Karrierebarometer 2009 - CA a-kasse

ca.dk

Karrierebarometer 2009 - CA a-kasse

Karrierebarometer 2009

En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/13


Hovedresultater

Hvem kommer i job?

Lønmodtagere hurtigere i job

38,8 % af de ledige dimittender var i arbejde inden for

tre måneder, mens dette gælder for 47,5 % af de

ledige lønmodtagere. Samlet var 86 % af de ledige

dimittender i job inden for seks måneder, mens 75,7 %

af lønmodtagerne var dette.

Færre job at søge for gengangerne

Fire ud af 10 ledige lønmodtagere, der har været

ledige før, oplevede, at der i denne ledighedsperiode

var færre job at søge end ved tidligere ledighed.

Flere mænd netværker sig i job

26,6 % af mændene har fået deres nuværende job via

netværk. Det har kun 13,7 % af kvinderne.

CA rådgivning hjælper

Knap hver anden har brugt CA’s karriererådgivning i

deres jobsøgning. Syv ud af 10 har fået hjælp til

jobsøgning og CV. Knap hver tredje har brugt

persontest og coaching. Tre ud af 10 har brugt

jobsøgningskurser.

CA rådgivning motiverer

Blandt de der har brugt CA’s karriererådgivning

mener Seks ud af 10 synes, at det har været en

motivationsfaktor i jobsøgningen. Godt hver anden har

fået konkrete værktøjer, som stiller dem bedre i

jobsøgningen. For hver tredje har karriererådgivningen

været en direkte grund til, at de fik deres

nye job.

Hver anden føler sig sikker på sin jobsøgning

55 % har valgt ikke at bruge CA’s karriererådgivning.

To ud af tre mænd henviser til, at de ved, hvordan de

skal søge job, og at de kender egne kompetencer.

Dette gælder for godt fire ud af 10 kvinder.

Her får de ledige job

Hårde fag i top

16,4 % har fundet arbejde inden for regnskab/revision

og finans, imens 15,1 % arbejder med marketing. 10 %

arbejder med personale/HR. 10 % arbejder med

administration.

Dimittendjob i store virksomheder

Hver tredje dimittend har fået job i virksomheder med

mere end 1000 ansatte. Hver femte lønmodtager

arbejder i virksomheder med 101-250 ansatte, mens

hver sjette har fundet arbejde i små virksomheder

med 1-10 ansatte.

Finder job i egen region

87,8 % af medlemmerne har fundet job i egen region,

mens 8,1 % har fundet job i naboregionerne. De

resterende har fundet job i en anden region eller i

udlandet, imens 4,6 % er flyttet for at få deres nye job.

Sådan er jobbet

Erfaring betyder højere løn

Dimittender får en lavere løn end ledige med

arbejdserfaring. En før ledig dimittend får i

gennemsnit knap 30.000 kroner, imens

lønmodtagerne med arbejdserfaring modtager godt

35.000 kroner.

Mindre i løn til kvinder

Nyuddannede kvinder får i snit 3.450 kroner mindre

om måneden i bruttoløn end nyuddannede mænd.

Ledige kvindelige lønmodtagere får i gennemsnit

4.600 kroner mindre om måneden i det nye job end de

ledige mandlige lønmodtagere.

Flere kvinder får for lidt i løn

14,4 % flere kvinder end mænd får mindre løn end

forventet. 8,1 % af kvinderne mod 13,9 % af mændene

får en højere løn end de forventede.

Mere end hver tredje får mere ansvar

Mere end hver tredje får mere ansvar i deres

nuværende job end i forrige. 44,3 % af mændene har

fået mere ansvar end i sidste job, mens det kun

gælder for 28,3 % af kvinderne.

Speciale/studielinje vigtigst for dimittenders jobvalg

12 % af dimittender mod 4,8 % af de ledige

lønmodtagere har et job, der ligger i forlængelse af

deres hovedopgave eller speciale. Samtidig har 44 %

af dimittenderne et job, der ligger i forlængelse af

deres studies hovedområde. Det har kun 25 % af de

ledige lønmodtagere.

Hver anden får drømmejobbet

48,3% mener, at deres nuværende job er et

drømmejob på deres nuværende karrierestadie. 31,1

% mener ikke, at jobbet er et drømmejob, mens 14,6

% ikke kan tage stilling til det.

