NYBORG - LiveBook

livebook.dk

NYBORG - LiveBook

NYBORG · ØRBÆK · ULLERSLEV

TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 . NR. 41 . 14. ÅRGANG

Nye døre og vinduer

GF Nyborg ∙ Nørrevoldgade 76 ∙ 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 34 00 ∙ www.gfforsikring.dk

Tømrermester

EGETOFTAps

Frank Egetoft Jakobsen

Nymarksvej 77 · 5800 Nyborg

65301855·21491855

Chokolade om

munden i Nyborg

Læs side 12

FOTO: KIM RUNE

Masser af bryg

på flaskerne

Læs side 26

Et langt liv fyldt

med håndbold

Læs side 20

FOTO: ERLING LUNDEMANN

Højt oktoberhumør

i Ørbæk

Læs side 24

FOTO: KIM RUNE

Værksted og køb

af gammelt guld og sølv...

Brillanter

Bevaringsværdige smykker

Bestik og sølvkorpus

Reparation af smykker

Gl. guld til nye smykker

Eget eller kundedesign

Salg af brillanter, ædelstene og perler

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 11-15

Lørdag lukket

Skolegade 2 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 23 26

Udenfor åbningstiden

evt. efter aftale

pr. telefon.

Sammen skaber vi oplevelser

Gå ikke forgæves!

Ring efter Jans Gardinbus

65 31 26 79

Hurtig levering

Siøvej 13 - 5800 Nyborg

www.jans-gardinbus.dk - mail: jans-gardinbus@mail.dk - Mobiltlf. 20 10 50 02

1.200,-

Spar op til

på flerstyrkeglas og se

klartpå alle afstande!

Standard

Super

Før 3.798,-

Før 6.998,-

Supreme 5.798,-

Før 5.498,-

4.498,-

Kig ind i forretningen

og få det nye katalog,

og en lille snak.

Carsten I. Andersen, statsaut. Optometrister

Kontaktlinse- & Svagsynsspecialist

Nørregade 18 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 10 10


2

Nyansættelse

NAVNE:

Anne-Mette

Duelund Dorka

er ansat som

chefrådgiver

i Fio-

Duelund Dorka.

Anne-Mette

nia Banks Foto: Fionia Bank

afdeling i

Nyborg. Hun kommer fra en

stilling i Fionia Banks formuecenter,

hvor hun som specialist

på pensionsområdet har

støttet sine kolleger i bankens

afdelinger i rådgivning om

pensionsopsparing og -forsikringer.

Tidligere har Anne-Mette

Duelund Dorka været ansat

som chefrådgiver i bankens

afdeling i Odense City. Hun

kommer derfor med et højt

kompetenceniveau, når hun i

sit nye job skal rådgive afdelingens

privatkunder.

Nyborg Renseri

genåbner d.15. oktober

Vi ønsker alle kunder velkomne

ELVAGTEN - DØGNET RUNDT • ELVAGTEN - DØGNET RUNDT

NYBORG EL aps

Aut. El-installatør

Viet

Stedet hvor service er en selvfølge

Tlf. 65 31 23 95

Tusind tak

for den overvældende opmærksomhed ved vores

25 års forretningsjubilæum i

Ørbæk Begravelsesforretning.

Med venlig hilsen

Anna-Marie & Jørgen Christiansen

LANGÅ

ØKSENDRUP

SVINDINGE

i Øksendrup Kirke

Torsdag den 8. oktober kl. 19.30

»G.F. HÄNDEL - MUSIKALSK

BILLEDFORTÆLLING«

ved A. Skjoldan, klaver

& S. Juhl, tværfløjte.

Gratis entré. p.m.v. Chr. v. T. Sivertsen

Lægevagten Region Syddanmark:

Tlf.: 70 11 07 07

Åben hverdag kl. 16-08. Lør., søn- og helligdage: Hele døgnet

Dyrlægevagt:

Nyborg Dyrehospital, Tlf. 65 31 10 18 (svarer hele døgnet)

Iøvrigt kan dyrlægerne kaldes over

Rynkeby Dyreklinik, tlf.: 65 39 10 04

Ørbæk Dyreklinik, tlf.: 65 33 12 06

Falck Nyborg:

Tlf.: 70 10 20 30

NAVNE: Viet i Nyborg

Kirke: Jette Schultz Clausen

og Mads Schultz Clausen,

Præstevænget 41,

Nyborg. Brudepigerne er

parrets døtre Anne Sofie

Schultz Clausen og Julie

Marianne Schultz Clausen.

Foto: GABAY

• Elinstallation

• Inteligent bygningsinstallation

• Sikringsanlæg

• Brandalameringsanlæg

• Døgnservice

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

ELFIRMAET

KENN KROGH NYBORG

ØSTFYNS EL

Viet

TUSIND tak

for opmærksomheden ved mit 25 års jubilæum

i Fionia Bank.

Anne Sørensen

EL-VAGTEN

NAVNE: Viet i Ullerslev

Kirke den 12. september

Nadia Sundstrup og Kenneth

Rasmussen, Hindemaevej

83, Ullerslev. Parret

hedder nu Sundstrup.

Lindpro a/s

Lystbådevej 10

5800 Nyborg

Telefon 65 31 65 37

nyborg@lindpro.dk

www.lindpro.dk

VAGT

Tlf. 6531 7501

Fredensgade 7 St. - 5800 Nyborg

LANGESKOV-ULLERSLEV EL aps

Aut. El-installatør

Stedet hvor service er en selvfølge

Tlf. 65 38 20 70

Statsministeren

fylder 60 år

75 år

NAVNE: Ella Hansen, Kogsbøllevej

80, Frørup, fylder 75

år tirsdag den 6. oktober.

Kan i holde varmen?

Erotisk legetøj og

erotiske film altid hos

Boggodsken

Korsgade 17 - Nyborg - 65 31 02 09

ELVAGTEN - DØGNET RUNDT • ELVAGTEN - DØGNET RUNDT • ELVAGTEN - DØGNET RUNDT

Blomster

til ny caféchef

NAVNE: Vejlepige Jane Pedersen

fik sig en overraskelse,

da hun mødte på sin første

”vagt” på Café Anthon fredag.

Her stod nogle af de ansatte

klar med blomster og sang til

den nye caféejer, som formelt

set overtog Café Anthon efter

Jim Wichmann allerede torsdag

den 1. oktober.

43-årige Jane Pedersen

Niels Uffe

Tlf.

26292395

bor mellem Vejle og Kolding

sammen med sin mand, der

arbejder i storcentret i Kolding.

Som tidligere fortalt i denne

avis har hun ikke planer om

de store ændringer på Anthon,

bortset fra at hun selv kommer

til at stå bag baren nu. Første

gang altså i går.

Den nye ejer, Jane Pedersen, nr. 2 fra venstre, fi k blomster fra de ansatte,

da hun mødte op til sin første vagt fredag på Café Anthon. Privatfoto

NAVNE: Økonomichef Hans-

Christian Dahl, Fasanvej 27,

Nyborg fylder 60 år torsdag

den 8. oktober.

Det er som statsminister

(formand) for Nyborg Fugleskydningsselskab

af 1801, at

Hans-Christian Dahl regerer.

Han har været fuglekonge to

gange.

Hans-Christian Dahl er

født og opvokset i Nyborg,

hvor han også traf sin hustru

Vibeke, med hvem han har

været gift med i 36 år og har

sønnen Anders-Christian og

datteren Anne-Sofie.

I ungdomsårene var det basketball

og tennis, der var fritidsinteresserne

sammen med

jagt og fiskeri. I dag er det

golf og badminton og skisport

samt kortspil.

Hans-Christian Dahl

har været medlem af Junior

Chamber Nyborg, hvor han

var formand i en periode. Han

har i mange år været kasserer i

den nu nedlagte Aunslev Antenneforening.

Ligeledes har han været

medlem og formand for skolebestyrelsen

i Aunslev Skole i

en fire-års periode og medlem

af Aunslevhallens bestyrelse,

hvor han var formand i 15 år.

I den periode var han primus

motor for anlæggelse af

de to tennisbaner bagved hallen.

Han er medlem af Aunslev

Idrætsforenings hovedbestyrelse.

Han er formand for Fasanvejens

Grundejerforening.

Ud over ovenstående er der

også hus og have samt rejser,

hvor den årlige skitur til

Østrig står øverst på listen.

Den dejlige pige på billedet

er barnebarnet Lucca Kristine.

Fødselaren er hjemme på

dagen.

85 år

NAVNE: Pensioneret læge

Niels Jørgen Hove, Tårnparken

10, Nyborg, fylder 85 år

onsdag den 7. oktober.

LAGERSALG

på Flødstrupvej 14

i Ullerslev

20% rabat

Fra den 12/10 til

den 17/10 kl. 10-17.

Sortimentet kan ses på

www.38vip.dk

Børnetøj 0-5 år

Gaveartikler


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

3

Ledige stillinger

Plejecenter Egevang – SSA + afløsere

Ansøgningsfrist 22. oktober

Skovparkens Børnehave – Vikar pædagog

Ansøgningsfrist 21. oktober

Vej- og Skovvæsnet – Skiltemand

Ansøgningsfrist 19. oktober

Service Team – Rengøringsassistenter

Ansøgningsfrist 19. oktober

Plejecenter Egeparken – Centersygeplejerske

Ansøgningsfrist 16. oktober

Pleje- omsorgsafd. – 3 sygeplejersker

Ansøgningsfrist 13. oktober

Børnehaven Kildegården – Pædagogmedhjælper

Ansøgningsfrist 9. oktober

Sølyst – Pædagoger

Ansøgningsfrist 7. oktober

Se mere på www.nyborg.dk

Kommunal rottebekæmpelse

I de næste par måneder vil alle ejendomme

i landzone samt landbrug i byzone få

besøg af kommunens rottebekæmper, og

bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er

rotter.

Hvor rottebekæmperen ikke træffer nogen hjemme, vil

der blive lagt en seddel, der angiver A/S Mortalins telefonnr.,

hvis man har rotter.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun, hvis

man henvender sig til kommunen. Det samme gælder

sommerhusområder.

Overfyldte skraldespande er et åbent spisekammer for

rotter, og udgør en potentiel risiko for rottetilhold. Du

skal derfor sikre dig at din skraldespand/-sæk ikke bliver

overfyldt. Har du behov for yderligere spande/sække

kan Renovationsafdelingen ved NFS A/S kontaktes på

tlf. 6331 5085.

Kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet

en autoriseret persons instruktion og arbejder på

dennes ansvar må bekæmpe rotter med kemiske midler.

Dette indebærer, at der ikke længere kan udleveres rottegift

til borgerne.

Anmeldelse af rotter skal ske til:

A/S Mortalin på telefon 8842 0000

Du kan også anmelde rotter online via www.nyborg.dk

under Natur og Miljø –> Bekæmpelse af rotter og andre

skadedyr.

Dialogmøde om Hverdagssundhed

Kom til en spændende aften, hvor vi sætter hverdagssundhed

på menuen.

Vi indbyder alle, der har lyst til en aktiv workshop, som

sætter fokus på, hvordan vi giver sundheden en vitaminindsprøjtning.

Borgere, Idrætsforeninger, sundhedsprofessionelle,

patientforeninger, landbruget og dagligvarehandlen

er inviteret.

Mandag 19. oktober kl. 17.00-21.00

i Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63,

5800 Nyborg

Indlæg ved diætist Anne Ravn om erfaringer fra DR 1’s

BY PÅ SKRUMP.

Vær aktiv på markedspladsen og få målt pulsen på

din sundhed. Få målt temperaturen på Nyborgs sundhed,

hør om diætist Anne Ravns erfaringer med BY PÅ

SKRUMP og deltag i en aktiv workshop. Vi skaber ideer

til, hvordan Nyborgs hverdagssundhed får et energiboost.

Læs hele programmet på www.fdb.dk og på

www.nyborgkommune.dk

Tilmelding skal ske til sundhedsafdelingen@nyborg.dk.

angiv navn og evt. organisation.

Deltagelse er gratis.

Kramboden

Åbningstider:

Onsdag kl. 11-15

Fredag kl. 9-12

Tlf. 6333 6920

Byrådsmøde

Der afholdes byrådsmøde

tirsdag 6. oktober 2009 kl. 17.00 i Byrådssalen.

Den endelige dagsorden til mødets åbne del bliver

fremlagt på Nyborg Bibliotek og i Borgerservice senest

fredagen før mødet.

Dagsorden og efterfølgende referat kan endvidere ses

på kommunens hjemmeside www.nyborg.dk under

Politik.

Svanedammens Venner

Svanedammens Venner får besøg af »Kertemindefiskerne«

Søndag 11. oktober kl. 14.30

i caféen på Svanedammen.

Kom og syng med. 40 kr. inkl. kaffe med brød.

Alle er velkomne.

Aktiviteter for børn i efterårsferien

Forfatteraften i Ullerslev

Mød forfatteren Vibeke Marx

Hun kendes bl.a. for romanen »Skygger over Sprogø«,

som hun vil tage udgangspunkt i denne aften.

Onsdag 21. oktober 2009 kl.19.00

Kultursalen, Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Skolevej

2, 5540 Ullerslev

Foredraget varer ca. 1½ time.

Billetter á 40 kr. kan købes på de tre biblioteker i Nyborg,

Ørbæk og Ullerslev fra 6. oktober 2009.

Mangategnekursus for børn

Kom og lær at tegne tegneserier. Er du 8-13 år kan du

komme og få hjælp til at komme i gang med at tegne

tegneserier. Lær teknikken om rudestørrelse og tekstbobler

mm.

Sted: »Landmanden«, Stendamsgade 2, 1. sal, Nyborg

mandag 12. oktober 2009 kl.11.00-13.00

eller 13.30-15.30.

Det er gratis at deltage. Billetter kan hentes på de tre

biblioteker i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev fra 5. oktober

2009.

Teater for børn

Teater Kriskat: Heidi

Som fem-årig bliver den lille pige Heidi afleveret hos sin

bedstefar, der bor i en lille hytte i alperne. Få år senere

sender velmenende slægtninge hende til storbyen

Frankfurt. Forestillingen er for børn fra 7-12 år. (Aldersgrænser

bedes overholdt).

Sted: Landporten, indgang fra Møllebakken, Nyborg

tirsdag 13. oktober 2009 kl.13.30.

Det er gratis at deltage. Billetter kan hentes på de tre

biblioteker i Nyborg,

Ørbæk og Ullerslev fra 6.

oktober 2009. Forestillingen

varer 55 minutter.

Babycafé

Temadag i Babycafé i Nyborg »Stedet«, Sprotoften 53 St.

Mandag 12. oktober 2009 kl. 10.30-11.30

Tema: Hvordan bruger jeg apoteket?

Ved: Apotek

Sundhedsplejersken træffes kl. 10.00-12.00


4

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Børnene fredes i budget

Egeparkens Brugerråd

Mandage kl. 10.00 Gymnastik

Mandage kl. 18.30 Fællesspisning

Tirsdage kl. 14.00 Håndarbejde

Tirsdage kl. 14.00 Kortspil

Modeopvisning torsdag 8. oktober kl. 15.00

Lokale damer medvirker. Brugerrådet er vært ved kaffe

med boller.

Løvfaldsfest fredag 16. oktober kl. 18.00.

God middag. Langeskov spillemænd underholder, mulighed

for dans.

Pris 150 kr. betales senest 6. oktober.

Bankospil 7. november og 5. december.

N.B. Julefrokost 14. december.

Caféen er åben daglig kl. 11.30-13.30.

Caféen er åben for annoncerede arrangementer.

Frivillige mentorer søges!

Er du 50+ og har du lyst til at være mentor for et ungt

menneske mellem 17-25 år, som har brug for støtte til

at gennemføre en uddannelse eller passe et job? Så

har du muligheden for at blive en del af »Seniorkorps –

Nyborg«.

Du er velkommen til at kontakte Tom Thinggaard Pedersen

fra Mentor Company på tlf. 2577 8646, hvis du er

nysgerrig efter at høre mere.

Du kan tilmelde dig på www.seniorkorpset.dk senest

fredag 23. oktober 2009.

Projektet er støttet af:

Det Lokale Beskæftigelsesråd Nyborg.

Projektleder:

www.mentorcompany.dk

Vil du gerne stoppe med at ryge?

Gratis rygestoprådgivning for borgere i

Nyborg Kommune

I samarbejde med apotekerne i Nyborg og Ferritslev

tilbyder Nyborg Kommune gratis kurser og rådgivning i

rygestop.

Er du motiveret for at stoppe med at ryge, kan du følge

et forløb på apoteket, hvor du får gode råd, praktisk

hjælp og opbakning. Rygestoprådgiveren ved, hvordan

du kan forøge dine chancer for at holde op med at ryge

og fastholde rygestoppet.

Der opstartes kurser løbende, og der er mulighed for

både gruppekursus og forløb for enkeltpersoner.

Læs mere på Nyborg Kommunes hjemmeside

www.nyborg.dk under ’Sund i nyborg’/’Rygning’ eller

kontakt apotekerne for yderligere oplysninger.

Nyborg Apotek: 6531 2233

Ferritslev Apotek: 6598 1009

Men de ældre må til lommerne -

Af Niels Andreasen

og Mogens Rasmussen

Det sker

Se flere aktiviteter på

www.detskerinyborg.dk

Til torsdag d. 17. december

Avlsgården, Nyborg

9.30-12: Legestue for de 0-6

årige i flg. m. en voksen.

Arr.: Avlsgårdsforeningen.

Til mandag d. 7. december

Hver mandag:

18.30-21.30: Langtved Skole.

Håndarbejdscafé. Kom med

dit strikketøj og få et par hyggelige

timer. Arr.: Langtved

Håndarbejdscafé.

Hver mandag

Nyborg Husflidsskole,

Carlsmindevej 1, Nyborg:

Arr.: Nyborg husflidskole.

15-17: Håndarbejdscafé.

Kom med dit strikketøj og hyg

dig et par timer.

Til søndag d. 15. november

Nyborg Slot

10-15: Slottet åbent.

Lukket om mandagen.

Arr.: Østfyns Museer

Mads Lerches Gård,

Nyborg:

10-15: Museet åbent.

Lukket om mandagen.

Arr.: Østfyns Museer

Fra Fredag den 2. oktober til

søndag den 8. november.

Hesselhuset, Skræddergyden

34, Nyborg:

Ud med kunsten. Oplev de

små lave kunst i stor skala.

Sammen med kunstnere har

skoleelever udarbejdet ti store

værker fordelt på hele Fyn.

Værkerne, der går under betegnelsen

land art, er skabt ude

i og i samspil med naturen.

Arr.: Kulturregion Fyn.

(Fri entré)

Onsdag den 7. oktober

Vindinge Kirke:

17.00: Børnegudstjeneste med

fællesspisning bagefter.

Nyborg Strandhotel, Nyborg

19.30: Maleren J.f.Willumsen

og hans museum. Et værk

uden grænser.

Arr.: Højskoleforeningen for

Nyborg og Omegn.

Torsdag den 8. oktober

Øksendrup Kirke:

19.30: Musikalsk Billedfortælling.

G.F Händel v/A.Skjoldan.

(Gratis entré).

Lørdag den 10. oktober

gamle Gasværk, Nyborg

10-12: Loppemarked.

Arr.: Danehofgardens Venner.

Tirsdag den 13. oktober

Landporten, Lindeallé 1,

Nyborg

13.20: Teater Kriskat Heidi.

Teaterstykke om den lille

Heidi.

Arr.: Nyborg Bibiliotek.

Kalenderen er lavet

i samarbejde med

www.KultuNaut.dk

I sidste uge skrev alle byrådets

grupper under på et forlig om

budgettet for Nyborg Kommune

i 2010.

Forliget indeholder både

plusser og minusser for borgerne.

Forligsparterne er ikke sene

til at påpege plusser som at

servicen på kerneområder som

personlig pleje til ældre, timetallet

i skolerne og pasningen i

daginstitutionerne ikke bliver

rørt.

Oven i købet udvides åbningstiden

i daginstitutionerne

med en halv time om dagen

i forhold til nu.

Dertil kommer, at der bliver

flere penge til vikarer i

skoler og daginstitutioner.

Et af de mest upopulære

punkter vil helt sikkert være,

at ældre, der skal til genoptræning

og aktivitetscentre,

selv kommer til at betale for

transporten. Det betales i dag

af kommunen.

Et emne til diskussion ligger

også lige for: Maden til

hjemmeboende pensionister

skal produceres som kølemad.

Politikerne mener imidlertid,

at der er tale om en mere fleksibel

og derfor bedre ordning

for borgerne.

Omlægningen til den nye

madproduktion betyder, at

Café Svanedammens lokale

inddrages til køkkenformål.

Caféens brugere må i stedet

benytte byens andre caféer.

113208 35/09

Nyt job

tilalleover50

Gennem netværk kan vi hjælpe

digmednytjob-ring63210351.

- 6222 3022.

NYT TILTAG Efterlønner, pensionister o. a. der har forladt

arbejdsmarkedet - men gerne vil have et arbejde

med fleksibil arbejdstid - er også velkommen.

Rytervej Ryttervej 6, 6, 5700 5700Svendborg · 6321 62220351 3022· sesv@sesv.dk · www.sesv.dk

3 liter

Flutex 5 fra kr.355,-

Det kan godt være, at børnene her fra Ørbæk Skole ser lidt trætte ud.

Men de behøver ikke frygte nedskæringer fra kommunen det kommende

år. Arkivfoto: Ole Friis.

Venneforening og andre, der

har aktiviteter på Svanedammen,

anvises andre lokaler.

Huset på Dyrehavevej, værestedet

for psykisk syge, flyttes

til en ledig afdeling på Nyborgværkstederne

på Alsvej. I

stedet bruges Dyrehavevej til

et nyt familiehus, et lokalt tilbud

til kriseramte familier.

På anlægsområdet skal der

bruges to-cifrede millionbeløb

på bygningsrenoveringer, hvor

især skolerne og i særdeleshed

Birkhovedskolen står lige for.

I Søfartsskolens tidligere lokaler

på Provst Hjortsvej skal

der indrettes gæstehus og heldagslegestue

for dagplejen.

Derimod udskydes flytning

af musikskolen til Provst

Hjortsvej til 2011.

Udskudt er også - endnu

en gang - færdiggørelsen af

cykelstien mellem Ørbæk og

Herrested, trafiksanering af

Svendborgvej i Ullerslev og

fartdæmpende foranstaltinger

på Frisengårdsvej i Nyborg.

Der har været talt meget

om skatteforhøjelser, men det

bliver alligevel ikke til noget

i 2010.

Byrådet får økonomien

til at hænge sammen ved at

optage lån og ved at overføre

pensionsforpligtelsen i Nyborg

Forsyning og Service A/S

til kommunen. Den manøvre

giver omkring 40 millioner

kroner i kassen her og nu

- penge, der over en årrække

skal betales til pensionisterne

fra NFS.


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

5

Kæmpe besparelser!

KÆMPE

ÅBNINGSSALG!

HVIDEVARE

Køtilbud gælder fra onsdag morgen kl. 10.00 - så skynd dig!

Køtilbud kun 10 stk

SPAR langt over 50%

SPAR 4369.-

3930,-

SPAR 1296.-

999,-

Køtilbud kun 8 stk.

SPAR 759.-

1240,-

Inkl. en pakke poser

værdi70kr

SPAR 3325.-

3970,-

SPAR 199.-

50,-

7kg

Melitta Kaffemaskine Café Fun,

hvid

• 10 kopper • 900 watt • Antidryp

Katalogpris: 249.-

Gram Køle/fryseskab KF319-00

• Lynindfrysning • Fleksible grøntsagsskuffer

• Rummelig køleskabsdør med multibokse

og opbevaringshylder

• Robuste transparante fryseskuffer

• Mål: H:185xB:59,5xD:60 cm

Katalogpris: 8299.-

Frigor Køleskab SK136

• Køl 92 liter

• 3 glashylder

• Døren er vendbar

• Mål: H:84xB:48xD:51 cm

Katalogpris: 2295.-

Nilfisk Støvsuger

ExtremeX100 •1700 watt

• Hepa 14 filter

• Teleskoprør

• Indbygget tilbehør: 3 dele

Katalogpris: 1999.-

Whirlpool

Vaskemaskine

AWO/E9740 • Elektronisk

• Centrifugering: 1400 o/min

• Kapacitet: 7 kg

• Mål: H:85 B:60 D:60 cm

Katalogpris: 7295.-

SPAR 3228.-

2467,-

SPAR 3305.-

1990,-

Blomberg Opvaskemaskine GUN2220

• 12 kuverter • 5 programmer

• 4 temperaturer • Tidsforskudt start, 3-6-9 timer

• Lydniveau: 49 dB(A)

• Vandforbrug: 15 liter • Energiforbrug: 1,05 kWh

Katalogpris: 5695.-

Zanussi Indbygningsovn ZOB382X

• Rustfrit stål

• Multifunktionsovn på 53 liter

• Ægte varmluft

• Grill

Katalogpris: 5295.-

Vestergade 41, 5800 Nyborg

Tlf.65303031

Åbningstider: Mandag til fredag fra 10 - 17 • Lørdag fra 10 - 13


6

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

7

Et dukkehjem i Borgerforeningen

Nyborg teaterforening inviterer til ibsensk drama den 30. oktober

Af Stine Jessen Jensen

sjj@fyens.dk

NYBORG: Fredag den 30.

oktober spiller folketeatret Et

Dukkehjem klokken 19.30 i

Borgerforeningens Hus.

Det er næsten 130 år siden,

at Henrik Ibsens Et Dukkehjem

havde premiere på Det

Kongelige Teater i København.

Alligevel er det nok så

aktuelt i dag, hvor nutidens

realityshows lader os kigge ind

i folks stuer, ligesom publikum

får lov at kigge med ind i

stuerne i et hjem af det pænere

borgerskab i Et dykkehjem.

Under overfladen

Problemerne lurer lige under

overfladen og truer med at

opløse familien totalt, og den

overraskende slutning chokerede

publikum i 1879.

Det er folketeateret, der

sætter stykket op med instruktion

af Frederik Arntzen

Neergaard.

Hovedrollen Nora spilles

af Maibritt Saerens, mens Ole

Lemmeke, Christian Mosbæk,

Frank Thiel og Merete Nørgaard

er øvrige medvirkende.

Scenografien har Nicolaj

Trap taget sig af.

På folketeatret.dk kan man

læse mere om forestillingen.

Billetter kan købes på www.

nyborgbilletten.dk eller på

Nyborg Turistbureau.

Få pulsen op til vores Boot Camp Party. Ta’ veninderne med til en sjov aften

i zjoos, den 22/10 xx.xx kl. 19.30-21.00. 18.30-20.00. Få tips, råd, lidt lækkert til ganen

og prøv alle sæsonens nye støvler. Tilmelding er i butikken.

Der er begrænset plads, så skynd dig! Se mere på zjoos.dk.

Tilmeldingsfrist senest 15.10.09

Hovedrollen Nora spilles af Maibritt

Saerens, mens Ole Lemmeke,

Christian Mosbæk, Frank Thiel

og Merete Nørgaard er øvrige

medvirkende. Pr-foto

1350,-

1000,-

Str. 37-41

800,-

500,-

Str. 36-41

Mød mig på

Facebook

F2 ARKITEKTHJÆLP !

NYBYG, TILBYG, RENOVERING OG OMBYGNING

arkitekter

info@f2ark.dk

www.f2ark.dk

T. 2420 2481

T. 5154 9201

City Cykler

v. Erik Davidsen,

Ole Suhrsgade 1

Tlf. 65 31 56 96

DIN LOKALE

ARKITEKT !

LØVFALSSALG

HOS CITY CYKLER

Vi forhandler det danske mærke Ebsen Cykler,

Raleigh, Nishiki, Bottecchia og MTB cykler.

Nordic Cab, børneanhænger til 2 børn.

Ebsen Retro

aluminiumsstel

m/7 gear, lås

SPAR 500,- NU 2.995,-

EBS Street Bike

alu. stel, Nexus 7 gear,

rullebremser, lås og skjulte

kabler

SPAR 600,- NU 3.685,-

Nishiki Dart

dreng m/3 gear, lås og

fodbremse

SPAR 400,- NU 2.795,-

Dame City

m/kurv og lås

- lav, m/3 gear.

NU 2.395,-

KIG IND MANGE ANDRE GODE TILBUD

LEVERANDØR TIL DET ØSTFYNSKE FOLK

Alt i reparation

og reservedele.

Str. 36-41

VIND

en personlig shopper

for en dag. Invitér din

bedste veninde med

og få 10.000 kr.

til at shoppe for.

Str. 36-41

Kongegade Støvleknægten 10 l 5800 12, Kalundborg NyborgI l

Tlf tlf.65311640 I zjoos.dk l zjoos.dk

1000,-

600,-

400,-

700,-

Str. 37-41

Vind gavekort

2 stk. à kr. 500,- udtrækkes

på tilmeldingskuponen

denne aften.

Der gives 20% rabat

på nye varer.

Gælder kun køb denne aften.


8

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Harley’er og pølser på

havnen

Lause’s Grill får besøg af otte fuldblods amerikanere fredag

DE BEDSTE

HILSNER

Hej Lille Eya

Tillykke med de 2

år mandag den 12.

oktober.

1000 Mut og kram.

fra farfar og

famse Tine.

Tillykke

med din 1 års fødselsdag

den 5. oktober.

ønskes du af

Preben - farmor

Hej Erik

Tillykke med de

60 år søndag den

11. oktober.

Vi glæder os til festen.

Kærlig hilsen

Inge, Gitte,

Peder og Simone

Hej mor

Et forsinket tillykke

med din 40 års fødselsdag

lørdag den

3. oktober og tak for

festen.

Hilsen Maja og Mads

- send en hilsen med en sjov tekst

til familie og venners fødselsdage,

jubilæer eller andre mærkedage...

NYBORG: Harley-Davidson’s

2010 modeller er kommet til

Danmark. De nye modeller

præsenterer en fusion mellem

tradition og teknologi, som er

stærkere end nogensinde. Årgang

2010 byder bl.a. på fire

helt nye motorcykelmodeller,

der er designet til at give

Harley elskere den største køreglæde.

Det er motorcykler,

som udfordrer dig, skubber

dig til grænsen og frigør dig.

