseret dør-til-dør-system. Det

følges selvfølgelig op med tilbud om lokal

undervisning i disse.

Kursustilrettelæggelsen er som tidligere

kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet.

Derfor indeholder kursusprogrammet både

kurser, der udbydes centralt af Det Konservative

Folkeparti, og kurser, der kan bestilles og

sammensættes ud fra lokale ønsker.

Gå på opdagelse i programmet og brug

mulighederne til bl.a. at gøre Konservative

endnu stærkere frem mod det kommende

folketingsvalg.

Rigtig god fornøjelse.

Martin Dahl, Generalsekretær

Indholdsfortegnelse

2

3

5

7

8

9

11

13

14

16

19

20

24

25

25

26

27

29

29

29

29

30

30

30

30

31

31

31

31

31

• Velkommen til Konservative Kurser 2011

• Indholdsfortegnelse

• Det konservative kursustræ

Grundlæggende kurser

• Workshops

• Kampagnekursus

• Kandidatkursus

• Lederkursus

Enkeltmoduler til aftenkurser

• Aftenkursus

• Organisation

• Kampagne

• Personlig fremtoning

• Redskaber

særlige tilbud

• Webmasterkursus

• Uddannelsestænketank

• Redaktørnetværk

• Mentorordning for folketingskandidater

• Gå-hjem-møder for folketingskandidater

Om undervisningen

• Undervisningsmaterialer

• Modulvarighed

• Arbejdsformer

• Evaluering

Praktiske oplysninger

• Kursusstart

• Tilmelding

• Pris

• Deltagerliste og program

• Afmelding

• Ferier

• Forbehold

• Kursussteder

• Spørgsmål

2 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 3


Det konservative kursustræ

Det konservative kursustræ giver et hurtigt overblik over, hvilke kurser der henvender sig til dig.

Målgruppe

Kursustype

Vælgerforeninger

Storkredse

Kandidater

med deres

kampagneteam

Kandidater

Formænd

Næstformænd

Kampagneledere

Enkeltmoduler

Aktivitetsplanlægning

Kandidatsøgning

Dør-til-dør-aktioner

Folketingsvalg

Kropssprog

Personlig branding

Taleteknik

Mødeledelse

Medlemshvervning

Medlemspleje

Storkredsarbejde

Foreningsøkonomi

Fundraising

Hjemmeside

Medlemsblad

Mødeledelse

Nye medier

Pressehåndtering

Projektorganisering

Kampagneplanlægning

med

Mission2011-sitet

Kommunalvalg

Kommunikationsplanlægning

Fundraising

Hjemmeside

Krisekommunikation

Nye medier

Pressehåndtering

Skriftlig

kommunikation

Taleteknik

Gadeaktioner

og paneldebat

Krisekommunikation

Nye medier

Partiets historie

og idégrundlag

Pressehåndtering

Skriftlig

kommunikation

Pressehåndtering

Skriftlig

kommunikation

Skriftlig

kommunikation

4-trinsmetoden

(SWOT)

Særlige

tilbud

Netværk

Webmasterkurser

Netværk

Netværk

Mentorordning

Netværk

Lederkursus

Gå-hjem-møder

Grundlæggende

kurser

Workshops

Kampagnekursus

Kandidatkursus

4 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 5


Workshops

Workshops er lokale strategi- og handlingsplansdage

for f.eks. medlemmer af en vælgerforening, vælgerforeningsbestyrelser,

medlemmer i en storkreds eller

storkredsbestyrelser.

Formålet med workshoppen er at foretage en konkret analyse

af foreningens eller storkredsens situation og gennem

sparring bidrage til, at deltagerne på

workshoppen udarbejder en konkret og realiserbar

arbejds- og aktivitetsplan.

Hjemmearbejde som forberedelse kan forekomme.

Underviserne vil i det følgende år efter workshoppen

følge op med kvartalsvise samtaler.

Grundlæggende kurser

En workshop kan bestilles hos Konservative

kursus@konservative.dk. Den udbydes efter

nærmere aftale en lørdag, f.eks. kl. 10-16.

Deltagerantal: min. 8-10 deltagere.

Deltagelse er gratis.

Kursusanbefaling

Benthe Pedersen Lund, storkredsformand Bornholm

”Vi valgte at afholde workshops på Bornholm, fordi vi

søgte råd, inspiration og vejledning i forhold til medlemspleje,

medlemsindflydelse og hvervning af nye medlemmer.

