Energifolk fortvivlede over klimanøl - LiveBook

livebook.dk

Energifolk fortvivlede over klimanøl - LiveBook

Ingeniøren · 1. sektion · 7. januar 2011

17

129

nye

job

Per Aarsleff Projektleder

Bovia Teknisk Chef

Maersk Oil Korrosionsingeniør

Maersk Supply Service Project Engineer

DTU Professor

Novo Nordisk Konsulent/elsikkerhed

Lynettefællesskabet Teknisk projektleder

Odense Kommune Leder

MT Højgaard Ingeniører

FLERE JOB PÅ SIDE 20,

PÅ JOBFINDER.DK

OG PÅ VERSION2.DK

Ph.d.-studerende skal løftes

ud af den onde cirkel

Udviklingsprojekt viser, at

coaching fjerner mange af

de frustrationer, der rammer

ph.d.-studerende og ofte

forsinker deres projekter.

coaching

Af Lene Wessel lw@ing.dk

Der følger ikke en facitliste med, når

en ph.d.-studerende går i gang med

sit projekt. Det er hele ideen med et

forskningsprojekt, at der skal komme

noget nyt frem, som ingen kender

svaret på endnu.

Alligevel er netop de mange valg og

muligheder grobund for de frustrationer,

som rammer mange ph.d.-

studerende i særdeleshed samt forskere

og udviklere i almindelighed,

mener Mirjam Godskesen, som selv

er ph.d. fra DTU.

»Der er alt for mange ph.d.’ere, der

spilder alt for meget tid, fordi de mister

motivationen og går i stå,« siger

hun.

Hendes påstand bakkes op af en

undersøgelse fra Epinion Capacent,

som viser, at 15 pct. af alle ph.d. ­

studerende falder fra – med en variation

på de forskellige uddannelsesretninger

fra 8 til 30 procent.

Da Mirjam Godskesen blev færdig

med sit ph.d.-studium, tog hun en

uddannelse som certificeret coach,

og det blev en øjenåbner:

»Det gik op for mig, hvor mange

frustrationer jeg kunne have undgået,

hvis jeg havde talt med en coach

om, for eksempel om jeg var god nok,

og hvordan jeg brugte min tid,« siger

hun.

Usikre på egne evner

Aha-oplevelsen førte til, at hun satte

et eksternt finansieret udviklingsprojekt

i gang på sit institut, DTU Management.

Her coachede hun og tre

andre i alt 30 ph.d.-studerende fra

DTU, DPU og SDU. Hver ph.d. fik i

alt tilbudt fem coaching-sessioner.

Deres tilbagemeldinger taler et tydeligt

sprog. På en skala fra 1 til 10

vurderer deltagerne i gennemsnit udbyttet

af coachingen til 8,3.

Når resultatet er så godt, mener

Mirjam Godskesen, at de gennem

coachingen bliver bevidste om, hvordan

de bedre planlægger deres tid, og

hvordan de kommunikerer mere

konstruktivt med deres vejleder.

Ifølge Mirjam Godskesen kommer

mange ph.d.-studerende ofte ind i en

ond cirkel, når de har læst mellem 9

og 15 måneder af deres tre-årige

ph.d.-forløb. På det tidspunkt er det

ikke længere så nyt og spændende.

De opdager, hvor meget de ikke forstår,

og hvor lidt de hidtil har nået.

Erkendelsen skaber usikkerhed om

egne evner, og så risikerer motivationen

let at gå fløjten. I stedet for at reflektere

over, at forskning tager lang

tid, at de har et utal af forskelligartede

opgaver lige fra undervisning,

møder og artikelskrivning til laboratoriearbejde,

så vælger mange at hæve

de faglige ambitioner, fordi de ikke

synes, de gør det godt nok, forklarer

Mirjam Godskesen:

»Når de så skruer op for ambitionerne,

får de for alvor bekræftet, at de

ikke er gode nok, fordi de har helt

urealistiske planer,« siger hun.

Bid for bid virker

En af de ph.d.-studerende, som hun

coachede, var frustreret over ikke at

kunne komme i gang med at skrive

sin første videnskabelige artikel på

engelsk. Det føltes som et kæmpe

projekt, men der var så meget andet

lige nu, så han havde afsat tre uger i

kalenderen et stykke ude i fremtiden.

