2007 - Håndværksrådet

hvr.dk

2007 - Håndværksrådet

ERHVERVS- OG

MEDLEMSORIENTERING

SEPT.

2007

NUMMER

3

INDHOLD

Formanden har ordet

Fokus på nødvendig, ny viden om it

40 år i et fag med både tradition

og nye udfordringer

Det unge fag - kun 229 år

Danmarks første trainee inden for tømrerfaget

Det unge fag - kun 229 år

Medlemsarrangementer

a alborg ha andværkerforening


■ Produktudvikling

■ Konstruktion af industrielle anlæg

og maskiner

RÅDGIVENDE CIVILINGENIØR

KARL HOLM

SANKELMARKSGADE 13

9000 AALBORG

TLF. 98 13 64 20 · Fax 98 13 12 10

K.O. BAYER

Aalborg Støvsuger Center

• STØVSUGERE - Husholdning og erhverv

• CENTRALSUGEANLÆG

• DAMPRENGØRING - Miljøvenlig rengøring uden kemikalier

• SPANDEVOGNE & MOPPER

• REPARATIONER - Eget værksted

• SERVICECENTER - Stort lager af reservedele og tilbehør

Cleankøb

Danmarks største støvsugerkæde

Carsten Stig Olsen

Netbutik: www.ko-bayer.dk

AALBORG

HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING

FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

»Håndværkerhuset«

Kattesundet 20 · 9000 Aalborg

Telefon 98 12 00 02

Bestyrelse:

Formand Svend Aage Suhr, kvalitetschef

Næstformand Jens Rye-Andersen,

advokat

Kasserer Jens Blauenfeldt, bogtrykker

Allan Østergaard, skorstensfejermester

Gert Spender-Andersen, direktør

Formand for repræsentantskabet

Frede Skrubbeltrang, ekspeditionsleder

Sekretariatets

tlf. 98 12 00 02 - 98 12 52 32

Formand Svend Aage Suhr træffes

efter nærmere aftale med foreningens

kontor.

Hasserisvej 142 • 9000 Aalborg

Tlf. 98 10 91 45 • Fax 98 77 47 13

www.kab.dk


Tlf. 98 13 66 22

Boulevarden 10 - lige ved Algade

Kvalitet og service i over 40 år

GRATIS RETSHJÆLP

Håndværkerforeningen har som noget nyt indgået aftale med

Advokatfirmaet Jens Rye-Andersen således at der ydes gratis retshjælp

til AAHF’s medlemmer.

Retshjælpen omfatter en gratis uforpligtende 1. konsultation.

Retshjælp aftales med advokatkontoret, tlf. 98 16 16 00.

Advokatfirmaet

Jen§ Rye-Ander§en

Jesper Viholm’s Eftf.

Møderet for Højesteret

Algade 33 • 9000 Aalborg • Telefon 98 16 16 00 / 98 13 31 88

Telefax 98 12 14 56 • Giro 918-4732 • E-mail: jens@rye-andersen.dk


Sekretariatets åbningstider:

Mandag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00

Ansvarshavende:

fdm. for redaktionsudvalget,

Svend Aage Suhr

Annoncekonsulenter for 2007:

Svend Aage Suhr, tlf. 25 26 61 40

Jens Blauenfeldt, 98 11 59 03

Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder,

Håndværkerorganisationer,

mesterforeninger, laugsmedlemmer,

offentlige myndigheder

m.v. i stor-Aalborg.

aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk

www.aalborg-hvf.dk

Mineralvej 10 -16 . Postbox 329 . 9100 Aalborg

Tlf. 9631 3244 . Fax 9631 3299 . www.dlhorneman.dk

Som lokalbank har vi

meget at tilbyde din

virksomhed - ring og

hør nærmere!

BLAD NR. 3 2007

NØRRESUNDBY BANK

Vesterbro 79 · Tel. 98 70 59 00 · vesterbro@nrsbank.dk


FORMANDEN HAR ORDET

!

Grib mulighederne

”Giv de mindre virksomheder en chance

– 13 bud på en SMV-venlig kommunal

udbuds- og indkøbspolitik”.

Det tema har vi tidligere beskæftiget

os indgående med her i bladet, og

de 13 bud fra Håndværksrådet er en

mærke- og hjertesag for håndværkerforeningens

bestyrelse. De berører

mange af vore medlemmer, og det er

over et år, siden vi første gang kontaktede

Aalborg Kommune for at præsentere

oplægget – og for at få det

op på bordet til en seriøs drøftelse.

Umiddelbart inden sommerferien

skete det så for alvor. Med kommunen

som vært på Stigsborg Brygge var

samlet ”et stærkt hold”. Fra kommunal

side anført af rådmændene Preben

Pedersen, Forsyningsvirksomhederne,

og rådmand Mariann Nørgaard,

Teknisk Forvaltning. Til stede var også

direktør Knud Sloth, sekretariatschef

Peder Berg, afdelingsleder Vibeke

Lei Stoustrup, jurist Hanne Mørch

Gårdsøe og lederen af kommunens

lager- og indkøbskontor, Palle Simonsen.

Fra Aalborg Haandværkerforening

mødte formanden og bestyrelsesmedlem

Gert Spender-Andersen sammen

med oldermanden for malerlauget,

Evald Sørensen, som repræsentant

for håndværksmestrene. Håndværksrådet,

der med stor interesse følger

udviklingen i Aalborg, var på mødet

repræsenteret af chefjurist Peter Andersen

og økonom Mads Engberg.

Med så bred en repræsentation og

med de på forhånd positive signaler

fra de to rådmænd kunne det kun

blive et godt møde. Og det blev det.

Efter rådmand Preben Pedersens

velkomst redegjorde undertegnede

for henvendelsen og påpegede, at vi

lægger vægt på, at de små og mellemstore

virksomheder (SMV) bliver tilgodeset

i tilrettelæggelsen af fremtidens

kommunale indkøbspolitik i Aalborg.

Chefjurist Peter Andersen supplerede

med en opfordring til, at kommunen

tilrettelægger udbud og licitationer, så

opgaven kan løses af SMV.