Dimittender vil have faglig relevans

Tre ud af fire af de dimittender, der ikke har fået deres

drømmejob, mener, at deres nuværende job har for

lidt faglig relevans i forhold til deres uddannelse. 65 %

2/13


af dimittenderne peger på for lav løn mod 52,2 % af

lønmodtagerne.

Udviklingen fra 2008-2009

Dimittender venter længere tid på at komme i job

I 2008 var 55 % af de ledige dimittender i job inden for

tre måneder. I 2009 var det kun 38,8 %. Men efter

seks måneder er 86 % af dimittenderne i 2009, hvor

der var 84 % i job i 2008.

Lønmodtagere kommer hurtigere i job

Hver anden lønmodtager i 2009 undersøgelsen kom i

job inden for tre måneder, mens kun fire ud af 10

gjorde det i 2008. Efter seks måneder er tre ud af fire

lønmodtagere i job i 2009. I 2008 var det seks ud af 10.

Nedgang i privat jobformidling

Vikarbureauer, headhuntere og anden privat

jobformidling fik i 2009 7 % færre i arbejde end året

før. 3,9 % har fået arbejde gennem privat

jobformidling i 2009, mens 10,9 % fik job denne vej fra

i 2008.

Flere lønmodtagere i mellemstore virksomheder

Godt hver femte lønmodtager har i 2009 fundet

arbejde i virksomheder med 101-250 ansatte. I 2008

fandt knap hver niende arbejde her. Færre finder i

2009 job i de store virksomheder: 2,2 % fandt i 2009

job i virksomheder med 501-1000 ansatte mod 8,8 % i

2008.

Positiv lønudvikling

Dimittender tjener i 2009 7,1 % mere end

dimittenderne i 2008. Lønmodtagere får i 2009 2,9 %

mere i løn end lønmodtagerne i 2008.

Flere får drømmejobbet

44,3 % mente i 2008 undersøgelsen, at deres

nuværende job var et drømmejob for dem på

nuværende tidspunkt i deres karriere. I 2009

undersøgelsen er dette tal steget med 4 %, og

samtidig afviser 9,3 % færre i 2009 end i 2008, at

nuværende job er et drømmejob.

Flere dimittender i store virksomheder

Hver 12. dimittend fandt i 2008 job i virksomheder med

over 10.000 ansatte. I 2009 var det hver sjette. Til

gengæld er der i dag færre job som dimittend at få i

helt små virksomheder. I 2008 var hver tiende

dimittend ansat i virksomheder med 1-10 ansatte, i

2009 er hver 25. dimittend ansat her.

Baggrund for undersøgelsen

Karrierebarometret er en årlig tilbagevendende undersøgelse blandt CA’s medlemmer, der har været ledige i

en periode og derefter er kommet i job igen. Undersøgelsen handler om deres ledighedsperiode, hvordan de

er kommet i job igen, og om deres nuværende job.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 439 ledige medlemmer, der er kommet i arbejde i perioden fra 1. januar

2009 til 1. april 2009.

Knap hver andet medlem var ledig som følge af egen opsigelse, mens knap tre ud af 10 var ledige efter endt

uddannelse. Hver tredje ledig lønmodtager blev afskediget som følge af nedskæringer eller konkurser.

Ansvarlig for undersøgelsen er analysemedarbejder Anne Hald (e-mail, anp@ca.dk, telefon 3342 0884) og

kommunikationskonsulent Ole Strand (e-mail ols@ca.dk, telefon 3342 0864)

3/13


Hvem kommer i job?

Lønmodtagere hurtigere i job

38,8 % af de ledige dimittender var i

arbejde inden for tre måneder,

mens dette gælder for 47,5 % af

lønmodtagerne. Men efter tre

måneders ledighed vender billedet,

og derefter kommer dimittenderne

hurtigere i job. Efter seks måneder

var 86 % af de ledige dimittender i

job. For lønmodtagerne gælder

dette for 75,7 %. 6,8 % af

lønmodtagerne var ledige i mere

end et år, hvorimod alle dimittender

var i job inden for et år.

Færre job at søge for gengangerne

56,6 % af de ledige lønmodtagere

har prøvet at være ledig før.

Blandt dem, der har været ledige

før, mener godt fire ud af 10, at der i

denne ledighedsperiode var færre

job at søge end ved tidligere

ledighed. Hver fjerde har derfor

denne gang søgt stillinger uden for

deres fagområde, imens lidt færre

(23,3 %) har søgt stillinger på et

lavere stillingsniveau end tidligere.

