Jammerbugt - Konservativ Folkeparti

konservative.dk

Jammerbugt - Konservativ Folkeparti

Forår

i Jammerbugt

April/ maj 2011

Fra den nye formanden

Fjerritslev – i skyggen af ebh-bank

Hvervekampagne 2011

Hjemmesiden

Jammerbugt

Redaktion: Berit Engholm Pedersen, berit@c.dk • Jørgen Christensen, joens@os.dk


Fra den nye formanden

Af: Henning P. Christensen,

Formand, Konservative Jammerbugt

Først vil jeg takke for den tillid der er vist mig i forbindelsen med

valget 05.01.2011 på Bratskov som formand for de konservative i

Jammerbugt.

Det er selvfølgeligt en stor opgave at være formand og jeg vil

arbejde for at vi får gennemført noget konservativ politik lokalt

i Jammerbugt, samt bidrage til landspolitikken. Vi har lavet en

arbejdsfordeling i bestyrelsen som hvert enkelt bestyrelsesmedlem

skal arbejde med.

Konstitueringen er følgende.

Formand:

Henning Palsgaard Christensen - Biersted

Næstformand: Berit E. Pedersen - Brovst

Kasserer:

Lasse Carstensen – Brovst

Sekretær:

Inger Dueholm – Ingstrup

Øvrig bestyrelse: Ulla Flintholm – Fjerritslev

Kristian E. Larsen - Brovst

Suppleanter: Kaj Christensen – Gjøl (1. suppleant)

Anette Gade- Saltum (2. suppleant)

Som det fremgår af den konstituerede bestyrelse er det en rigtig

bred bestyrelse, hvor vi er kommet godt rundt i hele kommunen.

Bestyrelsen er sammensat med henblik på en fælles indsats for

at få den konservative politik gennemført via vores konservative

byrådspolitiker, Søren Brink.

Søren Brink arbejder meget energisk som formand for børne- og

familieudvalget og har en plads i økonomiudvalget. Vi har nået

store resultater i det første år og dette kan tilskrives en fælles

indsats. Her kan nævnes skolestrukturen som har været på

vores dagsorden siden kommunalvalget 2009 – vi kunne da se,

hvor økonomien bar hen. Vores opgave bliver nu at fastholde de

sparede penge i uddannelsessystemet, så vi kan mærke en forbed-

2


Fra den nye formanden

ring i vores skoler, de har simpelthen ikke haft den nødvendige

kapital til at udføre den skoleundervisning som vi mener er så

vigtigt - for vores fremtid afhænger jo af disse unge.

Vi vil også i denne sammenhæng takke for den opbakning som

vi har fået rundt om i Jammerbugt, specielt i anden høringsfase,

hvor vores synspunkter blev klare for de fleste politikere – vi ville

ikke være med til en model som venstre fremsatte, en model som

lignede den vi havde i fyrrende og halvtredserne med en lille og

stor klasse, - den tid er heldigvis ovre, hvor vi mener at kunne undervise

så forskelligt i flere klassetrin på en gang.

Men efter en skolelukningsrunde så skal Infrastrukturen under lup

nu, hvor flere nu skal længere med bus for at komme i skole.

Bestyrelsen har nu været samlet to gange i dette år og her kan

jeg oplyse at der er sat ind med forskellige tiltag til at vi får vores

politik ud` før andre politikere opdager, hvor fremtidssynede vi

konservative egentlig er.

Der er blevet nedsat en marketingsgruppe som foreløbig består af

følgende :

Henrik Palsgaard Pedersen - Lasse Carstensen – Kristian Engholm

– Jørgen Christensen (Jøns) samt undertegnede. Vi ser selvfølgelig

gerne at andre har lyst til at bidrage med noget til dette arbejde.

Vores fokuspunkter er at vores politik skal være klar, nem at

forstå, samt gøre os mere synlige i medierne og gerne med små

videoer om vores udførte politik, fx at vi besluttede at få udbragt

noget mad fra den udliciterede madordning - det kunne jo være, at

det ikke var så ringe som det er blevet beskyldt for.