Udbyttet var stort - vores problemstillinger blev

konkretiseret, og der blev sat forskellige projekter i gang,

fx en medlemsundersøgelse for at kortlægge medlemmernes

ønsker og forventninger til os. Vi kan varmt

anbefale andre vælgerforeninger at gøre brug af denne

mulighed. Det er utrolig givtigt at få værktøjer tilpasset

vores forening og samtidig få inspiration fra andre.

Det har givet motivation, at vi nu har håndfaste mål og

værktøjer til at løse opgaven.”

6 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 7


Kampagnekursus

Kampagnekurset er et centralt kursus, som henvender

sig til partiets kandidater og deres kampagneteams.

Formålet med kampagnekurset er, at deltagerne

får lavet en detaljeret kampagneplan for alle valgkampens

faser. På kurset undervises deltagerne i

at sætte kandidatens personlige mål, organisere og

planlægge en kampagne, inddrage frivillig arbejdskraft

og i at få finansieret en kampagne.

Undervisningen er tilrettelagt sådan, at deltagerne

både får inspiration og tid til at arbejde med egen

kampagneplan samtidig med, at deltagerne får

konstruktiv respons på arbejdet. Der vil derfor være

en vekslen mellem oplæg og praktiske øvelser sammen

med dem, man er tilmeldt. Hjemmearbejde

som forberedelse til kurset kan forekomme.

Dato: 4. - 6. marts 2011

27. - 29. maj 2011

19. - 21. august 2011

Varighed: Oplyses senere

Deltagerantal: Ca. 20-25 personer.

Pris:

Oplyses senere.

Afhænger af kursets varighed.

Kandidatkursus

Kandidatkurset er et centralt étdags-kursus, som

henvender sig til partiets kandidater.

Formålet er at uddanne kandidaterne til valgkamp.

På kurset undervises deltagerne i performance,

kommunikation og debatteknik, samt hvordan man

skaber relationer og netværk – elementer, som er

uundværlige for at kunne føre en god valgkamp.

Undervisningen er tilrettelagt, så der er en vekslen

mellem oplæg og praktiske øvelser. Hjemmearbejde

som forberedelse til kurset kan forekomme, og aktiv

deltagelse på kurset forventes.

Dato: 26. og 27. marts 2011

Varighed: Lørdag kl. 9.00 - kl. 16.30

Søndag kl. 9.00 - kl. 16.30

på kursussted

Deltagerantal: Ca. 20-25 personer.

Pris:

295 kr. pr. deltager.

Grundlæggende kurser

Kursusanbefaling

Charlotte Sahl-Madsen, Videnskabsminister

Kursusanbefaling

Tove Videbæk, Folketingskandidat i Ikastkredsen

”Jeg tog på kampagnekursus med min kampagneleder for

at komme i gang med at planlægge min kampagne. På

kurset fik jeg overblik, inspiration og mange gode eksempler

at arbejde videre med. Jeg er derudover meget imponeret

over ’Mission2011-sitet’, som vi fik introduceret

på kurset. Sitet er et super pragmatisk redskab, som man

kan tilpasse til egen situation. Det virker utrolig gennemtænkt

– intet mindre.”

”Jeg tager altid gerne på Konservatives kandidatkursus.

Jeg lærer noget nyt hver eneste gang. På kandidatkurset

lærte vi en hel masse, som vi direkte kan bruge både i

valgkamp og i det daglige som politikere. Underviseren

var yderst professionel, underviste både i tv-optræden og

lod os også øve os i det. Jeg kan varmt anbefale kandidatkurset

til alle C-kandidater.”

8 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 9


Lederkursus

Lederkurset er et centralt kursus, som henvender sig

til partiets formænd, næstformænd og potentielle ledere.

Formålet er at give partiets centrale ledere de nødvendige

redskaber i at kunne lede en vælgerforening samt i at

håndtere personlige konflikter. Det er samtidig et mål, at

kurset skal skabe et netværk for centrale ledere i partiet,

hvori erfaringsudveksling kan foregå.

På kurset undervises der i emner som strategi, ledelse,

konflikthåndtering, motivation samt skabelse af relationer

og netværk.

Grundlæggende kurser

Undervisningen er tilrettelagt, så der er en vekslen

mellem oplæg og praktiske øvelser. Hjemmearbejde

som forberedelse til kurset kan forekomme, og aktiv

deltagelse på kurset forventes.