10 % har ikke ændret deres

jobsøgning og søgte sidste gang

også stillinger på et lavere

stillingsniveau, stillinger uden for

deres fagområde (8,3 %), stillinger

på et højere stillingsniveau (7,0 %)

samt stillinger med længere

transporttid (5,0 %).

4/13


Hvordan finder de

jobbet?

Flere mænd netværker sig i job

26,6 % af de mandlige ledige har

netværket sig til deres nuværende

job. Det har kun 13,7 % af

kvinderne. 6,8 % kvinder, men kun

2,5 % mænd har fået job efter en

uopfordret henvendelse fra

arbejdsgiveren.

.

Flest har fået job via stillingsopslag

på nettet, hvor 46,6 % af kvinderne

og 41,8 % af mændene har fundet

jobbet, mens stillingsopslag i

dagspressen og fagblade kun

tegner sig for xx %.

CA rådgivning hjælper

46,6 % af medlemmerne har brugt

CA’s karriererådgivning i deres

jobsøgning. Blandt dem, der har

brugt CA’s karriererådgivning, har

71,8 % brugt hjælp til ansøgning og

CV. 31 % har benyttet tilbuddene om

persontest og/eller coaching tæt

efterfulgt af jobsøgningskurser,

som 28,2 % har benyttet.

CA rådgivning motiverer

Seks ud af 10 medlemmer der har

brugt CA’s karriererådgivning

fortæller, at karriererådgivningen

virkede som en motivationsfaktor i

jobsøgningen. Godt hver anden

mener også, at karriererådgivningen

gav konkrete

værktøjer som stiller dem bedre i

forbindelse med jobsøgningen.

.

5/13


Rådgivning giver jobmuligheder

Godt hver tredje medlem mener, at

karriererådgivningen var en direkte

grund til, at de fik deres nye job og i

den forbindelse peger 83,3 % på, at

rådgivningen forbedrede CV og

ansøgningen, mens 37,5 % mener,

at rådgivningen gjorde dem bedre til

jobsamtaler gennem samtaletræning

Knap en ud af 10 mener ikke, at de

fik noget ud af karriererådgivningen.

Hver anden føler sig sikker på sin

jobsøgning

Godt 55 % har ikke brugt CA’s

karriererådgivning. To ud af tre

mænd forklarer det med, at de ved,

hvordan de skal søge job, og at de

kender egne kompetencer. Dette

gælder kun for 42,5 % af kvinderne.

Samtidig peger 40,5 % af mændene

på, at de er motiverede i forvejen,

mens dette kun gælder for 22,5 % af

kvinderne. 27,5 % af kvinderne mod

23,8 % af mændene henviser til, at

de har modtaget karriererådgivning

andetsteds.

Her får de ledige job

Hårde fag i top

Godt hver sjette medlem har fundet

arbejde inden for regnskab/revision

og finans. Knap hver syvende

arbejder med marketing, imens

personale/HR og administration

hver beskæftiger godt en ud af 10.

Ingen har fået arbejde inden for PR

og reklame/internet. En forklaring

kan være, at kun 1,8 % af

medlemmerne tidligere har haft

erfaring med reklame/internet,

imens ingen har haft erfaring med

PR.

6/13


Dimittendjob i store virksomheder

16 % af dimittenderne har fået job i

virksomheder med 1.001-10.0000

ansatte, og andre 16 % har fået job i

virksomheder med over 10.000

ansatte. Kun 3,9 % af

lønmodtagerne har fundet job i

virksomheder med 1.001-10.000

ansatte. 20,6 % af medlemmerne

der allerede var på arbejdsmarkedet,

da de blev ledige, er

beskæftiget i virksomheder med

101-250 ansatte. 16,7 % har fundet

job i den helt lille virksomhed med

1-10 ansatte.

Finder job i egen region

87,8 % af medlemmerne har fundet

job i egen region, mens 8,1 % har

fundet job i naboregionerne. 4,1 %

har fundet job i en anden region

eller i udlandet. 4,6 % er flyttet for

at få deres nye job.

En ud af tre har under 5 km til

arbejde

Knap hver tredje medlem arbejder

inden for 5 kilometer fra deres

bopæl, imens hver knap hver sjette

bor inden for 10 kilometer fra deres

hjem. 27 % har dog længere til

arbejde end 25 kilometer hvor

gennemsnitsafstanden er 73,5

kilometer.