Rådmand Mariann Nørgaard var åben

for SMV’s ønske om deltagelse i kommunens

udbud og så mange muligheder

for virksomhedernes samarbejde

med Aalborg kommune. Oldermand

Evald Sørensen supplerede med sin

opfattelse af, at kommunen allerede

har en positiv indstilling, og at der er

skabt gode kotumer for samarbejdet

om løsning af mange opgaver. Direktør

Knud Sloth omtalte ”De 13 bud” som et

spændende oplæg og vil efterfølgende

orientere Forsyningsvirksomhedernes

chefgruppe om oplægget.

Aalborg Kommunes servicestrategi

med udbudspolitik er under revision og

forventes færdig inden årets udgang.

Allerede den 1. juli trådte nye annonceringsregler

i kraft: Alle opgaver over

500.000 kr. skal offentliggøres. Fra

2010 skal 25% af alle udbudsmulige

opgaver i kommunen udbydes.

De to rådmænd gav udtryk for, at det

var et godt møde med åben dialog, og

som Preben Pedersen sagde: ”Det er

tanker, vi kan arbejde videre med, både

til gavn for erhvervslivet og kommunen”.

og hvordan kommer vi så videre?

På mødet oplyste jurist Hanne

Gårdsøe, at det vil blive godkendt at

danne konsortier ved afgivelse af tilbud,

så mange af de større udbud kan

løftes af SMV i samarbejde.

På Aalborg Kommunes hjemmeside

under Erhverv og Job er alle udbud

oplistet med dato for forløb af opgaverne,

og under samme link er oplyst,

hvordan man kommer i kontakt med

Indkøbsaftalefunktionen.

Aalborg Haandværkerforening opfordrer

sine medlemmer til aktivt at

søge de fornødne informationer og at

udnytte mulighederne for at komme

i betragtning til opgaverne. Kun hvis I

gør det, kan vi betragte foreningens

hidtidige indsats på vej mod de 13 bud

som vellykket.

Vi stopper ikke her. Aalborg Haandværkerforening

tilbyder – også rent

fysisk – at være koordinator/samlingspunkt

i det videre arbejde; f.eks.

at medvirke til at danne klynger, så

SMV i fællesskab bliver i stand til også

at byde ind på større kommunale

opgaver.

Nu handler det om at udnytte mulighederne

og den positive modtagelse,

Aalborg Haandværkerforening og

Håndværksrådet allerede har fået

omkring oplægget til at give de mindre

virksomheder en chance.

Svend Aage Suhr

Formand for

Aalborg Haandværkerforening

3


FORSIKRING FOR ERHVERVSLIVET

ØJE FOR ØJE, PC FOR PC...

Når din virksomhed er forsikret i Alm. Brand, kan du

være sikker på at få en retfærdig skadebehandling.

Hvis uheldet er ude, så får du altid det, du har krav på.

ALM. BRAND AALBORG

Ved Stranden 10 · 9000 Aalborg

Telefon 96 30 12 40

WWW.ALMBRAND.DK

ALM. SUND FORNUFT

Et godt afsæt...

AALBORG

HAANDVÆRKERFORENINGS

REPRÆSENTANTANTSKAB

Peer Pedersen

Gravensgade 5, 9000 Aalborg

Henrik Gertsen

Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Leif Jørgensen

Nysøparken 35, 9400 Nørresundby

Karl Holm

Sankelmarksgade 13, 9000 Aalborg

Preben Johansen

Blomsterskrænten 40,

9400 Nørresundby

Poul R. Jensen

Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV

Poul Eriksen

Diakonvej 129, 9310 Vodskov

Frede Skrubbeltrang

Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ

Charles Brandborg

Th. Olesen Løkkens Vej 10,

9200 Aalborg SV

Jørgen Vittrup

Jørgen Berthelsensvej 21 C,

9400 Nørresundby

Malermester Evald Sørensen

Leandervej 12, 9000 Aalborg

Flemming Jensen

Præstemarken 82, 9000 Aalborg

Frisørmester Vibeke Carøe

Sjællandsgade 26, 9000 Aalborg

Skorstensfejer Jens Hellmers

Nørreholmsvej 258, 9000 Aalborg

BLAD NR. 3 2007

Spring på en videregående uddannelse

på Nordjyllands Erhvervsakademi

og få et godt afsæt til drømmejobbet..

Heltidsuddannelser:

Bygningskonstruktør

VVS--installatør

EL-installatør

Laborant

Produktionsteknolog

IT- og elektronikteknolog

Datamatiker

Multimediedesigner

Grafisk designteknolog

Serviceøkonom

Finansøkonom

Markedsføringsøkonom

Transportlogistiker

Deltidsuddannelse

Byggeriets lederuddannelse

Iværksætteruddannelsen

Læs om de øvrige muligheder for deltidsuddannelse

på vores hjemmeside - www.noea.dk.

Du kan få yderligere information på

www.noea.dk

NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI

Porthusgade 1 og Sofiendalsvej 60 - Aalborg

Tlf. 7250 5900


Af Poul Krabbe

Fokus på

nødvendig,

ny viden

om it

Aalborg Håndværkerforening har i

foråret holdt to arrangementer med

formidling af ny og nødvendig viden

om it. Fremmødet dokumenterede, at

vore medlemmer interesserer sig for

it-mulighederne.

I februar holdt vi et seminar på Aalborg

tekniske skole med 60 deltagere,

og i maj var det ”IT-skurvogn”,

hvor deltagerne fik afprøvet mulighederne

i forbindelse med dagligdagen

på byggepladsen og på kontoret.

Som opfølgning på vore lokale aktiviteter

bringer vi her to artikler fra

Håndværksrådet. Medlemstilbuddet

”IT-TANKEN” er værd at tage imod, og

i ”Fokus på it” bliver der givet svar på

grundlæggende spørgsmål.

Håndværksrådet giver gratis

it-rådgivning til SMV’er

Har du brug for at komme videre med

at indføre it-løsninger i din virksomhed,

og er du samtidig lidt i tvivl om, hvad

der egentlig kan lade sig gøre, så har

du alle tiders chance for at få både et

hurtigt overblik over og eventuelt en

dybere analyse af dit it-behov gennem

Håndværksrådets projekt – IT-TANKEN.