- En Harley-Davidson kan

ikke beskrives med ord og billeder

alene, den skal opleves,

prøves og høres. Derfor kommer

vi ud i landet og demonstrerer

de nye motorcykelmodeller,

fortæller Lars Kildholt,

CAP’s Harley-Davidson i

København – der er en af fire

VVS.GÅRDEN SVENDBORG A/S

tlf. 6221 2836

SPAR PÅ VARMEREGNINGEN

NU ER DET TID TIL EFTERSYN AF DIT GASFYR

Ring for nærmere aftale

Jesper Møller

TIL NYE

KUNDER

Ved tegning af

serviceaftale, gives

der 25% rabat

på første

eftersynMan kan se nærmere på nogle af de nyeste Harley’er på havnen i Nyborg denne uge. PR-foto

autoriserede Harley-Davidson

forhandlere i Danmark.

Harley-Davidson kommer

med en stor lastbil med 8 stk.

nye årgang 2010 demo motorcykler.

Hele dagen vil der være

mulighed for at få en prøvetur

og en oplevelse, man ikke lige

glemmer. Det kræver stort

motorcykelkort.

Arrangementet holdes ved

Lauses Grill på havnefronten

fredag fra 15 til 20.

- Lause’s Grill er jo kendt

blandt bikere som stedet, man

mødes, og på en fredag skal

der nok komme rigtigt mange.

Vi er jo nogle stykker med

benzin i blodet, og en Harley

er noget helt specielt, fortæller

Lars Kildholt.

Rasmus Fisker

Indstil til gylden stok

ØRBÆK: Hvem har gjort en

særlig indsats for de handicappede

i Nyborg i årets løb?

Hvis du kan svare på det,

så send din kandidat - person

eller firma - til Halvvejserne,

Aktivcentret, Kløvervej 1 i

Ørbæk, som den 3. december

uddeler årets ”gyldne stok” for

sjette gang.

Stokken gives hvert år til en

person eller firma, som har et

særligt fokus på handicappedes

forhold. Sidste års vinder

var Inge Bruun var Østfyns

Sociale Handicapforening.

Kandidater skal indstilles

senest 13. november. Man kan

også ringe sit forslag ind på telefon

63 33 73 58.

Med open source cms-systemet

Joomla klarer du det hele selv

Lav din egen hjemmeside

Tirsdag den 20. oktober kl. 9-16

Se program på www.ostfyn.dk

Prismedlemmerkr.800+moms,

ikke-medlemmer kr. 1.000 + moms

Tilmelding senest 19. oktober kl. 12.00

erhverv@ostfyn.dk eller tlf. 65 31 00 96

Sted: Lindholm Havnevej 29, Nyborg

En hilsen på max. 15 ord

med billede koster 60 kr.

Skriv din tekst på nedenstående kupon.

Vedlæg foto, evt. på mail:

lan@fynskemedier.dk

+ check eller kontanter (ikke frimærker)

og aflevér det hele inden torsdag

kl. 12.00 til LOKALAVISEN NYBORG,

Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg

Ønskes i LokalAvisen Nyborg den

Tekst:

Indsendt af:

Adr.:

NB! Kun originalfoto - ikke print eller kopi.

Foto kan afhentes 2 dage efter

indrykning i avisen.

Hvis der er 2 billeder til teksten betales

dobbelt pris.

Har du en over 40 år gammel nedgravet olietank

i stål med en kapacitet på under 6.000 liter, skal

den sløjfes senest 31. marts 2010. Det samme

gælder for olietanke produceret i 1970 uden typegodkendelses-nr.

eller tanke hvis alder er ukendt.

Bemærk, at forsikringen ikke dækker i tilfælde af

olieudslip fra tanke, som ikke er sløjfet i tide.

Undgå ventetid og bestil sløjfning af din olietank

på over 40 år straks. Fremover gælder det, at

denne type olietanke skal udskiftes efter 40 års

brug.

Læs mere på www.mst.dk/jord eller kontakt din

kommune.

Strandgade 29 · 1401 Kbh. K · mst@mst.dk · www.mst.dk

Lindholm Havnevej 29 • 5800 Nyborg

Vi er mere end

din avis

Vi producerer

også gerne dine

tryksager

eller din egen

profilavis

kontakt din lokale konsulent...

Tlf. 6531 0069 • www.ostfyn.dk


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

9

CENTURION CHALLENGER,

HERRE OG DAME, 7 GEAR

SRAM 7 gear indvendig med

fodbremse. Farver herre: Clay, Matt

Grey, Pearl White. Farver dame:

Clay, Racing Red og Pearl White.

Før 4.499,-

SPAR 700,-

3.799,-

SLUTSPURT

CENTURION BASIC,

1 GEAR M. FRILØB

2008 model. Sugino kranksæt.

Satellite hjulsæt.

Farver herre: Dark Grey.

Før 3.499,-

SPAR 800,-

2.699,-

12 MÅNEDERS RENTEFRIT JUPITER LÅN

Landrovej 2, 5800 Nyborg,

tlf. 65 31 10 76

Priserne er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for pris og afgiftsændringer,

trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer.

Meget mere at vælge mellem

SUND

HVER

DAG!

Huawei U1250m/ Telia Xpress 1.0 / 120

Min. omk. for 6 mdr. 1.029 kr.

Xpress 1.0 – til dig, der SMSer konstant


Abonnementet falder helt ned til 60 kr./md.

Ditabonnementstarterpå120kr./md.ogfalderhverthalveårmed20kr.,

indtilduenderpåkun60kr.efter18mdr.1kr./min.0kr./SMS.3kr./MMS.

29 øre/opkaldsafgift. Data 10 kr./MB. Oprettelse 249 kr. Tilmeld dig BS og

spar 29 kr./md. i faktureringsgebyr. BS 9,75 kr. Bindingsperiode 6 mdr.

Prisen gælder normalt privat brug til danske numre i Danmark og

inkluderer ikke indholdstjenester.

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer samt prisændringer. Alle priser er inkl. moms.

Tilbud gælder til og med 31. oktober 2009. Priser gælder kun ved oprettelse af et nyt abonnement.

Kom til en spændende aften hvor vi sætter hverdagssundhed på menuen.

Vi indbyder alle, der har lyst til en aktiv workshop, som sætter

fokus på, hvordan vi giver sundheden en vitaminindsprøjtning. Borgere,

Idrætsforeninger, sundhedsprofessionelle, patientforeninger, landbruget

og dagligvarehandlen er inviteret.

Mandag den 19. oktober kl 17.00 - 21.00

i Borgerforeningens Hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg

Indlæg ved diætist Anne Ravn om erfaringerne fra DR1s BY PÅ SKRUMP

Vær aktiv på markedspladsen og få målt pulsen på din sundhed. Få målt

temperaturen på Nyborgs sundhed, hør om diætist Anne Ravns erfaringer

med BY PÅ SKRUMP og deltag i en aktiv workshop. Vi skaber ideer

til, hvordan Nyborgs hverdagssundhed får et energiboost. Læs hele programmet

på www.fdb.dk og på www.nyborgkommune.dk. Tilmelding skal

ske til sundhedsafdelingen@nyborg.dk, angiv navn og evt. organisation.

Deltagelse er gratis.

Odense

Odense
www.TKfyn.dk10

Fik stolene

på det

tørre

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Bålhytte

indviet på

Avlsgården

NYBORG: For det meste nyder

medlemmerne af Nyborg

Motorbådsklub, at klubhuset

er placeret tæt ved kajkanten i

den gamle lystbådehavn.

Men da vandet i efteråret

2006 stod 1,8 meter over det

normale, var det knapt så morsomt.

Klubhuset fik en ordentlig

skylle, og blandt andet blev

møblerne beskadiget.

Men nu kan motorbådsklubben

atter sidde godt og

tørt, for Albanifonden kom for

nylig forbi med en check på

godt 50.000 kroner til indkøb

Paul Nissen, direktør for Albanifonden, overrækker penge til nye stole til

kassér Ole Longsted, Nyborg Motorbådsklub. Privatfoto..

af nye stole.

Motorbådsklubben havde

søgt fonden om pengene i anledning

af 50 års jubilæet, der

blev fejret i januar.

NYBORG: Børnene i Skovparkskolens

sfo på Avlsgården

var begejstrede, da de forleden

kunne indvie deres helt nye

bålhytte, som kan rumme alle

børnene.

Ved indvielsen talte leder

Helle Gerd Petersen i bedste

eventyrstil først om det nye

uderum, hvorefter børn og

voksne sang en særlig fødselsdagssang

til hytten. Endelig

havde børnene forberedt en

lille optræden, før den røde

snor blev klippet over og hytten

taget i brug.

Hytten, der er tegnet og

Først blev snoren klippet, og så var der børnechampagne og brød til alle

ved indvielsen af den nye bålhytte forleden. Foto: Erling Lundemann

opført særligt til det grønne

område på Avslgården, har kostet

institutionen 66.000 kroner

inklusive alt båludstyr.

Arbejdet begyndte før sommerferien,

men der gik ikke

mange uger, før der kunne

holdes rejsegilde, og nu kan

børnene altså også gå i læ for

regn og vind for at varme sig

ved ilden i hytten.

Der var også forældre til

stede ved arrangementet, og

netop forældre har bidraget

med sten til gulvet i hytten,

som også er blevet lagt af

hårdt arbejdende forældre.

Har du snart fødselsdag?

Deltag i konkurrencen om en kagemand.

Det koster kr. 35,- incl. billede.

Beløbet betales kontant eller med check.

(Der modtages ikke frimærker som betaling)

Foto (evt. elektronisk på mail: lan@fynskemedier.dk) og beløb

skal afleveres inden torsdag kl. 12.00 på

Bladhuset, Nørretorv, Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg

for at kunne være med efterfølgende tirsdag.

Bemærk: KUN originalfoto - ikke print eller kopi.

Foto kan afhentes 2 dage efter indrykning i avisen.

Hvis der er to personer på billedet, skal der betales for dobbelt plads.

Ugens vinder kan hente en kagemand

hos den bager, som er nævnt i boksen andet sted på siden.

Vil du arbejde med

billedkunst i Berlin??

Nu har du chancen for at søge om

et halvt års studieophold i Berlin.

Kulturregion Fyn tilbyder 2 fynske billedkunstnere et

halvt års studieophold i Berlin i 2010.

Kulturregion Fyn har reserveret 2 pladser hos

Künstlerhaus Bethanien i Berlin.

Der er ansøgningsfrist den 23. oktober 2009.

Læs mere om studieopholdet og om hvordan du ansøger

på www.kulturregionfyn.dk.

Kontakt Birgitte Lambrechtsen, 65512806 eller

blam@odense.dk for yderligere oplysninger.

Isabella Bøgelund

Lindstedt

Harevænget 148,

Nyborg, fylder 9 år

torsdag den 8. oktober.

Eya Konig Kaibe

Naffet 27 st., Haderslev,

fylder 2 år mandag

den 12. oktober.

Maria Terndrup

Hansen

Ternevej 1, Nyborg,

fylder 9 år lørdag den

10. oktober.

Nanna Marie Olsen

Grævlingevænget 84,

Nyborg, fylder 8 år

fredag den 9. oktober.

Alexander Aalund

Huslodderne 7, Ørbæk,

fylder 3 år søndag

den 11. oktober.

Matilde Ulsø Dyhr

Pilevej 20, Nyborg,

fylder 5 år mandag

den 5. oktober.

August Hofstedt

Nielsen

Johannevej 1, Ferritslev,

fylder 2 år mandag

den 5. oktober.

Denne uges

vinder kan hente

1 kagemand

hos

Kvickly

Dronningensvej

Husk

at bestille

i forvejen.

Jonas Holme

Pedersen

Kogsbøllevej 42,

Nyborg, fylder 10 år

fredag den 9. oktober.

Freja Bruun Nau

Møllevænget 17,

Nyborg, fylder 4 år

lørdag den 10. oktober.

KREATIV HOBBYMESSE

Besøg stande med scrapbooking

DALUMHALLEN

Mejerivej 1 - 5250 Odense SV

Gode messetilbud

indenfor:

Hobbyartikler - filtning -

orkis - patchwork - glas -

kunst - scrapbooking -

stene - perler og smykker -

garner m.m.

Se trædrejer og materiale.

Bamser, dukker

og miniature

10.-11.

oktober

Lørdag kl. 11-17

Søndag kl. 10-16

-Fåtilbudpå

grupperabat

Se den kongelige

kunst decoupage

Robin Valentin

Madsen

Grævlingevænget 63,

Nyborg, fylder 2 år

mandag d. 12. oktober.

Jonas Scott Olsen

Bøjdenvej 60, Nyborg,

fylder 1 år søndag

den 11. oktober.

UGENS

VINDER!

Denne uges

vinder er:

Nanna Marie

Olsen

Grævlingevænget 84,

Nyborg.

Lasse Nørgaard

Christensen

Vendegyden 6,

Ullerslev, fylder 5 år

tirsdag den 6. oktober.

Nikolaj Kragslund

Bredahlsgade 10,

Nyborg, fylder 14 år

fredag den 9. oktober.

Navn: ________________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________

Post nr./By:__________________________________________________

Fylder _________ år ______________ dag den__________________

HUSK at sende PORTRÆTFOTO, evt. elektronisk, og 35 kr.!

(Der modtages ikke frimærker som betaling!)

Kuponen skal være

LOKALAVISEN NYBORG, NØRREVOLDGADE 58, 5800 NYBORG

i hænde senest torsdag kl. 12.00.

Scraptræf i

Remisen

den 7.-8. november.

Tilmeld dig på mail

bmr@post8.tele.dk.

Se mere på

www.messerseher.dk

Besøg Patchworkbutikkerne

Se vores katalog på

www.messerseher.dk/

katalog

Print en billet

til messen på

www.messerseher.dk

Besøg

Scrapfirmaerne

Masser af materiale

indenfor det

sidste nye til

kort-stempler-scrap

Besøg standene

med smykker,

perler og tilbehør

Se hjemmesiden

til messen på

www.messerseher.dk

Noget for mænd:

Besøg standene med

trædrejning og knive.


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

11

Efterår i Beckers Farvecenter

Beckerplast 5

Vægmaling / loftmaling i lyse farver

med fantastisk dækkeevne.

Mat let vaskbar overflade.

10 liter. Normalpris 599,-

NU ÷30%

Vi har svanemærket,

miljømærket, astma- og allergimærket

maling til hele dit hjem.

Elegant lakmaling

Til indvendigt træværk, møbler og

legetøj.

1 liter. Normalpris 249,-

NU ÷25%

Få et

GRATIS

farvekort og

inspirationsfolder.

·

·

·

·

·

Faguddannet personale

Stor tapetafdeling

Farveplanlægning

Udlejning af værktøj

De rigtige løsninger

Scotte 5

Vægmaling som er mat - vaskbar.

Lyse farver.

Giver en flot ensfarvet overflade.

10 liter. Normalpris 799,-

NU ÷25%

Miljøvæv

Flere varianter.

25 meter pr. rulle.

Normalpris 479,-

NU

÷30%

Tilbudene gælder t.o.m. lørdag d. 17.okt.

GRATIS

Farverådgivning,

facadetjek,

materialerådgivning

i eget hjem

tlf. 2072 3909

Farvecenter

v/Winnies Malerfirma

Bøjdenvej 4 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 39 90 · Fax 62 25 37 09

Bemærk:

Ændrede åbningstider:

Man.-torsdag.......10-17.30

Fredag .....................10-18

Lørdag .....................10-13

www.winniesmalerfirma.dk


12

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

SLOTSAFTAPNING

2008 Château Villegly

Moureau

AOC Minervois

”Augustus, kom op igen!” Frau Gloop i pang-blåt råber på sin umulige søn, der er dumpet i et uventet hul

i ”Charlie og Chokoladefabrikken.” Frau Gloop spilles af Dorthe Vestergaard. Foto: Kim Rune

Så sødt, så sødt på

chokoladefabrikken i

Borgerforeningen

100 børn og voksne bemander produktionen af søde teatersager i

”Charlie og Chokoladefabrikken”

Af Niels Andreasen

Chokolade ud over det hele. Det

er en lidt klistret sag at medvirke

i ”Charlie og Chokoladefabrikken.”

Vinca Pontoppidan Bjørkbom

har rollen som den tykke

umulius Augustus Gloop.

Foto: Kim Rune

NYBORG: Det er lige, så det

klistrer i munden under et besøg

i Borgerforenigens Hus i

Nyborg i de her dage.

Også uden at man har fået

ét eneste stykke slik.

For hør blot her, hvad der er

stillet an på teaterscenen for tiden:

Et chokoladevandfald, et

brunsvigerhjul, et sukkertræ

med frugter af bolsjestokke

- og en enkelt bolsjekrykke

- en boljserollator, en tyggegummitesttygningsmaskine,

1000 Wonkabars - ja, sådan

nogle søde-søde chokoladestænger

á la Mars-bar - næsten

mandshøje slikkepinde, en

markedsvogn fyldt med søde

sager. Er der mere? Ja, det er

der nok, men altså, det hele

skal nok blive brugt, når de

100 børn og voksen omkring

familieforestillingen ”Charlie

og Chokoladefabrikken” har

premiere på onsdag den 14.

oktober.

Lige for tiden er der travlhed

med at få stykket til at

fungere på scenen.

Siden 1. august har nystiftede

Teatergruppen Fidus

sørget for, at scener og musik

er blevet øvet. Det er foregået

i indskolingen på Birkhovedskolen,

men i weekenden fik

hele holdet så adgang til scenen

på Borgeforeningens Hus.

Alt skal fungere

Så på sådan en god halvanden

uge gælder det om at få alt til

at fungere, replikker, skuespil,

dans, musik, sang, hår, sminke,

kostumer, scenografi og

ikke mindst de massevis af teatereffekter,

som forestillingen

byder på. Som for eksempel

pigen, der bliver pustet op til

et blåbær. Drengen, der strækkes

til 10 meter. Flere flyvende

børn og voksne.

Så der er nok at øve sig på.

I spidsen for alle de teatersøde

herligheder står Tue

Fabricius, der som instruktør

skal få - om man så må sige -

klistret historien sammen om

Charlie og de fire andre børn

- som er nogen helt umulige

nogen - der har vundet guldbilletter

til at besøge den sære

Willy Wonka og hans mindst

lige så sære chokoladefabrik.

”Charlie og Chokoladefabrikken”

har premiere onsdag

den 14. oktober klokken 19.

Forestillingen opføres torsdag

15. oktober kl. 19, fredag den

16. oktober klokken 14.30 og

klokken 19, også søndag den

18. oktober er det to forestillinger,

mens sidste forestilling

er tirsdag den 20. oktober

klokken 19.

Billetter købes på www.

nyborgbillet.dk. Læs mere om

forestillingen og Teatergruppen

Fidus på www.teatergruppenfidus.dk.Minnesota-modellen


www.bdg.dk

FREDAGS VINEN

SÆLGES

KUN FREDAG

9. OKTOBER

Denne pragtfulde slotsaftappede rødvin fra

Minervois, ikke langt fra Middelhavet, bliver

produceret på slottet Villegly som blev grundlagt

i det 19. Århundrede i byen af samme navn.

Slottet blev overtaget af familien Moureau i

1973, og drives i dag af brødrene Jean-

Jacques, Marc og Frédéric Moureau.

Selve vinproduktionen foregår med

fuldt moderne udstyr, men de gamle

traditioner og processer bliver i

højeste grad håndhævet og respekteret.

Druerne (Syrah og Grenache)

høstes af flere omgange, så kun

de mest modne druer bliver

plukket.

Château Villegly 2008 fremstår i

dag med en dyb mørk farve, en

bouquet af friske røde bær og

modne druer, samt med en smag,

der er intens og ekstraktrig med

en stor rund fylde, hvor frugt og

krydderi blandes med elegance,

finesse og karamel.

Velegnet til kraftige kødretter,

f.eks. grillet eller stegt kalve- og

oksekød, samt fugle- og dyre vildt

og gerne med stegte svampe.

Et virkelig vinfund til en pris, der

ertilatbetale

Normalpris pr. flaske 69 95

KASSE MED

6FLASKER

225.-

SPAR 194 70

Købmand Jan Børløv

Bøjdenvej 3-5

DK-5800 Nyborg

Butik tlf: 6331 6600


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

13

Danmarks største

Jubilæums

Party

Østfyns største

fødevaremarked

4STK.

Ferske

lakseportioner

39 95

Super lækker

okseculotte

Pr. 1/2 kg

49 95

SPAR 30 00 pr. kg

TILBUDDET GÆLDER KUN ONSDAG

TILBUDDET GÆLDER KUN FREDAG

Mammen

ML 45%

1,6-1,9 kg

89 95

4STK.

Kildegaarden garantimøre

Engelske Bøffer med fedtkant

Pr. pakke

119 95

SPAR OP TIL 60 00 pr. pk.

TILBUDDET GÆLDER KUN TORSDAG

TILBUDDET GÆLDER KUN LØRDAG

30 FLASKER

Grøn Tuborg eller

Odense Pilsner

33cl-Afhentningspris

10.-

+pant

85.-

+pant

1,5 LITER

Coca Cola eller Zero

Frit valg

TILBUDDET GÆLDER TORSDAG FREDAG OG LØRDAG

Tilbuddene gælder KUN den pågældende dag, hvor ander ikke er nævnt

Åbningstider

Man - Fre 09:00 - 19:00

Lør 08:00 - 16:00

HUSK!DukanbetalemedalledissekortiSuperBest

Dertagesforbeholdforleveringssvigt,

afgiftsændringer, billed- og trykfejl.

Danske Spil


14

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

NYBORG

HANDELSSTANDSFORENING

inviterer

ALLE BØRN

til

Børneloppemarked

TILMELDING SENDES TIL:

Nyborg Handelsstandsforening,

Nørrevoldgade 58, Nyborg,

eller på e-mail: info@nyborghandel.dk

senest torsdag den 8. oktober 2009.


Navn: __________________________________

Adresse:________________________________

Postnr.:_______

LØRDAG DEN 10. OKTOBER

i Nørregade fra kl. 10.00-14.00

Du må sælge gamle, brugte ting, legetøj

m.v. og evt. hjemmelavede/dyrkede ting

fra din egen bod.

Det er gratis at deltage.


By: ______________________

Eleverne bruger fl ittigt google til at oversætte fra dansk til slovakisk i forgrunden ses Ivana Znavonâ, og Lars

Pors. Bagved står Katarina Luptakova (grå trøje) og lære Viera Borgutova.Foto: Robert Wengler

Døve taler sammen på

tværs af kultur

Nyborgskolen har i øjeblikket besøg fra Slovakiet, og det er en

sproglig udfordring

Af Nanna Stærmose

NYBORG: Fra tegn til dansk

tale, fra dansk til engelsk og

fra engelsk til slovakisk. Sådan

kommunikerer de i disse dage

på Nyborgskolen. Eleverne

har nemlig fået besøg af deres

slovakiske venskabsklasse.

De slovakiske elever er

ligesom dem der går på Nyborgskolen

døve eller tunghør,

og det giver sproglige udfordringer.

- De slovakiske elever bruger

ikke så meget tegnsprog,

men mundaflæser i stedet,

mens vores egne elever mest

benytter sig af tegnsprog, siger

Susanne Roost, der er lære

på Nyborgskolen.

Derudeover har eleverne

meget glæde af Google Translate

- et computerprogram,

der kan oversætte fra dansk til

engelsk og videre til slovakisk

og omvendt.

Gennem de to uger slovakkerne

er her, har eleverne

udover de sproglige udfordringer

fokus på klima. Idéen

er at skabe opmærksomhed

omkring, at klima er et internationalt

problem. Der er

derfor indlagt ekskursioner til

blandt andet Ærø, for at se på

solenergi, og turen går også til

København og Sønderjylland.

Men hvad synes en slovakisk

skoleelev egentlig om

Nyborg?

- Det er dyrt, men også

meget smukt, og alle husene

er lavet af sten, svarer Ivana

Znavona.

Hun synes, det er sjovt at

møde danskerne, og håber

også at hun kan holde kontakt

MUSISK VÆRKSTED i efterårsferien

Tirsdag og onsdag: »Arbejdende værksted«

5 kunstnere viser pileflet, filtning, brudebuketmaleri

og sølvstrikning. Alle dage kl. 14-17

Lørdag og søndag: Den faste udstilling

med maleri, keramik og glaskunst.

Boholtvej 9A - Taarup (kør mod Kongshøj Strand!)

via email, med nogle af de

danske elever, når hun kommer

hjem.

De danske elever er også

glade for besøget.

- Vores døveverden er meget

lille, så det godt, at vi kan

udvide vores vennekreds internationalt.

På mange punkter

er vi jo meget lig hinanden,

siger 17-årige Klara Danø.

- Det er bare en skam, at

slovakkerne ikke kan ligeså

meget tegnsprog, siger Christine

Damgaard på 16 år.

Men ind imellem går kommunikationen

glat.

- Lige så snart vi er ude og

lave sport eller anden form for

leg, så går det fint, der behøver

man jo heller ikke så meget

tale, forklarer Susanne Roost.

Det er meningen at sprogdelen

skal fylde meget, mens

slovakkerne er på besøg, Nyborgsskolen

vil nemlig gerne

sætte fokus på, hvor vigtigt

det er at kunne tale med folk

fra andre kulturer.

- Vi vil gerne give eleverne

et incitament til at blive gode

til for eksempel skriftligt engelsk,

siger leder af projektet

Helge Hansen.

VIHAROGSÅ:ALPEVIOLER-HALLOWEENPYNT-LYNG-LØGTILHAVEN-AZALEA-RABARBER-BLADBEDERM.M.

Besøg vor hjemmeside

Storekraftigeplanter

med mange knopper

2stk.kun kr.40,-

Værdi kr. 8,50

Unique (R) Design

Efterårsudsalg

www.nyborg-blomster.dk

Alle tilbud gælder

fra onsdag til mandag.

Åbningstider:

Mandag-fredag 9.00-17.30

Lørdag-søndag 9.00-16.00

Lyngmarked

efterårs- eller vårlyng - plantes

beggedelehardulyngiblomsti

megetlangtid.

Frit valg .................... kr. 25,-

Halloween

Stortudvalgilygtemænd,græskar,Spøgelserogandenuhygge.

Komogse(hvisdutør)

Gratis miniskjuler

følger med til alle de miniplanter

du køber

Miniplante ....... kun kr. 13,-

50% RABAT

på alle planteskoleplanter.

Stortudvalgiprydbuskeog

buksbom m.m.

Odensevej 51 · 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 45 47


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

15

ULLERSLEV

Albani Jubilæumsbryg

eller

Odense

Pilsner/

Classic

30 stk.

FRIT VALG

Popcorn

til microovn

3 x 100 g

Slagteren tilbyder:

Hakket oksekød

16-19%

Hel nakkefilet

Hjemmelavet bacon

Fødselsdagsfesten fortsætter

30 stk.

99 95

Excl. embl.

10 00

Fødselsdagslodtrækning

Ta’ 2 pk.

25 00 lørdag d. 10/10 kl. 12.00

Pr. ½ kg

12 95

(Kg. pris 25,90)

Pr. ½ kg

12 95

(Kg. pris 25,90)

Pr. ½ kg

12 95

(Kg. pris 25,90)

Hjemmelavede frokostpølser

6-8 stk., ca. 700 g

24 95

Kg-pris 35,64

12 stk. Danske æg

str. m/l

Set på

TV

•Der trækkes lod om gavekort til butikken:

1 stk. kr. 4000,-. 1 stk. kr. 2000,-. 1 stk. 1000,-

2 stk. Philips kaffemaskiner med Merrild Kaffe samt

3 ugevindere af en kundevogn med varer for kr. 500,-

•Børnekonkurrence og andre konkurrencer

• Fra kl. 11.30 har vi smagsprøver på hjemmelavede

frokostpølser og vin (se tilbud i denne annonce)

• Gratis frisklavede popcorn til børn ifølge voksne

Vindere af varer for kr. 500,- i uge 40:

Karin Knudsen, Bøgeskovvej 105, Ullerslev

Lilly Jensen, Grivesholm 23, Ullerslev

Karin Themsen, Svendborgvej 41, Ullerslev

Stor konkurrence i

Super Spar Ullerslev

gevinster for over kr. 10.000,-

Alle kuponer deltager i lodtrækningen om

hovedgevinster lørdag d. 10. oktober kl. 12.00

Hver uge udtrækkes 3 kundevogne, med

varer til en værdi af kr. 500,-

Hvad er Super Spar i Ullerslevs 3 bedste tilbud i denne uge?

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

Navn:________________________________________________

Adresse: _____________________________________________

Tlf.__________________________________________________

Aflevér kuponen i butikken senest lørdag d. 10/10 kl. 11.00

Delikatessen tilbyder:

Ostepalette

ca. 800 g

7 stk. bananer

i pose, Colombia,

kl. 1

Danske selleri eller hvidkål

FRIT VALG

Torsdag-søndag:

Diamond Hill

rød- eller hvidvin

Australien

Ta’6fl.

100 00

89 95

7 95

Pr. stk.

7 95

Deltag også i børnekonkurrencen

og i den landsdækkende

konkurrence:

Super Spar Ullerslev

Svendborgvej 50-54

5540 Ullerslev

Tlf. butik: 6535 1471

Man.-fre. 9.00-19.00

Lør.-søn. 9.00-16.00

Man.-fre.

13-17

Tilbudene gælder til og med søndag den 11. oktober 2009. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.


16

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Her er rart at være

I lørdags indviede børn og voksne det nye Villa Villakulla

Af Stine Jessen Jensen

NYBORG: Forrige fredag tog

børn og voksne virkelig fat i

Kom og prøv et

par af de

originale

komfortsko fra

Arcopedico

Børnehave Villa Villakulla. De

flyttede møbler, legetøj og andre

ting og sager fra den gamle

Villa Villakulla-bygning

og over i den nybyggede, røde

træbygning, der fremover skal

huse børnehaven.

-Vi flyttede næsten det hele

selv. Det var en rigtig flyttedag,

og børnene føler virkelig,

at de var med til det hele, fortæller

daglig leder af Villa Villakulla

Charlotte Frank.

I lørdags var der så indvielsesfest,

hvor firårige Emil

Harbo fik lov at klippe den

røde silkesnor og erklære børnehaven

for rigtig åben.