Sådan er jobbet

Får lønarbejde på fuldtid

94,9 % af de mandlige medlemmer

og 90,4 % af kvinderne har fået

lønarbejde på fuldtid. 5,5 % af

kvinderne arbejder deltid. De øvrige

mænd og kvinder arbejder

selvstændigt eller freelance.

45,2 % af kvinderne har fast

timeantal med overarbejdsbetaling,

mens dette kun gælder for 34,2 % af

mændene. 54,4 % af mændene har

fast løn uden øvre arbejdstid. Dette

gælder kun for 43,8 % af kvinderne.

7/13


Erfaring betyder højere løn

Når de ledige dimittender kommer i

job, får de en lavere løn end

lønmodtagerne. En dimittend får i

gennemsnit knap 30.000 kroner,

imens en lønmodtager får godt

35.000 kroner.

Mindre i løn til kvinder

Kvindelige dimittender i fuldtidsstillinger

får i gennemsnit 28.000

kroner om måneden i bruttoløn,

mens mandlige dimittender, der

også arbejder fuldtid, får 31.450

kroner i gennemsnit.

Kvindelige lønmodtagere på fuldtid

tjener også mindre end deres

mandlige kollegaer. Kvinderne

tjener i gennemsnit 34.950 kroner

om måneden. Mænd i

fuldtidsstillinger får 38.551 kroner.

Samlet set får 22,7 % af kvinderne

maks. 25.000 kroner, mens det kun

gælder for 8 % af mændene. 20 % af

mændene tjener 41-50.000. Det får

kun 10,6 % af kvinderne.

Flere kvinder får for lidt løn

36,4 % af de mandlige dimittender

får den løn de forventede, imens

40,9 % modtager en lavere løn, end

de havde forventet. Til

sammenligning får 28,6 % af de

kvindelige dimittender en løn som

forventet, mens 64,3 % får en lavere

løn end forventet. 23,3 % flere

kvinder end mænd får dermed en

mindre løn end forventet. 7,1 % af

kvinderne mod 22,7 % af mændene

modtager en højere løn, end hvad

de forventede.

8/13


37,0 % af de kvindelige

lønmodtagere får en lavere løn, end

de forventede. For mænd er dette

29,8 %. 52,2 % af de mandlige

lønmodtagere får en løn som

forventet, mens dette gælder for

41,3 % af kvinderne.

39-40 timer om ugen

En gennemsnitlig arbejdsuge for

mænd i fuldtidsstillinger er på 39,6

timer, mens den for kvinder er på

38,9 timer.

Hver tredje får mere ansvar

Samlet har 37,4 % af

lønmodtagerne fået mere ansvar i

deres nye job end i det forrige. 44,3

% de mandlige lønmodtagere har i

deres nye job et større

ansvarsområde end i sidste job.

Dette gælder for 28,3 % af

kvinderne. 45,7 % af kvinderne har

samme ansvar mens det er tilfældet

for 31,1 % af mændene.

Speciale og studielinje styrer

dimittenders jobvalg

12 % af dimittender mod 4,8 % af

lønmodtagerne har et job, der ligger

i forlængelse af deres hovedopgave

eller speciale. Samtidig har 44 % af

dimittenderne et job, der ligger i

forlængelse af deres studies

hovedområde. Dette gælder for 25

% af lønmodtagerne. 32,7 % af

lønmodtagerne har et job, der ligger

i forlængelse af deres generelle

uddannelsesniveau, mens 28,8 %

har et job, der ikke ligger i

forlængelse af det generelle

uddannelsesniveau eller deres

hovedopgave.

9/13


Hver anden får drømmejobbet

Knap hver anden (48,3%) mener, at

deres nuværende job er et

drømmejob på deres nuværende

karrierestadie. 31,1 % mener ikke,

at jobbet er et drømmejob, mens

14,6 % ikke kan tage stilling til det.

95,5 % af dimittenderne, der sidder i

deres drømmejob, mener, at det er

de faglige udfordringer, der gør

forskellen. Andre vigtige årsager for

dimittender er et godt arbejdsmiljø

(86,4 %) og faglig relevans i forhold

til studiet (86,4 %). Blandt

lønmodtagerne mener 74,5 %, at de

faglige udfordringer gør forskellen,

mens 70,6 % peger på et godt

arbejdsmiljø. 56,6 % peger på faglig

relevans i forhold til studiet.

54,4 % af dimittenderne mod 25,5 %

af lønmodtagerne peger på

muligheden for at avancere i

virksomheden som en årsag til

drømmejobbet.