Der er ikke noget mere kostbart end

tid. Derfor er hvert minut, virksomheder

ikke bruger på at ordne lønregnskab,

fakturaer, leverandørliste,

kundekartotek, lagerstyring, arbejdsmiljøpapirer

o. lign., penge lige ned i

lommen. Og i dagens fagre nye verden

kan det meste af virksomhedens

papirarbejde gøres næsten af sig selv.

Det kræver ”bare” en computer med

de rette programmer. Programmer,

der kan snakke sammen – og give

overblik over alle virksomhedens forretningsprocesser.

Men problemet for mange virksomheder

er naturligvis at vælge de rigtige

løsninger.

Øget anvendelse af it er for mange virksomheder

en rigtig god løftestang for

at øge produktiviteten og ind tje ningen.

Og evnen til at udnytte it mest optimalt

i forretningen bliver i de kommende år

en af de væsentligste konkurrenceparametre

for både danske og udenlandske

virksomheder. Dette gælder i stigende

grad også Håndværksrådets medlemsvirksomheder.

Men hvilke muligheder

egner sig bedst til virksomheden? Og

hvor skal du starte? Det kan du få gratis

svar på ved at kontakte IT-TANKEN –

et samarbejde mellem Håndværksrådet

og Dansk IT om at tilbyde rådgivning til

danske SMV’er.

IT-TANKEN omfatter bl.a. hjemmesiden

www.it-tanken.dk, hvor du

hurtigt kan udfylde en test, der tager

temperaturen på din virksomheds

it-behov. Når du har besvaret testspørgsmålene,

får du med det samme

en rapport, der kommer med gode

råd til, hvordan du kommer videre. På

www.it-tanken.dk findes også en ordbog

og en miniguide, der kan hjælpe

dig videre med arbejdet. Her kan du

hurtigt finde en forklaring på de mest

almindelige it-udtryk.

”Har virksomheden brug for yderligere

rådgivning, kan den kontakte

IT-TANKENs rådgivningskorps, der står

klar til at give yderligere rådgivning

telefonisk - også om brancherelateret

it-anvendelse”, siger konsulent i

Håndværksrådet, Erik Nørgaard. ”Og

er der ting, der ikke kan klares via telefonen,

sender IT-TANKEN gratis en

konsulent ud til virksomheden, så de

sammen kan gennemgå virksomheden

for at finde de it-muligheder, som

passer til den enkelte virksomhed.”

Med jævne mellemrum kommer IT-TAN-

KEN rundt i landet og holder informationsmøder

om praktisk anvendelse af it.

På møderne kan du høre om konkrete

anvendelsesmuligheder for it i din virksomhed.

Du kan læse mere om informationsmøderne

på www.it-tanken.dk.

It-rådgivningen er en del af projektet

Resultatskabende Rådgivning, der er

et samarbejde mellem Håndværksrådet

og Dansk IT. Flere af Håndværksrådets

brancheorganisationer deltager aktivt

i projektet, der støttes af Ministeriet

for Videnskab, Teknologi og Udviklings

e-business indsatspulje til små virksomheder.

Hør mere om projektet hos konsulent

i Håndværksrådet Erik Nørgaard på tlf.

33 93 20 00.

IT KAN BRUGES TIL MERE,

END DU TROR!

FÅR DIN VIRKSOMHED NOK UD AF DEN FAGRE NY IT-VERDENS

MANGE MULIGHEDER?

TAG EN UFORPLIGTENDE SNAK MED EN IT-KONSULENT

- DET ER GRATIS

LÆS MERE OM GRATIS RÅDGIVNING PÅ

WWW.IT-TANKEN.DK

ELLER RING TIL KONSULENT I HÅNDVÆRKSRÅDET ERIK NØRGAARD, TLF. 32 63 03 37.

5


Ta’ mig for

pengenes skyld ®

Keld Jakobsen, kundechef - erhverv

Telefon 96 30 26 70 - kec@sparnord.dk

AKTIVITETSKALENDER

2007

29. august kl. 16.00-18.00:

Erhvervspolitisk udvalg

30. august kl. 16.00-18.00:

Bestyrelsesmøde

19. september kl. 16.30:

Besøg på Aalborg Universitet

27. september kl. 16.00-18.00:

Bestyrelsesmøde

10. oktober kl. 19.00:

Besøg på Stadsarkivet

25. oktober kl. 16.00-18.00:

Bestyrelsesmøde

25. oktober kl. 18.00-20.00:

Repræsentantskabsmøde

14. november kl. 16.00:

Møde med borgmesteren Henning

G. Jensen og Paul Mollerup,

direktør, Håndværksrådet

28. november kl. 19.00:

Andespil

06. december kl. 16.00- 21.00:

Bestyrelsesmøde

Stærke uddannelser til det

nordjyske arbejdsmarked

KompetenceCentrene på AMU Nordjylland tilbyder grunduddannelser,

efteruddannelser og virksomhedstilpassede

uddannelser på alle niveauer.

Centrene udbyder også erhvervsuddannelser inden for

flere fagområder.

KompetenceCentrene er kendt for deres stærke uddannelser

og deres nære samarbejde med virksomhederne

om strategiudvikling, afdækning af uddannelsesbehov og

udarbejdelse af planer for kompetenceudvikling.

KompetenceCenter for Byggeri

KompetenceCenter for Transport og logistik

KompetenceCenter for Elektronik og teknologi

KompetenceCenter for Det grønne område – Sandmosen

KompetenceCenter for Servicefagene

KompetenceCenter for Proces og automatik

KompetenceCenter for Organisationsudvikling

Kontakt os og hør meget mere om de mange muligheder for

at få konkurrenceevnen forbedret gennem uddannelser,

som styrker kvaliteten, effektiviteten og fleksibiliteten.

AMU

Nordjylland

BLAD NR. 3 2007

Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211 | www.amunordjylland.dk


Fokus på IT

Har du styr på antivirus?

Sæt fokus på din virksomheds it gennem

it-tanken.

En virus er et lille program, som mere

eller mindre af sig selv installeres på

din computer og kører i baggrunden,

når computeren er tændt. En virus

ender ofte på computeren, fordi man

som bruger ved en fejl installerer et

lille program, som kan være vedhæftet

en e-mail eller gemme sig under et link

på en hjemmeside.