3


Fra den nye formanden

Fortsat fra side 3, af: Henning P. Christensen,

Formand, Konservative Jammerbugt

Vi skal sikre, at vi får flere medlemmer og derfor har vi sat turbo

på vores materialer her tænker jeg på vores hjemmeside www.

konservativ/jammerbugt vores nye webmaster Jøns har allerede

fået lavet et stort stykke arbejde med denne side. Vi har lavet en

folder der viser hvilke fokus område vi vil arbejde med i den kommende

periode. Det skal være nemmere at optage nye medlemmer,

hvor vi selv sørger for at få alle relevante oplysninger og

derefter indmelder dem i hovedforbundet.

Der har været storkredsmøde i Aabybro, hvor vi valgte ny formand

for storkredsen Claus Have fra Thisted.

Vi fik også hilst på vores kandidater til det kommende folketingsvalg.

Lene Espersen er vores spidskandidat i kredsen, næst på

listen er Tage Leegaard og Daniel Rugholm som alle kom med

et rigtigt godt indspark til det kommende valg. Vi har afholdt et

fælles møde i Brønderslev med vores udenrigsminister, Lene Espersen

- et rigtigt spændende møde med højaktuelle emner.

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at fremsætte et synspunkt

som er vigtigt at holde fast i som konservativ:

Politiken handler nu om, hvordan vi får gjort kagen større. Al snak

om fordeling af velfærd er passé. Hvis vi vækkes om natten skal vi

kunne forklare, hvordan vi skaber mere vækst.

Vi tror grundlæggende på et samfund, hvor vi belønner de flittige

der gør en ekstra indsats. Og sammen skal vi tage hånd om dem,

der ikke kan klare sig selv

Lad dette være min beretning for denne gang.

4


Støt vores sponsorer, de støtter os!!

Din lokale leverandør, når det gælder afskaffelse af renovation.

Vi breder os fra Industri renovation til den private, og servicere i dag også

Jammerbugt kommune.

Med afdelinger i Hjørring, Aalborg, Frederikshavn, Sæby og Løkken/Vraa

dækker vi hele Nordjylland. Nord-Ren A/S var oprindelig tiltænkt som en

renovations service til private grundejere i Hjørring, men har siden udviklet

sig til også at omfatte, offentlige og private virksomheder i hele

Nordjylland.

Heidemannsvej 3 • 9800 Hjørring

Tlf: 98 92 76 40

Vi ser både på pris og kvalitet, og giver gerne tilbud på alle slags opgaver

indenfor renovation.

www.nord-ren.dk

Søparken 1 • 9440 Aabybro

Telefon: +45 98 24 45 77 • Telefax: +45 98 24 46 76

info@soparken.dk • www.soparken.dk

SIDEN 1959

FLINTHOLM

URE GULD SØLV GAVER SIDEN 1959

SHOP ONLINE PÅ WWW.FLINTHOLM.INFO

ØSTERGADE 9 . 9690 FJERRITSLEV

TELEFON 98 21 13 60

5


Fjerritslev – i skyggen af ebh-bank

Af: Ulla Flintholm,

Bestyrelsesmedlem, Konservative Jammerbugt

Jeg tror stadig, det kan løbe de fleste af os koldt ned af ryggen,

når vi tænker tilbage på den skæbnesvangre dag, hvor Fjerritslev

for alvor kom på Danmarkskortet.

Ikke fordi vi kunne noget i Fjerritslev, heller ikke fordi vi var specielt

gode til noget i Fjerritslev, men nok nærmere det modsatte.

I hvert fald var vi ikke gode til at drive bank – og ja, det viste sig

jo faktisk, at vi slet ikke kunne.

Vi, skriver jeg, fordi ebh-bank jo til dels var ejet af en stor del af

os – altså os, der bor i Fjerritslev.