Dato: 11. – 13. november 2011

Varighed: Fredag kl. 16.00 - søndag kl. 14.00

på kursussted

Deltagerantal: Ca. 20-25 personer.

Pris:

895 kr. pr. deltager.

Kursusanbefaling

Andreas Boisen, Formand for Københavns Vælgerforening

”Jeg tog på lederkursus, fordi det aldrig er for sent at lære

nyt. Derudover er det vigtigt hele tiden at holde sig opdateret

om nye metoder for foreningsledelse og få udvekslet

erfaringer med andre vælgerforeninger. På kurset fik jeg

nye tanker og idéer til gennemførelse af mine målsætninger.

Jeg mener, man bør deltage i dette kursus hvert

2. eller 3. år, så at man hele tiden holdes til ilden.”

10 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 11


Aftenkursus

Det er muligt at rekvirere aftenundervisning baseret på enkeltmoduler,

som er nærmere beskrevet i kursuskataloget

på siderne herefter. Modulerne er inddelt i fire temaer:

organisation, kampagne, personlig fremtoning og redskaber.

Kurserne henvender sig til både medlemmer, tillidsfolk og

kandidater og kan sammensættes ud fra egne, lokale behov

og ønsker. Der kan altså frit vælges mellem moduler

fra de fire temaer. Rådgivning omkring sammensætning af

program kan fås hos Konservative.

Aftenkurserne udbydes som udgangspunkt inden for

tidsrummet mandag – torsdag kl. 17-21. Øvrige tidspunkter

sker efter særlig aftale.

Det er muligt at tilkendegive interesse for deltagelse

i et fremtidigt aftenkursus i bestemte moduler ved at

skrive til kursus@konservative.dk. Ved tilstrækkeligt antal

interesserede vil der blive givet besked, og én blandt de

interesserede deltagere kan herefter varetage den øvrige

lokale planlægning.

ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER

Dato: Aftales nærmere

Deltagerantal: Min. 10 deltagere.

Deltagelse er gratis.

Kursusanbefaling

Birthe Philip, Formand for Gentofte Vælgerforening

”Jeg kan klart anbefale Konservatives aftenkurser.

I efteråret afviklede vi et meget velbesøgt kursus i emnet

’Partiets idégrundlag og historie’. Det var godt til at få et

skelet at hænge konservativ politik op på. Der var mange

nye medlemmer til arrangementet, som vi ikke tidligere

har set. Vi har siden fulgt kurset op i vores medlemsblad

’KIG’ med et tema om konservativ politik. Det er der både

interesse og behov for.”