Charlotte Frank er rigtig

glad for det nye, store børnehus,

hvor børnehavens 22 børn

nu har fået rigtig god plads.

Og lederen regner med, at der

bliver plads til flere.

Sidste år blev der født rigtig

mange børn her i området, så

vi håber, vi få lov til at indskrive

flere børn her i børnehaven,

siger hun.

Charlotte Frank er særlig

glad for, at den nye bygning er

indrettet ud fra pædagogiske

principper.

Børnehaven er indrettet

med et stort, lyst alrum med

køkken, et hyggerum med

sofa og computere, et dukkerum

og et tegnerum. Desuden

rum til personalet og en

stor og rummelig gardarobe.

Vindfanget er så stort, at der

bliver plads til alle flyverdragterne

og de mudrede støvler.

Benedikte Palm på fire år

er også glad for den nye børnehave.

- Fordi den er helt ny, siger

hun, inden hun igen stryger

ud på legepladsen.

Både børn og voksne er glade for

den nybyggede, røde træbygning,

der fremover skal huse børnehaven.

Det nye børnehus betyder, at de 22

børn får rigtig god plads. Robert

Wengler har taget de to øverste

fotos.

Slut med

ømme fødder!

ARCOPEDICO - Kompromisløs komfort

DEMO-DAG

Fredag d. 9.oktober kl. 11.00 - 16.00

Klinik for fodterapi

Pia Grøn

Christianslundsvej 13

5800 Nyborg

Tlf. 20 77 17 56

På denne dag tilbydes 10 % rabat pr. par sko

KUNDE SØGER FIRMA

- og firma søger kunde

- enkelt og overskueligt!

Nyborg Vejviser er det lokale værktøj,

og med min store erfaring i branchen

kan jeg give en seriøs, ærlig og

troværdig rådgivning.

Hvis dit firma

også vil ses,

så ring til

mig i dag

Birgitte Skovning

Salgskonsulent

Tlf. 65 45 53 71

Tlf. 63 151 151

Daglig leder af Villa Villakulla

Charlotte Frank hjælper Emil

Harbo med at klippe den røde snor

over og erklære børnehaven åbnet.

Reception i lørdags. Privatfoto.

OVERSET?

Føler du dig overset i

din storkommune?

Så find dig selv

i Nyborg Vejviser

Den legendariske Michael Flatleys mest populære show med 45 dansere på scenen.

Fredag, 23. januar 2010 kl. 20.00

ARENA FYN - Odense Congress Center

danbillet A/S - Tlf. 66 14 01 10

- enkelt og overskueligt!

ENTERTAINMENT

Arr.: NGIF Koncertudvalg

Tlf. 63 151 151 · vejviserfyn.dk


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

17

Teater Kriskat opfører

forestillingen ”Heidi” for

ferierende børn i Nyborg.

Det er på tirsdag i Landporten.

PR-foto

UGENS TILBUD

Gratis mangategning

og teater

Gratis oplevelser for ungerne i efterårsferien

NYBORG: De odenseanske

mangategnere, Hans Christian

Andersen og Trine Nørregård

Madsen, underviser mandag i

efterårsferien børn mellem 8

og 13 år i de grundlæggende

trin i kunsten at tegne manga.

Det sker i ”Landmanden”,

Stendamsgade 2, 1.sal, Nyborg

på mandag den 12. oktober

fra klokken 11 til 13

og igen fra klokken 13.30 til

15.30. Det er gratis at deltage.

Billetter kan hentes på de tre

biblioteker i Nyborg, Ørbæk

og Ullerslev.

Børnene får hjælp til selv

at komme i gang med at lave

Den sunde måde at sidde på

Ring og aftal tid

med Heidi for en afprøvning

i eget hjem.

Vi kommer med prøvestole

og prøver på stof/læder.

Det er GRATIS

og forpligter ikke.

Hilsen

Heidi Hansen

tlf. 6533 1147

tegneserier i den særlige japanske

tegneseriestil, hvor et

af kendetegnene er, at figurerne

har store øjne. Der er

en meget stor interesse for de

japanske serier blandt målgruppen,

både at læse dem

- bagfra, som man jo skal, og

der er også stor interesse for at

tegne selv.

Teater i ferien

Og så byder biblioteket også

på teater i efterårsferien. Teater

Kriskat opfører tirsdag den

13. oktober klokken 13.30

forestillingen ”Heidi”.

Som fem-årig bliver den

Nina Ferlov på Draghes

NYBORG: Østfyns Kunstforening

præsenterer fra lørdag

den 10. oktober kunstneren

Nina Ferlov, Middelfart, som

i lokalerne i Anders Draghes

Gård vil udstille en række af

sine billeder.

Hun arbejder i malerier

med helheder spændende fra

planten over grøftekantens bevoksning

til hele landskaber,

tit med havet som baggrund.

På udstilling vises også

smykker af smykkekunstneren

Christel Kaaber, Hillerød.

Der er tale om smykker i sølv

og guld, formgivet med vægt

på kontraterne, hvor det rå og

grove sættes op mod det fine

og sarte.

Der er fernisering på førstedagen

fra kl. 11 til 13. Udstillingen

vises til den 25. oktober.

(na)

lille Heidi afleveret hos sin

bedstefar, der bor i en hytte

i alperne. Få år senere sender

velmenende slægtninge hende

til storbyen Frankfurt. Den

lille Heidi har mere end nogen

anden bevist, at tro, længsel

og hjemve kan flytte bjerge,

og at man kan længes så meget,

at man næsten kan dø af

det.

Forestillingen opføres på

Landporten i Nyborg, den er

for børn fra 7 til 12 år, og den

varer varer 55 minutter.

Gratis billetter kan hentes

på de tre biblioteker i Nyborg,

Ørbæk og Ullerslev.

Nina Ferlov lader sig

ofte inspirere af landskaber.

Arkivfoto: Hans

Østergaard

Møbler efter mål

Alle hvilestole kan tilpasses efter

dine ønsker, så du får en perfekt

siddekomfort.

Mere end 300 varianter.

10 års

garanti

V/LARS HANSEN · RINGVEJ 2 · 5853 ØRBÆK · TLF. 65 33 11 47 · FAX 65 33 24 47 · www.joergenhansenmoebler.dk

www.farstrup.dk

Harry og Solvej

dukker

Frit valg: Pr. stk.

Spar 60,-

Hel oksefilet

m. fedtkant

Pr.½kg

Fersk

svinemørbrad

Pr.½kg

6 flasker

Bay View Special

Reserve

+ 1.5 liter magnum

Vælg mellem Pinotage,

Merlot og Cabernet

sauvignon.

Prisbombe!

til alle med medlemskort

Cirkel kaffe

Vælg mellem Guld eller Blå.

5 x 500 g.

Frit valg

29 95

39 95

25 00

249 00

89 95

Medlemsrabat 79,80

Spar 230,70

Kg-pris 79,90

Kg-pris 50,-

Ved køb af mere end 10 pakker pr. kunde pr. dag, er prisen 33,95 pr. pakke

Nyborg


18

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Eleverne i Borgeskovskolens sfo har ikke ret langt mellem indskolingen til sfo’en efter at indskolingen er fl yttet i

forbindelse med en rokade på skolen. Foto: Yilmas Polat

TILMELD DIG NU!

På fyens.dk/talentfyn2009

Søges...

Medarbejderens succes = virksomhedens succes!

Igen i år afholdes Talent Fyn konkurrencen, hvor det fynske erhvervsliv

har mulighed for at sætte fokus på særligt dygtige medarbejdere.

Tilmelding kan ske på fyens.dk/talentfyn2009 indtil den 15. oktober.

Fyn har brug for talent

Talent Fyn er udviklet af Fyens Stiftstidende i samarbejde med

Udviklingsforum Odense og Fionia Fond. Formålet er at sætte fokus

på øens talentmasse og fremme talentudviklingen på Fyn.

Samlet præmiesum

100.000 kr.

Vinderen afsløres på Talent Fyn 2009-konferencen i november.

Rokade gav lille skole

i den store skole

Indskolingen på Borgeskovskolen flyttede i ferien hen til sfo’en, så

nu oplever både lærere og elevere et tættere samspil

Af Jakob Haugaard Christiansen

NYBORG: Dagligdagen er

blevet mere sammenhængende

for såvel lærere og de elever

i indskolingen på Borgeskovskolen,

som efter dagens undervisning

skal videre over i

skolens sfo.

Indskolingen er nemlig

fysisk flyttet hen og blevet

naboer til ”Fritteren” i forbindelse

med en stor rokade på

skolen i forbindelse med sommerferien.

- Vi har fået en lille skole

i den store skole, som giver

en tryghed, som kan være afgørende

for skolestarten og

præge eleverne resten af skolegangen,

siger en begejstret

sfo-leder Betina Petersen, som

bliver bakket op ad indskolingslærer

Jeanette Rasmussen,

som underviser i 2. klasse.

Både lærerne og pædagogerne

i sfo’en er nemlig mere

end tilfredse med flytningen

af indskolingsklasserne til det

centralrum, som ligger klos op

ad sfo’en.

- Det har været en travl

sommer, hvor skolen har stået

på den anden ende, fordi vi

skulle have flyttet rundt på det

hele, siger Jeanette Rasmussen.

Samarbejde

I dagligdagen betyder det,

at eleverne for eksempel ikke

skal flytte deres tøj og tasker

over i en ny garderobe, de kan

bruge sfo’ens (nyrenoverede)

legeplads og desuden er der

etableret et nyt samarbejde

mellem lærere og pædagoger.

- Nu har vi hver klassetrin

tilknyttet en pædagog, som

har kontakten til lærerne, og

det betyder meget, at børnene

ser, at vi snakker sammen og

Tilstandsrapporter,

Bygherrerådgivning etc.

- Tilstandsrapporter udføres fra kr. 3500,-

BoligBasis aps

www.boligbasis.dk - E-mail: jg@boligbasis.dk

Tlf. 66 16 97 02 / 23 95 97 02

SERVICE OG REPARATIONER

VierautoriseretStigaværksted,ogkanservicereogrepareredinStigarider,

havetraktor, plæneklipper, hækkeklipper, buskrydder m.m.

Kom ind og lad os give dig et tilbud.

at vi i øvrigt har de samme

regler i skolen som i sfo’en, siger

Jeanette Rasmussen.

- Førhen troede de måske,

at de kunne tage en konflikt

med ned til os i sfo’en uden at

vi opdagede det, siger Betina

Petersen.

Flytningen giver lærere og

pædagoger mulighed for at

arbejde sammen i eksempelvis

emneuger, hvor pædagogerne

er med i klassen.

Rent fysisk betyder rokaden

også, at især de mindste

elever ikke skal føle sig utrygge

ved at bevæge sig gennem

skolen for at komme til sfo’en.

- Sidste år så jeg mest 5. og

6. klasseselever på legepladsen,

fordi det lå for langt væk

fra indskolingen, i år er det de

yngste elever, der leger herude

på vores legeplads, siger Betina

Petersen.

Rokaden kan virke oplagt

for de fleste, men tidligere har

logistikken og klassesammensætningen

på skolen generelt

umuliggjort en flytning.

Samtidigt er der også sket

en holdningsændring.

- Der har generelt været

den tankegang, at man skulle

holde skole og fritid klart adskilt,

så derfor har man måske

placeret sfo og indskoling

langt fra hinanden, men på

den her måde kan man få en

mere sammehængende dag

for både elever, pædagoger og

lærere, siger Jeanette Rasmussen.

Partnerskab for Vækst Fyn


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

19

Troldmænd og

helte på slottet

Unge og gamle inviteres til eventyrlige dage på Nyborg Slot i ferien

NYBORG: Østfyns Museer

byder på mange forskellige

oplevelser i efterårsferien

I Nyborg kan børnene

klæde sig ud på Mads Lerches

gård i de hyggelige, historiske

bygninger. På Nyborg Slot

kan få vurderet gamle våben,

medaljer og andet militaria

samt opleve slottet på en helt

ny unik måde, når det forvandles

til Helteakademiet.

Hvad er det værd? De engagerede

og vidende medlemmer

af Vaabenhistorisk Selskb

– der står bag den våbenhistoriske

del af udstillingen

Svenskerne på Øsfyn 1659 på

Nyborg Slot – stiller lørdag

d. 10. oktober deres viden

til rådighed for alle interesserede.

Kom og få en snak om

de spændende våben på udstillingen

og mulighed for en

datering og en vurdering af Jeres

gamle våben, medaljer og

andet militaria i riddersalen på

Nyborg Slot.

I dagene onsdag d. 14. oktober

til lørdag d. 17. oktober

forvandles Nyborg Slot til

Helteakademiet – en skole

under Nordisk Akademi for

Trolddom. Her trænes og

skoles kommende troldmænd

og hekse i både de mørke og

Så er der igen liv og glade dage på Nyborg Slot, som danner rammen

om masser af aktiviteter i efterårsferien. Foto: Jørgen Hansen

lyse kræfter, der gør dem til

helte i kampen mellem godt

og ondt - helte på begge sider

afhængigt af den vej de vælger

(se mere www.helteakademiet.

dk).

Alle pladser i rollespillet

er for længst optaget, men

onsdag og torsdag er der mulighed

for at deltage og opleve

slottet og dets historie fortalt i

helt nye rammer som gæst på

Helteakademiet. Deltagere låner

en kappe og guides rundt

på Akademiet kl. 10-12 og

13-15 begge dage. Det er primært

rettet imod større børn

(7-14), men far og mor må

meget gerne være med – også

hvis yngre aspiranter ønsker at

stifte bekendtskab med eller

prøve kræfter med Helteakademiet

– den nordiske skole

for magi og trolddom. Pris 50

for voksne og 25 for børn.

Slottet forvandles tirsdag

eftermiddag og arrangementet

er åbent for besøgende onsdag

og torsdag. Fredag er slottet

lukket for andre end deltagerne

i Helteakademiet. Akademiet

lukker for denne omgang

lørdag formiddag, hvor der

fra kl. 12 er åbent hus for både

gæster og presse indtil kl. 15.

Det nye katalog

”Gulvdrømme«

fra Egetæpper er kommet

- kom ind i butikken og bliv inspireret

Danmarks største

Jubilæums

Party

- hos byens bedste bager

JUBILÆUMSPRIS

FØDSELSDAGS

LAGKAGE

Pr. stk.

29 95

JUBILÆUMSPRIS

3STK.

KÆRNEMÆLKSHORN

19 95

JUBILÆUMSPRIS

MØRKT

FIRENZEBRØD

Pr. stk.

14 95

HUSK-HVERLØRDAG

For de morgenfriske

3 Rundstykker, 2 Basser og 1 Kærgården

Til KUN25.-

Tilbuddene gælder torsdag, fredag og lørdag, hvor andet ikke er nævnt

Tæpper og Gardiner

Vestergade 33 C · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 51 11

Købmand Jan Børløv

Bøjdenvej 3-5

DK-5800 Nyborg

Butik tlf: 6331 6600

Åbningstider

Man - Fre 09:00 - 19:00

Lør 08:00 - 16:00

Der tages forbehold for leveringssvigt,

afgiftsændringer, billed- og trykfejl.


20

Altid på spring ud på

håndboldbanen

Gunnar Rasmussen fylder 90 år i dag - og er

Af Niels Andreasen

ØRBÆK: I vindueskarmen i

køkkenet står kruset med billede

at Thorbjørn Holst Rasmussen,

midtbanespiller på

Silkeborgs superligahold.

Et krus, der har hæderspladsen

hos Dora og Gunnar

Rasmussen, viser det sig.

- Det er vores barnebarn. Så

vi følger meget med i, hvordan

det går Silkeborg, siger

Gunnar Rasmussen.

Han fylder 90 år i dag og

sammen med Dora, som han

om et halvt års tid har været

gift med i 60 år, har han hat et

langt liv i idrættens verden.

Det har nu ikke været fodbolden,

der har trukket Dora

og Gunner Rasmussen på

banen.

Det er derimod håndbolden.

Gunnar Rasmussen har

spillet håndbold i nu 75 år.

Han har ingen planer om at

stoppe som aktiv spiller.

- Jeg tager en times hver

onsdag med veteranholdet i

Ørbækhallen. Vi er især gode

til tredje halvleg - og til at

gasse hinanden, siger Gunnar

Rasmussen.

Han supplerer lige håndbolden

med en gang ugentlig

badminton. Og de daglige

cykelture.

REPARATION OG UDSKIFTNING AF AUTORUDER

Hvidkærvej 1 • 5250 Odense SV • 6617 0317 • www.thiemannkok.dk

Gunnar Rasmussen fra Ørbæk er 90 år gammel, men det afholder ham

ikke fra at spille håndbold med gutterne, som han i øvrigt har gjort i 75

år nu. Foto: Nils Svalebøg

Håndbold på græs

Unge Gunnar begyndte at

spille håndbold hjemme i

Øksendrup, hvor han kommer

fra.

- Det foregik på en græsmark.

Øksendrup var en storklub

dengang. Vandt alt, hvad

der var værd at vinde indenfor

den tids håndbold. Da jeg

begyndte dér i 1934, lød reglen:

Tre skridt, to sekunder til

aflevering, driblinger var ikke

tilladt, ingen udskiftninger,

siger han.

AUTORUDER

Vejen til

DEN BEDSTE PRIS

• Ny rude - Max 4 timer

• Stenslag: ingen ventetid - kr. 350,-

• Alle bilmærker - inkl. last- og varevogne

• Samarbejde med alle forsikringsselskaber

• Kundebil ved rudeskift

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Gunnar Rasmussen passion for håndbolden har også ført til at han i 1990 blev udnævnt til æresmedlem i Østfyns

Håndbold Klub. Foto: Nils Svalebøg

Efter endt skolegang var

han et par omgang ude som

karl på gårde.

- Men det med at få jord

under neglene, det har aldrig

været mig, siger han.

Hans mor synes, han skulle

blive gartner. Selv ville han

være håndværker. Hans far og

hele hans familie var murere.

Sidste i 30’erne var det

svært at finde lærepladser.

Gunnar Rasmussen fik omsider

en plads som møbelsnedker

hos Refsvindinge Møbelfabrik.

- Så når jeg var færdig på

arbejdet, gik det på cykel

til Øksendrup for at spille

håndbold. Så der var ingen

problemer med at kunne sove

om natten, fortæller Gunnar

Rasmussen.

Hans livs Dora, der kommer

fra Tårup, traf han også

gennem håndbolden. Amtsstævnerne

i Ringe med efterfølgende

fest med dans søndag

aften var et perfekt mødested.

Parret flyttede kort efter

giftermålet ind i villaen på

Nyborgvej 38 i Ørbæk, hvor

de stadig bor.

- Jeg fik snart samlet et

hold damer til håndbold, året

efter kom herrerne til, siger

Gunnar Rasmussen om starten

på det, der i dag er Østfyns

Håndbold Klub, den klub,

hvor han stadig er aktivt medlem.

Af Jørgen Kjølby,

Byvejen 24, Langå,

på vegne af Veteranerne i ØKH

NAVNE: En af håndboldens

”grand old men”, Gunnar

Rasmussen, Ørbæk, fylder 90

år tirsdag den 6. oktober.

Gunnar er stadig i fuld vigør

- træner stadig håndbold

og spiller badminton - går lidt

på jagt og passer sammen med

hans kone Dora den ret store

have, der det vi synes vi nok

er flot.

Gunnar har spillet håndbold

siden 1934 - altså i 75

år - og må til tider høre for:

”Det er ham, der har opfundet

håndboldspillet!”

Men et er sikkert, han har

været med til at præge håndbolden

på Østfyn - både som

spiller i Øksendrup og Ørbæk,

men sandelig også som træner

begge steder. Han har været

med til at hjemtage mange

danmarksmesterskaber indenfor

DDSG&I - nu DGI.

Hans punktlighed og

kendskab til håndbold gjorde,

at der også i bestyrelsen belv

Gunnar Rasmussens lyst

til at være træner og leder

førte meget snart også til at

få bestyrelsesansvar lokalt, på

amtsplan og i den daværende

De Dansk Skytte-, Gymnastik-

og Idrætsforeninger. I

1990 blev han som den første

udnævnt til æresmedlem af

Østfyns Håndbold Klub for

den enestående indsats for

håndboldsporten.

Både Gunnar Rasmussen

og hans hustru Dora har alle

årene været aktive idrætsudøvere

og følger stadig med i,

hvad der rører sig indenfor

området.

Idræts-familie

Parret har datteren Jane, som

også jo også skulle spille håndbold.

Det blev med far som

træner. Efter et par runder

skiftede hun til atletik - på

grund af træneren, antyder

kaldt på ham både i Øksendrup

og Ørbæk, og også højere

oppe i systemet - Svendborg

Amts bestyrelse i DDSG&I

samt i DDSG&I’s hovedbestyrelse.

Gunner er æresmedlem af

ØHK - har fået Svendborg

Amts jubilæumspokal samt

Fyns Håndbold Forbunds

Gunnar Rasmussen selv med

et smil.

Siden er volleyball blevet

datterens foretrukne idrætsgren,

som i øvrigt er uddannet

lærer med idræt som linjefag.

Og noget tyder på, at de

sportslige gener nu er nedarvet

til barnebarnet.

Så er der lige det med at få

jord under neglene. Godt nok

sagde Gunnar Rasmussen fra,

da mor ville have ham i gartnerlære.

Men gennem alle årene

på Nyborgvej har Gunnar

Rasmussen hold den 1100

kvadratmeter store have i en

stand, så enhver garnter må

være misundelig. Så helt uden

evner indenfor det fag er den

90-årige altså ikke.

Dagen fejres under private

former med fest på Ørbæk

Kro.

”Han opfandt spillet”

Gunnar Rasmussen fylder 90 år

Gunnar Rasmussen fra Ørbæk er 90 år gammel. Vi er især gode til

tredje halvleg og til at gasse hinanden, siger Gunnar Rasmussen.

Foto: Nils Svalebøg

sølvnål.

Vi ønsker Gunnar til lykke

med dagen og håber, at vi ser

dig til håndbold i mange år

endnu, så vi stadig kan gasse

dig lidt og få svar tilbage.


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

21

Karen vandt

10.000 kroner

til shoppetur

Årets supershopper Karen Jacobsen spenderede

10.000 kroner på lidt under fire timer

NYBORG: Det var en glad,

men noget overrasket Karen

Jacobsen fra Ørbæk, der forleden

modtog beskeden om,

at hun havde vundet konkurrencen

om at handle for hele

10.000 kr. i Nyborgs butikker

i Nyborg Handelsstandsforening

Supershopper-konkurrence.

Lørdag morgen kl. 10 gik

det så løs i centrum af Nyborg,

og der blev handlet med stor

energi i butik Helle, hvorfra

vinderkuponen var blevet indleveret.

Glad og fro gik turen så videre

til Zjoos, Binau, Legekæden,

Tøjeksperten og Kvickly,

fortæller handelskonsulent

Karsten Knudsen, som var

personlig shoppe-assistent for

HAIR EXTENSION

Påsætning af 100% ægte remyhår.

Flere forskellige, metoder, længder og farver.

TILBUD:

FULD PÅSÆTNING kr. 1.500,-

Se facebook under

gruppen Power-hair

Ring for nærmere oplysninger

Birgitte: 26 13 29 01

Karen Jacobsen på lørdagens

rundtur i Nyborg, selv om

vinderen også havde taget sin

gemal med på turen. Og jo,

der faldt også noget af til ham

og resten af familien.

Klokken 13.46 var de kr.

10.000 kroner så væk - men

til gengæld anvendt på yderst

fornuftig vis.

Bagefter kunne en glad og

lettet Karen Jacobsen slutte af

med varm kakao og kage på

Café Anthon.

- Det betaler sig virkelig at

handle i Nyborg, men at jeg

skulle være så heldig, havde

jeg nu ikke forventet, sluttede

Karen Jacobsen, der stadig var

lidt overvældet over hendes

held.

Valgmøde med

fokus på ældre

NYBORG: Østfyns Kunstforening

og Højskoleforeningen

er gået sammen om et arrangement

om maleren J.F. Willumsen.

J.F. Willumsen, der elvede

fra 1863 til 1958 er en

af dansk kunsts mest grænseoverskridende

og eksperimenterende

skikkelser. Fra som

ung at have kastet sig over

tidens ismer og trends udvikler

hans værk sig i en retning,

ØRBÆK: Aktivcentret i Ørbæk

bliver i morgen ramme

om det første egentlige valgmøde

mellem de politiske partier,

der stiller op til byrådsvalget

den 17. november i år.

Da det nu er i et center for

pensionister, så er hovedtemaet

for mødet naturligvis

ældrepolitikken.

Centerleder Anders Wilkens

Nielsen oplyser, at alle

partierne er parate med spidskandidaterne

til et traditionelt

vælgermøde, hvor kandidaterne

får hver nogle minutter til

at anprise deres særlige politiske

standpunkter, inden der

bliver lagt op til debat mellem

politikere og mødedeltagerne.

Ordstyrer ved mødet er

Fyens Stiftstidendes lokalredaktør

i Nyborg, Niels Andreasen.

Går det, som det plejer ved

Aktivcentrets valgmøder, så

vil der være livlig debat.

Mødet begynder klokken

13.30 og ventes afsluttet klokken

15.15.

Et værk uden

grænser

som sprænger ethvert forsøg

på entydig definition.

Foredraget beskæftiger sig

med en række af Willumsens

værker, og der bliver fortalt

om den aktuelle særudstilling

på J.F. Willumsens Museum i

Frederikssund ”Et værk uden

grænser.”.

Arrangementet holdes i

morgen på Hotel Nyborg

Strand kl. 19.30. Der er fri

entré.

Kylling, kaffe

og kartofler.

Alt sammen til

DISCOUNTPRIS

DANPO NEUTRAL

MARINERET KYLLINGE

INDERFILET

500 g, pr. kg 50,00.

2 for

36,-

500 g

25,-

BKI EXTRA

400 g, pr. kg

45,00 v/2 stk.

SANEX

BODYSHAMPOO

Sensitive eller Intensive,

750 ml, pr. l 37,33.

Frit valg

Tilbuddenegælderfraonsdagden7.okt.tilogmedlørdagden10.okt.2009.

Frit valg

12,-

FISKEHUSETS

PANEREDE

FISKEFILETTER

500 g, pr. kg 25,00

v/2 stk. Dybfrost.

28,- 2 for

25,-

450 ml

12,-

KÆRGÅRDEN

STEG OG BAG

450 ml, pr. l 26,67.

Pr. pose

12,-

KARTOFLER

Danmark, 5 kg,

kl. 1, pr. kg 2,40.

SCHULSTAD RUGBRØD,

SANDWICHBRØD ELLER BOLLER

Flere varianter, 330-1050 g. Max 36,36 pr. kg.

DISCOUNT PÅ EN NY MÅDE

Læs mere på www.kiwiminipris.dk

Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglendeleverancersamtudsolgte varer.


22

Fyens Genbrugsmesse

- tilmeld dig nu!

Fyens Stiftstidende i samarbejde

med Lions Club Odense

Sct. Albani inviterer til:

i Odense Congress Center,

lørdag den 23. januar og søndag den 24. januar

FOR 9. GANG!

i 2009 kom der over

10.000 til Genbrugsmesse

og Stumpemarked

GENBRUGSMESSE 2010

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Genbrugsmessen er kun for private, der

ønsker at sælge ting man måske ikke

længere har plads til, fejlkøb eller

andet man synes er af en stand og

kvalitet, der er for god til bare at

kassere.

Antikvitetshandlere er også

velkomne. De ting man vil

sælge skal være hele og

umiddelbart brugbare.

FÅ EN VURDERING

Har man svært ved at

vurdere, hvad tingene kan

sælges for, vil arrangørerne

være behjælpelige

hermed. Vi vil sørge for, at

der er nogle eksperter

tilstede, der har forstand

på at sætte fornuftige priser

på tingene.

Genbrugsmessen vil blive

markedsført op til lørdag den 23.

januar og søndag den 24. januar

2010 medflere store annoncer i

Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og

vore 10 distriktsblade samt i Radio 3.

Jeg ønsker at forære Lions bedre ting til bortsalg, hvor pengene udelukkende går til humanitære formål.

Navn:

Adresse:

Postnr:

By:

Telefon:

Jeg ønsker at købe stand(e) på genbrugsmessen 2010.

Der vil blive fremsendt indbetalingskort og yderligere information.

Navn:

Adresse:

Postnr:

Telefon:

Jeg vil gerne sælge:

Antal stande på genbrugsmessen á 3x3 m: á kr. 695,-

By:

Mail:

Du kan også tilmelde dig på mail: blj@oncable.dk eller ring på tlf. 28 56 71 82 for

yderligere oplysninger, med angivelse af hvor mange stande du ønsker, samt

navn, adr. og tlf. nr. Udfyld kuponen og indsend den til: Fyens Stiftstidende,

Banegårdspladsen, 5100 Odense C. Husk at skrive “Genbrugsmesse” udenpå kuverten.

De to hædrede Falck-folk fl ankeret af deres stationsledere. Fra venstre er det redningschef Bo Skifter Nielsen,

brandmand Jesper Bønding, redder Lars Verner og brandchef Kristian Fink. Foto: Erling Lundemann

Falckfolk hædret

for indsats uden

for tjeneste

Sofus Falcks Mindelegat til to lokale Falckfolk

Af Jakob Haugaard Christiansen

NYBORG: Stationsleder Kristian

Fink får ikke sagt mange

ord, før alarmen lyder.

To reddere rejser sig resolut

og går med hastige skridt

ud af døren. De skal ud til et

alarmopkald i Sprotoften.

De resterende Falck-medlemmer

i skolestuen på Falckstationen

i Nyborg bliver siddende

med kaffe og kage foran

sig. Imens tager Kristian Fink

tager fat på sin tale igen.

Anledningen er at en redder

og en brandmand fra Falck

i Nyborg skal have overrakt

Falck-organisationens egen

hædersmedalje og diplom.

- Det er en særlig dag, for

det er ikke hver dag eller hvert

år, at vi hædrer nogle af vore

egne, men det kan vi nu, siger

Kristian Fink.

De to lokale Falckansatte

brandmand Jesper Bønding

og redder Lars Verner bliver

hevet frem foran kollegerne for

at modtage Sofus Falcks Mindelegat,

medalje, ære og ikke

mindst 3500 kroner.