Mirjam Godskesen spurgte, hvad

han ville gøre, hvis han havde én time

til artiklen. Så ville han skrive de

fem vigtigste punkter ned. Og hvad

hvis han havde en time mere? Ja, så

ville han uddybe punkterne.

Der er alt for mange

ph.d.’ere, der spilder alt for

meget tid, fordi de mister

motivationen og går i stå.

Mirjam Godskesen

Efter coaching-sessionen blokkede

han to timer i kalenderen samme

uge, og efter en uge havde han til sin

egen store forbavselse og glæde skrevet

en kladde på otte sider:

»Ting, man ikke kommer i gang

med, har det med at vokse sig store,

så det gælder om at dele det op i bidder,

så man nemmere kan angribe

dem,« siger hun.

Faglige vejledere skal også coache

Forholdet til vejlederen fylder meget

for de fleste ph.d.-studerende, og det

kan være ret problematisk. Dels fordi

den samme forsker kan have mange

ph.d.-studerende, dels fordi mange

vejledere ofte er væk på tjenesterejser.

Mirjam Godskesen mener derfor,

at det kunne være en gangbar løsning,

at ph.d.-studerende fik en

coach:

»Coachen kunne hjælpe dem med

proces-ting som planlægning, samarbejde,

stress og trivsel, men det

bedste ville selvfølgelig være, hvis de

faglige vejledere fik en mere coachende

tilgang,« siger Mirjam Godskesen

og peger på, at der også ligger en økonomisk

gevinst i at satse på at støtte

de ph.d.-studerende i alt det, der ikke

har med selve det faglige at gøre.

»En ph.d.-studerende koster et sted

mellem 30.000 og 40.000 kroner pr.

måned, så der bliver spildt megen tid

og mange penge, hvis de bruger længere

tid end afsat, eller hvis de dropper

helt ud. Hvad koster to-tre coaching-timer?

I hvert fald ikke mange

penge i forhold til, hvad vi risikerer at

spilde,« konstaterer hun. j

Fire trin til en ideel

coachingsession

100 procent tillid og fortrolighed

mellem coach og den

coachede.

Sessionen er præget af uformel

og energifyldt atmosfære.

Den coachede opdager noget

væsentligt, eller føler det anderledes

og har lyst til at handle

på det.

Er afklaret om eller har truffet

konkrete handleplaner.

Kilde: Annette Tindborg, Tindborg Sparring

Kurser for

Yngre Kandidater

Kurserne er for kandidater, som er dimitteret siden

januar 2004. Kurserne holdes over hele landet.

Kursustitlerne er Brænd igennem med dit budskab, Det

konstruktive møde, Flow – Engagementet og det gode

livs psykologi, Forretningsforståelse, Grundlæggende

Projektstyring, Gør tiderne bedre, Har du en leder i

maven, Intro til forhandling, Kreativ tænkning og idéudvikling,

Kommunikation mennesker imellem, Ledelse af

projekter, Nytænkning på ”Den Kreative Platform”, Personlig

formidling, Personligt lederskab, PowerPoint 2007,

Præsentationsteknik med Power og Pointe, Projektlederen,

Projektstyring – med Microsoft Project 2010,

Selvtillid & selvværd, Spar tid i Excel 2007-2010 – brug

10 fantastiske funktioner samt Test, type og talent.

Læse mere om de enkelte kurser og tilmeld dig på

www.ief.dk.

Nye kompetencer på 6-ugers selvvalgt uddannelse

Gennem et intensivt uddannelsesforløb kan du

ruste dig til fremtiden med et kompetencegiv ende

kursus på 6-ugers selvvalgt uddannelse.

Vi udbyder kurserne i følgende perioder:

7. februar-18. marts

• Lean ledelse

• Projektledelse – metoder og værktøjer

• Objektorienteret programmering med C#

• Videregående databasesystemer

• Objektorienteret programmering med Google Android

21. februar-1. april

• Mobilprogrammering med Google Android

Deltagelse er gratis, hvis du er ledig og dagpengeberettiget.

Læs mere på www.cv.ihk.dk

Center for Videreuddannelse

Ingeniørhøjskolen i København • University College

More magazines by this user
Similar magazines