12 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 13


Organisation

Aktivitetsplanlægning

Formål

• At sætte fokus på en langsigtet

aktivitetsplanlægning

• At sætte aktivitetsplanlægningen i system

• At give inspiration til forskellige typer af

aktiviteter

Indhold • Hvorfor aktiviteter er vigtige for medlemspleje

og -fastholdelse

• Inspiration til typer af aktiviteter

• Tips til modtagelse af nye medlemmer

Kandidatsøgning

Formål

• At give deltagerne inspiration og gode råd til

at finde kandidater til kommunalbestyrelser,

regionsråd og Folketinget

Indhold • Sammensætning af kandidatlisten

• At finde kandidaterne

• Fastlæggelse af mål til ønsket kandidatprofil

• Forventningsafstemning

• Kandidatinterviews

Medlemshvervning

Organisation

Medlemspleje

Formål

• At sætte fokus på medlemspleje

• At sætte medlemsplejen i system

• At få kendskab og inspiration til forskellige

metoder til medlemspleje

Indhold • Hvorfor medlemspleje er en vigtig del af

vælgerforeningens opgaver

• Inspiration til medlemspleje

Storkredsarbejde

Formål

• At informere om storkredsenes formål og

opgaver samt vidensdeling og netværksskabelse

inden for disse

Indhold • Inspiration til et godt samarbejde mellem

vælgerforeningerne i storkredsen

• Samarbejdet mellem storkredsene og partiets

hovedbestyrelse

• Opgaver i forbindelse med valg til Europa-

Parlamentet, Folketinget og til regionsrådene

• Inspiration til koordinering af arbejdet i

forbindelse med valg til Europa-Parlamentet,

regionsråd og Folketinget

ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER

Formål

• At sætte fokus på medlemshvervning

• At sætte medlemshvervningen i system

• At få kendskab og inspiration til forskellige

hvervemetoder

Indhold • Hvorfor medlemshvervning er en vigtig del

af vælgerforeningens opgaver

• Planlægning af medlemshvervning

• Inspiration til medlemshvervning

14 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 15


Kampagne

Folketingsvalg 1

Formål

Indhold

Folketingsvalg 2

Formål

Indhold

Dør-til-dør-aktioner

• At forberede kandidaterne bedst muligt

til folketingsvalg i den gældende partiog

valgstruktur

• En gennemgang af parti- og valgstrukturen

• Hvordan kandidaten kan forøge sine

chancer for at blive valgt i denne struktur

• Inspiration til en personlig medieplan

• Hvordan personlige ressourcer kan udnyttes

• At lære hvordan partiets mærkesager kan

omsættes til lokale forhold

• Emner, der kan indgå, er f.eks. sundhed og

forebyggelse, miljø og energi samt familie

politik, skat, reformer og folkeskole

Kampagne

Kampagneplanlægning fra start til slut med Mission 2011-sitet

Formål

Indhold

Kommunevalg 1

Formål

Indhold

Kommunevalg 2

Formål

• At sætte fokus på kampagneplanlægning

• At sætte kampagneaktiviteter i system

• At give inspiration til forskellige typer af aktiviteter

• Hvorfor kampagneplanlægning er vigtig

• En præsentation af partiet som kampagneorganisation

• Indblik i en kampagneplans mange elementer og hjælp til strukturering, så gennemførsel af

aktiviteterne bliver mulig

• At forberede kandidaterne til kommunalvalg

• En gennemgang af parti- og valgstrukturen

• Hvordan kandidaten kan forøge sine chancer for at blive valgt i denne struktur

• Hvordan personlige ressourcer kan udnyttes

• Hjælp til konstitueringsforhandlinger

• At lære hvordan partiets mærkesager og værdier kan omsættes til lokale forhold

ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER

Formål

• At forberede kampagneteams til

dør-til-dør-aktioner

Indhold

• Emner, der kan indgå, er f.eks. sundhed og forebyggelse, miljø og energi samt familiepolitik,

skat, reformer og folkeskole

Indhold

• Hvorfor skal vi banke på døre?

• En indføring i partiets elektroniske

dør-til-dør-tool

• Sådan gør man i praksis

• Evt. afprøvning af en dør-til-dør-aktion i

praksis i nærområdet

Kommunikationsplanlægning

Formål

Indhold

• At give en forståelse for, hvorfor kommunikationsplanlægning er vigtig

• At lære kandidater at udarbejde en personlig kommunikationsplan

• Kurset giver en forståelse for, hvorfor en kommunikationsplan er vigtig samt en introduktion

til de dele, den f.eks. kan indeholde:

• Baggrund

• Budskaber

• Mål

• Interessenter / målgrupper

• Midler

• Tidsplan / budget

16 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 17


ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER

Personlig fremtoning

Kropssprog

Formål

Indhold

Personlig branding

Formål

Indhold

Taleteknik

• At sætte fokus på kropssproget i forbindelse med levering af et budskab

• Aktiv lytning

• Træning af stemmeføring

• Når kroppen taler - en workshop med fokus på kropssprog

• At skabe sammenhæng mellem personen, budskaberne og kampagnen

• Hvad er et brand, og hvorfor er politisk branding vigtigt?

• Personlig branding

ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER

Formål

Indhold

• Få dit publikum til at lytte - en workshop med fokus på taleteknik

• Kurset indeholder praktiske øvelser i at skabe struktur i et budskab, herunder emner som:

• Indledning

• Påstand

• Begrundelse

• Eksempel

• Afrunding

18 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 19


Redskaber

Foreningsøkonomi

Formål

Indhold

Fundraising

Formål

Indhold

• At give tillidsfolk i vælgerforenings- eller

storkredsbestyrelser indblik i regler og

ansvar omkring økonomi

• Emner, der indgår er: partistøtte, optagelse

af lån, bestyrelsesansvar, oplysningspligt,

opbevaringspligt og budgetstyring i den

gældende partistruktur

• At få kendskab til værktøjer og ideer til at

skaffe både interne og eksterne sponsorer

til aktiviteterne, enten til valgkamp eller til

aktiviteter i vælgerforeningsregi

• Hvorfor er sponsorering et godt tiltag?