Legatet gives til Falck-folk

som uden for tjeneste har gjort

en særlig livreddende indsats

og det har de to lokale gjort i

en grad, så deres kolleger har

indstillet dem til legatet.

Brandmand Jesper Bønding

får hæderen for at have

Af Niels Andreasen

VINDINGE: Som tiden dog

går, kan medlemmerne af

Vindinge Sangforening sige

til hinanden, når de på lørdag

den 10. oktober samles til fest

i Vindinge Forsamlingshus for

at fejre, at foreningen er gået

hen og er blevet hele 140 år.

Så mange år er nok en solid

fest værd, så der indledes med

De to Falckfolk Lars Verner (til højre) og Jesper Bønding modtog legaterne

på stationen i går. Foto: Erling Lundemann

reddet en mands liv ved en en ældre kvindelig bilist var

eksplosionsbrand på Bøgevej i blevet påkørt bagfra og med

Nyborg i december 2008. Jesper

Bønding bor selv på vejen, Lars Verners hus.

sin bil var fortsat direkte ind i

hvor han reagerede prompte, Selv om det umiddelbart

da han hørte den eksplososion, ikke så ud til at være svære

som det meste af bydelen også skader på den ældre bilist

hørte. Han løb til stedet og fik insisterede Lars Verner på,

en ældre mand ud af en bil i at fastholde kvinden, da han

garagen i huset. Brandmanden frygtede, at hun måske havde

fik selv brandsår, men fik reddet

mandens liv. Derfor havde Antagelsen viste sig at være

brud på rygsøjlen.

hans kolleger indstillet ham korrekt, og derfor kan hun i

til legatet.

dag takke Lars Verner for at

Også redder Lars Verner var hun ikke fik varige mén efter

hjemme hos sig selv, da episoden,

som han bliver hædret Den Falckkollega, som

oplevelsen.

for, indtraf. Faktisk skulle han overtog den ældre dame fra

ikke gå ret langt for at træde i Lars Verner, indstillede ham

aktion.

efterfølgende til legatet, som

Efter en vagt hos Falck han altså modtog foran sine

hørte han et stor brag, da han kolleger sammen med Jesper

var kommet hjem til sit hus i Bønding.

Sulkendrup. Det viste sig, at

Sangforening fester for 140 år

spisning klokken 18.30, og

senere på aftenen bliver der

musik og dans.

Vindinge Sangforening har

i adskillige år være landsbyens

toneangivende forening, når

det gælder festlige sammenkomster.

I masser af år havde

foreningen Vindingekoret

tilknyttet, men koret brød for

nogle år siden ud og blev sin

egen forening.

I de senere år har Vindinge

Sangforening koncentreret sig

om at arrangere den traditionsrige

fugleskydning for hele

familien. Det foregår hvert

år på en sommerlørdag i den

gamle have ved Gl. Vindingevej.

Forening har også sørget for

at holde dilettant-traditionen i

Vindinge i hævd med forestilling

hvert andet år.


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

23

Fitness World

ÅBENT HUS ARRANGEMENT

lørdag d. 10. oktober 2009

og søndag den 11. oktober 2009

Tilbud: Opstartspakke:

Intet indmeldelsesgebyr (normalt kr. 199,00)

Kom godt i gang, gratis programlægning (normalt kr. 175,00)

Gratis Fitness World drikkedunk (normalt kr. 35,00)

Spar i alt kr. 409- ved indmeldelse denne weekend.

Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud/aftaler

Lørdag vil

være i centret og sælge

sportssko samt sportstøj til yderst favorable priser.

Vi byder på forfriskninger hele weekenden.

Gratis træning hele weekenden.

Kom og prøv vores hold:

Holdplan lørdag

0830-0925 Bodybike 1 Gert

1030-1125 Bodybike Intro Knud

1145-1240 Bodybike 1 Knud

0915-1010 Pilates Intro Helena

1015-1110 Pilates 1 Helena

1120-1205 Puls/styrke Marianne M

1215-1300 Step 1 Marianne M

Holdplan søndag

0930-1025 Bodybike 1 Marianne M

1035-1130 Bodybike Intro Mette C

1140-1235 Bodybike 1 Mette C

0915-1045 Yoga Adar

1055-1140 Pilates 1 Marianne M

1145-1240 Boksercise Marianne B

1250-1345 Zumba Kema

1350-1435 Zumba Kema

Som medlem får

du mulighed for:

• Ubegrænset

træning

• Altid vejledning

• Uddannede

instruktører

• Motionstræning

• Styrketræning

• Genoptræning

• Kostvejledning

• Boksetræning

• Kredsløbstræning

• Bodybike

• Step

• Stram op

• Bodyfit

• Mave/balle/lår

Åbningstider:

Mandag-torsdag

kl. 6.00-22.00

Fredag

kl. 6.00-21.00

Lørdag

kl. 8.00-17.00

Søndag

kl. 9.00-17.00

Helligedage

kl. 8.00-16.00

1. nytårsdag lukket

VESTERGADE 32 | 5800 NYBORG | TLF. 70 26 26 87

Ingen binding - hos bestemmer du selv, hvor længe du vil være medlem - sund fornuft


24

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

SCHOU-SKOUBOE.COM

Ørbæk fik

en fjer på

Ørbæks borgere mødte op til oktoberfest

iklædt feststemning og højt humør

Af Nanna Stærmose

ØRBÆK: - Har du kun en

størrelse?

- Nej, jeg har også en lille,

men den er altså meget lille,

siger John Østergaard.

Han bukker sig ned og

trækker et lille plastikkrus

frem fra en papkasse under det

bord, der er indrettet til bar.

- Jeg tager sådan en, jeg kan

jo altid få en til, siger Inga ’Tatol’

Hansen

Tilnavnet refererer til det

parfumeri, hun indtil 1998

drev i Ørbæk. Inga Tatol sætter

sig ned ved et af de lange

borde, hun beholder overtøjet,

på for selv om teltet er fyldt,

mærkes oktobers kølige temperaturer.

Gynger i Ørbæk

Ørbæks husorkester får folk til

at gynge fra side til side, mens

de synger; ”Hils fra mig derhjemme

- hils min far og mor”

- ikke just tyroler musik, men

det er også kun opvarmning.

Fredag eftermidag er første

gang, Ørbæk arrangerer oktoberfest,

men der er tanker bag

arrangementet.

Lars og Mette Stokholm er initiativtagere

til oktoberfest i Ørbæk,

de håber, at festen kan gentages

næste år. Foto: Kim Rune

- Der har været så megen

snak om, at butikkerne var

ved at dø i Ørbæk, og vi vil

gerne vise, at der er liv i byen,

siger byens bager Richardt

Muhs.

- Jeg synes, vi har fået rigtig

god opbakning, både fra

de forretningsdrivende og de

handlende, siger Lars Stokholm.

Knoklet flere dage

Sammen med sin kone Mette

Stokholm er han initiativtager

til oktoberfesten, og de har

knoklet de sidste par dage.

Mette Stokholm overtog

i april i år Flüger malerforretningen

på hovedgaden i

Ørbæk, og det er bag hendes

butik og bageren, at der er sat

telte og boder op.

- Vi har så mange små producenter

af fødevarer her i

området, så vi synes, det var

oplagt at bruge dem og give

folk en oplevelse, siger Lars

Stokholm.

Ud over mad og øl byder

oktoberfesten på pileflet, strikkede

sokker og hudprodukt og

kunst - et telt er omdannet til

galleri, hvor der sælges kunst

blandt andet af Jens Galschiøt.

Inga ’Tatol’ Hansen startede med

en lille fadøl da der var oktoberfest

i Ørbæk. Teltet blev hurtigt fyldt

med feststemte folk,

der vuggede med til musikken.

Foto: Kim Rune

Mænd i lederhosen og fjer

i hatten har indtaget scenen

i ølteltet. De lægger ud med

”Marsch aus Österreich.”

Fadøllene skummer og

stemningen lun. Der er fest i

Ørbæk.

Mere fynske

& ECCO Sko præsenterer

DANMARKS STØRSTE

RIDEOPLEVELSE

14. – 18. OKTOBER 2009 I ODENSE CONGRESS CENTER

end de fleste

www.jbkhorseshows.dk · www.billetnet.dk

Mere end hver tredje fynbo har valgt os.

Danske Bank har afdelinger på det meste af Fyn – vi ligger

ofte både tæt på, hvor du bor, hvor du arbejder, og hvor du

handler ind.

Med over 500 fynske medarbejdere er vi altid klar til at give

dig personlig rådgivning med udgangspunkt i dine behov. Og

så skader det vel heller ikke, at Forbrugerrådet har kåret os

til en af Danmarks billigste banker.*

Måske er det derfor, at 37 % af alle fynboer er kunder hos

os.** Kom ind og bestil et møde, hvis vi også kan hjælpe dig.

* Forbrugerrådets magasin TÆNK PENGE, 02-2009

** Markedsandelen er opgjort ved at sammenligne antallet af Danske Bank-kunder

med NemKonto på Fyn med antallet af indbyggere over18 år i de fynske kommuner.

FAMILIEDAG

ENTRE KUN

KR.75,-

FAMILIEDAG med super underholdning og spændende aktiviteter for børnene

Ponyridning - Autografskrivning med Tina Lund - Opvisning og Workshop med

Kolding Talenthold - Tryllekunstner - Bugtaler og m.m.

BILLETTER KØBES VED INDGANGEN

Stævnesponsor :

Hovedsponsor :

&

SCHOU SKOUBOE

Samarbejdspartnere :

Mediesponsor :

Fyens Stiftstidende


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

25

Gratis i biffen

med banken

Arbejdernes Landsbank byder på ”Storm”

Emil Sørensen og Michael Hansen i Skousen Outlets nye lokale, den tidligere trykkerihal på hjørnet af Vestergade

og Ladegårdsvej i Nyborg. Foto: Erling Lundemann

Lagersalg fra lagerhal

Skousen Outlet i nye rammer

Af Niels Andreasen

NYBORG: Den nye danske

familiefilm ”storm” har netop

høstet fine anmelderroser, og

nu byder en af filmens hovedsponsorerer,

Arbejdernes

Landsbank, på en gratis forestilling.

Bankens samarbejde med

filmselskabet ASA og distributøren

Sandrew Metrone

betyder, at hovedsponsoren

kan invitere til en gratis særforestilling.

Det foregår i Nyborg søndag

den 18. oktober klokken

10.

Det er ikke en betingelse, at

man er kunde i banken, men

der er naturligvis et begrænset

Familiefi lmen ”Storm” handler

blandt andet om spillelidenskab.

Medvirkende er Troels Lyby,

Marcus Rønnow og Mille Dinesen.

PR-foto: Rolf Konow/ASA

Film

antal billetter, der tildeles efter

princippet først til mølle.

Send en mail til 5393@albank.dk,

hvor man skriver antallet

af ønskede billetter. Der

er højst tre billetter pr. familie.

Man får derefter besked,

om man har fået det ønskede

antal, og hvornår de kan afhentes

i filialen, Kongegade 4,

Nyborg.

- Der venter en rigtig spændende

oplevelse for hele familien.

Det er en film der kan

ses med lige stor fornøjelse

af børn, forældre og bedsteforældre,

siger filialdirektør

Ulrik Stærmose, Arbejdernes

Landsbanks filial i Nyborg, og

fortsætter: - I filmen STORM

er der fokus på mobning, venskaber

og forældre/barn relationer

– og også på hvordan

man hurtigt kan komme i en

økonomisk klemme.

Særligt det sidste er en fornuftig

bankmand jo nok så interesseret

i at få udbredt kendskabet

til - især når det gælder

om at undgå det.

Af Niels Andreasen

NYBORG: Lagersalg fra lagerhal.

- Det må vist være meget

passende, lyder kommentaren

fra Michael Hansen, den ene af

de to indehavere af hvidevareforretningen

Skousen Outlet i

Vestergade i Nyborg.

Sammen med Emil Sørensen

har han flyttet Skousen

Outlet et par husnumre længere

ud af Vestergade, hvor

trykkerihallen i det tidligere

bogtrykkeri på hjørnet af Vestergade

og Ladegårdsvej er

indrettet til salgslokale.

- Vi har valgt at lade vores

lokaler have præg af lagerhal,

fordi det jo er lagerslag, vi

beskæftiger sig med, siger Michael

Hansen.

Skousen Outlet åbnede i

de nye lokaler i torsdags, og

Michael Hansen erklærer sig

tilfreds med handlen efter de

første par dage på det nye sted.

Michael Hansen har købt

ejendommen, som er på 926

kvadratmeter.

Og snart vil alle lokaler

være fyldt op med lejere.

Mest synlig ud med Vestergade

bliver udstilling og salg

af gravsten og stenfigurer, som

Otterup Stenhuggeri åbner.

I et område, der serligt

egner sig til værksted, flytter

glarmesterfirmaet Nillan ind.

Endelig er der lejet lokaler

ud til to firmaer, der har onlinesalg

på internettet.

Det er Kulleruploppen, der

forhandler malerier over nettet,

og Askepot, som handler

med børnetøj.

ferie og nye tænder

Blivrigpåoverskud

Oplev og bliv inspireret af den energiske Chris MacDonald!

Chris MacDonald er en af tidens helt store foredragsholdere inden for sundhed, motivation,

planlægning og meget mere. Han har i mange år inspireret tusindvis af danskere til at få et større

overskud – og nu kan du også opleve hans foredrag “Strong Body, Strong Mind”.

Min mand trængte forfærdelig til nye

tænder. Men vi ville også gerne på ferie.

Tandprotetikeren tilbød at finansiere

tænderne, så vi kunne få begge dele.

tandproteser holder i mange år. Hvorfor

så betale dem på én gang?

Tænderne koster os kun kr. 280,- om

måneden. Det er da til at overse.

Det er en stor glæde at kunne invitere dig til denne saltvandsindsprøjtning af inspiration og

entusiasme. Foredraget er gratis, og alle er velkommen.

Hvor og hvornår: Fredag den 30. oktober kl. 19.30 - 21.30 på Magasinet, Farvergården 19,

5000 Odense C.

Sådan kommer du med: Kom ind i en af vores otte fynske filialer og hent 2 billetter, også selvom

du ikke er kunde hos os. Da der er begrænset antal pladser, gælder princippet først til mølle.

tandproteser med livskvalitet

Odense: Vestergade 38, tlf. 66 13 64 66

Svendborg: Det Gule Pakhus

Havnepladsen 3 B, tlf. 62 21 54 03

5 års garanti på nye tandproteser og

finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år.

www.tpt.dk

Dalumvej 52 I 5250 Odense SV

Skovsbovænget 10B I 5230 Odense M

Rismarksvej 115A I 5210 Odense NV

Vollsmose Allé 10 I 5240 Odense NØ

Fisketorvet 1 I 5000 Odense C

Bycentret I 5330 Munkebo

Kongegade 4 I 5800 Nyborg

Voldgade 16 I 5700 Svendborg


26

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Fyens Stumpemarked

Med veteranbiler

- motorcykler m.v.

I 2009 UDVIDEDE

VI MED SUCCES

ET STORT

STUMPEMARKED

Fyens Stiftstidende i samarbejde med

Lions Club Odense Sct. Albani inviterer til:

STUMPEMARKED 2010

i Odense Congress Center, lørdag den 23. januar

og søndag den 24. januar

I 8 år har der været afholdt GENBRUGSMESSE med stor succes,

i 2009 var der over 500 stande og mere end 10.000 betalende gæster.

Derfor besluttede vi i 2009 at udvide med et STUMPEMARKED

hvor man kan sælge alle mulige stumper, der nogensinde har siddet

på et mekanisk køretøj, hvad enten det er til motorcykler, scootere,

knallerter og biler samt veteranbiler og -motorcykler m.v.

Stumpemarkedet og Genbrugsmessen

vil blive markedsført med store annoncer

i Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis

og vore 10 distriktsblade samt i Radio 3.

I januar måned fi k bryggeriet installeret et topmoderne bryganlæg. I hver af tankene ligger der 12.000 liter øl.

og der er seks tanke. Når der laves sodavand, er det helt op til 50.000 liter. Foto: Erling Lundemann

Han drømmer om

øl om natten

Nicolai Rømer driver sammen med sin far, Niels Rømer, Ørbæk

Bryggeri. De købte det sammen i 1996, og i dag tænker

Nicolai Rømer ikke på andet

Af Mia Harm Madsen

ØRBÆK: Hvorfor kan man

ikke få en økologisk sodavand?,

spurgte Niels og Nicolai

Rømer hinanden, da de

havde være på økologisk messe

i Tyskland for snart mange

år siden.

Så blev de enige om, at de

da bare kunne lave den selv.

Men ingen bryggerier ville

lave den for dem, og da bryggeriet

i Ørbæk så blev til salg,

slog de til.

De brugte det første år på at

renovere bryggeriet, og først

derefter kom de i gang med at

brygge.

I dag går det godt

Al begyndelse er jo svær, og

det var den også for Niels og

Nicolai Rømer.

- De første år var hårde, men

det går godt nu, forklarer Nicolai

Rømer.

Faktisk går det så godt, at

bryggeriet nu har otte ansatte

og alle knokler på livet løs for

at levere øl, sodavand og cider

til de mange købere.

Far og søn. Niels og

Nicolai Rømer købte

sammen Ørbæk

Bryggeri i 1996.

I dag brygger de øl,

cider, sodavand og

endda whisky. Foto:

Erling Lundemann

Jeg ønsker at købe stand(e) på stumpemarked 2010.

Der vil blive fremsendt indbetalingskort og yderligere information.

Navn:

Adresse:

Postnr:

Telefon:

Mail:

By:

Antal stande på stumpemarked á 3x3 m:

á kr. 600,- +moms

Du kan også tilmelde dig på mail: blj@oncable.dk eller ring på tlf. 28 56 71 82 for

yderligere oplysninger, med angivelse af hvor mange stande du ønsker, samt

navn, adr. og tlf. nr. Udfyld kuponen og indsend den til: Fyens Stiftstidende,

Banegårdspladsen, 5100 Odense C. Husk at skrive “Genbrugsmesse” udenpå kuverten.

Idéerne står i kø

- I starten fik jeg aldrig morgenmad,

siger Nicolai Rømer

og griner lidt, inden han tilføjer:

- Men det gør jeg i dag, for

nu har vi folk til at starte maskinerne

op om morgenen.

Men alligevel har han en

lang arbejdsuge, for han tænker

altid på at brygge, også

når han har fri, og selv når han

drømmer om natten.

Og hjernen arbejder hele

tiden på både far og søn, for de

finder hele tiden på nye øl med

nye smage eller laver andre

variationer af øllene for at gøre

dem bedre.

- Vi løber aldrig tør for

idéer, og man får endnu flere

idéer, når man har travlt, siger

Nicolai Rømer.

En drøm

Niels Rømer bor egentlig i

Silkeborg, hvor han driver en

forretning med økologiske

madvarer. Men to dage om

ugen kommer han til Ørbæk

og brygger.

For Nicolai Rømer er bryggeriet

i Ørbæk en drøm, der er

gået i opfyldelse.

- Jeg havde en drøm, om, at

det ville blive sådan her, men

jeg havde ikke turde håbe på,

at det ville blive så godt, siger

han og smiler.

Og blandt øl, sodavand og

cider står fem tønder i et rum

for sig selv. Der er whisky. Det

er bryggeriets nyeste skud på

stammen. Med tiden er det

planen, at der også skal laves

snaps, rom og gin i destilleriet.

Nicolai Rømer hiver proppen

til en af tønderne op, så

man kan få lov at dufte til ”Isle

of Fionia”, som whiskyen hedder.

Den har kun lagret i nogle

måneder, men der skal gå tre

år, inden den er blevet til en

rigtig whisky.

- Vi smager lidt på den en

gang i mellem. Så må vi se,

hvor meget, der er tilbage om

tre år, siger Nicolai Rømer og

griner.


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

27

Hesselhusets høje engel

5. klasse fra Ørbæk Skole viste stolt sit kunstværk frem. Men kulturministeren kom ikke

Af Stine Jessen Jensen

NYBORG: Lidt hævet over

jorden kunne man godt se,

at stregerne på plænen ved

Hesselhuset former en engel

blandt høje træer. Men ned på

plænen er det uoverskueligt.

Og det er netop meningen,

forklarer Silje Christensen fra

5. a fra Ørbæk Skole. Hun har

lavet kunstværket sammen

med sine klassekammerater i

hele sidste uge som en del af

projektet Ud med Kunsten arrangeret

af Kulturregionfyn.

Det er kunstgruppen Outsize,

der består af Dan Jensen

og Morgen Krogsgaard, der

har hjulpet 5. klasse med det

store kunstprojekt

Det var Christine Roseners billede, der blev malet på plænen. Og det var hun stolt af. Hun mener helt bestemt,

at hun har lært en masse om kunst i løbet af denne uge.

Kulturminister Carina Kristensen skulle have åbnet kunstværket, der er et af i alt ti på Fyn, men trafi kkaos i

København forhindrede hende i at komme. Så borgmester Jørn Terndrup (V) fl ankeret af formand for Kulturog

Fritidsudvalget, Peter Sejersen (S) måtte klippe snoren. Fotos: Robert Wengler.

STRIK eller

JEANS

FØR 600,-

NU 400,-

UFFE JENSEN

NYBORG

Kongegade 9-11

Tlf. 6531 0346

WWW.DINTOJMAND.DK

ØSTFYNS MUSEER

Aktiviteter i efterårsferien

NYBORG SLOT

Særudstilling - indtil 15. oktober

Svenskerne på Østfyn -

Slaget ved Nyborg 1659

Aktivitet: ”Helte-akademi”

Eventgruppe laver rollespil, hvor børn og voksne kan

være med.

14. og 15. okt. kl. 10.00-12.00 samt 13.00-15.00.

Pris: Børn (6-14 år) 25 kr. Voksne 50 kr

Slotsgade 34, 5800 Nyborg. Tlf. 6531 0207 www.museer-nyborg.dk

VIKINGEMUSEET

LADY

Særudstilling - indtil 25. oktober

Vikingesmeden fra Mästermyr.

Rekonstruktion af værktøjskiste med

værktøj - fra Vikingetiden.

Aktiviteter:

Bedsteforældrehygge i Langhuset på Bytoften den 12. okt. kl. 13.00-16.00

Vikingeleg på Vikingemuseet Ladby den 13. til 16. okt. kl. 13.00-16.00

Tre figurer ankommer til ”Dødeskibet” den 14. okt. kl. 13.00

Gratis rundvisninger (når entréen er betalt) kl. 14.00 - den 10.-18. okt. (begge dage inkl.)

Vikingevej 123, Ladby, 5300 Kerteminde, tlf. 6532 1667

www.vikingemuseetladby.dk

JOHANNES LARSEN

MUSEET

Særudstilling - indtil 3. januar 2010

Fra menneskenes land - fire kunstnere i Grønland:

Jens Rosing, Sven Havsteen-Mikkelsen,

Troels Brandt, Johannes Larsen

Aktivitet:

”Mal Grønlands fugle”

Både børn og voksne er velkomne.

Hvert barn får en voksen med gratis på museet.

Selve tegneaktiviteten er gratis. Tirsdag, onsdag og torsdag

kl. 11.00-15.00.

Møllebakken 14, 5300 Kerteminde, tlf. 6532 1177

www.johanneslarsenmuseet.dk

HUSK

- HVER LØRDAG ÅBENT TIL KL. 14 00


28

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

OKTOBERTILBUD I ØRBÆK MED

MODERNE HJØRNESOFA

Monteret med sort okselæder.

NORMALPRIS 21.179,-

14.500,-

TILBUD

3+2 PERS. SOFA

Højrygget model monteret med brunmeleret stof.

NORMALPRIS 12.760,-

8.900,-

TILBUD

STUE

3 pers. sofa inkl. 1

Monteret med lyst g

Synlige ben i maho

NORMALPRIS

TILBUD 9

SPISEBORD INKL. 6 STOLE

Bord i massiv sæbebehandlet egetræ samt

magasin og 2 tillægsplader.

Stole polsteret med kraftigt stof på sæde og

ryg.

NORMALPRIS 16.982,-

12.900,-

TILBUD

ELEVATIONSSÆT

140 x 200 cm. Komplet elevationssæt bestående

af elbetjent bund med 28 lameller, vendbar

madras med 323stk. 5-zonede pocketfjedre

pr. m 2 . Medium affjedring. Topmadras med

25 mm latexkerne, madrasbremse og meder.

Normalpris 12.523,-

7.995,-

Tilbud

KOMPLET ELEVAT

180 x 200 cm. Bestående

40 mm latexkerne, vendba

263 zone-inddelte pocketf

betjent bund med nakke-, r

28 lameller, meder og mad

Normalpris 16

9.99

Tilbud

SPISEBORD

INKL. 6 STOLE

Bord med magasin og

udtræk til 3 tillægsplader.

Stole med høj polstret ryg

og sæde. Sættet er i sæbebehandlet

bøgetræ.

NORMALPRIS 26.995,-

17.500,-

TILBUD

SPISEBORD

INKL. 6 STOLE

Sæt i massiv lakeret

bøgetræ. Bord med

magasin og 2 tillægsplader.

Stole med tremmeryg og

sæderne polstret med microfiber.

NORMALPRIS 16.164,-

12.900,-

TILBUD

DOBBELTSENG 180 x 200 cm.

2 stk. dobbeltfjedrende boxmadrasser.

Nederste fjedrelag med 150 stk. bonnellfjedre

pr. m 2 og øverste består af 324 stk. 5 zonede

pocketfjedre pr. 2-5 vindinger.

Inkl. 40 mm tyk latextop. Ekskl. ben.

15 års garanti.

Normalpris

12.596,-

7.495,-

Tilbud

KOMPLET ELEVAT

180 x 200 cm. Bestående

med 40 mm latex, vendba

504 zone-inddelte multipo

samt indlagt latex. El-betje

nakke-, ryg- og benløft, 28

meder og madrasbremse.

Fast affjedring.

Normalpris

13

Tilbud

SPISEBORD

INKL. 6 STOLE

Sættet er flot sortlakeret.

Bord 100 x 200 cm

inkl. 4 tillægsplader.

Stole polstret med

sort læder på sæderne.

NORMALPRIS 22.168,-

17.700,-

TILBUD

LANGBORD INKL. 6 TOLE

Rustik langbord i massiv sæbebehandlet

egetræ.

Stole polstret med brun læder på sæde og

ryg.

NORMALPRIS 20.414,-

12.500,-

TILBUD

Vi opstiller og

leverer gratis

over hele landet.

SMA

SKA

Monte

NOR

TILBU

ÅBNINGSTIDER: Mandag/tirsdag/onsdag: 9.00-17.30 · Tors

V/LARS HANSEN · RINGVEJ 2 · 5853 ØRB

www.joergenha


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

29

STORE BESPARELSER...

WEEKENDÅBENT

LØRDAG KL. 9-13

SØNDAG KL. 10.00-15.00

lænestol.

råt uld stof.

gni.

13.800,-

.500,-

3+2 PERS. SOFA

Monteret med cognac farvet læder.

Synligt stel i sæbebehandlet bøg.

NORMALPRIS 16.983,-

12.800,-

TILBUD

3+2 1 /2 PERS. SOFA

Stor flot model med mange detaljer.

Monteret med flødefarvet okselæder. Incl. 1 nakkestøtte.

NORMALPRIS 39.743,-

24.500,-

TILBUD

IONSSÆT

af topmadras med

r madras med

edre pr. m 2 . Elyg-

og benløft,

rasbremse.

.994,-

5,-

IONSSÆT

af topmadras

r madras med

cketfjedre pr. m 2 ,

t bund med

lameller,

18.995,-

Tilbud

19.111,-

.995,-

RT STOL INKL.

MEL.

et med sort okselæder.

MALPRIS 8.788,-

4.900,-

D

KOMPLET ELEVATIONSSÆT

180 x 200 cm. Best. af elbund med polstret

ramme samt hårdhedsregulering, 42 lameller

med nakke-, ryg- og benløft. Vendbar madras

med 504 zoneinddelte multipocketfjedre pr. m 2

fast affjedring, topmadras med 40 mm latex,

meder og madrasbremser.

Normalpris 21.189,-

14.995,-

Tilbud

LUKSUS ELEVATIONSSÆT

180 x 200 cm. Best. af elbund med ekstra

høj ramme, 28 lameller med nakke-, ryg- og

benløft, som betjenes med trådløs fjernbetjening.

Madras med 754 stk. multipocketfjedre pr. m 2

samt indlagt latex. Fast affjedring.

Topmadras med 40 mm tyk

latexkerne.

Normalpris

26.592,-

LUKSUS HVILESTOL

Indbygget fodhviler samt

regulerbar ryg.

Monteret med sort

okselæder.

NORMALPRIS 18.245,-

13.500,-

TILBUD

3 PERS. SOFA

INKL.

2 LÆNESTOLE

Stole med høj regulerbar

ryg.

Sættet er monteret med

praktisk microfiber.

3+2 PERS. SOFA

Monteret med cognac farvet okselæder.

Flot klassisk model.

NORMALPRIS 34.294,-

19.900,-

TILBUD

SOFA

MED CHAISELONG

Smart model, fås i 3 farver.

Kan spejlvendes

NORMALPRIS 8.145,-

3.900,-

TILBUD

3+2 PERS. SOFA

Monteret med sort okselæder.

Synligt stel i sæbebehandlet

bøgetræ

NORMALPRIS

27.720,-

TILBUD

24.900,-

NORMALPRIS 12.535,-

9.300,-

TILBUD

dag: 9.00-18.00 · Fredag: 9.00-19.00 · Lørdag: 9.00-13.00

ÆK · TLF. 65 33 11 47 · FAX 65 33 24 47

nsenmoebler.dk

Masser af

kvalitetsmøbler

til tilbudspriser!!!!

HJØRNESOFA

God fast siddecomfort.

Monteret med microfiber.

NORMALPRIS 8.850,-

6.500,-

TILBUD

Der tages forbehold for trykfejl.


30

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Arbejdsløse lades

i stikken

TILMELD DIG NU!

På fyens.dk/talentfyn2009

Søges...

Medarbejderens succes = virksomhedens succes!