Hvis din computer rammes af en ondsindet

virus, betyder det i bedste fald,

at din computer kører langsommere,

end du er vant til. I værste fald risikerer

du at din computer bryder sammen

med tab af data og masser af spildtid

til følge.

Det er heldigvis let at sikre sig mod

virus. Det kræver blot et antivirusprogram,

som holdes løbende opdateret.

De fleste antivirusprogrammer skal

bare installeres, så sørger de for at

opdatere sig selv.

Hvis du vil høre nærmere om, hvordan

du skal undgå virus på din computer,

så kontakt it-tanken ved at gå ind på

www.it-tanken.dk og bed om telefonisk

rådgivning. Du kan også ringe til

Erik Nørgaard fra Håndværksrådet på

33 93 20 00. It-tanken er Håndværksrådets

tilbud om gratis it-rådgivning,

hvor du blandt andet kan få besøg af

en konsulent, der kan tage en snak

med dig om virksomhedens it.

Har du en firewall?

Sæt fokus på din virksomheds it gennem

it-tanken.

En firewall sikrer dig mod ubudne

gæster, når din computer er koblet op

til internettet. Ligesom du fra din computer

kan besøge forskellige hjemmesider

via nettet, er din egen computer

også åben for besøg, hvis du ikke har

en firewall. En firewall sikrer, at du skal

give tilladelse, hver gang en fremmed

computer forsøger at få adgang til din

computer, og du skal give tilladelse, når

et program på din computer forsøger

at få adgang til internettet. På den

måde har du fuld kontrol over din

forbindelse.

I de fleste tilfælde er det helt i orden,

at et program forsøger at kontakte internettet,

også selv om man ikke umiddelbart

har bedt programmet om det.

En tommelfingerregel er derfor, at hvis

man kender programmet (hvis det f.

eks. er et program fra office-pakken),

så er der ingen problemer med at give

programmet adgang til internettet.

Men hvis man ikke kender programmet,

skal man være mere betænkelig.

I værste fald kan en hacker overtage

kontrollen med din computer. Med

denne kontrol kan en hacker for eksempel

finde virksomhedsfølsomme

data, som du har gemt på computeren,

eller hackeren kan følge med, når du

logger dig på din netbank. Uden en

firewall kan man ikke vide, om man har

besøg af en hacker. Med en firewall

kan du altid følge med i trafikken på

din computer og skride ind, hvis der er

ubudne gæster.

Hvis du vil høre nærmere om, hvordan

du kan sikre din computer med en firewall,

så kontakt it-tanken ved at gå ind

på www.it-tanken.dk og bed om telefonisk

rådgivning. Du kan også ringe til

Erik Nørgaard fra Håndværksrådet på

33 93 20 00. It-tanken er Håndværksrådets

tilbud om gratis it-rådgivning,

hvor du blandt andet kan få besøg af

en konsulent, der kan tage en snak

med dig om virksomhedens it.

Får du tonsvis af spam?

Sæt fokus på din virksomheds it gennem

it-tanken.

Spam er betegnelsen for emails, der

massedistribueres fra én afsender til

en lang række mailadresser. Typisk er

der tale om diverse tilbud på varer af

mere eller mindre mistænkelig karaktér

og kvalitet. Men det kan også være et

forsøg på at sprede en virus, særlig

hvis der i spam-mailen er en vedhæftet

fil.

Du kan aldrig blive fri for spam-mails,

men du kan mindske mængden af

spammails ved at anvende et såkaldt

spam-filter.

Et spamfilter kobles på dit emailsystem

og sætter bestemte regler op for modtagelse

af mails. Man kan vælge, hvor

stramme reglerne skal være. Nogle

vælger f. eks. kun at modtage mails fra

mailadresser, som de har på en liste

over adresser, de har tillid til. Andre

vælger at de ikke vil modtage mails

med bestemte ord, eller fra bestemte

domæner. På de fleste spamfiltre kan

man også ”anmelde” mistænkelige

adresser, således at man kun kan

modtage spammails fra den samme

mistænkelige afsender én gang.

Hvis du vil høre nærmere om, hvordan

du kan mindske antallet af spammails

på din computer, så kontakt it-tanken

ved at gå ind på www.it-tanken.dk og

bed om telefonisk rådgivning. Du kan

også ringe til Erik Nørgaard fra Håndværksrådet

på 33 93 20 00. It-tanken

er Håndværksrådets tilbud om gratis

it-rådgivning, hvor du blandt andet kan

få besøg af en konsulent, der kan tage

en snak med dig om virksomhedens it.


Af Poul Krabbe

40 år i et fag med

både traditioner og

nye udfordringer

Den 1. august var det 40 år, siden Allan

Østergaard begyndte som lærling

hos skorstensfejermester Henry

Aarestrup. Retten til som svend at

bære høj hat blev markeret fire år

senere, og den 1. april 1984 blev Allan

Østergaard mester med Hasseris og

Ellidshøj-Svenstrup som distrikt. Siden

er distriktsopdelingen ændret flere

gange, og i dag dækker han med sine

tre svende og en lærling stadig Hasseris-området

samt Aalborg kommune

søndenfjords fra Vårst Kær til Klitgaard

Fiskerleje og ned til Støvrings

kommunegrænse.

Med sit personlige indblik i de seneste

40 af Skorstensfejerlaugets 229-årige

eksistens i Danmark har Allan Østergaard

oplevet nogle af de begivenheder,

der blev anset for at være en

trussel mod fagets eksistens.

-Da fjernvarmen kom – lige omkring

jeg kom i lære hos Aarestrup – var der

mange, der troede, at det blev fagets

død, men det gjorde det jo ikke.

Hvis dette fotografi af lærlingen Allan

Østergaard var faldet i forkerte hænder,

havde det sikkert indbragt ham en svendelussing

eller to. Lærlingene måtte absolut

ikke bære den høje hat. Det vidste Allan

godt, men den kvindelige fotografelev,

der som en del af sit svendestykke havde

besluttet at optage en serie skorstensfejerbilleder,

havde besluttet sig: En skorstensfejer

bærer høj hat og har sod i ansigtet.

Derfor var Allan Østergaard ude og låne

en høj hat, inden han stillede sig i positur

i fotoatelieret. Camouflagen af det ellers

renvaskede ansigt klarede fotografen også.