Dimittender ønsker faglig relevans

Tre ud af fire dimittender, der ikke

har fået deres drømmejob, peger på

for lidt faglig relevans i forhold til

uddannelse. 65 % af dimittenderne

peger også på for lav løn, mens 52,2

% af lønmodtagerne mener dette.

Lønmodtagerne peger også på for

få faglige udfordringer (52,8%), på

begrænsede muligheder for at

avancere inden for virksomheden

(44,4%) og på for lidt faglig relevans

i forhold til uddannelse (41,7%).

10/13


Udvikling fra 2008 til

2009

Dimittender bruger længere tid på

at komme i job i 2009

I Karrierebarometer 2008 var 55 %

af dimittenderne i job inden for tre

måneder, og 84 % var i job inden for

seks måneder.

I Karrierebarometer 2009 er kun

38,8 % af de ledige dimittender i job

inden for tre måneder. Dermed er

16,2 % færre dimittender i 2009

kommet i job inden for tre måneder.

Tilbagegangen indhentes dog inden

for seks måneder hvor 86 % af

dimittenderne er i job mod 84 % i

2008 undersøgelsen.

Lønmodtagere hurtigere i job

Til forskel for dimittenderne

kommer lønmodtagere hurtigere i

job i 2009 end i 2008. 47,5 % af

lønmodtagerne i 2009 kom i job

inden for tre måneder, mens det

kun var tilfældet for 39,1 % i 2008.

Inden for seks måneder er

forskellen endnu større. 75,7 % af

lønmodtagerne kom i 2009 i job

inden for seks måneder. I 2008 var

kun 59,1 % i job inden for denne

periode.

Nedgang i privat jobformidling

Vikarbureau, headhuntere og anden

privat jobformidling fik i 2009 7,0 %

færre i arbejde end året før. 3,9 %

har fået arbejde gennem privat

jobformidling i 2009, mens 10,9 %

fik job denne vej i 2008.

I 2008 fik 18,2 % samtidig job via

deres netværk. Der har været en

lille stigning, så 20,2 % fik i 2009 job

via deres netværk. Både i 2008 og

2009 kom godt 44 % i job via

stillingsopslag.

11/13


Flere dimittender i store

virksomheder

Imens knap hver 12. dimittend i

2008 fandt job i virksomheder med

over 10.000 ansatte, finder knap

hver sjette dimittend job i disse

virksomheder i 2009. Til gengæld er

der i dag færre job at få som

dimittend i de helt små

virksomheder. I 2008 var hver tiende

dimittend ansat i virksomheder med

1-10 ansatte. I dag er en ud af 25

dimittend ansat her.

Flere lønmodtagere i mellemstore

virksomheder

Godt hver femte lønmodtager fik i

2009 job i virksomheder med 101-

250 ansatte. I 2008 fandt knap hver

niende arbejde her. 2,2 % har i 2009

fundet job i virksomheder med 501-

1.000 ansatte mod 8,8 % i 2008.

3,9 % fandt i 2009 arbejde i

virksomheder med over 10.000

ansatte mod 7 % i 2008.

Positiv lønudvikling

I 2008 fik ledige dimittender 28.000

kroner i gennemsnit om måneden. I

deres første job modtager

dimittenderne, der er kommet i

arbejde i 2009 knap 30.000 kroner.

Det er en stigning på 7,1 %.

Ledige lønmodtagere blev i 2008

ansat til 34.000 kroner om måneden

i gennemsnit. I 2009 fik de godt

35.000 kroner. Det er en stigning på

2,9 %.

Stadig job at få i egen region

12/13


I 2008 fik 90,5 % arbejde i egen

region mod 87,7 % af

respondenterne i undersøgelsen fra

2009. Af de øvrige medlemmer

finder stort set samme antal job i

naboregionen, hvor 8,3 % i 2008 og

8,7 % i 2009 fandt arbejde. Dermed

finder kun 1,2 % i 2008 og 3,6 % af

medlemmerne i 2009 job i andre

regioner eller udlandet.

Flere får drømmejobbet

44,3 % mente i 2008 undersøgelsen,

at deres nuværende job var et

drømmejob for dem på daværende

tidspunkt i deres karriere. I 2009

undersøgelsen er dette tal steget

med fire procent, og samtidig

afviser 3,3 % færre i 2009 end i

2008, at nuværende job er et

drømmejob.

13/13

More magazines by this user
Similar magazines