Årsrapport 2006 - Realkredit Danmark

rd.dk

Årsrapport 2006 - Realkredit Danmark

Indhold

2

3

3

3

3

4

4

5

7

8

11

13

15

16

16

17

19

19

26

27

28

29

30

50

51

52

Hovedtal

Ledelsesberetning

Regnskabsberetning

Årets resultat

Kapital og solvens

Balance

Forventninger til 2007

Organisation

Ejendomsmarked

Udlån

Funding

Kapitalstyring

Ledelse og ledelseshverv

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Revisionspåtegninger

Regnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Kapitalforhold

Pengestrømsopgørelse

Noter

Hoved- og nøgletal

Koncernoversigt

Serieregnskaber

More magazines by this user
Similar magazines