• Inspiration til at få sponsor-støtte

• Regler for sponsorering

Gadeaktioner og paneldebat

Redskaber

Hjemmeside

Formål

Indhold

Krisekommunikation

Formål

Indhold

Medlemsblad

Formål

• At sætte fokus på den lokale eller personlige hjemmeside

• At udvikle hjemmesiden i forhold til en udvalgt målgruppes behov

• Generelt om kommunikation på nettet

• Fordele ved at have en hjemmeside i vælgerforeningen eller som kandidat

• Kommunikation på nettet: sådan læser læserne på nettet, hvad klikker de på og sådan er god

skriftlig kommunikation på nettet

• Eksempler på gode og ”uheldige” hjemmesider

• At få et kommunikationsberedskab, der kan sættes ind i forbindelse med en krise af

imagemæssig karakter i pressen

• Gennemgang af et kriseforløb og typer af kriser

• Kontrol over egen og pressens fortælling om krisen

• At give et indblik i virkemidler, der bidrager til at udvikle et medlemsblad, der bliver læst

og på den måde få flere læsere

ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER

Formål

Indhold

• At give kandidaterne de bedste forudsætninger

for at møde vælgerne i en valgkamp

på gaden og i paneldebatter

• Forberedelser før mødet med vælgerne i

valgkamp

• Sådan skabes kontakten til vælgerne

• Sådan vindes en valgduel

Indhold

• Virkemidler i medlemsblade: den gode forside, former for formidling i medlemsblad og

forskellige indgange til at få en artikel læst

• Det gode produktionsforløb – fra idé til korrektur

• Sponsorering og annoncer

20 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 21


Redskaber

Mødeledelse

Formål

Indhold

Nye medier

Formål

Indhold

• At lære deltagerne at forberede og afvikle gode bestyrelsesmøder

• Forventninger til og formål med bestyrelsesmøder

• Inspiration til god mødeforberedelse og -ledelse

• Fokus på forskellige roller og opgaver i bestyrelsen

• Praktisk øvelse i mødeledelse med efterfølgende feedback

• At lære deltagerne, hvordan de kan udnytte de nye medieplatforme til vælgerforenings- eller

kampagneformål

• Effektiv kommunikation i medierne: Facebook, YouTube, Flickr mv.

• Anvendelse af blogs

Partiets historie og idégrundlag

Formål

Indhold

• At give et indblik i Det Konservative Folkepartis historie og organisation

• At få en fornemmelse for partiets politiske idégrundlag

• Kort historisk gennemgang af Det Konservative Folkepartis historie med angivelse af

markante begivenheder/personer

• Gennemgang af partiets idégrundlag

Redskaber

Projektorganisering

Formål

Indhold

• At give bestyrelserne inspiration til at løse

opgaverne på en projektorienteret og

engagerende måde, der kan aktivere

medlemmer

• Om faserne fra idé til evaluering, herunder

opstart, valg af projektgruppe og ansvarlig,

udførelse i praksis og evaluering

• Om bestyrelsens, den projektansvarliges

og projektdeltagernes rolle i projekter

Skriftlig kommunikation

Formål

Indhold

• At lære at formidle et budskab

• At lære at kunne begå sig sprogligt i

forskellige genrer

• At kende til professionel, skriftlig

kommunikation

• Deltagerne lærer om god skriftlig

kommunikation i hhv. læserbreve, pressemeddelelser,

artikler og på nettet

4-trinsmetoden (SWOT)

ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER

Pressehåndtering

Formål

Indhold

• At opnå et bredt og generelt mediekendskab

• At sælge en historie i medierne

• Kurset giver deltagerne et indblik i bredt mediekendskab, herunder redaktioners arbejdsrytme,

og brugen af kilder

• Deltagerne lærer at sælge en historie via pressemeddelelser og læserbreve samt at håndtere

en interviewsituation

• Der gives eksempler på gode og uheldige historier i pressen

Formål

Indhold

• At give deltagerne et redskab til

planlægning af medlemsaktiviteter

• Deltagerne skal analysere egne forhold

omkring:

Hvad ved vi?, Hvad kan vi?, Hvad vil vi?

Og hvad gør vi?