Igen i år afholdes Talent Fyn konkurrencen, hvor det fynske erhvervsliv

har mulighed for at sætte fokus på særligt dygtige medarbejdere.

Tilmelding kan ske på fyens.dk/talentfyn2009 indtil den 15. oktober.

Fyn har brug for talent

Talent Fyn er udviklet af Fyens Stiftstidende i samarbejde med

Udviklingsforum Odense og Fionia Fond. Formålet er at sætte fokus

på øens talentmasse og fremme talentudviklingen på Fyn.

Samlet præmiesum

100.000 kr.

Vinderen afsløres på Talent Fyn 2009-konferencen i november.

Partnerskab for Vækst Fyn

Af Esben Drejer

Teglgårdsvej 5B, Nyborg, opstillet

som nr. 2 på Dansk Folkepartis

liste til Nyborg Byråd

DEBAT: Arbejdsløs, hvad så!

Er vores Jobcentrer gode

nok til at tage sig af de ældre

arbejdsløse? Dem, der kun har

gået syv år i skole og derefter

har været på arbejdsmarkedet

siden?

Det kan være folk, som er

ordblinde og aldrig har haft

brug for eller lyst til at læse og

skrive. Hvilken hjælp bliver

Giv os en

vuggestue

i Ullerslev

Af Morten Søgaard,

Erantisvænget 1, Ullerslev

DEBAT: Vi har en børnehave

her i Ullerslev, der hedder

Børnehuset, og vi har haft flere

af vores børn gående der oppe,

men her efter sommerferien,

hvor de har sendt en masse

børn i skole, har de pludselig

fået mangel på børn. De fik

så den ide efter at høre os forældre

med mindre søskende,

at de ville lave en intrigerede

børnehave/vuggestue, for at

udfylde den ledige plads og for

Af Hans Henrik Kongsmark,

Humlevænget 54, Nyborg,

borgmesterkandidat for De Konservative

DEBAT: ”Vi har alt det ’de

andre’ også gerne vil have – vi

fortæller det bare ikke til nogen,

hverken regionalt eller

nationalt.”

Nogenlunde sådan kan Nyborg

Kommunes aktuelle situation

ud i brandingens ædle

kunst sammenfattes, kommunens

kommunikationsmedarbejdere

får nemlig ikke tilført

midlerne hertil!

Vi kan ikke forvente, at

der stillet til rådighed for dem

i en arbejdsløshedssituation?

Jeg har talt med en person,

der fortalte om en nabo, som

er havnet i denne situation.

Han blev på Jobcentret bedt

om at sætte sig til en computer

for at udfylde CV og

ledighedserklæring. Han var

magtesløs, da han aldrig har

haft tændt en pc’er! Jobcentret

kunne ikke tilbyde ham nogen

hjælp! Vedkommende var

derfor nødt til at henvende sig

i sin fagforening for at få den

hjælp.

Det kan undre mig, at

ikke at skulle

ud og fyre

folk.

De har så

ansøgt børne- og familieudvalget

om lov til at lave vuggestuen,

men den 21.9. har

udvalget truffet en afgørelse

om, at man ikke ville give lov

til på nuværende tidspunkt,

på grund af økonomien i

Nyborg kommune. MEN ...

tirsdag den 22.9. kunne man

læse, at de mangler dagplejer i

Ullerslev.

Så tænker jeg, HVORFOR

man ikke er bedre gearet til at

hjælpe arbejdsløse, som bliver

henvist.

Det er, som om at Nyborg

kun fokuserer på nye arbejdspladser,

der har med edb at

gøre.

Nyborg har tabt mange arbejdspladser

for ufaglærte. Var

det ikke tiden at få sat fokus

på job for dem, eller måske

også gå ind og fastholde de

virksomheder i kommunen

som har den type job, med noget

mere erhvervs venlighed!

kan de ikke få lov til at lave en

vuggestue, når der er mangel

på dagplejer, og børnehuset

har plads og personale, og så

var det en god måde at intrigere

børnene i børnehaven.

Giv os, der godt vil have en

vuggestue, den valgmulighed,

hvorfor skal vi tvinges til at

bruge dagplejen, fordi vi bor i

Ullerslev?

Kommunen skal brande sig

på tre kraftcentre

Priser for ældremad

Af Bent Guul

Margrethevej 15, Nyborg, formand

for Ældre Sagen Nyborg/

Ullerslev

DEBAT: Prisloftet på mad på

plejehjem trådte i kraft 1. juli

2009, det er kr. 3000 pr. måned

for fuld forplejning (mad

og drikke).

Ældre Sagen mener, prisen

ikke bør overstige 2400 kr. pr.

måned. En netop gennemført

markedsanalyse af MEGA-

FON, viser at 66 procent af

befolkningen mener, at det

bør koste under 2500 kr. for

fuld forplejning på plejehjem

og i plejeboliger

Gennemsnitsprisen på udbragt

mad (hovedret + biret +

udbringning) på landsplan er

56 kr. pr. 1 juli 2009.

Ældre Sagen mener, at

prisen ikke bør overstige 45

kommunens brand skaber sig

selv, derfor er det vigtigt, at

alle aktører føler ejerskab til

processen.

Nyborg Kommune skal

brande sig med tre kraftcentre,

med Ullerslev, Ørbæk og

Nyborg, som drivende kræfter.

Vi skal generere et samspil

mellem kraftcentrenes sjæl og

kultur og kommunens samlede

strategi, image og vision.

Styrken i lokalområdet, er

altså en forudsætning for at få

succes i hele kommunen.

Fordelene ved en bevidst

branding strategi syntes at

være indlysende. Omkostningerne

vil være de samme eller

mindre, end ved den branding,

der pågår i dag.

Løsningen kunne besvares

med følgende retoriske spørgsmål:

Hvad ville der ske, hvis

turisme, erhverv, handel og

kommune smeltede sammen

til et koordinerende organ -

Udviklingscenter Nyborg?

Joh - kommunen ville kunne

drage fordel af den synergi,

der uvægerligt vil opstå - og

Nyborg ville blive midtpunkt

for endnu flere gode oplevelser!

kr. Den tidligere nævnte markedsanalyse

viser, at 85 procent

af befolkningen mener, at

prisen skal være under 56 kr.

pr dag.

I Nyborg Kommune er

prisen pr. 1. juli 2009 54 kr.,

svarende til en stigning på 13

procent eller seks kroner pr.

dag eller 180 kr. pr. måned.

Hvem sagde udhuling af pensionerne?


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

31

Solgt eller gratis hos home Nyborg

Hos home Nyborg har vi den seneste tid oplevet en klar bedring og stabilitet i boligmarkedet.

Priserne og renten er faldet markant. Det har fået køberne tilbage i markedet.

Derfor søger vi flere boliger til salg.

Vi kan tilbyde dig en kompetent service og ”Solgt eller gratis”.

Det betyder, at du kun betaler, når vi får solgt din bolig.

Du skal altså ikke betale salær, markedsføring eller

dokumentationsomkostninger, hvis vi mod forventning

ikke får solgt din bolig*.

Kontakt home Nyborg, hvis du også vil ha’ solgt din bolig.

*) Tilstandsrapport og energimærke er iht. Lovgivningen ikke omfattet af ”Solgt eller gratis”.

NYBORG

v/ Jørn Laursen

Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE

Dronningensvej 3, 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 64 64 · nyborg@home.dk

www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


32

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

BLIV EN DEL AF...

- OG SÆT FLERE NUANCER PÅ FYN

Navn:

Alder:

Profil:

Jon Rasmussen, Morud

50 år

IT-projektleder ved KMD.

Formand for Morud

Lokalråd og webmaster på

morud.dk

Navn:

Alder:

Profil:

Mette Blix, Nyborg

66 år

Pensioneret lærer. Tidligere

medlem af Nyborg Byråd for

borgerlisten Nyborgerne.

Ivrig vinterbader og medlem

af Vikingelauget. Elsker

Italien og alt italiensk.

Navn:

Alder:

Profil:

Dorte Rosenfeldt, Ringe

51 år

Social- og sundhedsassistent

på Tingager Ældrecenter.

Spiller håndbold, løber og er

generelt engageret i idræt.

Navn:

Alder:

Profil:

Per Høegh, Ørbæk

50 år

Organisationschef.

Oprindelig uddannet kok.

Formand for Ørbæk

Borgerforening. Formand

for Ørbæk Lokalråd. Dyrker

sit sceniske talent i Ørbæk

Revyen, tidligere også på

Nyborg Vold.

GÅ IND PÅ FYENS.DK OG TILMELD DIG

Nu kan du få direkte indflydelse på strømmen af nyheder og

historier i det fynske mediebillede.

Bliv en del af BAGLANDET på Fyens Stiftstidende. Så får du

adgang til at skrive dine historier fra din verden direkte på vores

nyhedssite fyens.dk.

Desuden vil mediehusets journalister trække på din viden, når

redaktionen mangler input eller inspiration til en artikel.

Når du er tilmeldt BAGLANDET, er du en del af et fynsdækkende

netværk, der kan sikre, at store og små historier fra alle

områder af Fyn bliver fortalt i vores medier. På den måde sørger

BAGLANDET for, at vi altid får flest mulige nuancer med, når vi

beskriver virkeligheden på Fyn.

Det kræver ingen særlige kvalifikationer at blive en del af

BAGLANDET. Ud over selvfølgelig at du tager del i livet og

dagligdagen på Fyn og er klar til at dele din viden og erfaringer

med os.

Læs mere og tilmeld dig BAGLANDET på www.fyens.dk/baglandet

Sæt dit

AFTRYK

på Fyn

LokalAvisen Nyborg

- du er vigtig for os!


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

33

Billige dæk

dumper i ny

vintertest

Især dæk fra fjernøsten gør din vinterkørsel

farlig

MOTOR: Umiddelbart ligner

de hinanden men tag ikke fejl.

Forskellen på vinterdæk er

stor og kan i værste fald betyde

liv eller død. Det viser årets

store test af vinterdæk, som

FDM’s medlemsblad Motor

har lavet.

I alt 34 vinterdæk er blevet

testet for bl.a. deres bremseevner

og stabilitet på både tør

og våd vej samt i vinterføre

som is og sne. Resultatet viser,

at de bedste dæk klarer sig

fint på alle former for vinter

vejrlig. Til sammenligning

falder dækkene i testens midterfelt

igennem på en eller to

af underlagene. Men mens 24

dækmærker klarer sig enten

godt eller over gennemsnittet,

dumper hele ti dæktesten.

- Det er hovedsagligt relativ

ukendte dækmærker fra

fjernøsten, som dumper, og

lad dem endelig blive ved med

at være ukendte. Testen viser

med al tydelighed, at de er

direkte farlige. Der er derfor

al mulig grund til at se sig

for, og ikke bare slå til på det

første det bedste tilbud, siger

bilteknisk redaktør på Motor,

Søren W. Rasmussen.

Vådt og koldt

Han påpeger, at den danske

vinter langtfra er nogen polarvinter,

men primært præget af

våde veje. Det gælder derfor

om at vælge et vinterdæk,

som udover vinteregenskaber

bremser godt på våd vej.

- Det er i dag ikke den store

kunst at lave et dæk, der står

godt fast i sne. Det er straks

sværere, hvis det også skal

have en høj bremseevne i vådt

føre. De bedste vinterdæk klarer

sig godt i både sne, vådt og

tørt føre. De billige dæk, derimod,

falder igennem en af delene

hvis ikke dem alle, hvilket

igen understreger, at pris

og kvalitet følges ad, forklarer

Søren W. Rasmussen.

Gal med gummien

Ifølge ham er det både gummikvaliteten

til opbygningen

af dækket og slidbanemønstret,

den er gal med på de billige

dæk.

FDM anbefaler, at man kører

med vinterdæk, hvis man

har behov for at køre i sin bil

hver dag i løbet af vinteren.

Man kan dog undlade at benytte

vinterdæk, hvis man lader

bilen stå alle de dage, hvor

der er vinterføre.

Læs mere om FDMs anbefalinger

i Motor nr. 10 som

Også på sine dæk skal man sikre

sig en ordentlig gummikvalitet,

hvis man vil undgå uheld.

udkom fredag 2. oktober. Udover

den store vinterdæktest,

kan man også læse om bilmotoren

version 2.0, reportage og

tendenser fra efterårets store

biludstilling i Frankfurt og

udfordringerne for Saab. Læs

også mere om dæk på fdm.dk.

02 Peugeot 406 1.8 ST stationcar m klimaanlæg 141.000 km........89.000

04 Suzuki Grand Vitara 1,6 3-dørs 4x4hv.pl. 85.000 km........89.000

01 Ford Focus 1.6 Trend, en ejer, 5-dørs 79.000 km...... 76.000

02 Suzuki Liana 1,3 - en ejer, 5-dørs 61.000 km...... 59.000

02 Fiat Doblo 1,2 SX m. 2 skydedøre 98.000 km...... 59.000

95 Opel Corsa 1,4 Sport, nysynet, engros 132.000 km...... 19.000

Finansiering tilbydes • Biler købes

Ullerslev Auto • Tlf. 65 35 30 09

Tag 10 procent af farten

Og spar brændstof og skån miljøet

NYBORG

JERNHANDEL

GORMSVEJ 25

Købes på pladsen:

ALT I JERN

OG METAL-

SKROT

Åbent fra 9.00-12.00

- også lørdage

Større partier afhentes.

MILJØSKROTNING

af biler

Udbetaling 1000-1250 kr.

Tlf. 65 31 09 88

65 35 10 76

MOTOR: Q8 og Rådet for

Større Færdselssikkerhed indleder

ny landsdækkende kampagne

for at få bilister, chauffører

og motorcyklister til at

slække lidt på farten. Målet er

at reducere antallet af tilskadekomne

i trafikken. Derudover

er der store beløb at spare på

brændstof og CO2 udslip.

Hvis alle danske bilister

letter lidt på speederen, mens

de kører på motorvejen, kan

klimaet let blive sparet for

mange hundredetusind tons

CO2 udledning.

Og tager bilisterne blot 10

af farten - fra 120 km/t, som

de fleste kører på motorvejen,

til de lovbefalede 110 km,

vil klimabesparelsen være op

imod 250.000 tons CO2 om

året.

Det viser en analyse, som

Q8 har foretaget. Q8 gør samtidig

opmærksom på, at 10

kilometer lavere motorvejshastighed

(f.eks. fra 120 til 110

km/t) typisk vil give 25 pct.

lavere brændstofforbrug — og

altså markante besparelser på

benzin- og dieselbudgettet.

En almindelig personbil

kan spare 25 gram CO2 pr.

kilometer ved at sænke farten

med 10 kilometer fra 120 til

110 km/t. Da danske biler kører

omkring 10.000 millioner

kilometer om året på motorvejene,

vil CO2 besparelsen være

ca. 250.000 tons pr. år.

Ny kampagne

Q8 arbejder tæt sammen med

Rådet for Større Færdselssikkerhed

for at få danskerne til

at køre lidt langsommere i

trafikken.

I uge 41 og 42 tager Q8 og

Rådet fat på deres tredje fælles

”Ta 10 af farten” kampagne.

- Forhåbentligt kan denne

CARSTEN

AUTOMOBILER

fokus på danskernes pengepung

og øgede miljøbevidsthed

få endnu flere til at mindske

farten i trafikken, siger

marketingchef Helle Dahlgren

Skov fra Q8.

Ifølge Rådet for Større

Færdselssikkerhed er det især

hastighedsoverskridelser på

landevejene, der er et problem.

2/3 af alle trafikdrab sker på de

danske landeveje.

I 2007 og 2008 var antallet

af trafikdræbte på danske veje

præcist det samme — nemlig

406 personer. Indtil dato er

der i år dræbt 244 personer i

den danske trafik.

Analyser viser, at man kan

hente den største besparelse i

brændstof forbrug og dermed

også CO2, når bilen sænker

farten ved højere hastighed.

PEDERSEN

Se vores gode

tilbud på nye Citroën

og brugte biler.

CITROËN RINGE

BYGMESTERVEJ25•5750RINGE•62621298

HVERDAGE 9.00-17.30. SØNDAG 13.00-17.00.

CITROËN NYBORG

FALSTERVEJ14•5800NYBORG•65314160

HVERDAGE 9.00-17.00. SØNDAG 13.00-16.00.

www.citroenringe.dk•www.citroennyborg.dk

07/04 Skoda Octavia

1.9 TDi Tour Combi,

5d., koksmet., aluf.,

fuldaut. klima, køl i

handskerum, infocenter,

fartpilot, elruder,

elspejle m/varme, ESP,

tagræling, 1 ejer, træk, service ok,

147.000 km. ............................................. 159.800

04/01 Skoda Fabia

1.4 Classic Combi,

5d., rød, c-lås, CD/

Radio, ABS, servo,

sædevarme, splitbagsæde,

nysynet, service

ok, pæn og velholdt,

156.000 km..................................................69.800

Skoda Fabia GreenLine

Inkl. Plus pakke,

værdi 15.000 kr. fra kr. 189.000

Finansieringstilbud!

Er vi ikke billigere end

din bank, kvitterer vi med

3 flasker god rødvin.

Nye Skoda til omgående levering:

Skoda Octavia GreenLine

Inkl. »Climate« pakke,

værdi 18.380 kr. fra kr. 272.000

- se alle vore biler på www.skoda-nyborg.dk

Reparationer af

VW biler samt

varevogne

klarer vi også!

08/08 Skoda

Octavia 1.9 TDi

Elegance, 5d.,

beigemet., aluf.,

2-zone klima, køl i

handskerum, c-lås,

p-sensor for/bag,

fartpilot, elindst. f.sæde, læderrat, ESP, træk, 1 ejer,

service ok, 29.000 km. ......................... 279.900

6/08 Skoda

fabia 1.6 16V

Ambiente, 5d.,

beigemet., aircon,

køl i handskerum,

fjbt. c-lås, fartpilot,

elr., ESP, 1 ejer,

service ok, 20.000 km. ........................159.800

Skoda Superb GreenLine

Inkl. »Climate« pakke,

værdi 16.000 kr. fra kr. 335.000

E.J. Automobiler

Lyøvej 12 · 5800 Nyborg

Åbningstider: Man-fre: 8.00-17.30

Søndag kl. 13.00 - 16.00.

Telefon: 65 31 54 58 · www.skoda-nyborg.dk

Alle priser er + lev. omk.

07 Alfa 159 1,9 JTS 4 d

Sort, 6 gear, 17’’ alufælge, 2-zone klima, vinterhjul,

fjernb. c-lås, infocenter, fartpilot, startspærre.

Km. 53.000........................................................................239.900

07 BMW 318i 2,0 Touring 5 d

05 Ford Focus 1,6 100 trend st.

Sortmetal, airc., fjernb. c. lås,

car 5 d

kørecomputer, udv. temp måler,

Sortmetal, airc., træk, 15’’ alufælge,

4 el-ruder, el-spejle,

vinterhjul, fjernb. c-lås, startspærre,

esp. Km. 6.000..........348.900

el-ruder, el-spejle.

NY Fiat Croma 1,9 JTD 150

Km. 101.000 .................139.900

Dynamic 5 d. Koksmetal, 16’’

06 Opel Corsa 1,3 CDTi 75 Enjoy

alufælge, fuldaut. klima, fjernb.

5. Blåmetal, airc., fjernb. c-lås, startspærre,

el-ruder, cd/radio, tågelygter,

c-lås, fartpilot, kørecomputer,

startspærre, el-ruder,

airbag, abs, esp, servo.

SPAR 40.000,- iflg.

Km. 49.000 ...................119.900

dansk listepris ..........329.900

08 Skoda Octavia 2,0 Elegance

Combi 5 d. Sortmetal,

Sort, træk, klima.

04 Nissan Primera 1,8 Sport 4 d

klima, 15’’ alu.fælge.

Km. 165.000 .................114.900

Km. 35.000 ...............249.900

06 Mitsubishi Lancer 1,6 Invite

09 Hyundai i30 1,6 CRDi 90

st. car 5 d

Classic CW 5 d. Blåmetal,

Sort, fuldaut. klima, alu., fjernb.

demomodel, airc., sædevarme,

c-lås, 4 x el-ruder, elspejle, cd/radio,

fjernb. c-lås, el-ruder, el-spejle,

tågelygter, 4 airbags, abs.

cd/radio, + metallak

Km. 82.000

kr. 5000,-........... fra 199.995

...................109.900

08 Ford Fiesta 1,6 Ti-VCTn

05 Nissan Micra 1,5 dCi Visia 3

Sport 3 d. Hvid, 17’’ alufælge,

d. Blåmetal, fjernb. c-lås, el-ruder,

airc., fjernb. c-lås, kørecomputer,

cd/radio, 4 airbags, abs, servo, elspejle,

sædevarme, 21,7 km./ltr.

startspærre, sædevarme, sportsæder,

el-ruder.

Km. 70.000 ......................89.900

Km. 13.000 ...............179.900

96 Alfa Speider 3,0 V6 2 d

01 Alfa 147 1,6 TS 120

Rødmetal, læderindtræk, airc.,

Lusso 5 d

17’’ alufælge, fjernb. c-lås, startspærre,

el-spejle, servo, el-ruder.

airbags.

Sølvmetal, abs,

Km. 102.000 .............169.900

Km. 159.000....................84.900

SE FLERE BILER PÅ WWW.BILHUSET-NYBORG.DK

Autoriseret køreglæde

Billig finansiering og

forsikring - kom ind

og hør nærmere.


34

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Succesrig start for 3008

Peugeot har fåret god begyndelse med crossover

MOTOR: Peugeots nye og innovative

3008 Crossover har

oplevet en forrygende start på

det europæiske marked, og

alene i Frankrig blev der i maj

SUZUKI

Suzuki værksteder er bedre og hurtigere

til at servicere Suzuki af den simple årsag,

at vi kender vores biler bedre! Så

enkelt er det. Og så er der priserne. De

ÅBNINGSTIDER: 7. maj kl. 9-19. Hverdage kl. 9-17.30.

Værksted: Hverdage kl. Lørdag/søndag 7.45-16.15 · Fredag lukket. 2. kl. pinsedag 7.45-12.45 kl. 13-16

1. ÅR *

FRI

FORSIKRING

og juni måned solgt dobbelt så

mange eksemplarer som forventet.

Den succesfulde start

for 3008 betyder, at PSA fabrikken

i Sochaux, hvor 3008

Det ser sort ud på

et mærkeværksted…

Ikke hos Suzuki…

2 nye pærer,

inkl. montering

kun kr.99,- *

*) Tilbuddet gælder i oktober måned for 2 Philips Premium forlygtepærer

inkl. pæreafgift til alle Suzuki biler (H4, H7, HB3)

Der er stor forskel på et autoriseret Suzuki værksted og så

uautoriserede værksteder.

taler vist for sig selv i denne annonce.

Kom forbi og hør nærmere eller gå ind

på www.suzuki.dk og læs mere.

Velkommen til den virkelige verden.

Bøjdenvej 6 · Nyborg · Tlf. 65 31 31 00

bliver produceret, udvider

med nathold pr. 1. november

for at kunne imødekomme efterspørgslen,

skriver selskabet

selv i en pressemeddelse.

Her får du råd til et ordentligt værksted

For første gang i tre år etablerer

PSA fabrikken i Sochaux

et komplet nathold bestående

af 800 personer. Udvidelsen

træder i kraft pr. 1. november

og betyder, at produktionen

øges med 20 pct. til mere end

1.600 enheder om dagen,

hvilket er 60 pct. mere end i

foråret, hvor produktionen var

på sit laveste niveau grundet

den finansielle krise.

Optimismen skyldes dels

den succesfulde start for

Peugeot 3008, men også den

kommende introduktion af

familie MPV´en 5008. De to

nye modeller skal bidrage til

Peugeots strategi om at dække

90 pct. af M1 segmentet, lyder

det fra Peugeot.

Familien og business

Peugeot 3008 Crossover er

netop introduceret i Danmark,

og med dens kernekvaliteter

som højt komfortniveau, stor

fleksibilitet og overbevisende

køreegenskaber, henvender

den sig ikke blot til familier

med smag for teknologisk innovation

– den er også et bud

på en businessbil med helt nye

muligheder.

En 3008 i Premium-udgave

med mulighed for højteknologiske

løsninger som Grip

Control og Head-up Display

som option fås med en 1,6

liters HDi dieselmotor med

Den nye crossover har fået en god start på markedet. PR-foto

110 hk til en månedlig bruttobeskatning

på 5.909 kr. Den

kører helt op til 19,6 km/l og

er med en CO2- udledning

på 137 g/km et miljøbevidst

firmabilsvalg, der ikke går på

kompromis med køreglæden.

Gule plader

Lige siden de første eksemplarer

af 3008 kørte ud på de

danske veje, har der også været

stor interesse for bilen som

Van, og Peugeot kan nu præsentere

sin nye crossover på

gule plader.

Med sin overbevisende

kvalitet, både når det gælder

valg af materialer, sikkerhed

og køreegenskaber, rammer

3008 Van en bred målgruppe

indenfor både erhvervslivet og

private kunder. Nøgleordet

er komfort og fleksibilitet, og

ved ombygningen af 3008 til

Van er der netop taget højde

for at bevare den variable bagagerumsbund,

som er et af

de unikke karakteristika ved

personbilsudgaven.

Peugeot 3008 Van fås fra

183.990 kr. ekskl. moms for

en Premium 1,6 l HDi med

110 hk og FAP partikelfilter.

NY RENAULT MEGANE SPORT TOURER.

FÅR ALT ANDET TIL AT SE GAMMELT UD.

www.renault.dk

TID TIL FORANDRING.

Prøv den nye Renault Megane Sport Tourer: • Fra 219.900 kr. eller 2.764 kr./md.** • 37 point ud af 37 mulige i Euro NCAP’s sikkerhedstest

Introduktionstilbud: Få 5 års garanti, når du køber en ny Renault Megane Sport Tourer før den 31. december 2009. Udover de normale 2 års garanti, får du nemlig

en Security+ aftale med i handlen, der giver dig 3 års forlænget garanti, så du ialt har 5 års garanti på din nye bil.*** Du får også vejhjælp i hele Europa i alle årene,

hvis du skulle få brug for hjælp på vejen.

Testet model:

Ny Renault Megane

1.5 dCi Expression * Fri forsikring første år til alle købere der indgår skriftlig købsaftale på ny Renault Megane Sport Tourer indtil 31. oktober. Selvrisiko kr. 3.000 for kunder over 25 år og kr. 5000. for kunder under 25 år.

Attraktiv bonusindplacering efter skadesfri introduktionsperiode. ** Renault Megane Sport Tourer 1.6 110 Authentique. Renault Finance eksempel er inkl. leveringsomk., ved udbetaling 20%, løbetid 84

måneder, var.rente 5,25% og ÅOP 7,83%. Fra 14,5 til 22,2 km/l. CO 2 -udledning 118-162 g/km. Den viste bil er med ekstraudstyr. *** Tilbuddet om Security+ uden merpris kan ikke kombineres med andre

rabatter og gælder for ovennævnte modeller, der sælges med underskrevet købsaftale i kampagneperioden fra 1. september til 31. december.


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

35

Månedens Værksted

ANNONCE

Autoriseret service

giver mere for pengene

Toyota-værkstederne

bliver gang på gang kåret

som de, der har mest tilfredse

kunder – og det er

der flere grunde til

Hvor får jeg mest for pengene,

når min bil skal til

service? Det er et spørgsmål,

mange bilister jævnligt

stiller sig selv. Ikke mindst

når forbrugerartikler og

-programmer sammenligner

autoriserede værksteder

med uautoriserede. Ofte

fokuseres der udelukkende

på prisen og dermed overses

nogle forskelle, som kan

få betydning for kvalitet og

sikkerhed.

Eftermarkedschef Erland

Olesen hos Toyota-forhandler

Mogens Frederiksen A/S

er ikke tvivl om, at Toyotaejere

får mere for pengene,

når de får bilen serviceret

på et autoriseret Toyotaværksted:

- Vi råder over specialværktøj

og diagnoseudstyr til

Toyota-modellerne. Endvidere

får vi løbende opdaterede

specifikationer fra

Toyota-fabrikken, og det er

vigtigt i moderne biler, som

i stigende grad præges af

elektronik og computerstyring.

Vi er også certificeret

efter de højeste miljøstandarder

ISO14001, som

sikrer en nøje kontrolleret

omgang med alt, hvad der

påvirker klima og miljø.

Unik ekspertise

Teknikerne på et autoriseret

Toyota-værksted gennemgår

et omfattende uddannelsesprogram

og efteruddannes

løbende, så de hele

tiden har den seneste viden.

- Det indgående kendskab

til Toyota betyder, at vore

teknikere ved, hvad de skal

se efter. De bruger ikke

unødig tid på fejlfinding,

så kunden ender med at

betale for meget til arbejdsløn,

hvilket man ellers kan

risikere, når arbejdet udføres

af en tekniker uden samme

Toyota-ekspertise, påpeger

Erland Olesen.

Det autoriserede Toyotaværksted

er også garant for,

at der anvendes originale

reservedele, som er tilpasset

til den enkelte Toyotamodel.

- En original bremseklods

er konstrueret til at arbejde

perfekt sammen med den

originale bremseskive, så

bilen bremser effektivt og

sikkert hver gang. Det er en

af årsagerne til, at Toyota

år efter år bliver kåret som

verdens mest driftssikre bil.

Ingen kender hverken kvaliteten

eller holdbarheden af

piratkopier og i værste fald

kan de udgøre en sikkerhedsmæssig

risiko, understreger

Erland Olesen.

Flere fordele

Som kunde på et autoriseret

Afdelingsleder Niels Østergaard fra Toyota-forhandler

Mogens Frederiksen A/S ved den nye Avensis-model.

Toyota-værksted får man

en fast pris på reparation/

eftersyn, inden arbejdet

påbegyndes, så der ikke

kommer nogen ubehagelige

overraskelser.

Kunden kontaktes, hvis der

dukker andre reparationer

op undervejs. Også kunder

med en ældre Toyota har

god grund til at vælge det

autoriserede værksted. Reservedele,

reparationer og

serviceeftersyn bliver nemlig

billigere med bilens alder.

- Jeg kan anbefale www.

toyota-service.dk. Den

giver et godt overblik over

de mange fordele, som det

autoriserede Toyota-værksted

byder på, slutter Erland

Olesen.