Det kom som et kæmpe chok for os alle, at det kunne gå så galt,

det var uforståeligt - i første omgang i hvert fald.

Jeg tror, at de fleste af os følte, at vi bare drev rundt i ehb-banks

skygge - vi var fanget af den, låst af den, og dér, i skyggen af ebhbank

kæmper vi stadig for at komme fri. Fri af ebh-banks skygge.

Nogle dage lykkes vi bedre med det end andre dage, for når medierne

stadig afdækker historier omkring driften af banken, så er der

6


Fjerritslev – i skyggen af ebh-bank

altså stadig dage, hvor vi hamres tilbage, helt tilbage i den mørke

skygge af banken.

Men heldigvis så bliver de mørke dage færre, og de lyse dage flere

i Fjerritslev. Min personlige opfattelse er, at vi bliver bedre til at

lægge det bag os, vi bliver bedre til at glemme, både de personlige

svigt og de økonomiske tab, men vi er nok mærket af sagen i lang

tid endnu. Set fra et erhvervsmæssigt synspunkt, så spottes de

lyse dage i lokalområdet nemmere og oftere.

Der har lige været afholdt Forårsmesse i Han Herred Fritidscenter,

hvor 3500 besøgende lagde vejen forbi. XL Byg Ceste Træ har

afholdt Erhvervsmesse for deres prof. kunder, også i Han Herred

Fritidscenter, og messen var hele dagen godt besøgt.

De tomme butikslokaler i hovedgaden er blevet færre. En forretning

er lige startet op, og en anden er på vej. Det betyder, at der

lige nu kun står 2 lokaler tomme, nemlig den tidligere Sportmaster,

som jo ikke er lukket - men flyttet, og et mindre lokale, hvor der

tidligere har været sommerhusudlejningsbureau. Så det er meget

positivt for byen og for de øvrige handlende.

Flere erhvervskunder har opnået gode aftaler med Afviklingsselskabet,

så der er sikret fortsat drift af flere for egnen betydningsfulde

virksomheder/institutioner. Bl.a. fik Fjerritslev Kino lov til selv

at købe bygningen, så der fortsat kan ses film og laves ungdomsfilmklub

i byen.

Det sidste i samarbejde med Sparekassen Himmerland, der har

vist sig som en virkelig god partner for byen i den situation, vi

ufrivilligt stod i.

7


Fjerritslev – i skyggen af ebh-bank

Fortsat fra side 7, af: Ulla Flintholm,

Bestyrelsesmedlem, Konservative Jammerbugt

Fjerritslev Gymnasium har fået Undervisningsministeriets godkendelse

til at tilbyde yderligere 2 ungdomsuddannelser – HF og HHX

Desuden er det ikke uden betydning, at Fjerritslev Skole nu har

fået nyrenoverede og velfungerende afdelinger for både ind- og

udskolingen, især set i lyset af, at Søren Brink lykkedes med en ny

skolestrukturaftale for Kommunen.

Alt sammen tiltag, der fremmer optimismen og virkelysten i området

– og forhåbentlig gør, at jeg næste gang kan skrive; Fjerritslev

– ude af ebh-banks skygge.

Godt Grønt Forår

8


Støt vores sponsorer, de støtter os!!

MINKFARMEN

KÆRVANG

Gjøl

Tlf: 20887042

Åbent hver dag

fra kl 12.00 (Lukket mandag)

kroen ved fjorden

-se meget mere på www.gjoelkro.dk

Sildebord

(Udvalgte datoer fra 11. april)

Pandestegte ål

(Spis hvad du kan)

Stegt flæsk

(1. tors. i hver måned kl. 17-20)

Buffet & Cavery

(Min. 8 pers. - ud af huset)

Selskaber

(Lokaler med udsigt over fjorden)

Fjordgade 18, Gjøl · 9440 Aabybro · Tlf: 98 27 70 14 · info@gjoelkro.dk

9


Adresse:

Underskrift:

Er du enig?