Og på baggrund heraf udarbejde en

aktivitetsplan indeholdende mål, aktører

og redskaber

22 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 23


Webmasterkursus

Det er muligt at rekvirere undervisning i Konservatives

hjemmesidesystem. Kurset vil være delt op i to

dele.

Første del består af et oplæg om de grundlæggende

principper, som hjemmesidesystemet er bygget op

omkring, herunder en gennemgang af de faste rutiner,

der er i forbindelse med hjemmesiden.

Det vil sige oprettelse af nyheder, opsætning af

webparts mv.

Anden del består af en workshop, hvor webmasterne

får mulighed for at arbejde med deres egen vælgerforeningsside.

Det forventes derfor, at deltagerne

møder op forberedt til workshoppen. Det er i den

sammenhæng oplagt at medbringe indhold eller

nyheder, der skal ind på siden, samt have noteret

sig særlige spørgsmål og problemstillinger.

Underviser på kurset er Konservatives it-konsulent

og evt. en it-studentermedhjælper.

Webmasterkurserne har en varighed af 2-3 timer,

og de udbydes inden for tidsrummet mandagtorsdag

kl. 17-21.

Øvrige tidspunkter sker efter særlig aftale.

Dato: Aftales nærmere ud fra lokale ønsker.

Deltagere: Kurset er udelukkende for webmastere,

og der skal være webmastere fra mindst fem vælgerforeninger

tilmeldt til kurset.

Vælgerforeningerne skal selv stille undervisningslokale,

computere til alle deltagere og ”teknik”

(herunder internetadgang) til rådighed. Der skal

være internetadgang til rådighed for alle deltagere.

Deltagerne kan efter aftale med arrangørerne

medbringe egne computere.

Kurset kan kombineres med enkeltmodulet

’Hjemmeside’ om god kommunikation på nettet.

Deltagelse er gratis.

Uddannelsestænketank

Uddannelsestænketanken arbejder målrettet og

selvkørende med egne initiativer på det uddannelsespolitiske

område. Tænketanken kan derudover

efter behov bidrage med kompetent viden og

sparring med Konservatives politiske ordførere på

området.

Tænketanken arbejder med følgende områder:

• Grundskole og efterskole

• Gymnasieskolen (STX, HHX, HTX og HF)

• Lange videregående uddannelser

• Postgraduat uddannelse og forskning

• Specialpædagogik

• Voksenuddannelse, AMU og EUD

• Folkeoplysning og højskoler

Tænketanken drives af en central tovholder. Denne

varetager, sammen med tænketankens medlemmer,

Redaktørnetværk

udvikling af tænketanken, og de refererer til Det Konservative

Folkeparti.

Aktiviteter

Der afholdes typisk tre til fire årlige tememøder for

alle medlemmer af tænketanken, hvor Konservatives

politiske ordførere på området kan deltage efter

behov. Derudover kan medlemmer tilknyttet de

specifikke områder på eget initiativ vælge at mødes.

Medlemmerne kommunikerer desuden indbyrdes via

et elektronisk grupperum på Mit C på Konservatives

hjemmeside.

Hvem kan deltage

Deltagere med faglig indsigt og erfaring fra uddannelsesområdet.

Tilmelding til netværket sker ved at kontakte

Konservative på kursus@konservative.dk.

ENKELTMODULER særlige tilbud TIL AFTENKURSER

Kursusanbefaling

Gitte D’Arcy, webmaster Rudersdal Vælgerforening

”Som ny Webmaster i Rudersdal Konservative vælgerforening

var det med stor nysgerrighed jeg mødte op

på kurset. Ord som webparts og websted, samt hele

opbygningen med Share Point var nye for mig. Mine

hjemmeside-erfaringer var HTML, FrontPage og DBU’s

CMS-system. Kurset gav mig et grundlæggende kendskab

til partiets hjemmesidesystem, som jeg godt kan

anbefale både nye og erfarne webmastere at deltage i.

Derudover har kurset givet mig et godt netværk til andre

webmastere, som jeg fortsat drager god nytte af.”

Redaktørnetværket arbejder målrettet og selvkørende

med egne initiativer vedrørende udvikling

og overskudsgivende drift af medlemsblade (både

elektroniske og i papirformat). Redaktørerne af

lokale medlemsblade får i netværket mulighed for

at videndele og give hinanden brugbar og konkret

viden. Netværket drives af en redaktionsgruppe,

som refererer til Det Konservative Folkeparti.