Med en svamp dyppet i sod fra lærlingens

støvsuger.

Fjernvarmen spredtes kun langsomt.

En liter fyringsolie kostede kun 15 øre,

og mange blev ved med at fyre med

koks. Senere kom så naturgassen, og

igen var der nogle, der blev unødvendigt

nervøse. Den sidste store trussel

var, da der kom nye officielle instrukser:

I stedet for to gange årligt skulle

der kun fejes én gang, men effekten

blev afbødet, fordi distrikterne gradvist

blev udvidet i takt med, at mestre

gik på pension. Da jeg begyndte som

skorstensfejermester, dækkede jeg

2.400 ejendomme; i dag 7.000.

Den offentlige styring

De regler og instrukser, der fastsætter

rammerne for skorstensfejernes virke,

er fastlagt på landsplan. Tarifferne

for ydelserne er lagt fast af Kommunernes

Landsforening. Den nødvendige

autorisation af mestre ligger nu

hos kommunerne, hvor det tidligere

var amtet, som efter ansøgning på

distrikter og indstilling fra lauget,

svendeorganisationen og private

besluttede om en svend efter supplerende

uddannelse på mesterskolen

kunne blive selvstændig.

Set i lyset af disse stramme rammer

er det nærliggende at spørge: Hvornår

bliver skorstensfejerne kommunalt

ansat?

-I København er der allerede nogle

kommunalt ansatte skorstensfejere

under brandvæsenet, men jeg har

svært ved at forestille mig, at skorstensfejningen

nogen sinde – og i

hvert tilfælde ikke foreløbigt – bliver

et kommunalt anliggende. Som det

fungerer nu, er fejningen udgiftsneutral

for det offentlige. Jeg opkræver

selv betalingen for alt, hvad vi laver. I

princippet kunne de fastlagte ydelser


selvfølgelig betales over ejendomsskatterne,

men jeg tror ikke, at det

offentlige er ude efter øget administration

på en ordning, der i praksis

fungerer til alles tilfredshed, siger

Allan Østergaard.

I Nordjylland – fra Skagen til Hobro

og mod vest til Brovst – mødes 22

skorstensfejermestre i Nordjyllands

Amts Fejerklub og ERFA gruppe, en

underafdeling af Skorstensfejerlauget.

En gang i kvartalet er der ERFA møde

i Haandværkerhuset i Aalborg. Udover

det faglige indhold er der tid til at udveksle

historier fra ”det virkelige liv”

og at vedligeholde nogle af traditionerne.

Skorstensfejerfaget er

et mandefag, og der

findes i øjeblikket blot

én kvindelig lærling i

Nordjylland – hos Allan

Østergaards kollega i

Aalborg, Jens Hellmers.

Det er dog ikke hende,

der er på billedet, som er

omkring 25 år gammelt

og fra hovedstadsområdet.

Ikke så farligt

Allan Østergaard har etableret firmaets

mandskabsfaciliteter i Svenstrup,

og det er centralt i relation til distriktet.

Hver morgen bliver opgaver

drøftet og fordelt, og mester er også

til stede ved arbejdsdagens afslutning.

Det er efterhånden nogle år, siden Allan

Østergaard sidst havde en fejerkost

i hånden, men han kravler fortsat

på taget ved montering af brændeovnsskorstene.

Generelt er synet af

en skorstensfejer på en tagrygning

blevet sjældent. Fejningen foregår i

stigende grad via skorstenens renselem

på loftet, og Arbejdstilsynet giver

kun lov til arbejde på taget, hvis der

er monteret trin, eller der anvendes

en stige, der kan lægges over tagrygningen.

-Nogle tror stadig, at skorstensfejning

er et farligt job, men der sker meget

få ulykker blandt skorstensfejere. Vi

ved, hvordan vi skal passe på os selv i

arbejdssituationerne, og når vi alligevel

er synlige i statistikkerne, er det

fordi vi er kommet i kategori med stilladsarbejderne,

siger Allan Østergaard

og tilføjer: ”Men jeg har da prøvet at

slå mig”.

Den historie er fra 1968. Lærling Allan

Østergaard blev sendt til et tofamilies

hus i Mølholm, og skønt det var

bidende vinter, ville husejeren ikke

have, at han rensede skorsten på

loftet. Det skulle ske på taget, og så

var det, at lærlingen mistede fodfæste

og landede på den frosne græsplæne.

I faldet rev han en del af tagrenden

med sig, og det var husejeren stærkt

utilfreds med.

Alligevel accepterede han, at færdiggørelsen

af fejningen skete på loftet,

og da det var gjort, blev Allan Østergaard

sygemeldt.

Og så lige for at tage luften af den

stærkt udslidte bemærkning om, at

skorstensfejerne lever af at lave sort

arbejde: ”Det er vi nogle af dem, der

har lov til”, lyder Allan Østergaards

standardsvar.


10

Dagens ret

Smørrebrød · Pålæg

ÅBENT: MAN. - FRE. 06.00 - 17.30

KOKKEN’s KØKKEN

Kastetvej 57 • 98 16 28 26

AALBORG

GULVSERVICE APS

GØRTLERVEJ 15 · 9000 AALBORG

TLF. 98 11 75 22 · BIL 30 99 05 05

Sofiendalsvej 11 · Postbox 1725 · DK-9100 Aalborg · Tlf. (45) 98 18 77 11

www.palsgaard-hansen.dk

AALBORG

HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING

FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Kompetenceudvikling

Sæt fokus på kompetenceudvikling i

din virksomhed.

Kontakt Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet

på telefon 33932000, hvis

du vil vide mere eller guides videre.

Vi har informationsmateriale på vort

kontor, Kattesundet 20, 9000 Aaalborg.

HJEMMESIDE

Foreningens medlemmer og interessenter

kan læse om foreningens

aktiviteter samt artikler fra medlemsbladet

på hjemmesiden. Der findes

også informationer om foreningens

historie, bestyrelsessammensætning

og tilbud om rabatordninger. Der er

endvidere links til Håndværksrådet,

Pension for Selvstændige og Varelotteriet.