• Reparation og service af alle bilmærker

• Eftersyn på nye biler under garanti

• Udskiftning af frontruder

• Alt i skade- og pladearbejde

Tåsingevej 6 . 5800 Nyborg . Tlf. 65 31 13 31

www.bilhuset-nyborg.dk

Køb - salg - bytte

Alle mærkers værksted

Prøv os næste gang du skal på værksted

Vi tager ansvar

for miljøet

- derfor er vi som

det eneste værksted

på Østfyn ISO 14001 miljøcertificeret.

Når vi reparerer eller servicerer din bil,

gør vi det grønt!

A/S Mogens Frederiksen

Autoriseret forhandler af TOYOTA og HYUNDAI

Vestergade 39 · Tlf. 65 31 27 07

Åbent man.-fre. 10-17.30, lør. lukket, søn. 13-17

www.mfabiler.dk

Undervognsbehandling

Danmarks

bedste garanti.

LEVETIDSGARANTI

Gratis oprettelse

Husk: Vi er også

eksperter i bilpolering!

Kontrolleret og godkendt af FDM

NYBORG PAVACENTER

v./Morten Dynesen - 65 30 14 50

Alsvej 7 - 5800 Nyborg - www.nyborgpava.dk

CARSTEN

• Service og reparation

• Taksering og reparation af

forsikringsskader

• Pladearbejde

• Klargøring til syn

• Montering og servicering af

airconditionanlæg

AUTOMOBILER

NISSAN

PEDERSEN

CITROËN NYBORG

FALSTERVEJ14•5800NYBORG•65314160

HVERDAGE 9.00-17.00. SØNDAG 13.00-16.00.

Reparation & service

aircondition - klargøring til syn - fejlkodelæsning

røggastest - bremsereparation - dækskifte

Vi mangler brugte biler

Kom og få et godt byttetilbud ved

køb af ny bil.

www.citroennyborg.dk

Vi er altid klar med et godt tilbud til dig,

hvad enten det gælder

• Dæk samt 4 hjuls udmåling

• Udskiftning samt reparation af

frontruder

• Undervognsbehandling

• Polering samt indvendig

rengøring

• Sadelmager- samt malerarbejde

AUTOHUSET

NYBORG

Lyøvej 2

5800 Nyborg

Tlf. 65 31 34 22

www.kronsbjerg.dk

- alle bilmærkers værksted.

Vi udfører service og reparation af alle bilmærker

med den mest avancerede teknologi

og yder 3 års garanti på reservedele.

NYBORG

Hannibaldsens

Autoværksted

Tlf. 65 35 12 07

Fax 65 35 12 74

Vi påstår ikke vi er bedst til alt...

- men vi er bedst til VW og Ford!

Vi er specialuddannet til VW og Ford når det gælder køb, salg,

vedligeholdelse og ikke mindst, hvis din bil bliver skadet.

Se alle vore brugte biler på www.nyborgbilcenter.dk

Nyborg Bilcenter A/S

Alsvej 2 - 5800 Nyborg - Tlf. 65 30 22 00

Aftentlf. Frede Stasiak 65 31 62 26

Åbent hverdage kl. 7.30-17.00 . Lørdag lukket . Søndag 13-16.

www.nyborgbilcenter.dk

SERVICE PÅ VW BILER KLARER

VI OGSÅ

E.J. Automobiler

Lyøvej 12 · 5800 Nyborg

Åbningstider: Man-fre: 8.00-17.30

Søndag kl. 13-16.

Telefon: 65 31 54 58 · www.skoda-nyborg.dk


36

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

TEMA UGE 41:

VINDUER

OG DØRE

Hold på varmen og tjen

penge samtidigt

Isolering og nye vinduer kan hente store gevinster hjem til husejeren

ENERGI: Boligrådgivning har

længe handlet om finansiering

af boligen, og hvor meget køberne

kan sidde for i bruttoog

nettohusleje. Indtil nu har

energiudgifter til boligen været

et fast, nødvendigt onde,

men en energirenovering af

boligens isolering kan vise sig

at være en god økonomisk investering

og vende regnestykket

til noget positivt.

Spar 10.400 kr. om året på

energiregningen - eller få betalt

dit nye køkken

Et dårligt isoleret hus fra

1960’erne på 130 m2 er et

godt eksempel på det økonomiske

potentiale, der gemmer

sig i specielt ældre boliger.

Boligejeren har besluttet

at investere i et nyt køkken

og nye hvidevarer til i alt

122.000 kr. De nye hvidevarer

vil give en el-besparelse på

omkring 500 kr. om året. Ved

samtidig at investere 36.000

kr. i hulmursisolering og loftsisolering

nåede kundens samlede

årlige energibesparelse

helt op på 10.400 kr. om året.

Det betyder at besparelsen på

energikontoen er større end

udgifterne til det nye køkken,

og rådighedsbeløbet bliver

større.

Jo større energiudgifter boligejere

har inden der energirenoveres,

jo bedre er investeringen.

Det svarer til at bruge en

elsparepære i hjemmet frem

for en almindelig glødepære:

Den vil indledningsvis være

dyrere at købe, men billigere

at bruge i det lange løb.

- Der kan være mange

penge at hente ved at konvertere

friværdi til isolering eller

at betragte isoleringsarbejdet

som en pensionsinvestering.

Hvis isoleringsarbejdet skal

finansieres, indebærer det naturligvis

en ekstra omkostning

til renter og afdrag, men den

omkostning vil ofte være langt

mindre end den besparelse,

der opnås på varmeregningen,

fortæller Claus Conradsen, boligkonsulent

i Spar Nord.

Ekstra på loftet

Ekstra isolering kan dække

over: Loftet. Her kan du relativt

nemt se om der mangler

isolering. Et energirigtigt hus

bør minimum have 350 mm

isolering på loftet. Du kan let

efterisolere selv eller få fat i en

isolatør til at klare det for dig.

Ydervægge. Kontakt et

anerkendt isoleringsfirma.

De undersøger gerne huset

og giver tilbud på forskellige

muligheder for efterisolering.

Hulmursisolering eller udvendig

isolering.

Isolering af rør. Mange huse

har stadig isolerede varmerør i

kældre eller i kolde loftrum.

Gulve. Støbte gulve direkte

mod jord bør altid isoleres i

forbindelse med ombygning.

Huse med trægulve, og krybbekældre

kan lettere efterisoleres.

Isolering af gulve giver

markant bedre velvære. Efterisolering

af gulve foretages

som regel kun sammen med

ombygninger med her bør det

også ske. – Det er for sent når

det nye gulv er lagt!

Skjern vinduer og døre,

dem er der energi i!

• Malede vinduer

• Træ-/aluvinduer

• Mahognivinduer

Ring til mig og få en uforpligtende

tilbud på dine nye vinduer

Venlig hilsen

Tømrermester

Paul Hald

Fjordparken 68 • 5800 Nyborg • Tlf. 3082 0080 • ht@unomail.dk


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

37

KØB VINDUER

MED OMTANKE

- OG SPAR PENGE PÅ DIN VARMEREGNING

FÅ 20%

RABAT PÅ RATIONEL

VINDUER OG DØRE*

Energirigtige vinduer fra Rationel nedsætter dit varmeforbrug

og mindsker udslippet af CO 2 - så det kan godt betale

sig at være kvalitetsbevidst og tænke grønt.

Du kan spare ca. 5.000 kr. på varmeregningen om året*

Du kan nedbringe dit CO 2

-udslip med op til 2 ton om året*

Rationel VinduesSpecialister

Du får bedre mulighed for ventilation, mindre træk og

kuldenedfald, og derved et sundere indeklima

Tilbuddet gælder hele oktober.

(*beregnet på et hus på 150 m 2 hvor 2-lags termovinduer er udskiftet med 3-lags

super energivinduer. Opvarmningen er baseret på oliefyr).

VINDUER EFTER INDIVIDUELLE

MÅL – UDEN MERPRIS

Hos din lokale Rationel forhandler kan du se vores udstilling

af vinduer og døre i både træ og træ/alu. Få samtidig

mere at vide om skræddersyede vinduesløsninger tilpasset

din bolig. Hos Rationel er der tænkt over detaljen, derfor

kalder vi det VINDUER MED OMTANKE.

Mikael Rantzau

Kasper Christoffersen

FÅ SPECIALISTEN MED

I VINDUESKØBET

Som uddannede Rationel VinduesSpecialister

kan vi give dig en professionel rådgivning, når

du skal vælge vinduer og døre, der passer til dit

hjem. Rådgivningen gælder også energirigtige

løsninger, åbne/lukke muligheder, ventilation,

glas, forskellige greb og sikkerhed.

Lyøvej 7 . 5800 Nyborg . Tlf.: 65 31 12 13

Lyøvej 7 - 5800

www.xl-kroers.dk

Nyborg - Tlf. 65 31 12 13

www.xl-kroers.dk


38

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Ældre huse har kæmpe

energipotentiale

Dårlige vinduer, mangelfuld isolering og gamle materialer gør, at der er masser af energipotentiale

i gamle huse

ENERGI: 40 procent af Danmarks

energiforbrug kommer

fra boliger. Men især ældre

huse kunne blive langt mere

energieffektive. Indtil videre

er det dog kun en lille del af

skatteaftalens 1,5 mia. kr. store

renoveringspulje, der skal

bruges til energirenovering.

Men det er langt fra nok.

Utætte vinduer og ingen

isolering af taget. Mange huse

af ældre dato kunne blive

langt mere energieffektive,

end de er i dag. For mens nye

huse er født med god isolering

og energibesparende vinduer,

kunne mellem 30 og 35 pct.

Af den energi, danskerne bruger

til at varme deres hjem op

med spares, hvis især ældre

huse blev mere energieffektive.

Vinduescenter

Efter flere år i branchen har Niels Theil ApS opnået stor ekspertise

inden for udskiftning og renovering af vinduer og døre. Besøget i

vores nyåbnede vinduescenter er derfor absolut et besøg værd.

I udstillingen tilbyder vi også:

Massive bordplader

Stort og spændende udvalg af massive bordplader i meget høj

kvalitet, samt specialløsninger til yderst fordelagtige priser.

Massive plankegulve

Eksklusive massive plankegulve i 6 træsorter i bredder op til 35 cm.

Vi står altid klar med kompetent og professionel rådgivning.

Niels Theil ApS

Tømrer Snedker Vinduescenter

Industrivej 11 5792 Årslev

Tlf. 65 99 19 41 Fax. 65 99 19 35

www.niels-theil.dk post@niels-theil.dk

- Besparelserne kan hentes

over en bred kam af bygninger.

Dels ved at forbedre

bygningernes klimaskærm

og dels ved at forbedre de

tekniske installationer. Det

gælder udskiftning af vinduer,

isolering af hulmure,

isolering af tag og gulve og

udskiftning eller forbedringer

af varme og ventilationsanlæg,

siger Kim B. Wittchen,

seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut.

Det er

især huse, som blev bygget før

oliekrisen i 1970’erne, og før

energieffektivitet overhovedet

blev et dansk ord, som har de

store potentialer for at spare på

energien.

- Hvis man kigger på det

som enkeltbygninger, så er det

typisk de ældre bygninger,

Tømrermesteren

Vi udfører:

• Tagrenovering

• Nye vinduer (træ, træ/alu, plast)

• Udskiftning af thermoruder

• Vinterhaver/udestuer

• Ny-, om- og tilbygning

samt div. tømrer-/snedkeropgaver.

Vi står gerne for den totale løsning.

Tømrermester

Jesper Nordholm

Nydamsvej 8A · 5800 Nyborg

Telefon 21 25 19 23

jesper.nordholm@mail.dk

www.jesper-nordholm.dk

Vi tømrer godt - stort og småt

Vinduerne er et godt sted at starte, hvis man vil spare penge på varmeregningen.

som har de største potentialer.

Men kigger man på det som

bygningskategorier, så er det

for eksempel parcelhuse opført

i 60’erne og 70’erne, som

har de største potentialer. Det

skyldes ikke, at de blev bygget

specielt dårligt, men at der

blev bygget utroligt mange

i den periode. Dermed giver

det også et stort potentiale på

landsplan, siger Kim B. Wittchen.

Ikke mindre end 40 pct.

af Danmarks samlede energiforbrug

stammer fra huse

og bygninger. Derfor er der

heller ikke nogen tvivl om, at

danske huse skal være mere

energieffektive, hvis Danmark

skal have en chance for

at leve op til sine internationale

CO2-forpligtelser. Det

er også baggrunden for, at en

lille del af den pulje på 1,5

milliarder kroner, som i sidste

uge blev afsat til at renovere

huse, skal bruges til at støtte

energivenlige renoveringer.

Men skal de ældre bygninger

over en bred kam renoveres,

så de nærmer sig den samme

energieffektivitet, som nye

huse har, vil det koste 38 milliarder

kroner, viser beregninger

fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Og det kun,

hvis energien indgår i andre

projekter, som skal forbedre

huset. Skal de samme bygninger

renoveres kun for energiens

skyld, lyder den samlede

regning på 198 milliarder

kroner.

Strategi på vej

- Det er selvfølgelig positivt,

at man nu har sat penge af til

at komme i gang med at renovere

boligerne. Men i forhold

til det store potentiale, der er

for energibesparelser i boligerne,

er det her langt fra nok,

siger konsulent Kristine van

het Erve Grunnet, DI Byggematerialer.

Derfor peger DI Byggematerialer

på, at der blandt andet

skal gives bedre lånemuligheder

samtidig med, at kravene

til renoveringer skal strammes,

så der også ved renoveringer

af ældre huse bliver brugt

energirigtige byggematerialer.

- Boligernes energiforbrug

er helt centrale, hvis vi skal

løse klimaproblemerne. Derfor

nytter det ikke noget, hvis

boligejerne udskifter gamle

vinduer med nye vinduer, som

er lige så dårlige energimæssigt,

som de gamle vinduer,

10 gode

råd til at

spare på

energien i

din bolig

Af Søren Søgård, afdelingschef for

Teknik, NCC Construction Danmark

A/S

ENERGI: tigende energipriser

og -afgifter. Det er klart

det, der bekymrer de danske

boligejere mest. Og det er

en bekymring, man sagtens

kan forstå. Energipriserne har

igennem snart et årti været

på himmelflugt, og eksperter

vurderer, at både energipriser

og energiafgifter vil forsætte

med at stige på længere sigt.

Derfor er der også al mulig

grund til se på energiforbruget

i vores boliger. Der er

simpelthen sund fornuft og

god økonomi i at være opmærksom

på energiforbruget.

En typisk dansk familie i et

standard parcelhus på 135

kvadratmeter betaler 25.000-

30.000 kr. om året i varme og

el, men langt de fleste familier

kan skære 10 pct. af forbruget

– uden at det går udover komforten.

Her følger 10 gode råd, som er

nemme at følge, og som kan

bidrage til en bedre energiøkonomi

hjemme hos dig selv.

1. Sæt sparepærer i alle lamper

(primært dem som bruges

meget) – og begræns brugen

af halogenlamper. Du sparer

årligt mere end 50 kr. for hver

almindelig pære, du erstatter

med en sparepære. Det er betydelig

mere end sparepæren

koster.

2. Hold øje med dit energi

forbrug. Aflæs energimåleren

en gang om ugen. På den

måde kan du holde øje med

forbruget, og eventuelle stigninger

kan opdages i tide. Det

er desuden yderligere motivation,

når du kan se dit forbrug

falder!

Kvalitetsvinduer

kræver kvalitetsmontage

Alt inden for

døre og vinduer

÷10 Derfor har VELFAC uddannet og certificeret tømrerr

mestre i rådgivning og montage afVELFAC vinduer.

Vælg enVELFAC VinduesMester %

® når du skal have:

- rådgivning i at finde den rette vinduesløsning til

din bolig

Tilbuddet gælder ved bestilling

- sikkerhed for kvalitetsmontageafVELFACaf vinduer

og døre inden den 30. november 2009

- kvalitet fra start til slut i dit vindueskøb.

Kontakt VELFAC VinduesMester ® :

TØMRERFIRMAET

CLAUS MORTENSEN

5800 NYBORG

Tlf. 2032 8127

www.tomrermester.dk

3. Lad ikke strømmen stå

standby. Vidste du, at 10 pct.

af det samlede elforbrug i danske

private hjem går til at stå

standby. Så sluk strømmen

til din elektronik (tv, pc og

lignende), når du ikke bruger

den. Du kan evt. låne en elmåler

hos dit elselskab, som

måler din boligs forbrug af

standby-strøm.

4. God efterisolering sparer

ikke blot på energien. Der er

mange energikroner at hente

ved at efterisolere loft og hulmur.

Men det giver også bedre

indeklima, lavere støjniveau,

og det gør boligen mere værd.

Er hulmuren ikke isoleret i

forvejen, så kan en isolering

give god økonomi.

5. Indstil din varmtvandsbeholder

på den rigtige temperatur.

Indstil ikke varmtvandsbeholderen

på en højere

temperatur end nødvendigt.

Generelt er det ikke nødvendigt

at indstille den højere end

55°C.

6. Og spar på det varme vand.

Det er dyrt at varme vand op.

Så lad være med at vaske op

under rindende vand. Og tag

brusebad i stedet for karbad.

Overvej desuden at montere

vandsparer på vandhaner og

brusere.

7. Har du den rigtige cirkulationspumpe?

Vidste du, at

hvis cirkulationspumpen til

centralvarmen er slukket fire

måneder om året, så kan du

spare en tredjedel af det årlige

elforbrug? Og at du ved at udskifte

en gammel pumpe ofte

kan spare flere hundrede kWh

om året?

8. Køb energimærkede hårde

hvidevarer. Kig på energimærkningen,

når du investerer

i hårde hvidevarer. Her er

mange penge at spare.

9. Har du energimærkede ruder?

Et energimærke pynter

måske ikke på ruden – men

det vil pynte gevaldigt på din

varmeregning. Energimærkede

vinduer isolerer nemlig

væsentligt bedre end traditionelle

termoruder.

10. Tænk på, hvordan du i

dagligdagen kan begrænse

energiforbruget. Begræns

inde-temperaturen, specielt i

rum som ikke bruges, sluk for

lyset, når du forlader et rum,

og sluk apparater, du ikke

bruger.


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

39

Nyborg fik omsider point

NYBORG 2

TÅSINGE 2

Fodbold, mænd, Fynsserien

VINDINGE 1

B.K. SYDLANGELAND 2

Fodbold, mænd, Serie 2

FODBOLD: Vindinge var til

dagens kamp mod rækkens

tophold uden målmand, Michael

Elmeskov og forsvarsstrateg,

Mike Petersen, som

begge var karantæneramte

efter skærmydsler i sidste rundes

kamp i Marstal. Fra sidelinien

kunne de se deres substitutter,

Allan Mikkelsen i

målet og Nikolai Skibdal som

bagerste mand, gøre det flot.

Før kampen havde træner

Bolden heades i kassen af Rasmus Vibe. Foto: Erling Lundemann

FODBOLD: Nyborg Idrætspark

bød på vaskeægte bundopgør,

da rækkens to nederste

hold mødtes i kamp om meget

vigtige point. En strid vind

på tværs af banen gjorde ikke

betingelserne gode for nogen

af holdene. Nyborg startede

sædvanen tro godt, men måtte

alligevel se gæsterne bringe

sig i front efter bare 14 minutter.

Hjemmeholdet diskede op

med masser af godt positionsspil

i resten af halvlegen og

fik fortjent udlignet kort før

pausen.

Anden halvleg bød på mere

tilfældigt spil, og på en tilfældigt

opstået chance efter bare

fire minutter fik hjemmeholdets

Rasmus Vibe headet sit

hold i front. Tåsinge gjorde

det ikke nemmere for sig selv,

da de kort efter blev ramt af et

Bittert nederlag til Vindinge

Skibdal bedt sine spillere om

at ligge rigtig tæt på modstanderen,

og det lykkedes,

trods vanskelige forhold i form

af strid blæst og kraftige regnbyger.

Efter en velspillet 1. halvleg,

hvor specielt Rasmus

Brunhede og Miki Haba var

farlige kunne hjemmeholdet

fortjent gå til pausen med en

føring på 1-0 efter en scoring

af Manne Bjelonic efter en

halv times spil. Forarbejdet

kom fra netop Miki Haba,

som i den fase fik masser af

bolde med sig på højrekanten.

rødt kort, men imod alle odds

fik de presset Nyborg længere

tilbage på banen og efter et

af mange farlige hjørnespark

faldt udligningen til slutresultatet

2-2. (josc)

Fra starten af 2. halvleg

var udeholdet væsentlig mere

med, og efter et af mange

hjørnespark faldt udligningen

med blot et kvarter igen.

Herefter var Vindinge dog

stadig med og også farlige på

et par gode kontraangreb, men

med bare fire minutter igen

måtte man indkassere endnu

et mål, da en ellers stærkt spillende

Allan Mikkelsen måtte

se et langt indlæg sejle i mål.

Et ærgerligt nederlag i en

kamp, hvor hjemmeholdet

viste gode takter og havde fortjent

det ene point. (josc)

Elever bag stor

idrætsdag

Fælleselevrådet ved Nyborgs

skolevæsen står bag en helt ny

idrætsbegivenhed, der finder

sted i dag.

Her inviteres elever fra 7.

til 9. skoleår i hele storkommunen

til sportsturnering på

tværs af de tidligere kommunegrænser.

I Ørbæk spilles fodbold,

ENTRÉ

20 KR.

i Ullerslev er det håndbold,

mens Skovparkhallen lægger

gulv til basket.

Eleverne håber, turneringen

bliver en årligt tilbagevendende

begivenhed.

Der spilles om en pokal i

hver række, som elevrådet har

fået lokale banker og forretninger

til at sponsere.

HÅNDBOLD

I NYBORGHALLEN

3. DIVISION - DAMER

Torsdag d. 8. oktober kl. 19.15

Nyborg GIF - DHG Odense 2

3. DIVISION - HERRER

Tirsdag d. 13. oktober kl. 20.30

Nyborg GIF - Fredericia HK 1990 2

HOVEDSPONSORER:

»FARMOR GYMNASTIK«

Efterårsgymnastik

med farmor

I uge 42, som er børnenes efterårsferie,

inviterer N.G.&I.F. børnebørnene med til gymnastik.

Et generationstræf:

- hvor børn, unge og ældre samles omkring

gymnastik og leg

- hvor generationerne kan lære nyt af og om

hinanden

Børnebørnene og de ældre bliver inddraget i de forskellige aktiviteter som indgår i

den almindelige træning.

Træningen viser hvad og hvordan farmor/mormor og børnebørn gør gymnastik.

Kom og vær med

Onsdag den 14. oktober 200909

fra kl. 15.00 til kl. 17.00

i Borgeskovskolens gymnastiksal,

Ringvej 1, 5800 Nyborg

Vel mødt

Kontaktperson:

tper

K.M. Jessen 6531 5621

N.G.&I.F.

Gymnastik og Atletik

www.ngif.dk

TØJSPONSORER FOR 1. DAME- OG HERREHOLD:

Adelgade 3

5800 Nyborg

Vi klarer alle opgaver

MURER - TØMRER - MALER - EL - VVS - ANLÆGSGARTNER

LP BYG NYBORG A/S

Aut. VVS- og elinstallatør

Nyborgvej 705 . 5220 Odense SØ . Tlf. 40 38 88 39

Tlf. 65311369

Fax 65 301234

Harrebeks Tegnestue A/S

Gammel Torv 2 DK-5800 Nyborg

Vognmand

Erik Jørgensen s Eftf.

SN Kontorartikler

Nicolai Sko

Kongegade 13 . Nyborg . Tlf.65310013

EL VAGTEN - DØGNET RUNDT

NYBORG EL aps

Autoriseret Elinstallatør

Landrovej 4 · 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 23 95 · Fax 65 31 62 95

HOLDSPONSORER:

Kommunekemi A/S

Advokat

HANS AAGE GERTZ

Kongegade 24 st. - Nyborg

Aagaard Advokater

Vi klarer alle opgaver

SKABOESHUSEVEJ 103 ∙ 5800 NYBORG

TELEFON 65 31 22 66 ∙ FAX 65 30 24 29

E-MAIL: mpnyborg@mpnyborg.dk

www.mpnyborg.dk

MURER - TØMRER - MALER - EL - VVS - ANLÆGSGARTNER

LP BYG NYBORG A/S

Aut. VVS- og elinstallatør

Nyborgvej 705 . 5220 Odense SØ . Tlf. 40 38 88 39

Munck Asfalt a/s

www.munck-asfalt.dk

KLUB NYBORG:

Nyborghallernes Cafeteria • Kvickly Nyborg

Skorstensfejer Lars Michelsen • Silvan • Colorama

Restaurant Phønix • Peters Auto • Elisabeths Malerfirma

SPONSORER FOR KLUBBENS UNGDOMSHOLD:

Aktiv Super • Felix • Egetoft • Fionia Bank • KPMG • Lindpro

• Logikk Aps. • Nybolig Nyborg • Nyborg Rejser A/S • Nykredit A/S

• Cramers Køreskole • Hotel Storebælt • Hotel Hesselet

• Dreier & Co Nyborg A/S

Vi ses til håndbold i Nyborghallerne!


40

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Nyopført

Dejligt byhus

1. række

Nyhed!

Skøn beliggenhed - tæt på Storebælt

Nyhed!

Nyborg | Steensager

Nyborg | Østervoldgade

Sølyst Strand | Sølyst Strand

Sag: 903-9028

SMS: home 903-9028 til 1277

Se mere på home.dk

Sag: 903-9158

SMS: home 903-9158 til 1277

Se mere på home.dk

Sag: 903-9167

SMS: home 903-9167 til 1277

Se mere på home.dk

Nyborg | Strandalleen

Kontantpris: 2.695.000

Udb.:

135.000

Brutto/Netto 16.784/13.870

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

9.058/7.919

KfndC

177 869 5 2008 1

Kontantpris: 875.000

Udb.:

45.000

Brutto/Netto 5.840/4.808

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K: 3.355/2.888

KfndC

63 79 3 1870 2

Kontantpris: 2.100.000

Udb.:

105.000

Brutto/Netto 13.623/10.750

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K: 10.089/7.892

KfndL

47 677 3 1959 25 m

Andel i fælles badebro. Gennemgribende

moderniseret og om-/tilbygget mit i

90’erne. Stort soveværelse med udgang

til terrassen. Garagebyg.

Sag: 903-9173

SMS: home 903-9173 til 1277

Se mere på home.dk

Kontantpris: 2.995.000

Udb. kr.:

150.000

Brutto/Netto kr. 19.024/15.582

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

10.571/9.059

KfndC

147 1.100 4 1961 1

I lukket vænge

Byggegrund

v/voldgraven

Udsigt udsigt

Mod havnen

3 tdr. land

Nyborg | Ravnekærlund

Nyborg | Birkhovedvej

Nyborg | Kronprinsensgade

Nyborg | Dampskibsmolen

Nyborg | Dronningensvej

Lamdrup | Svalehøjvej

Sag: 903-8264

SMS: home 903-8264 til 1277

Se mere på home.dk

Sag: 903-9145

SMS: home 903-9145 til 1277

Se mere på home.dk

Sag: 903-8171

SMS: home 903-8171 til 1277

Se mere på home.dk

Sag: 903-9068

SMS: home 903-9068 til 1277

Se mere på home.dk

Sag: 903-9073

SMS: home 903-9073 til 1277

Se mere på home.dk

Sag: 903-8124

SMS: home 903-8124 til 1277

Se mere på home.dk

Kontantpris: 2.480.000

Udb.:

125.000

Brutto/Netto 15.547/12.974

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

8.417/7.484

Kontantpris: 1.095.000

Udb.:

55.000

Brutto/Netto

7.255/6.128

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

4.110/3.705

Kontantpris: 2.995.000

Udb.:

150.000

Brutto/Netto 18.432/14.406

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

9.972/7.879

Kontantpris: 1.565.000

Udb.:

80.000

Brutto/Netto 10.387/8.905

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K: 6.305/5.730

Kontantpris: 1.095.000

Udb.:

55.000

Brutto/Netto 8.164/7.480

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

5.177/5.166

Kontantpris: 1.850.000

Udb.:

95.000

Brutto/Netto 12.188/9.935

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K: 6.867/5.838

KfndC

164 955 5 2005 1

KfndC

172 454 5 1912 3

KfndC

175 606 7 1909 2

Kmndp

77 st 2 2003 Nej

Kmndq

99 2 3 1970 Ja

KfndC

178 16.464 5 1927 2

Nær centrum

Moderniseret byhus/sydvendt have

Nyhed!

Moderniseret villa i godt kvarter

Nyhed!

Tæt v/centrum

Nyborg | Bøjdenvej

Nyborg | Elmevej

Sag: 903-8243

SMS: home 903-8243 til 1277

Se mere på home.dk

Nyborg | Knudshovedvej

Nyborg | Lindevej

Sag: 903-9014

SMS: home 903-9014 til 1277

Se mere på home.dk

Kontantpris: 2.295.000

Udb.:

115.000

Brutto/Netto 14.397/11.471

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

7.836/6.415

KfndC

151 916 6 1917 3

Stort skønt byhus med stort charmerende

køkken/alrum og dejligt badeværelse.

Fra den elegante baggang er der udgang

til sydvendt terrasse og haven. Skal ses!

Sag: 903-9170

SMS: home 903-9170 til 1277

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.895.000

Udb. kr.:

95.000

Brutto/Netto kr. 11.832/9.350

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

6.432/5.188

KfndC

162 414 4 1883 3

Dejlig murermestervilla med skønt nyt

køkken i åben forbindelse til stuen. Nyt

gæstetoilet og nyt badeværelse med bruse.

God tør kælder. Stor vestvendt have.