Aktiviteter

Der holdes typisk en årlig redaktørsammenkomst,

som bruges til sparring omkring udvikling og drift af

medlemsblade samt til at få ny inspiration til arbejdet

som redaktør. Derudover kommunikerer redaktørerne

indbyrdes via landsdækkende og regionale

nyhedsbreve samt et elektronisk grupperum på

Mit C på Konservatives hjemmeside.

Hvem kan deltage

Netværket er for alle redaktører af lokale medlemsblade.

Registrerede redaktører er automatisk

tilmeldt netværket.

24 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 25


Mentorordning for folketingskandidater

Mentorordning i Det Konservative Folkeparti

Konservative ønsker at give folketingskandidater,

som er nye i politik, en mulighed for sparring i forhold

til konkrete problemstillinger som kandidat,

adgang til viden og erfaringer fra det centrale politiske

niveau, samt at gøre kandidaten mere afklaret

om en karriere som politiker. Dette sker gennem en

mentorordning.

Mentorordningen giver mulighed for, at den erfarne

politiker (mentor) kan reflektere over egen rolle som

politiker og stille sin erfaring og viden til rådighed for

en ny kandidat (mentee).

Fortrolighed

Samtalernes indhold er fortroligt og bliver ikke refereret

til andre, medmindre parterne specifikt laver

en anden aftale. En mentor kan til enhver tid stoppe

en dialog omkring et tema eller en problemstilling,

hvis denne vurderer at have problemer omkring etik

og fortrolighed overfor tredjepart.

Rammer for mentorordningen

Et mentorforløb vil som udgangspunkt have en

varighed af 12 måneder. Hvis der er et gensidigt

ønske om at fortsætte mentor-mentee relationen

udover 12 måneder, kan en ny aftale etableres.

Gå-hjem-møder for

folketingskandidater

Gå-hjem-møder har til formål at informere

Konservatives folketingskandidater om, hvad der sker på

Christiansborg og i ministerierne inden for

de forskellige fagområder. Møderne skal give kandidaterne

de bedste argumenter på hånden og insiderviden om

politiske tiltag om forhandlinger, så kandidaterne lokalt

kan fungere som gode ambassadører for Konservatives

politik.

Gå-hjem-møderne varer som udgangspunkt

halvanden time og udbydes i tidsrummet

mandag-torsdag kl. 16-19.

særlige tilbud

Hvem kan få en mentor?

Alle nye folketingskandidater kan som udgangspunkt

komme i betragtning til mentorordningen.

Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med mentorer, vil

en prioritering komme på tale. Udvælgelsen af kandidater

vil ske under hensyntagen til den personlige

situation og adgangen til en relevant mentor.

Hvem kan blive mentor?

En mentor vil have nogle års erfaring som politiker

enten fra det kommunale, regionale eller landspolitiske

område, have interesse for udvikling af Det

Konservative Folkeparti og lyst til at yde sparring

med nye folketingskandidater. Som regel vil en

mentor være fra et andet geografisk område end

menteen, da dette giver de bedste betingelser for en

åben dialog.

Det Konservative Folkeparti laver et bud på matchning

af mentor og mentee på baggrund af begge

parters erfaringer og menteens ønsker og behov.

Ansvaret for mentorforløbet ligger i udgangspunktet

hos menteen. Denne iværksætter første møde samt

udarbejder og sender dagsorden til sin mentor.

Menteen møder forberedt hos mentoren og tilpasser

sig i øvrigt sin mentors tidsrammer og geografiske

placering.

Ved første møde aftales de spilleregler, som mentor

og mentee ønsker for mentorforløbet. Det kan f.eks.

være aftaler om mødefrekvens, mål med mentorforholdet,

særlige emner, der skal drøftes samt

gensidig fortrolighed og etik i relationen.

Det Konservative Folkeparti vil løbende evaluere og

samle op på erfaringer med mentorordningen.

Tilmelding

Mentorer og mentees skal tilmelde sig ved at udfylde

et skema. Dette kan rekvireres hos Konservative

på kursus@konservative.dk.

Udfyldte skemaer vil blive behandlet fortroligt.

Invitationer udsendes løbende og direkte på mail.

Lokalitet vil fremgå af invitationen.

Deltagerantal: 15-25 deltagere

Deltagelse i møderne er gratis.

Der ydes ikke rejserefusion.

26 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 27


Undervisningsmaterialer

Deltagerne vil på kurserne modtage undervisningsmateriale og opgaver i tilknytning til lektionerne.