Adressen er:

www.aalborg-hvf.dk

Når det drejer sig om

Grafisk Produktion

er vi klar til samarbejde

Prepress | DTP | Web | Offsettryk | Bogbinderi

LYNGVEJ 5 · 9000 A ALBORG · TLF. 98 18 98 99 · FA X 98 18 09 39

W W W.PRINFOA ALBORG.DK

BLAD NR. 3 2007

prinfo: Grafiske virksomheder der samarbejder indenfor IT, indkøb, markedsføring, produktion og kompetenceudvikling.


Poul Krabbe

Det unge fag - kun 229 år

I sammenligning med mange andre

traditionelle håndværk er skorstensfejning

et ungt fag. Da faget den 1.

februar 1778 endeligt blev godkendt

med kongeligt konfirmerede artikler

og skorstensfejerlauget stiftet med

tre tyske mestre som eneste medlemmer,

var udviklingen små småt ved at

løbe fra hele laugssystemet – skønt

det fik lov at eksistere i yderligere 80

år.

Årsagen til den sene anerkendelse af

faget er enkel nok: Der skulle jo være

skorstene at feje, og de blev først

almindelige i 1700-tallet som afløsning

fra de tidligere lyrer, røghuller i

taget. Mange steder eksisterede lyren

til slutningen af 1800 tallet, og med

strå som ofte anvendt tagedækning

var brandfaren overhængende. Men

selv anvendelsen af skorstene var

farlig; aftrækskanaler fra kakkelovne

og kaminer var dårligt isolerede og gik

ofte gennem vægge af træ og andet

brandbart materiale.

Vi kender navnet på Danmarks første

skorstensfejer: Gudmand Olsen, der i

1636 blev ansat af Chr. IV som skorstensfejer

på de kongelige slotte.

Den første professionelle

I 1728 blev næsten halvdelen af

København lagt i aske af ”den store

brand”. Kong Frederik IV besluttede,

at der skulle gøres noget ved brandsikkerheden

og indforskrev Andreas

Nieschke fra Schlesien som Danmarks

første professionelt uddannede

skorstensfejer. Kort efter ankom hans

svoger og flere svende, og i 1748 blev

København opdelt i tre distrikter.

Det var af afgørende betydning for

både mestre og svende, at faget fik

officiel godkendelse og egne laugsartikler.

Uden det var faget ikke ”zünftigt”,

og håndværkssvende, der ikke

var zünftigt uddannede mistede retten

til at blive mestre og kunne heller

ikke opnå arbejde i udlandet.

Helt hen i slutningen af 1800-tallet

var skorstensfejerfaget udelukkende

hjemmehørende i København. I 1917

blev der på Teknologisk Institut etableret

teoretisk og teknisk uddannelse

af lærlinge. Siden flyttede skolen

til Sønderborg, og siden 1974 har

Danmarks Skorstensfejerskole ligget i

Tønder; i dag som en del af Erhvervsuddannelsescenter

Syd. Uddannelsen

varer fire år, hvoraf sammenlagt 25

uger tilbringes på skolen, mens resten

er praktik. Først efter indførelsen af

nye bestemmelser i 1961 om skorstensfejning

og brandsikkerhed blev

hele Danmark fejet af professionelt

uddannede.

Levedygtige traditioner

Den karakteristiske skorstensfejerdragt

har ikke ændret sig ret meget

siden fagets oprettelse i Danmark

for 229 år siden. Dybest set kan

skorstensfejere lige så godt arbejde

i kedeldragt, men der er altså nogle

traditioner. Den høje hat var oprindeligt

alle farende håndværkersvendes

symbol på frihed og uafhængighed og

er vel ikke lige netop den mest praktiske

hovedbeklædning på toppen af et

blæsende tag. Alligevel har den overlevet.

Selve dragten med de to rækker

blanke knapper på kollerten (jakken)

var oprindeligt af molskin, et særligt

tæt vævet bomuldsstof, og forstærket

med hjorteskindslapper på de mest

udsatte steder. I Tyskland anvender

skorstensfejerne fortsat molskind

med skindlapper, men herhjemme er

dragten i dag fremstillet af et særligt

syrebestandigt stof.

Traditionen bød, at lærlinge ikke måtte

have blanke knapper og den særlige

gjordlås. Sammen med den høje hat

var det værdighedstegn forbeholdt

svendene. Uden hat og fodbeklædning

skulle lærlingen følge svende på seks

skridts afstand og havde til opgave

at slæbe den store pumpekost med

jernkugle.

Nogle af traditionerne overlevede. Allan

Østergaard kan berette om, hvordan

han som lærling skulle gå uden

strømper fra 1. april til 1. november.

Handsker til værn mod varmen var

heller ikke velset. Skorstensfejere er

ikke tøsedrenge.

En af de mere positive traditioner

lever videre i Allan Østergaards forretning:

Det er mester, der forærer den

nye svend den høje hat. Hvis han selv

skulle anskaffe den, var det tegn på

ulykke, siger skorstensfejerhistorien.

Skorstensfejere er muntre folk.

(Foto er venligst udlånt af skorstensfejermester

Benny Lassen, København)

11


12

Hvordan bruger

jeg akademikere

i min virksomhed

Aalborg Haandværkerforening

og Aalborg Industri- og Handelskammer,

i samarbejde med Aalborg Universitet,

Kroghstræde 3, lokale 1.104, 9220 Aalborg Ø

onsdag den 19. september 2007, kl. 16.30

16.30-16.50: Velkomst v. Prorektor Hanne Kathrine Krogstrup, AAU

AALBORG

HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING

FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Gratis rådgivning

Du kan få gratis it-rådgivning ved at

gå ind på www.it-tanken.dk og udfylde

en test, der tager temperaturen

på din virksomheds it-anvendelse.

Når du har besvaret test-sprøgsmålene,

får du med det samme en rapport,

der kommer med gode råd til, hvordan

netop din virksomhed kommer videre.

16.50-17.45: Samarbejde med studerende

- Introduktion til mulighederne for samarbejde med studerende:

praktik, studiejobs, studenterprojekter v/ Lise

Mikkelsen,AAU inovation. Introduktionen følges af indlæg

ved to virksomheder, der har samarbejdet med studerende.

Virksomhed 1 - Fibertex

Virksomhed 2 - Harbo Hus

Herefter vil en stuerende fortælle om sit arbejde med erhvervslivet

i sit uddannelsesforløb.