Hvervekampagne 2011

Bestyrelsen i Konservative Jammerbugt har sat som mål for 2011

at finde mindst 50 nye medlemmer til partiet.

Derfor har vi iværksat “hvervekampagne 2011”, og beder nu dig

kære medlem om hjælp.

Man ved at op til valg har folk mere lyst og mod til at vise deres

politiske holdninger, b.la ved at melde sig ind i politiske partier. Vi

skal ud og have fat i nogle af de mange der stemmer Konservativt

i Jammerbugt og have dem ind under vingerne.

Vi har vedlagt en flyer, som man kan bruge til hvervningen. Ønsker

man flere kan disse rekiveres på lasse-c@post.tele.dk, eller hentes

direkte på vores hjemmeside under “velkommen”.

Der er belønning for at skaffe medlemmer!!! For hvert nyt medlem

et medlem skaffer falder der en god flaske rødvin.

Kan du sige ja til følgende?

Vi skal øge skattegrundlaget i stedet for

at øge kommunalskatten.


Vi skal have bedre kvalitet i folkeskolen,

med øget forældreansvar.


i forhold til bekæmpelse af stoffer og kriminalitet.

Vi skal udbygge det forbyggende arbejde


Vi skal skabe bedre vilkår for vores

erhvervsdrivende og for landbruget.

Vi skal gøre Jammerbugt til et Fyrtårn indenfor turisme.


Så gør en forskel bliv medlem!

Prisen for medlemskab er 250 kr./år. For denne lave pris kan du deltage i vores møder

og andre aktiviteter, samt være en del af et aktivt konservativt forum.

Vi ser frem til at møde dig hos den konservative gruppe i Jammerbugt.

Indmeldelse kan ske:

• på www.konservative.dk

• send navn, adresse samt tlf-nr. til: Henning.konservativ@live.dk

• udfyld nedenstående

Jammerbugt

www.konservative.dk/jammerbugt

JA TAK, jeg ønsker at blive meldt ind i det Konservative Folkeparti

Navn: Tlf:

Postnr/ By E-mail:

Sendes til: Henning P. Christensen, Elbækvej 21, Biersted, 9440 Aabybro.

Hverve kampagne.indd 1 28-03-2011 09:55:27

10


Hjemmesiden

Af: Jørgen “Jøns” Christensen, joens@os.dk

Webmaster mm. www.konservative.dk/jammerbugt

Internettet er kommet for at blive, og vi skal være med på den

vogn. Partiet har investeret i ny platform for hjemmesiden og

denne skulle efter planen være i luften pr. 30 april 2011.

Jeg har fået opgaven at vedligeholde Jammerbugts del, hvilket jeg

glæder mig til. Der er allerede sket lidt derinde, og vi vil løbende

opdatere.

Hold øje med siden i fremtiden, og henvis når nogen spørger hvad

vi konservative i Jammerbugt står for.

www.konservative.dk/jammerbugt

11


Aktivitets kalender

Dato Arrangement Sted

30/4 Formandsmøde København

30/5 Besøg i Aalborg Arresthus Aalborg

5/6 Grundlovsmøde Dronninglund

20/8 Sommerudflugt -

Besøg Aalborg Arresthus

Den konservative vælgerforening i Jammerbugt inviterer på rundvisning

i og orientering om Aalborg Arresthus

mandag den 30. Maj kl. 19-21.30.

Selve rundvisningen og orienteringen er gratis.

For dem der har lyst, arrangeres der fællesspisning på en café i

Aalborg kl. ca. 17.30. Arrangementet er for alle der har interesse,

og medlemskab er ikke en nødvendighed. Tag derfor din familie,

nabo eller venner under armen og få en anderledes oplevelse.

For at vi har en idé om hvor mange der kommer, er tilmelding

påkrævet, enten på mail lasse-c@post.tele.dk eller

telefon 24 26 26 94.

VI SES!!!

12

More magazines by this user
Similar magazines