Sag: 903-9174

SMS: home 903-9174 til 1277

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.995.000

Udb. kr.:

100.000

Brutto/Netto kr. 13.072/10.528

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

7.338/6.113

KfndC

108 800 4 1950 3

Kontantpris: 2.150.000

Udb.:

110.000

Brutto/Netto 13.797/11.103

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

7.733/6.424

KfndC

153 591 5 1948 3

Ullerslev | Granvej

Nyborg | Skippergade

Sag: 903-9002

SMS: home 903-9002 til 1277

Se mere på home.dk

Sag: 903-9079

SMS: home 903-9079 til 1277

Se mere på home.dk

KfndC

108 975 4 1977 2

Kontantpris:

1.295.000

Udb.:

65.000

Brutto/Netto

8.601/7.276

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K: 4.880/4.411

KfndC

129 120 4 1890 3

Kontantpris:

1.495.000

Udb.:

75.000

Brutto/Netto

9.396/7.683

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K: 5.121/4.389

NYBORG

v/ Jørn Laursen

Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE

Dronningensvej 3

5800 Nyborg

Tlf. 65 31 64 64 · nyborg@home.dk Jørn Laursen

Hanne Bilde Marianne Rohde Karin Laursen

Evy Schou Larsen

www.home.dk

Rasmus Bøye

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

41

SOLGT eller GRATIS - naturligvis!

Se mere på

God beliggenhed nær vandet

4-vær. rækkevilla på nem grund

Uudnyttet loft

Nær stranden

Solgt!

Solgt!

Nyborg | Nordmarksvej

Nyborg | Majsvej

Nyborg | Bøgevej

Nyborg | Odinsvej

Lille ældre villa med god kælder. Villaen

ligger i attraktivt område på vejen ned til

stranden. Mulighed for 2 soveværelser.

God lukket have.

Sag: 903-9151

SMS: home 903-9151 til 1277

Se mere på home.dk

Kontantpris: 825.000

Udb. kr.:

45.000

Brutto/Netto kr.

5.991/5.179

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

3.712/3.416

KfndC

58 720 2 1948 2

Stue med udgang til terrassen. Pænt KVIK

køkken med spiseplads. Badeværelse

med bruseniche. Soveværelse med skabe

og 2 værelser. Bryggers/baggang.

Sag: 903-9135

SMS: home 903-9135 til 1277

Se mere på home.dk

Kontantpris: 995.000

Udb. kr.:

50.000

Brutto/Netto kr.

6.589/5.492

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

3.847/3.371

KfndC

85 347 4 1973 1

Sag: 903-9019

SMS: home 903-9019 til 1277

Se mere på home.dk

KfndC

112 799 3 1950 2

Sag: 903-9175

SMS: home 903-9175 til 1277

Se mere på home.dk

KfndC

117 729 4 1962 1

8 sengepladser

Tæt ved vandet

Solgt eller gratis hos home i Nyborg

Ejerlejlighed

M/god kælder

Sommerhus

Tårup Strand | Engtoften

Sag: 903-7279

SMS: home 903-7279 til 1277

Se mere på home.dk

Bøsøre | Kalkvej

Sag: 903-9124

SMS: home 903-9124 til 1277

Se mere på home.dk

Solgt!

Nyborg | Adelgade

Solgt!

Nyborg | Lundsvej

Kontantpris: 1.450.000

Udb.:

75.000

Brutto/Netto

9.404/7.738

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

7.118/5.871

Kontantpris: 1.995.000

Udb.:

100.000

Brutto/Netto 12.602/10.590

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K: 7.089/6.323

Sag: 903-8284

SMS: home 903-8284 til 1277

Se mere på home.dk

Sag: 903-9063

SMS: home 903-9063 til 1277

Se mere på home.dk

Kfnds

71 870 4 1992 300

KfndC

127 32.800 6 1850 1

Kmndp

96 1 4 1970 Nej

KfndC

113 494 4 1961 3

Landejendom

Med stor have

Et-plans villa

2. række

Køberne er tilbage i markedet

Frørup | Kogsbøllevej

Sag: 903-9075

SMS: home 903-9075 til 1277

Se mere på home.dk

Kontantpris: 2.275.000

Udb.:

115.000

Brutto/Netto

14.554/11.625

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K: 8.074/6.630

Såderup | Såderupvej

Sag: 903-9126

SMS: home 903-9126 til 1277

Se mere på home.dk

Kontantpris: 1.350.000

Udb.:

70.000

Brutto/Netto

8.688/7.176

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

4.805/4.175

hos home Nyborg har vi den seneste tid oplevet en klar bedring og stabilitet i

boligmarkedet.

Derfor søger vi flere boliger til salg.

Vi kan tilbyde dig en kompetent service og ”solgt eller gratis”

Kontakt home Nyborg, hvis du også vil ha’ solgt din bolig

Ullerslev | Skolevej

Sag: 903-9123

SMS: home 903-9123 til 1277

Se mere på home.dk

Kontantpris: 825.000

Udb.:

45.000

Brutto/Netto

5.681/4.878

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K: 3.350/3.079

Solgt!

Tårup Strand | Agertoften

Sag: 903-9164

SMS: home 903-9164 til 1277

Se mere på home.dk

KfndC

193 11.033 4 1922 2

KfndC

130 1.995 5 1827 1

KfndC

100 802 4 1964 1

KfndC

84 742 4 1968 1

Stor herskabelig landejendom

Nyhed!

Ud til grønt område/5 værelser

Nyhed!

Ældre rødstensvilla midt i landsby

Frørup | Kogsbøllevej

Stuehuset er vinkelbygget i engelsk stil

og istandsat en hel del. Stor hall i mørkt

træ. Jordtilliggende på ca. 5 tdr.land.

Kontantpris:

Udb. kr.:

Brutto/Netto kr.

2.750.000

140.000

17.661/14.151

Stort landkøkken. Gæstetoilet.

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

9.790/8.087

Sag: 903-9182

SMS: home 903-9182 til 1277

Se mere på home.dk

KfndC

299 35.727 10 1920 3

Ørbæk | Libavej

Vinkelbygget et-plansvilla. God beliggenhed

i bunden af lukket vænge og med

have lige ud til legeplads/grønt område.

Kontantpris:

Udb. kr.:

Brutto/Netto kr.

1.550.000

80.000

10.136/8.323

Nedsænket pejse-/opholdsstue.

Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

5.677/4.889

Sag: 903-9171

SMS: home 903-9171 til 1277

Se mere på home.dk

KfndC

155 976 6 1972 1

Svindinge | Svendborgborgvej

Beliggende på nem - men veltilplantet

grund . Indeholder bla. 2 sammenhængende

stuer, pænt køkken og udestue.

Kontantpris:

Udb. kr.:

Brutto/Netto kr.

750.000

40.000

4.917/4.267

Pænt badeværelse med bruseniche. Alternativt finansieringsforslag:

Afdragsfrit F1K:

2.796/2.630

Sag: 903-9133

SMS: home 903-9133 til 1277

Se mere på home.dk

KfndC

160 581 5 1910 2

NYBORG

v/ Jørn Laursen

Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE

Dronningensvej 3

5800 Nyborg

Tlf. 65 31 64 64 · nyborg@home.dk Jørn Laursen

Hanne Bilde Marianne Rohde Karin Laursen

Evy Schou Larsen

www.home.dk

Rasmus Bøye

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


42

Til tops i

europæisk

badminton

for unge

BADMINTON: Frederik

Søgaard Mortensen, som er

født og opvokset i Ullerslev,

men som spiller badminton i

Odense Badmintonklub, strøg

i weekenden den 11. til 13.

september til tops i en international

badmintonturnering,

som blev holdt i Malmø i Sverige.

Her deltog spillere fra

hele Europa.

Frederik Søgaard Mortensen

spiller i U13-årgangen, og

han var udtaget til at repræsentere

Danmarks Badminton

Forbund. Han kvitterede for

udtagelsen med at blive nr. 1 i

både herredouble og mixdouble.

Derudover blev han nr. 2 i

herresingle.

Frederik Søgaard Mortensen, Ullerslev.

Privatfoto

Elisabeths

Malerfirma A /S

Nymarksvej 99

5800 Nyborg

Tlf.65317847

Tlf.23809047

Fax: 65 31 78 68

Mail: E-maler@E-maler.dk

www.E-maler.dk

Male- og tapetarbejde

Farvesætning

Stafering og skabelon

Forgyldning og kalk

Salg af maling

kom ind i butikken eller

se www.E-maler.dk

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 15.00-17.00

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

• Rimelig stand

51 21 17 99

Det danske

mesterskab

til Poser

Frederik Poser sikrede sig DM i slalom

WINDSURFING: 16-årige sig til en flot sølvmedalje, ligeledes

Frederik Poser fra Østfynsbrætsejlerklub

i U17.

sluttede sæsonen

Eneste pige i hele rangli-

2009 af med at sikre sig sten var ØBK’s Anissa Mo-

DM i Slalom i klassen U17. rath. 18 årige Anissa Morath

Det oplyser Jesper Poser, har sejlet en flot sæson og har

der er formand for ØBK. gjort store fremskridt i forhold

Ikke alene opnåede Frederik

til sidste år.

Poser at blive dansk Alt i alt en rigtig god sæson

mester, han sluttede også den for ØBK, konstaterer formanden

samlede slalomrangliste som

her, hvor brætsejlersæso-

nummer 8 i klassen Open. nen går på hæld.

Den har deltagelse af nogen af

verdens bedste surfer.

I disciplinen Formula

deltog Frederik i U20-

klassen, da han i denne

sæson har valgt et større

under holdnavnet VB Nyborg november. Turen kommer naturligvis

sejl, end der er tilladt

hvor der trænes tre gange

til at byde på sight-

i U17. Til DM slut-

ugentlig og kamp i weekenden.

seeing i Barcelona, men den tede Frederik som nr. 3

vil også stå i fodboldens tegn. i U20.

DBU’s talentsamlinger er Holdet skal på Camp Nou Frederik Poser har i

et tilbud til de bedste fodboldspillere

se Barcelona spille mod Mal-

denne sæson ikke været

fra årgang ’96, som lorca. Pigerne skal også selv alene på vandet. Bjørn

i løbet af efteråret 2009 og spille. Der er arrangeret kamp Willer har ligeledes haft

foråret 2010 har 16 samlinger

mod blandt andet et pigehold en flot sæson. 15 årige

for de cirka 120 spillere i fra Espanol.

Bjørn Willer sluttede

Danmark, hvor de 18 spillere Spansk kan ingen rigtig DM i slalom som nr. 3 i

er fra Fyn.

tale, men Palle Christensen U17, og i Formula-klassen

Palle Christensen oplyser er overbevist om, at når det

sejlede Bjørn Willer

endvidere, at pigeholdet tager

gælder fodbolden, så skal man

ØBK’s Frederik Poser har for alvor haft vind

på en forlænget weekend nok kunne kommunikere.

i sejlet i denne sæson. Arkivfoto: Mie Schärfe

til Barcelona fra den 7. til 10.

Jammer og klagesang!

Af Hans Henrik Kongsmark ellers synes jeg, at der tegner i gamle rutiner og overflødige

Humlevænget 54, Nyborg, borgmesterkandidat

sig et billede af en kommunes funktioner, som ville kunne

for De Konserva-

økonomi, der er én uendelig frigøre midler og arbejdskraft

Kommune igennem de seneste

tive til Nyborg Byråd

klagesang og jammer overspa-

på de områder der rammes af

år er drevet borgerligt, er

rerunder og nedskæringer, der sparerunder og nedskæringer.

vi heldigvis i en kategori, som

som følge af urimelig stram Jeg synes, ulven er kommet

IKKE kan komme i betragtning

til fattighjælpspuljer. egentlig hørt en ledende dets svageste.

gider ikke længere høre om

Debat: Hvornår har man statsstyring rammer samfun-

tit nok - borgerne/vælgerne

Det syntes jeg, at vi skal glæde kommunal politiker, i opposition

eller ej,

vækkende, at det altid er de men vil i stedet høre om for-

Jeg synes, det er tanke-

nedskæringer og sparerunder,

os over.

Jeg vil tillade mig at skrive, tale om overskudslikviditet, svageste, det går udover, når bedringer og løsninger fra politikere,

at den borgerlige fløj med soliditet og effektiv økonomistyring

kommunale politikere må er-

der har modet hertil.

Venstre i spidsen har sikret et

i kommunen, til kende, at der ikke er penge til

budget, vi alle kan glæde os gavn - vel at mærke - for skatteyderne?

det hele.

over i en krisetid. Det er uden

Og naturligvis er det også

kæmpe besparelser, og samtidig

Jeg vil tro, at det en gang tankevækkende, at det næsten

er der plads til øgede åb-

imellem forekommer, men aldrig handler om at rydde op

ningstider i daginstitutioner,

en stor pulje til modernisering

af folkeskoler, øgede vikarmidler

og ikke mindst står

Det frosne

Ørbæk Midtpunkt klar i nytåret

2011/12. Et projekt, som

køkken

er en væsentlig forudsætning

for en god bosætnings- og Af Grethe Stougaard

sundhedspolitik.

Tronnehaven 6, Nyborg

Slutteligt har jeg stor respekt

for, at det igen har været DEBAT: Hvor er jeg dog lykkelig for, at jeg kun er midt i 60’erne. Når jeg ikke mere kan klare

mulig at lave et bredt budget, mig selv, har politikerne i Nyborg vel købt en industrigrund i den vestlige ende af byen og bygget

hvor hele byrådet er med.

Christina Helge og Nete Rasmussen fra VB Nyborg er udtaget til DBU’s U15 Talenttræning. Foto: VB Nyborg

Skrappe fodboldpiger

VB-piger til talenttræning hos DBU

Af Niels Andreasen

FODBOLD: Christina Helge

og Nete Rasmussen, der spiller

fodbold i VB Nyborg, er

udtaget til DBU’s U15 Talenttræning.

Efter to udtagelsesrunder

er det lykkedes de to piger at

gå videre til DBU’s talenttræning,

oplyser Palle Christensen

fra Vindinge Boldklub.

Christina Helge er 13 år

og Nete Rasmussen 12 år. De

spiller til dagligt i holdsamarbejdet

Nyborg og Vindinge

Budgetforlig

fortjener ros

Af Kenneth Taanquist

Sentvedvej 12, Ørbæk,

Kandidat for Venstre til Nyborg

Byråd

DEBAT: Torsdag blev der indgået

et bredt budgetforlig for

2010-13. Forud var S, SF, Enhedslisten

og De Radikale klar

til en skattestigning for at klare

de forestående økonomiske

udfordringer. Et signal om, at

store udfordringer løses med

skattestigninger. Det mener

jeg ikke, er ansvarlig politik,

men det er jo den letteste løsning,

og det viser, hvad der

venter vælgerne, hvis de får

flertal ved næste valg.

Kreativiteten bliver først

for alvor stor, når man har besluttet,

at skattestigning ikke

er en mulighed.

En skattestigning havde

betydet, at vi skulle aflevere

de 30 ud af 40 mil. kr. til staten,

kroner som vi ikke ville

få glæde af lokalt. Da Nyborg

Villa købes

Helst beliggende i Nyborgs nordøstlige del, nær centrum.

• Villa i flere plan

• Min. 4 værelser udover soveværelse

en kaserne, hvor alle de gamle får en lille ”celle” hver.

De gamle, som har et rimeligt syn, kan jo så hjælpe med at varme maden i mikroovnen for dem,

som er svagtseende. De gamle, som husker bedst, kan så sørge for, at de demente husker at få spist

lidt hver dag.

I stedet for at få maden bragt (som man selv betaler for) eller gå over i Café Svanedam og spise,

tror jeg, min gamle mor på 88 år glæder sig til ”DET FROSNE KØKKEN,” det vil blive en stor

overraskelse for hende hver middag, ”hvad mon jeg skal have i dag?” for hun kan næsten intet se.

Hvem kommer og tænder hendes ovn, eller får hun en mikroovn, som hun heller ikke kan se at

betjene? Tænk, at man på den møde lader de små oaser forsvinde, lader gamle mennesker sejle deres

egen så, sidde i deres egen ensomhed og langsomt forsvinde ind i sig selv. Længst muligt i eget

hjem - til hvad nytte?


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

43Skalkendrupvej 1, Skalkendrup Ny SAG

Pilevej 2 5800 Nyborg

Åbent hus søndag d. 11. kl 13:00 - 14:00

Sofienbergparken 39, 5800 Nyborg

Toldbodgade 36, st.th, 5800 Nyborg

Boligareal: 189 m2 · carport/udhus: 27 m2 · Grundareal 777 m2

Stuer: 2 · Værelser: 2

Kontantpris: 1.350.000 · Udbetalling: 70.000

Brutto: 8.742 / (5.202) · Netto: 7.212 / (4.440)

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfrii()

Landligt beliggende villa i udkanten af landsby. Boligen er gennem de sidste

år moderniseret en del, og indeholder: Entre, flot nyere U-køkken m. spiseplads,

tv-stue samt stor pejsestue. Badeværelse med bruseniche. Mellemgang til nyere

bryggers. På 1. sal findes det store soveværelse samt børneværelse og toiletrum.

Dejlig ugeneret gårdhave og have anlagt mest med græs, let at hodle. En ejendom

du skal opleve.. sagsnr. 161419

Fjordparken 73, 5800 Nyborg

Øksendrupvej 31, Øksendrup 5871 Frørup

Boligareal: 189164 m2 · m2 carport/udhus: · carport: 17 m2 27· m2 Grundareal · 509777 m2 m2

Bolig: 105 m2 + udestue, opvarm. 20 m2

Stuer: 2 · Værelser: 2

Carport: 26 m2 · Grundareal: 767 m2

Kontantpris: 2.495.000 1.350.000 ·· Udbetalling: 125.000 70.000

Kontantpris: 1.440.000

Brutto: 15.213 8.742 / (5.202) (8.955) · Netto: 7.212 12.295 / /(4.440)

(7.172)

Udbetaling: 75.000

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfrii()

Brutto: 9.215 / (5.429)

Patrieciervilla nærcentrum, Nyborg vold, lystbådehavnen. Boligen er situeret i en

Netto: 7.248 / (4.690)

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfri

dejlig ugeneret vestvendt have, med sol på terrassen fra middag. Indve. er boligen

de sidste 2 -3 år meget moderniseret, bl.a. med et meget stort køkken i almuehvide

Boligen indeholder; entre, køkken,

elementer, og med udgang til ca. 30 m2 stor træterrasse. 2 sammenh. dejlig stue med videre adgang til

stuer med stuklofter. Gæstetoilet. 1. sal med badeværelse, stort soveværelse opvarmet udestue, med loft til kip.

med skabsvæg, og 2 gode værelser. Nederst; 1 disponibelt rum, egnet til gæsterum,

Badeværelse og 2 værelser. Carport og

2 store sammenh. rum som bryggers hobbyrum. sagsnr. 161149 redskabsrum. Sag 160109

Svendborg ldv. 14A, 5871 Frørup Ferritslevvej 73, Såderup, 5540 Ullerslev Pilsgårdvænget 16, 5800 Nyborg

Bolig: 116 m2

Andelsbevis 384.008

Udbetaling: 384.008

Boligydelse: 8.802

- incl. varme og vand

Meget velholdt andelsbolig i velfungerende

forening m. god økonomi. Boligen

er velindrettet med sovevær. og 2

værelser, dejlig stue m. udg. til terrasse.

Bryggers og badeværelse. Disp. rum

på loft (elevator). Udsigt til kanalen og

havneindsejlingen Sag 160029

Fredshaab, Bækstrup Mark 1, Ellinge

Bolig: 161 m2 · Carport: 48 m2

Grundareal: 870 m2

Kontantpris: 2.150.000

Udbetaling: 110.000

Brutto: 13.664 (8.093)

Netto: 11.039 (6.680)

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfri

Gedigen og velindrettet, med en flot tilstandsrapport.

Stort nyere HTH køkken.

Dejlig vinkelstue, soveværelse og 3

værelser. 2 badeværelser. Aldeles ugeneret

have. Sag 160089

Lyngvænget 15, 5800 Nyborg

Mulighed for lynhurtig fibernet

Bolig: 120 m2 · Carport: 40 m2

Grundareal: 698 m2

Kontantpris: 1.075.000

Udbetaling: 55.000

Brutto: 6.872 (4.405)

Netto: 5.572 (3.310)

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfri

Villa på landet. Velholdt ude som inde,

med 1 år gl. køkken, laminatgulve

samt pillefyr. God indretning med

soveværelse og 2 værelser. Stort bryggers.

Nabo på vestsiden Sag 161399

Bolig:141 m2 · Garage: 32 m2

Grundareal: 1440 m2

Kontantpris: 1.695.000

Udbetaling: 85.000

Brutto: 10.582 (6.051)

Netto: 8.290 (4.756)

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfri

Gennem de sidste 10 år gennemrenoveret

, med ny tagbel., nyt køkken og

bad, nye lofter, nye installationer m.v.

Soveværelse og 2 værelser. Pragtfuld

udsigt. 150 m. til off. vej. Sag 161139

Vedbendvænget 15, 5800 Nyborg

Bolig: 264m2 · Udbygn.: 391 m2

Grundareal: 28..855m2

Kontantpris: 3.495.000

Udbetaling: 175.000

Brutto: 21.486 (12.298)

Netto: 16.598 (9.419)

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfri

Virkelig velholdt landejendom, lige

til at flytte ind i. God beliggenhed

tilbagetrukket fra vej. Udbygninger i

gule sten m. fast tag. Se mere på

www.husavisen.dk Sag 161159

Bøgevej 28, 5800 Nyborg

Bolig: 124 m2 · Carport: 22 m2

Kontantpris: 1.685.000

Udbetaling: 85.000

Brutto: 10.785 (6.378)

Netto: 8.913 (5.475)

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfri

Villa m. dejlig beliggenhed, lige

ved stort grønt område. Boligen

er velindrettet og med nyere

køkken. Soveværelse og 1 værelse, 2

badeværelser. Sag 161059

Lervadvej 8, 5540 Ullerslev

Bolig:192 m2 · Udbygninger: 764 m2

Grundareal 7000 m2

Kontantpris: 2.495.000

Udbetaling: 125.000

Brutto: 15.504 (8.954)

Netto: 11.888 (6.780)

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfri

Velholdte bygninger fra landbrug,

med god og rummelig indretning m.

5 soveværelser, 2 badeværelser. udbygninger

i gule sten. Stålhal. Skal ses,

også indefra. Sag 161269

Bolig: 190 m2 · Carport 20 m2

Grundareal 725 m2

Kontantpris: 2.375.000

Udbealing: 120.000

Brutto: 14.965 (8.729)

Netto: 12.157 (7.284)

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfri

Gennemmoderniseret villa, med god

indretning. Ny tagbeklædning, nye vinduer

og døre, nyt køkken og bryggers,

og meget mere. Skal ses. En pragtfuld

ejendom. Sag 161169

SØGES i Nyborg by

Thomas søger

Rækkehus eller ejerlejlighed i stueplan

med lidt have eller fælles gårdhave.

Thomas er kommet lidt op i årene, og

har i dag et hus med 1. sal og kælder,

og det kniber med trapperne. Derfor

vil han gerne have et rækkehus eller en

ejerlejlighed i stueetagen. Det kunne

også være en lejlighed i en bygning

med elevator, men så skal der også

være en stor altan at gå ud på. Området

skal være så nær centrum af byen

som muligt, men et rækkehus på Hirsevej,

Majsvej eller Risvej eller andre

steder kunne også være en mulighed,

der må blot heller ikke være for meget

grund. Endelig ville det være dejligt

med en carport til bilen. Prisniveauet

må helst ikke være over 1,5 mil.

Boligareal: 153 m2 · Garage: 25 m2 · Grundareal 713 m2

Stuer: 1 · Værelser: 3

Kontantpris: 1.895.000 · Udbetalling: 95.000

Brutto: 12.129 (7.226) · Netto: 10.040 (6.203)

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfrii()

Meget velbeliggende villa m. flere lækroge i haven. Højtliggende og aldeles ugeneret

fra naboer. Boligen er overalt velholdt væsentligt over gennemsnittet, og

parkettgulvene har altid været dækket af tæpper. Garagen ligger tilbagetrukket

og danner læ for terrassen mod vest. Via stisystemet er du i centrum på 5 min.

på cykel. Der er børnehave på stamvejen. Se mere på www.husavisen.dk sag

161429

Søges, Nyborg by

Magnus og Louise søger

Magnus og Louise søger en villa i

området ved Pilshuse, eller i Fjordparken,

Sofienbergparken. Boligen skal

kunne rumme familien Søges, påNyborg 2 voksne by og

1 barn samt yderligere 1 på vej. Parret

bor i dag i København og der skal

derfor også være et gæsteværelse til

rådighed. Derfor helst soveværelse + 3

værelser. Yderliger er det et krav at boligen

er i 1 plan. Er der tale om en ´70er

villa skal den være meget moderne.

Allerhelst må huset være i gule mursten

og med tegltag, men det er dog ikke et

ufravigeligt krav. Haven skal være ugeneret

og helst med mest græs.

Man forestiller sig en bolig på små 200

m2, og en pris på max. 2,3 mil.

Bolig: 93 m2 + udestue · Garage: 22 m2

Kontantpris: 1.625.000

Udbetaling: 85.000

Brutto: 10.472 (6.457)

Netto: 8.520 (5.337)

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfri

Her får du virkelig villa for pengene. Aldeles

klar til indflytning for dig og din

familie. Boligen er m, nyere køkken

og bad, vinduer og yderdøre samt udestue

m. gulvvarme. Stor terrasse. Garage.

Sag 160029

Søges, Nyborg by Søges, på Østfyn Søges, Ullerslev

Jane og Christoffer søger

Frederikke og Janus søger

Villa i Skovparken

Parret bor i dag til leje, men vil rigtig

gerne købe en villa nu. Kravet er dog

at den skal ligge i Skovparken. Der er

3 i famillien, så en villa på omkring 120

m2 vil være nok Der må gerne være en

god stor have til, og ligger den ud til

de grønne områder er det helt perfekt.

Det gør ikke noget hvis villaen er med

oprindeligt køkken og bad, når bare

huset er velpasset. Der skal helst være

garage eller carport.

Prisniveau op til små 2 mil.

En stor fritliggende villa, eller nedlagt

landejendom, med beliggenhed i nær

afstand til skole og indkøb. Parret har

ikke det store behov for jord, men

derimd skal bygningerne - både stuehus

og udbygninger være af en god

standdard. Parret har i dag døgnplejebørn,

og vil derfor gerne kunne lave

fritidsaktiviteter i udhusene sammen

med børnene. Der skal være mindst 4

soveværelser i boligen. Parret bor i dag

på Sydfyn, og skal først have solgt nuværende

villa, før køb kan blive aktuelt.

Derfor skal sælger have god tid, parrets

egen tidshorisont er et lille års tid. Prisniveau

max. 2,5 mil.

Bolig: 160 m2 + kælder: 83 m2 · Carport/udhus 39m2 · Grund: 514 m2

Stuer: 2 · Værelser: 3 + kontor + disp. rum i kælder

Kontantpris: 2.290.000 · Udbetaling: 115.000

Brutto: 14.440 (8.361) · Netto: 11.542 (6.798)

Alternativ fin. 30 år m. 10 års afdragsfri

Meget velholt byvilla, med beliggenhed umiddelbart ved centrum. Boligen er

med nyere køkken, afhøvlede gulve, gode store værelser og 2 hyggelige stuer.

Der er kontor i stueetagen, og påklædningsrum på 1. sal. Kælderen virker tør

og her finder du yderligere et rum , som nu anvendes til gæsteværelse. Der er

lukket carport og yderligere et lille havehus. Syd/østvendt grund, med sol fra

morgen til solnedgang . En villa der skal ses, ikke mindst indefra. Sag 160049

Søges Østfyn

Stine og Klaus søger

Villa, gerne i Kirsebærhaven. Parret

kom lige sent nok til at købe, sidst vi

havde en villa i området. MAn går efter

en villa med mindst 4 soveværelser,

stort køkken alrum samt en ikke alt

for stor grund. Parret er selvfølgelig

kvalitetsbevidste og køber ikke hvad

som helst, men er på den anden side

klar, når det rigtige byder sig. Prisen er

ikke så afgørende, men tingene skal

selvfølglig hænge sammen.

Overtagelse må gerne være et stykke

ud i fremtiden, eks. 1. april 2010.

Hanne og Jesper søger

En landligt beliggende ejendom, hvor

der er god traffik, og hvor der kan etableres

en gårdbutik, med salg af diverse

brugskunst og tøj. Stuehuset skal

kunne rumme parret og deres datter.

Jesper er ikke den store håndværker, så

der må ikke skulle laves så meget for at

opfylde famililnes behov. Der tænkes

på strækningen mellem Nyborg og

Svendborg, eller alternativt mellem

Nyborg og Kerteminde.

Prisen må ikke overstige cirka 1,5 mil.

Åbningstider:

Mandag - torsdag: 10: 16:30

Fredag: 10: 16:00

Vi træffes også udenfor disse åbningstider på

telefonen, og viser gerne frem, også i weekenden

Preben Andersens ejendomshandel

Dronningensvej 16 · 5800 Nyborg

Tlf. 6531 2417 · strarupgaard@dbmail.dk

Lise Andersen

Preben Andersen


44

Dyrt at

”parkere”

ved banegården

Behov for flere parkeringspladser

ved Nyborg Banegård

Af Käte Lindemann, stud. Klinisk

diætetik, Elmelund 12

5792 Årslev

DEBAT: Jeg pendler i øjeblikket

med DBS mellem Nyborg

og Sorø, for at følge undervisningen

på 5. Semester på Ankerhus

Seminarium.

Reglen er, at jeg møder tidligt

i Sorø, men onsdag den 9.

september skulle jeg først med

toget kl. 9.30. Jeg ankom til

Nyborg Banegård ca. 7 min

før og kunne se, at parkeringspladsen

var fyldt op. Der var

flere biler der holdt på kørebanen

omkring parkeringspladserne.

Yderligere 4-5 biler

kredsede rundt og kikkede efter

ledige pladser. Jeg så ingen

anden udvej end at gøre som

de andre! Nemlig at parkere

på vejen. Så tæt på hækken

som mulig, for stadig at give

plads til kørsel til og fra.

Stor var min overraskelse

og ærgrelse da jeg kom tilbage

kl. 14.45 med DSB, for at

se at alle biler der holdt parkeret

på vejen, havde fået en

parkeringsbøde på 510 kr. i

vinduet. Efterfølgende har jeg

lagt mærke til, at der ofte holder

biler parkeret på adgangsvejen.

Så det er et gentagende

problem.

I uge 40 har jeg igen en dag

hvor jeg skal møde sent. Skal

jeg vælge at tage et tidligt tog,

for at være sikker på en parkeringsplads?