17.45-18.15: Networking og sandwich

18.15-19.45: Besøg hos fagmiljøerne på AAU - mulighed for besøg af 2

nedenstående fagmiljøer

- Besøg 1 - Institut for Erhvervsstudier, erhvervsøkonomi

– Kreativitetslab.

- Besøg 2 - Institut for Sprog og Kultur, erhvervskommunikation

- Kreativitetslab

- Besøg 3 - Institut for Produktion

- Besøg 4 - Institut for Maskinteknik

Tilmelding på: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk eller telefon 98120002

- senest den 17. september 2007

IT-TANKEN støttes økonomisk af Ministeriet

for Videnskab, Teknologi og

Udviklings e-business indsatspulje til

små virksomheder.

Tjek din

virksomhed gratis

Står udbyttet mål med indsatsen?

Du har sikkert allerede en god fornemmelse

af, hvor din virksomhed

bliver stærkere. Men hvad skal der til

og hvor kan det egentlig betale sig at

sætte ind med forbedringer?

Med STATUS får du et overblik over

din virksomheds tilstand samt en

handlingsplan for, hvordan du mest

effektivt forbedrer virksomheden og

bundlinien.

www.smv-status.dk

Annonce 9x12,5 cm CMYK 18/02/05 12:46 Side 1

PALLE MØRCH ApS

98 12 86 66

Varmeregnskaber

Koldtvandsregnskaber

Varme- og varmtvandsmålere

Brugsvandsmålere

Energimålere

Servicering af alle målertyper

ISO 9001

cer tificeret

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg

Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@morch.dk · www.morch.dk

Otto Mønsteds Vej 2

9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 50 99

BLAD NR. 3 2007


Danmarks første trainee

inden for tømrerfaget

Pirasath Satkunam er en helt almindelig

ung mand, der altid har drømt om

at blive tømrer. Han kan i dag bryste

sig med at være den første traineeelev

inden for tømrerfaget. Hans forældre

kom til Danmark fra Sri Lanka i

1986. Hans far er social- og sundhedshjælper

og hans mor er rengøringsassistent.

Danske Snedker og Tømrermestre

(DST), TIB og Håndværksrådet står bag

et forsøgsprojekt med en trainee-ordning

for nydanske unge mellem 15-18

år. En trainee-elev er en moderne arbejdsdreng,

der får lov til at varetage

flere arbejdsopgaver end en almindelig

arbejdsdreng. Et trainee-forløb varer

typisk 3-6 måneder, og målet er at få

flere nydanskere i lære.

I efteråret blev Pirasath via projektet

tilbudt at komme til samtale på tømrerfirmaet

Erik Jensen Kragelund A/S,

hvor man gerne ville prøve kræfter

med en nydansker i et trainee-forløb.

Pirasath klarede jobsamtalen fint og

startede som trainee den 27. november

2006.

Gert Langvad og Kaj Jakobsen er

medejere af tømrerfirmaet Erik Jensen

Kragelund A/S, der beskæftiger 53 ansatte,

heraf 30 svende og 10 lærlinge.

De har været meget tilfredse med deres

trainee-elev. ”Pirasath er med til

at lave en succeshistorie. Han er aktiv

og har et godt hoved. Hvis Pirasath

får en tegning i hånden, så går han i

gang. Han har en god indstilling, han

er stabil, er der til tiden og går op i

det,” siger Kaj Jakobsen.

Chefkonsulent Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet

”Jeg har det fint med at være her og

har lært meget. Jeg var lidt mere tilbageholdende

i starten, hvor jeg ikke

kendte firmaet, men nu er jeg mere

åben. Jeg har lært, hvordan man laver

de forskellige ting, og hvordan arbejdspladsen

fungerer,” siger Pirasath

om sin oplevelse af trainee-forløbet.

Første nydansker

i virksomheden

Pirasath er den første nydanske medarbejder

i firmaet. Da virksomheden

fik en henvendelse fra DST om en trainee-elev

skulle man lige tænke over

det. ”Vi snakkede med vores sikkerhedsudvalg

og vendte det med vores

medarbejdere inden vi sprang ud i det.

Vi må erkende, at vores medarbejdere

var lidt forbeholdne i starten. Bare

det, at man er mørk i huden, så er

man skeptisk. Når man så har mødt

ham, så er holdningen vendt,” siger

Kaj Jakobsen.

”Hvis ikke I havde været der med et

tilbud om trainee, så er jeg ikke sikker,

at vi havde ansat Pirasath. Vi får

mange flere henvendelser på lærepladser

end vi har brug for, men aldrig

fra nydanskere,” fortsætter Gert

Langvad.

”Jeg er blevet taget rigtig godt imod.

De er utrolig flinke her. Det har været

over forventet. De er mere flinke her

end i de andre firmaer, jeg har været i

før,” fortsætter Pirasath.

”Vi gør meget ud af at fortælle, hvad

vores holdning til lærlinge er. Vi går

meget op i, at når man siger noget, så

overholder man det.

Ordholdenhed er

vigtigt,” Siger Kaj

Jakobsen. ”Vi deler

ud af akkorden, så

vores lærlinge får

også del i den, hvis de

er villige til at arbejde i

højt tempo. Det gælder

selvfølgelig også Pirasath,

der har arbejdet

på akkord,” siger Gert

Langvad..

Tilmeld dig her

Hvis du er interesseret i at blive trainee-elev, så henvend dig

til dit lokale UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

eller til Per Nielsen i TIB, tlf. 35 31 95 99.

Hvis du er interesseret i at tilbyde en trainee-plads,

så henvend dig til Erik Møbius i DST, tlf. 32 63 04 70.

Virksomheden har også en klar holdning

til oplæringen af de unge. Man

ønsker, at de unge skal være med hele

vejen. ”Vi snakker sammen alle sammen

og kigger på tegningerne, hvordan

det skal gøres,” siger Pirasath.

At Pirasath er hindu har ikke givet anledning

til nogen kulturelle uoverensstemmelser

i perioden. ”Pirasath har

et utrolig behageligt væsen. Han er

aldrig oppe og markere, så det giver

aldrig problemer,” siger Kaj Jakobsen.