Modulvarighed

Kurserne er som udgangspunkt bygget op omkring moduler af 90 minutters varighed, inklusiv øvelser.

Det kan dog variere.

Arbejdsformer

Om undervisningen

Dialogbaseret undervisning

Kursusmodulerne afvikles ofte som dialogbaseret undervisning. Et typisk modul vil blive indledt med et oplæg

med dialog undervejs, hvor deltagerne kan stille spørgsmål og bidrage med egne erfaringer.

Gruppearbejde

De fleste kursusmoduler efterfølges af et gruppearbejde, som giver deltagerne mulighed for at bringe det

teoretiske stof i anvendelse på opgaver, der har direkte relevans for deltagerne.

Hjemmearbejde

Hjemmearbejde kan forekomme i de tilfælde, hvor det er en forudsætning for at få optimalt udbytte af

kurserne.

Deltageroplæg

Deltagerne vil indimellem blive bedt om at fremlægge resultater af enten gruppearbejde eller hjemmeopgaver

for resten af deltagerne.

Efter kurset

Workshops vil i det efterfølgende år blive fulgt op af underviserne i form af kvartalsvise samtaler.

Evaluering

Efter kursets afvikling vil deltagerne/lokale arrangører med mail modtage et evalueringsskema fra

Konservative.

28 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 29


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kursusstart

Datoer for de centrale kurser (kampagne-, kandidat- og lederkursus) er annonceret i kursuskataloget.

Lokale kurser vil blive tilrettelagt i samråd med lokale arrangører.

Tilmelding

Tilmelding til centrale kurser:

• Via Mit C under ”Møder” på www.konservative.dk

• Pr. mail til tilmelding@konservative.dk

Alle tilmeldte får bekræftende mail på deltagelse i kurset.

Bestilling af et lokale kurser sker via mail til kursus@konservative.dk. Det er på denne mailadresse ligeledes

muligt for alle medlemmer at tilkendegive ønske om deltagelse i et fremtidigt aftenkursus i bestemte enkeltmoduler.

Pris

Kursusafgiften for de centrale kurser er beskrevet ud for de enkelte kurser.

Lokale arrangører afholder udgifter til lokaler og ønsket forplejning ved lokale kurser.

Der ydes ikke rejserefusion til kursusdeltagere.

Deltagerliste og program

Ved centrale kurser udsendes en uge før kursets start foreløbigt program, deltagerliste og kørselsvejledning

til deltagerne.

Information til deltagere i lokale kurser sker via den lokale arrangør.

Afmelding

Som udgangspunkt er tilmelding og betaling bindende. Under særlige omstændigheder kan kursusafgiften

refunderes op til to dage før kursets afholdelse. Du er ligeledes velkommen til at sende en anden deltager

vederlagsfrit i op til to dage før kursusstart.

Ferier

Der undervises ikke i skolernes efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

Forbehold

Det Konservative Folkeparti gør opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i kursusprogrammet.

Eventuelle ændringer vil blive annonceret i Nyhedsbrevet.

Kursussteder

Det vil fremgå af annonceringen af de centrale kurser, hvor de bliver afholdt.

For alle centrale kurser gælder det, at Det Konservative Folkeparti benytter komfortable kursussteder, og

deltagerne tildeles enkeltværelse med eget bad og toilet. På de centralt udbudte kurser ydes forplejning i

form af vand, kaffe eller te med frugt eller sødt samt hovedmåltider med drikkevarer hertil.

Du er velkommen til at kontakte Konservative, hvis der er særlige forhold, vi skal være opmærksomme på.

Ved lokale kurser sørger arrangørerne for lokaler og den ønskede forplejning.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende kurser eller kursusvejledning kan stilles til Konservative på telefon 33 13 41 40

mandag – torsdag kl. 10-16 og fredag kl. 10-15 eller på mail til kursus@konservative.dk.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

30 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG 2011 31


Det Konservative Folkeparti

Nyhavn 4 • 1051 København K

Telefon 3313 4140 • Telefax 3393 3773

www.konservative.dk • Mail: kursus@konservative.dk

Layout: Blay Grafisk Tegnestue

Tryk: PR Offset

Redaktion: Helle Pilemann

Oplag: 2.000 stk.

32 KURSUSKATALOG 2011

More magazines by this user
Similar magazines