Musema Finest – Kaffe fra Burundi - Risteriet

risteriet.dk

Musema Finest – Kaffe fra Burundi - Risteriet

Smagsprofil

Kaffen, der er et mix af forskellige Arabica-typer, kan beskrives på forskellig måde.

Risteriet (www.risteriet.dk) siger de om kaffen: Den har ’Mellemfylde med flot

balance. Behersket syrlighed og en fornemmelse for blød/sød frugtsmag på ganen’.

Kaffen anbefales til stempelkande, men kan sagtens gå an til filter.

Espressoudgaven skal ristes lidt hårdere og bliver lidt mere syrlig (nogen vil sige

tilpas), men stadig stor og rund i smagen med en næsten frugtagtig eftersmag.

Sagt om kaffen:

Fantastisk kaffe! Absolut høj-kvalitet. har en gennemtrængende tung krydret –

spiritusagtig – smag, der fylder størstedelen af smagsindtrykket. Aromaen er også ret

potent, og den møder man langt før man sætter koppen til munden. Ved

opskænkning tager den allerede over og den føler faktisk kaffen/smagen helt til ende

ved også at være fremtrædende selv når man har drukket og haft pause fra kaffen et

par minutter. Det er usædvanligt, men det er jo naturligvis eftersmagen der – igen –

ret tungt – sætter sig igennem. Umiddelbart starter smagen sødt og med aromaen

helt oppe i næsen er det med det samme en unik, blød oplevelse. Og i eftersmagen

synes jeg de altid tilstedeværende syrlige pift tillader lidt nødde-toffee fornemmelser.

- Rune Lundgaard, Risteriet.dk

Kontaktinfo:

Kofoed Kaffe:

Morten Kjær Kofoed, morten@kofoed.eu 3011 2904

Søren Kofoed, soren@kofoed.eu, 2757 3788

Peter Kofoed, peter@kofoed.eu, 2688 6892

Musema Finest - En eftersmag der holder…

Musema FinestKaffe fra Burundi

I Burundi er kaffe den vigtigste eksportvare i økonomien. Krig og ustabilitet har

imidlertid gjort det svært for importører verden over. Musema Finest kaffen

trodser usikkerheden og hjælper dermed nogle af de 250.000 fattige kaffedyrkere.

Direkte Handel

Musema Finest kaffen er hentet i det

nordlige Burundi i provinsen Kayanza.

Kaffe fra Burundi er på vej frem, men på

den globale liste af kaffeproducenter

ligger landet helt nede imellem 25 – 30.

Det hænger sammen med den beskedne

produktion og mængde der eksporteres.

Alligevel er kaffe med sine 90% den

vigtigste eksportvare i Burundis svage

økonomi. De cirka 500.000 sække kaffe

der i gennemsnit høstes årligt, er

eksistensgrundlag kaffedyrkerne, hver

med et meget beskedent antal træer.

• Kayanza

Indenfor Burundis landegrænser er

fokus rettet skarpt på kaffen og dens betydning. Desværre har Burundi været

stærkt plaget af politisk uro. Ufred og

regulær borgerkrig har siden

selvstændigheden i 1959 skyllet hen

over landet og vendt op og ned på

tingene. Om og om igen må der bygges

op på ny, hvad der rives ned under

voldsomme omstændigheder. Denne uro

forplanter sig i sagens natur fra top til

bund i et lille tætbefolket land som

Burundi.

Kaffen har som den altoverskyggende afgrøde og eksportvare således måttet

betale den høje pris igennem landets uroligheder, at stabiliteten af kvantitet og

kvalitet er smadret. Selvom kvaliteten nogle sæsoner er i verdensklasse er der

4 1


ingen garanti for den næste sæson. Sådan en usikkerhed vil de store

kaffeimportører ikke leve med. Og taberne bliver som altid de mindste - nemlig

kaffedyrkerne. Det råder Musema Finest kaffe nu bod på. En høst i topkvalitet.

Hentet direkte hjem udenom de store grossister, der ellers normalt er de eneste,

der har kanalerne til at få kaffe ud fra små, eller på anden vis svært tilgængelige,

lande.

Bæredygtig og miljøvenlig produktion

I samarbejde med udviklingsorganisationen Food for the Hungry og Baptistkirken

i Burundi, opstartede Baptistkirken i Danmark i 2007 et projekt, der skulle

tilgodese nogle af de mange smådyrkere

af kaffe i Musema i Kayanza-provinsen.

Området der ligger i 1.400-1.800 meters

højde, har optimale betingelser for

kaffedyrkning, da der normalt er rigeligt

med nedbør, tilpas med sol og jorden på

de mange skråninger er god. Kort fortalt

går projektet ud på at forbedre

levevilkårene for disse kaffedyrkere ved

at organisere dem i en andelsforening, der

selv ejer minivaskestationen, hvor kaffen

forarbejdes. Metoden er miljøvenlig og sparer på vandforbruget i forhold til

traditionelle vaskemetoder, hvilket er vigtigt, da rent vand på de breddegrader er

en knap ressource. Projektet understøtter alle dele i processen med kaffen, lige fra

beskæring og vedligehold af kaffeplanterne, korrekt gødning, ligesom de har

uddannet personale på minivaskestationen, der kan betjene afskalningsmaskinen

og videreforarbejde kaffen efter alle kunstens regler. På denne måde hjælpes

kaffedyrkerne med at forøge deres

udbytte og projektet er således med til

at gøre en forskel i livet i dette

landområde med øget indkomst og

forbedre fødevaresikring. I 2012 blev

endnu en minivaskestation etableret

og i 2013 er endnu to under

projektering.

løsarbejdere, til at håndtere kaffen. Når kaffen afleveres sorteres den første gang,

så kun modne bær modtages. Derefter vaskes bær, således at skallen og hinder mv.

tages fra. Dette genbruges i øvrigt til gødning til kaffeplanterne. Bønnerne tørres i

solen, håndsorteres flere gange, inden de tørres på tørreri og er klar til eksport.

Kaffen ristes af hensyn til friskhed så tæt på hvor den skal drikkes.

Bedre pris til kaffedyrkerne

Målet om at der skal produceres

kvalitetskaffe, der kan indbringe en bedre

pris er allerede nået. Normalt betales

kaffedyrkerne med tilgodebeviser, der kan

indløses, når kaffen er solgt på verdensmarkedet

– 4-6 måneder efter høsten. Det

har mange af de fattigste kaffedyrkere ikke

råd til at vente på, så handel med til godebeviser

for stærkt reducerede priser finder

sted i stor stil. I projektet betales der en pris -

svarende til det tidligere statsmonopols - ved aflevering af kaffen på vaskestationen.

Når kaffen er solgt på verdensmarkedet, gives der en merpris i form af efterbetaling

på mellem 15% og 20% ekstra i forhold til det tidligere statsmonopols priser. Det

har betydet, at mange i området gerne vil sælge deres kaffe til Musema Finest, og

derved at man bliver i stand til at tiltrække den bedste kaffe. I 2007 producerede

man ca 3.5 tons kaffe. I 2012 var man oppe på over 20 tons.

Social profil

De mange sæsonarbejdere i projektet er enten handicappede, enker, forældreløse

eller minoritetsgruppen Batwa (pygmæer).

Kaffen høstes i april/maj og i denne

sæson ansættes der mange

2 3

More magazines by this user
Similar magazines