At Pirasath er hindu har ikke givet anledning

til nogen kulturelle uoverensstemmelser

i perioden. ”Pirasath har

et utrolig behageligt væsen. Han er

aldrig oppe og markere, så det giver

aldrig problemer,” siger Kaj Jakobsen.

Trainee er en god vej

til en læreplads

På spørgsmålet om virksomheden vil

anbefale andre at tage en traineeelev.

”Det er godt at bruge traineeordningen

som en øjenåbner for etniske

unge. Selvom der skulle være lidt

fordomme, så kan de blive nedbrudt.

Hvis vi blev det direkte tilbudt, så ville

vi ansætte en nydansker en anden

gang. Vi vil nu være mere åbne end vi

var før,” slutter Gert Langvad.

Det vellykkede traineeforløb har ført

til, at Pirasath er blevet tilbudt en læreplads.

Det til trods for, at virksomheden

har mange unge, der står på

venteliste til en læreplads.

TRAINEE

INDEN FOR TØMRER- OG SNEDKERFAGENE

13


14

Selskabslokaler og Diner Transportable

Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

Restaurant

ORKIDEEN

Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst

Fax 98 15 77 25 · www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

RENGØRING · KANTINEDRIFT · FACILITY SERVICE

96 31 18 00

LANDSDÆKKENDE

www.ida-service.dk

Erhvervslivets håndværkerfirma

AALBORG

HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING

FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

NIELS-ERIK

LUNDVIG

Det blev direktør

Niels Erik Lundvig,

som Håndværksrådets

repræsentantskab

i maj valgte til

ny formand.

Velkommen

til nye medlemmer:

Holles Vinstue

Niels Kjær

John Eigil Eskildsen

HJ Rustfristål

Skomager Henrik Kirketrep-Møller

Aalborg Handelsskole

BRUG AF

FORENINGENS LOKALER

Foreningens medlemmer har mulighed

for at benytte vore lokaler til visse arrangementer.

Kontakt formand Svend Aage Suhr på

telefon 98 13 53 10, eller

email: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk

for yderligere oplysninger.

Søren

Bernhard

Aut. VVS INSTALLATØR

Mineralvej 21 A • 9220 Aalborg • Tlf: 98 12 20 43 • Fax: 98 11 78 66

Email: post@s-bernhard.dk

VARELOTTERIETS

KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

www.danskebank.dk

Tal forretning med os

også om søndagen

Erhver v Direkt

A S

ANTON LASSENS

EFTF. A/S

M A L E R F I R M A

Ring og få en konstruktiv dialog med en erhvervsrådgiver,

når det passer dig. Erhverv Direkt har åbent

mandag til fredag kl. 8.00 – 20.00 og lørdag og søndag

kl. 10.00 – 16.00.

Ønsker du at blive tilmeldt, kontakt Aalborg Afdeling,

Algade 53, telefon 45 12 11 00.

TØMRER

SNEDKER • MURER

Håndværkervej 9 · Postbox 29 · 9100 Aalborg · Tlf. 98 12 00 99 · Fax 98 10 34 12

BLAD NR. 3 2007


MEDLEMSARRANGEMENTER

Tid: Onsdag den 14. november kl. 16.00-18.00

Sted: Aalborg Handelsskole, Strandvejen 25, Aalborg

Mød borgmester Henning G. Jensen og

Direktør Paul Mollerup, Håndværksrådet

”Det ny Aalborg-2008”

Der er masser af udfordringer og muligheder i ”Det ny Aalborg”

ved sammenlægningen af Aalborg, Nibe, Hals og Sejlflod. Både

den ”almindelige borger” og erhversdrivende i Håndværksrådets

regi har spændende udfordringer.

Alborgs borgmester, Henning G. Jensen, har taget mod håndværkerforeningens

indbydelse til at fortælle om det brede emne

” Det ny Aalborg” og deltage i en dialog.

Fra Håndværksrådet kommer administrerende direktør Paul

Mollerup også til mødet for at fortælle om ”Udfordringer for

små og mellemstore virksomheder”.

Du kan allerede nu tilmelde dig til det spændende arrangement

via e-mail til: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk

Arrangementssponsor: Aalborg Handelsskole

Besøg på

Stadsarkivet

Tid: Onsdag den 10. oktober kl. 19.00

Sted: Aalborg Stadsarkiv,

Arkivstræde 1, Aalborg

Kom og deltag i et spændende besøg på stadsarkivet

med orientering og rundvisning i den smukke gamle

bygning i byens hjerte.

Arrangementet er gratis for medlemmerne.

Tilmelding: Telefon 98120002, mandag til torsdag

kl. 09.00-12.00

e-mail: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk

snarest og senest den 4. oktober 2007

Venlig hilsen BESTYRELSEN

15


PENSION OG TRYGHED

- hos PFS får du pension og tryghedsordninger, der er

skræddersyet til selvstændige og deres familie

ID-NUMMER

47958

• Kontorente på 4,5 % efter skat i 2007

• Sundhedssikring, der sikrer straks-behandling på

privathospital

• Tab af arbejdsevne-forsikring

• Gratis og løbende rådgivning om dine pensionforhold

Bestil materiale på www.pfs.dk

- eller send en mail til pfs@pfs.dk

PENSION FOR SELVSTÆNDIGE

- stiftet af Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Dansk VVS

Smallegade 10 • 2000 Frederiksberg • tlf. 33 93 80 44 • fax 33 93 80 44 • email pfs@pfs.dk • www.pfs.dk

Vidste du, at din elektrikerlærling kan

uddannes inden for Bygningsautomatik

på Aalborg tekniske skole?

Specialefag:

• IBI Intelligente installationer

• Ventilation, varme og køl

• Sikring, overvågningsnetværk

• Energiteknik

• IBI/CTS

• Elsikkerhed

• Love og regler

For yderligere information kontakt Praktikpladskonsulent Kurt

Dahl på 2526 6470 eller se mere om elektrikeruddannelserne

på www.aats.dk

Øster Uttrup Vej 1

Postboks 740 • 9100 Aalborg

Tlf. 7250 1000 • www.aats.dk

Afs.: Aalborg Haandværkerforening

Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.prinfoaalborg.dk · 98 18 98 99

More magazines by this user
Similar magazines