Eller møder jeg

op 1 time før, for eventuelt at

køre tilbage til Nyborg, finde

parkering der og gå til stationen?

Eller måske for 510 kr.

har jeg jo også den mulighed,

at køre over broen og nyde udsigten

i mit tempo.

Problemet er bare at jeg er

på SU, så 510 kr. ekstra for

transport, er rigtig mange

penge hjemme hos os.

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Børnene i Børnehaven Østerøvej havde travlt ved håndvasken, da børnehaven kørte tema om håndhygiejne og

bakterier. Foto: Peter Leth-Larsen

Vask dine hænder

Der var travlt ved håndvasken da Østerøvej Børnehave havde tema

om hygiejne og bakterier

Af Nanna Stærmose

NYBORG: Hvordan ser en

bakterie egentlig ud? Ifølge

børnene i Østerøvej Børnehave

har de alskens farver og

faconer.

A4-ark flyver over bordet

og pædagog og souschef Else

Rosendal skriver tålmodigt

navn på tegningerne.

- jeg skal tisse, siger en lyshåret

pige og glider ned fra sin

taburet.

- Så husk at vaske hænder,

råber en anden pige efter

hende.

Det er Rådet for Bedre Hygiejne

der har lavet kampagne

om håndhygiejne, og i den

forbindelse havde Østerøvej

Børnehave sat bakterier og

specielt håndhygiejne på dagsordenen.

Ud over at tegne bakterier

havde børnehaven lånt

en scanner, der kunne afsløre,

hvor gode børnene var til at

vaske hænder.

Smør hænderne ind

Først skulle hænderne smøres

med en speciel creme, derefter

skulle de vaskes og til sidst

skulle børnene stikke hænderne

ind i scanneren, Scanneren

afslørede så den creme der sad

tilbage og viste dermed, hvor

det var ekstra svært at blive

ren.

Klara Hovmand Christensen

stikker hænderne ind og

kigger ned i scanneren, området

omkring neglene lyser op.

Else Rosendal smiler og foreslår,

at Klara måske skal prøve

at vaske hænderne en gang til.

- Du har nok givet mig for

meget creme på, svarer Klara,

men går alligevel ud og giver

hænderne en omgang til.

Benedicte Rondé Christensen

har bedre held med sig -

hendes hænder er næsten ikke

selvlysende.

- Vi gør meget for at få gode

rutiner omkring hygiejne, og

det her er jo en sjov måde for

børnene, siger Else Rosendal.

Og der var da også trængsel

ved både håndvask og scanner

dagen igennem - for alle børnene

ville gerne testes i disciplinen

vaske hænder.

Holdbare

løsninger

i Nyborg

Af Helle Stærmose

Hebevej 4, Nyborg, kandidat til

byrådet for De Radikale

DEBAT: Kommunes økonomi

er kritisk, det er åbenbart. Det

er tid til nytænkning.

I de seneste uger, er der blevet

skruet op og ned på bare to

knapper: velfærd og skat.

Men for at kunne løfte de

kommende udfordringer skal

vi have politiske visioner. Det

kræver politikere, som tænker

nyt og som går i front.

Om lidt banker Barnets

Reform på døren med nye lovændringer.

De vil i høj grad

handle om børn og unges rettigheder.

Jeg kunne tænke mig, at

Nyborg Kommune går forrest.

At vi har en vision om at

kunne hjælpe og støtte alle

børn og familier lokalt. Det

giver størst mulig indflydelse

for børn, unge og deres familier

til at finde de bedste løsninger.

Det er en tryghed for

borgerne at vide, at de har indflydelse

på deres egen sag.

Og jo mere, vi som borgere

medvirker til at finde løsninger,

des mere holdbare bliver

løsningerne.

Det giver ro i Nyborgs økonomi,

at kommunen selv kan

styre udgifterne og f.eks. ikke

skal forhandle anbringelser af

børn uden for hjemmet med

ofte dyre, private tilbud.

Aut. kloakmester

STIG PEDERSEN ApS

Pilemosevej 6, Bovense

Tlf. 65 36 14 69

Kloak-TV

TØMRERMESTER

Kenneth Mortensen

Murer-/tømrerfirma - Hus & Have

Din kreative Partner

v/Peter Jørn Andersen

Magelundvej 2, Ørbæk, 50 90 18 65

www.dinkreativepartner.com

Det er tiden til:

Græssåning - Plantning

www.birkely.dk

www.veludført.dk - tlf: 50 55 66 50

ANNONCETLF.: 63 31 21 00

ALT MALERARBEJDE UDFØRES

indvendig og udvendig også linoliemaling og trætjære

Herrested Malerfirma

v/Michael Storm · Krøytzers eftf.

20 68 17 09 - Fax 63 90 86 24 - Mail: m@lerfirmaet.dk

Udskiftning af termoruder

Priser fra 1.325,- pr. m 2 inkl. moms og mont.

Assensvej 16 – 5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 15 18 – 65 36 12 08

www.brdr-rasmussen.dk

ALT TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE UDFØRES


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

45

Aunslev

manglede held

BADMINTON: Indstillingen

fejlede intet, men manglende

held i de afgørende kampe

var resultatet af Aunslev Badmintons

første hjemmekamp

i denne sæson, oplyser Ole

Hansen fra klubben..

Kampen startede ellers

godt med sejr til rutinerede

Susanne Andersen og Casper

Simonsen i 1. mixdouble med

21/9 - 21/14 og efterfølgende

overbevisende sejr til Mia Paaske

i damesingle 21/3 - 21/6.

BK 77 svarede godt igen

ved at vinde 2. mixdouble i 2

sæt. og 1. herresingle i 2 sæt,

hvorefter stillingen var 2-2.

Caroline Andersen var i 3

sæt og tabte knebent 2½3 i 3.

sæt, hvor det ellers midtvejs

i 3. sæt så ud til at kampen

skulle gå hendes vej.

2. herresingle blev vundet

af Lasse Simonsen 21/15 -

22/20, specielt i slutningen af

2. sæt viste Lasse stor moral og

vendte 17/19 til 22/20.

BK 77 vandt 3. og 4. herresingle,

hvor både Brian Christensen

og Jacob Simonsen

måtte se sig slået, hvorefter

stillingen var 3-5.

De to damedoubler blev

delt mellem de to hold til stillingen

4-6.

Casper Simonsen og Claus

Helge vandt i en stærkt spillet

kamp 1. herredouble 21/16

- 21/19.

2. herredouble med Kennet

Temberg og Brian Christensen

som spillede deres første

doublekamp sammen og fik

en tæt kamp med sæt cifrene

21/19 - 19/21 - 19/21.

3. herredouble tabte Jacob

Simonsen og Lasse Andersen i

2 sæt 16/21 - 15/21.

BK 77 kunne herefter tage

hjem med en 8-5 sejr i bagagen.

Aunslev møder i næste

hjemmekamp Bolbro 2, kampen

spilles den 12. november

kl. 20 i Aunslev Hallen.

Sejre og også nederlag

til Nyborg Badminton

NYBORG: Nyborg Badmintonklubs

seniorhold spiller i

år i serie 1. D. Sæsonens første

kamp blev spillet på udebane

mod Horne/Faaborg, Nyborg

vandt med 8-5.

Næste kamp blev spillet på

hjemmebane mod OBK5. Et

møde med Fyns største klub

er altid frygtet, og det blev da

også en tæt kamp, hvor flere

af Nyborgs bedste på herresiden

måtte se sig besejret. Til

gengæld slog pigerne til og

sikrede en samlet 7-6 sejr til

Nyborg.

1. damesingle blev vundet

af den kun 15-årige Maria B.

Andresen, 2. single af Marianne

F. Clausen. De vandt også

deres double sammen. Sindu

og Berawi Jeylingam vandt ligeledes

deres damedouble. Jakob

Arendt vandt sin

herresingle. Berawi Jeylingam

vandt mixdouble med Lars

Trampedach, som i den sidste

kamp sikrede sejren i en forrygende

herredouble sammen

med Jakob Arendt.”

Carl Grann er ny mesterrækkespiller

i U13. Han har i

de sidste tre ungdomsstævner

vundet syv guldmedaljer ud

af ni mulige. Senest samlede

han point til oprykning fra

U13A til U13M ved et stævne

i Vrå i Nordjylland, hvor han

var af sted sammen DGI Fyns

talenthold.

Oliver Gram vandt ved et

stævne i Vissenbjerg doublerækken

sammen med Paw

Eriksen fra Nr.Broby.

I finalen mødet de Jakob

Balling og Nicolas Grundvig

fra henholdsvis Horsens Badminton

Klub og Århus Badminton

Klub.

Sejren blev først sikret med

cifrene 29-27 i 3. sæt.”

Klubmesterskab hos

Nyborg Cykle Klub

CYKLING: Nyborg Cykle

Klub afviklede søndag d. 4.

oktober klubmesterskab.

Trods heftigt efterårsvejr

med kraftig blæst stillede 20

ryttere til start. Mesterskabet

blev afviklet på en otte kilometer

rundstrækning med

start og mål ved Vindinge

Skole.

Ungdomsryttere under 11

år afgjorde deres mesterskab

på en enkelt omgang, mens

licensrytterne måtte træde sig

igennem otte omgange.

Resultater:

Yngste 9-11 år: 1. Steffen

Møller, 2. Mads Bjerggaard

Hansen, 3. Kirstian Hansen.

Ældste 12-15 år: 1. Tore

Thøgersen, 2. Sabrina Møller.

Motionsryttere: 1. Tom

Thorup, 2. Dan Hanse, 3. Jon

Hedin Christensen.

Licensryttere: 1. Jan Bender

Nielsen, 2. Svend Hvidsten, 3.

Anders Møller.

Officielt

DU ER IKKE ALENE!

Over 73% af

samtlige modtagere over 13 år,

læser Lokal Avisen Nyborg

hver uge

Den Danske Folkekirke

Søndag den 6. oktober 2009

Vindinge

Kl. 14.30 Plejehjemsgudstjeneste

Den Danske Folkekirke

Søndag den 7. oktober 2009

Vindinge

Ellinge

Kl. 17.00 Børnegudstjeneste

Kl. 17.00 Kor, fyraftensgudstjeneste

Den Danske Folkekirke

Søndag den 11. oktober 2009

Nyborg Kl. 8.30 Lene Matthies

Kl. 10.00 Kirstine Arendt

Hjulby Kl. 10.00 Lene Matthies

Aunslev -

Bovense Kl. 9.30 Marianne Kistrup

Vindinge -

Kullerup Kl. 10.30

Flødstrup Kl. 10.30 Høstgudstjeneste - Holm

Ullerslev Kl. 9.00 Holm

Ørbæk Kl. 14.00 Karin Larsen

Refsvindinge -

Ellested -

Herrested Kl. 10.30

Søllinge Kl. 9.00

Hellerup -

Langå -

Øksendrup Kl. 9.00

Svindinge Kl. 10.15

Rønninge Kl. 10.00 Irene Lindegaard

Rolfsted Kl. 11.15 Inge Dalsgaard

Skellerup -

Ellinge Kl. 9.00 Irene Lindegaard

Frørup Kl. 10.00

Tårup Kl. 11.15

Nyborg Katolske Kirke:

Højmesse lørdag kl. 15.30

Indre Mission:

Jehovas Vidner:

Søndag kl. 10.30

Tirsdag kl. 19.00

Adventkirken:

Lørdag kl. 9.30: Bibelstudium

Lørdag kl. 10.40: Gudstjeneste

Frelsens Hær:

Fredag den 09/10 - Kl. 16.00-18.00: Kids alive klub

Søndag den 11/10 kl. 10.30: Gudstjeneste v. Ib Worm.

Mandag den 12/10 kl. 11-14: Åbent Hus.

I øvrigt henvises til kirkebladene.

Det korrekte svar er

Charlie & Chokoladefabrikken

Følgende vindere er udtrukket:

Sara Lindholm

Heslekrogen 5

5800 Nyborg

Leif Hansen

Hirsevej 61

5800 Nyborg

Tryk med omtanke

SvendborgTryk

en del af Fynske Medier

Licens til

svanemærkede

tryksager

Tlf. 62 21 01 05

post@svendborgtryk.dk

www.svendborgtryk.dk

LÆSERBREVE

OG

ANDRE

INDLÆG

modtages meget

gerne på e-mail.

Redaktionens

e-mail:

red-lan@fyens.dk

Else Marie Dybendal

Svendborgvej 53

5853 Ørbæk

Susan Loft

Majsvej 26

5800 Nyborg

Mille Hansen

Tårup Byvej 10

5871 Frørup

De heldige vindere kan hente

billetter på LokalAvisen Nyborg

Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg

Vi søger 2-3 mand

til pakning, forsendelse af montagearbejde.

Cvr-nr kræves til afregning.

Henvendelse tlf. 6536 1219 eller 2337 3743

LOKAL DEBAT!

Se

Lokal Avisen

Nyborg

hver uge

Dødsfald

Stenhuggeren

Sandager

Stor udstilling af

240 gravstene

i naturskønne

omgivelser

Østfyn • Midtfyn • Sydfyn

www.stenhugger-fyn.dk

Træffes bedst efter aftale

62 29 14 94

Møllevej 6 • 5772 Kværndrup

Vor kære far,

svigerfar, morfar og farfar

Erling Stenfelt

(Christensen)

er stille sovet ind.

Ørbæk,

den 1. oktober 2009.

På familiens vegne:

Gitte, Lene og Frede.

Bisættelsen finder sted

onsdag den 7. oktober

kl. 13.00

fra Aunslev Kirke.


46

Taksigelser

Foreninger og møder

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

BORGERMØDE I VINDINGE

Forsamlingshuset og Landsbyrådet

indkalder alle interesserede

tirsdag 13.10 kl. 19.00

i Vindinge Forsamlingshus

Forsamlingshuset fremlægger planerne for stedes ombygning,

som vi har fået penge til fra LAG.

Der er brug for alle arbejdsvillige hænder, der vil tage et

større eller mindre nap med.

Landsbyrådet fortæller om projekt »Blomstrende Landsbyer«,

som vi skal beslutte, om vi vil være med til. Derudover

skal vi have disponeret restbudgettet for i år. Der er forslag

om indkøb af bord-/bænkesæt, - men hvor skal de stå?

Sluttelig skal der vælges nye medlemmer til landsbyrådet.

Til mødet vil der blive budt på forfriskninger samt

kaffe m/kage.

Vel mødt.

Få styr på haven

Uddannet gartner tilbyder:

• Nyt liv i gamle haver med

kraftig beskæring

• Træfældning og stubfræsning

• Alm. vedligeholdelse

• Grubning og såning af græs

• Sprøjtning af ukrudt i græs

• Sprøjtning af fliser og jord

• Muldvarper udryddes u/gift

• Alt affald fjernes

Torben Sylvest Larsen

40 43 60 52

Job tilbydes

Tryk med omtanke

SvendborgTryk

en del af Fynske Medier

Licens til

svanemærkede

tryksager

Tlf. 62 21 01 05

post@svendborgtryk.dk

www.svendborgtryk.dk

En stor tak til personalet

ved Rød Aflastning på Plejecenter Svanedammen

og ved Metroen på Plejecenter Jernbanebo

fordi I passede, plejede og drog omsorg for

Ellinor Twile Månsson

på en hjertevarm og kærlig måde under hendes

sygdom og død.

Det var både professionelt og personligt godt klaret,

og det varmede i en svær tid.

Knud Månsson

Tusinde tak

til alle sponsorer som bidrog til, at Juelsbergløbet 2009

blev det største til dato.

Hovedsponsorer:

Den Danske Bank • Sportmaster Nyborg • Super Best

• Stark Ørbæk • LokalAvisen Nyborg • Ryg-eksperten.

Sponsorer:

Kvickly Nyborg • Pomona Frugt • Hannesborg Frugtplantage

• Ardo • Frederik Nielsens Eftf. • Føtex • Deres Bager

• Vinkælderen • Den Gode Smag • Restaurant Teglværkskoven

• Nyborg Blomster • Nyborg Svømme- og

Badeland • Pomona Pizza • McDonald’s • Kop og Kande

• Punkt 1 • Borgeskovskolen • Nyborg Kommunes Materialegård

• Kommunale Vandværker.

NGIF Gymnastik- og Atletikafdelingen

Generalforsamlinger

Nyborg Tennis Klub

Generalforsamling 2009

Sted: Klubhuset Østerøvej 66

Tid: Tirsdag den 20. Oktober 2009 kl. 19.00

Forinden er der fællesspisning kl. 18.15.

Tilmelding til spisning er nødvendig senest den 15. oktober

på mail til Alice på: vandkrog@hotmail.com

Husk at mærke mailen med generalforsamling.

ANNONCETLF.: 63 31 21 00

Forskelligt sælges

DANEHOFGARDENS VENNER

afholder

Loppemarked

i 2 haller!

lørdag d. 10. okt.

kl. 10.00-12.00

på Gasværksvej 6

Nyborg

N.B. Følg skiltene

fra Vindingevej!

Have og hus

Stort

www.danehofgarden.dk

Tlf. 63 31 01 60

HAVEDESIGN TEGNING · RÅDGIVNING

GRØNNE STREGER HAR IDEERNE OG

DEN PRAKTISKE VIDEN...

PROJEKTET BLIVER NEMT AT OVERSKUE

- OGSÅ SÅ I KAN LAVE HAVEN SELV

FÅ INSPIRATION PÅ WWW.GROENNESTREGER.DK

Entré

kr. 10.-

mellem kl. 10-11

FÅ ET RENT OG FLOT TAG

Jeg algebehandler dit tag

for kun 1.000 kr. inkl. moms

www.fynstagrens.dk • Tlf. 22 96 40 61


Driftsmontør søges

Arbejdsområde:

• Vedligeholdelse af fjernvarmeafdelingens produktionsanlæg

og distributionssystem, samt optimering af

driften med SRO anlægget

• Deltagelse i administrative opgaver

• Rådgivning af kunder

• Deltage i hjemmevagten

Personprofil:

• Fleksibel, udadvendt, ansvarsbevidst, handlekraftig

og resultatorienteret med gode samarbejdsevner

• Relevant uddannelse

• Erfaring med lignende arbejdsopgaver

• Selvstændig, målbevidst og fleksibel

• Høj stresstærskel og tolerance, samt god til at håndtere

konflikter

• Lokalkendskab og bopæl i nærområdet

• Kørekort

• Mod på nye udfordringer

• Parat til at deltage i relevant efteruddannelse

Vi kan tilbyde:

• Ordnede forhold

• Gode kolleger med en uformel omgangstone

• Personlig og faglig udvikling

• Løbende efteruddannelse

Yderligere oplysninger:

Kan fås ved henvendelse til driftsleder Karsten Godiksen

på tlf. 6331 5071, eller driftsassistent Jimmy

Jørgensen på tlf. 6331 5070.

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst

mellem Kommunernes Landsforening og pågældendes

organisation.

Ansøgning sendes til:

Nyborg Forsyning & Service A/S, Gasværksvej 2, 5800

Nyborg senest den 20. oktober 2009, gerne på mail til

nfs@nfs.as. Relevante bilag bedes vedlagt i én fil.

Vi gør opmærksom på, at ansøgninger fra Jobnets

e-mail funktion eller tilsvarende automatisk genererede

ansøgninger slettes ulæste og ikke besvares.

Nyborg Forsyning & Service A/S leverer forsyningstjenester

i Nyborg indenfor områderne el, vand, varme

og spildevand samt varetager opgaver omkring affaldshåndtering.

NFS A/S beskæftiger ca.75 personer.

Varmeforsyningen producerer ca. 200.000 MWh varme

til ca. 7.000 kunder i Nyborg og Ullerslev. 90% af varmen

leveres som overskudsvarme, mens resten produceres

på eget kraftvarmeværk samt biooliekedler.


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

47

Har DU brug

for fleksible

ARBEJDSTIDER

ihverdagen?

OGtid (og råd)til

festiWEEKENDEN?

KRISEN KRADSER

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

DIT EGET LOTTERI

TJEN KR. 10,00 PR. SOLGT LOD

Foreninger og institutioner kan tjene store penge

ved at sælge Børnehjælpsdagen i Odense´s

JULELOTTERI 2009.

Lotteriet er et skrabelod (låger), hvor køberen straks kan

se, om der er gevinst. Der er 200 gevinster med en samlet

gevinstsum på kr. 40.000,-

-Salgspris pr. lod er 25,- med 4 skrab

-Ingen økonomiske risici. Fuld returret for ikke solgte lodder

-salgsperiode 22. oktober til 6. december 2009.

Børnehjælpsdagen i Odense er på Fyn en 105-årig selvejende

humanitær institution, der økonomisk støtter

børnesagen over alt på Fyn og omliggende øer.

Få succes ved at være med fra starten og opnå de bedste

resultater.

Lodsedler afhentes mod legitimation på vor adresse den 22.

og 23. oktober 2009 mellem kl. 13.00 og 17.30. Efterfølgende

hver tirsdag mellem kl. 15.00 og kl. 17.30 eller kontakt:

Nyborg – Midtpunkt for gode oplevelser

Vikar for pædagog

Skovparkens Børnehave søger en dynamisk og engageret

medarbejder som vikar for en pædagog.

Ansøgning skal sendes til Skovparkens Børnehave,

Harevænget 30, 5800 Nyborg.

I ansøgningen skal du skrive din mailadresse, og den

skal være os i hænde senest 21. oktober kl. 12.

Børnehjælpsdagen i Odense, c/o Anni Holleufer,

Hunderupvej 78, 5230 Odense M - Tlf. & fax: 66 13 85 20.

Hele stillingsannoncen kan ses på kommunens hjemmeside

www.nyborg.dk eller på www.ofir.dk.

ANNONCETLF.: 63 31 21 00

LARS VANJA OG ADAM

Så lad verdens bedste studiejob på Fyns bedste

arbejdsplads, give dig mulighed for begge dele.

Vi holder en plads

i elevatoren til dig

I Call Centret er vi et ungt og dynamisk team, der er

en del af arbejdspladsen Fynske Medier/Fyens Stiftstidende.

En attraktiv arbejdsplads, hvor der – udover

de flotte fysiske faciliteter – også er fokus på vores

trivsel.

Som en del af holdet i Call Centret vil du som os

andre få det ideelle studiejob.

Ideelt fordi vi stort set selv kan sammensætte vores

arbejdstid. Har et godt kammeratskab. Og en masse

faglige udfordringer at løse, når mulige kunder skal

overbevises om, at de skal have deres daglige nyheder

via Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis eller

Kjerteminde Avis.

Vores lønsystem er bygget op omkring en garantiløn

på 110 kroner i timen. Men du kan sagtens tjene

mere – det er helt op til dig selv og dit salg.

Og når du er færdig med din uddannelse, er der

flere karrieremuligheder i Fyns største mediehus.

Måske er det her, du kan tage karriereelevatoren til

de næste etager.

Du er velkommen til at kontakte salgsleder

Dan Jarl Esbensen, hvis du gerne vil vide mere om

dit kommende job ved Fynske Medier.

Vi ses.

Lars,Vanja og Adam

Send din ansøgning til:

Salgsleder Dan Jarl Esbensen

Banegårdspladsen, 5100 Odense

Tlf: 6545 5516

E-mail: daje@fynskemedier.dk

Fyns store bladhuse, Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis, står bag

Fynske Medier P/S. Selskabet udgiver distriktsblade, vejvisere,

websites, driver radio, reklameformidling, trykkeri samt distribution.

Selskabet varetager desuden bladsalg og annoncesalg for de to udgiverselskaber.

Dererca.510medarbejdereiFynskeMedier.

Læsmerepåwww.fynskemedier.dk

Tjen en ”GOD HUND” i timen

vedatbringeaviserud!

Fyens Stiftstidenden og de øvrige morgenaviser skal ud hver dag.

Vi mangler morgenfriske omdelere flere steder på Fyn.

Din alder skal være mellem 13 og 18 år.

Avis omdelingen starter typisk mellem kl. 03.00 og 06.00.

Vores avisruter er på ca. 1 time og lønnen for voksne er ca. 100 kr. pr.

rute *)

Har du tid og lyst er det muligt at få flere avisruter og større indtjening.

*) ifølge overenskomst.

Netop nu mangler vi bude i følgende områder:

Nyborg (04533)

Lørdag-søndag i området: Christianslundsvej,

Dybbølsgade, Hesselgade, Skovbrynet,

Skovvej m.m. (ca. 70 aviser)

Kontakt tlf. 6545 5645 Ulrik

Nyborg (04535)

Lørdag-søndag i området: Mårvænget,

Rådyrvænget, Strandvænget m.m.

(ca. 60 aviser)

Kontakt tlf. 6545 5645 Ulrik

Nyborg (04593)

Lørdag-søndag i området: Bøjdenvej,

Falstervej, Gl. Vindingevej, Lyøvej m.m.

(ca. 77 aviser)

Kontakt tlf. 6545 5645 Ulrik

Ullerslev (04412)

Mandag-fredag i området: Degneløkken,

Hybenvænget, Rosenvænget m.m.

(ca. 76 aviser)

Kontakt tlf. 6545 5645 Ulrik

Kontakt os på den direkte telefonlinie 65 45 56 45

mandag-fredag mellem kl. 8.30 og 15.00.

Du kan også sende en mail til:

distribution@fyens.dk

- et Fyens Stiftstidende datterselskab

PLUK SELV

fredag, lørdag og søndag.

Æbler: Ingrid Marie, Boskop,

Mutzu, Jonagold.

Plukket pærer og æbler sælges hver dag.

Knud Dalgård

Flødstrupvej 35, Ullerslev

Tlf. 65 35 12 51

Pluk selv æbler:

Elstar, Aroma,

Ingrid Marie,

Boskoop, Cortland

Kr.5,-pr.kg

(medbring emballage)

Granguirlander

bindes 60,- pr.m

Hannesborg Frugtplantage

HANS OLAV KNUDSEN

Skovsbovej 237, Ullerslev

Tlf. 65 39 13 25 · Biltlf. 21 79 40 60

Åbningstider: Hverdage kl.15-17

Lørdage 10-17

Pluk selv frugt

Æbler pris pr. kg ......kr. 8,00

Pærer pris pr. kg......kr. 10,00

Åbningstider for pluk selv:

mandag - fredag kl. 12.00-17.30

Lørdag - søndag kl. 09.00-17.00

Frugtsalg fra kølerrum

alle dage kl. 07.00-21.00

FRUGTPLANTAGE

v/Finn Lillelund Hansen

Søstedvej 9, 5792 Årslev

65992899-20282866

Imellem Årslev og Nr. Lyndelse

Forskelligt købes

Dødsboer

købes / ryddes.

Bud gives.

Tlf. 62 25 25 18

Dødsboer

Flytterester købes

L.P. Antik

Tlf. 20 11 11 62


48

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Pejsebrænde - brændsel Høkassen

Brændesalg

Levering i alle mængder.

KRUSE Freelance

Tlf. 31 20 24 98

Tryk med omtanke

SvendborgTryk

en del af Fynske Medier

Licens til

svanemærkede

tryksager

Tlf. 62 21 01 05

post@svendborgtryk.dk

www.svendborgtryk.dk

Tvangsauktioner private

BRÆNDE

tilbyder aske- og bøgebrænde

savet og kløvet i 28-30 cm

eller efter ønske.

1skrm = 0,7-0,75 stablet rm.

5 skrm bøg 2700,- (inkl. lev. zone 1)

8 skrm bøg 3700,-

10 skrm bøg 4500,-

5 skrm tørt

askebrænde 2800,- (inkl. lev. zone 1)

8 skrm tørt

askebrænde 4160,-

10 skrm tørt

askebrænde 5000,-

Småbrænde/

flis 1500,- pr. 10 rm.

Savsmuld 125,- pr. m 3

For levering i zone2+100kr.

Husk vi modtager Dankort

NY AUKTION

Fra uge 42

trailersalg

lørdag 8-12

Bestillinger modtages på

50 58 11 51 eller i vores

webshop på www.fynstrae.dk

Tirsdag, den 27. oktober 2009 kl. 09.30 afholdes ny

tvangsauktion ved Retten i Svendborg, retssal 9,

Østre Havnevej 16B, 5700 Svendborg over ejendommen

matr. nr. 29-cf, Ullerslev by, Ullerslev beliggende

Svendborgvej 14, 5540 Ullerslev efter begæring af

Aagaard Advokater, Gl. Torv 2, 5800 Nyborg, tlf. 65 31

14 41 på vegne en pant- og udlægshaver.

Bud på 1. auktion den 23. september 2009 kr.

400.000,00.

Kontant ejendomsvurdering pr. 01.10.2007 kr.

1.700.000,00, heraf grundværdi kr. 357.000,00.

Ejendommens tinglyste areal udgør 1300 m 2 , heraf

vej0m 2 .

Ejendommen er opført i gule sten i 1963 med væsentlig

om- og tilbygning i 1977. Tagdækningen er

built up tag.

Ejendommen er beliggende tæt ved skole og idrætsanlæg.

Der er mulighed for anvendelse af offentlige

transportmuligheder i gå-afstand fra ejendommen,

der i øvrigt er beliggende kun få hundrede meter fra

indkøbscenter.

Ifølge BBR er areal for bygningen 280 kvm., hvoraf

garage udgør 37 kvm. Ejendommen er indrettet med

kælder på 199 kvm. Samlet boligareal er oplyst til 243

kvm.

Ejendommen er indrettet med køkken og større

spisestue. Der er efter det oplyste i alt 7 værelser i

ejendommen. Der er to vandskyllende toiletter og et

badeværelse.

Ejendommen er opvarmet med fjernvarme og tilsluttet

offentligt vandværk og offentlig kloak. Der er til

ejendommen lukket have med flere sydvendte terrasser.

På ejendommen er der i 1982 opført en carport

på 19 kvm., hvoraf udhus andrager 8 kvm. Grunden

andrager 1300 m 2 . Der er tale om en større ejendom

med gode anvendelsesmuligheder, herunder blandet

bolig og erhverv.

Med hensyn til forurening oplyser Region Syddanmark,

at ejendommen ikke er kortlagt i henhold til

lov om forurening, men der er en dybereliggende

olieforurening på 6 meter under terræn, der ikke har

nogen betydning.

Nærmere oplysninger, herunder salgsopstilling ligger

til eftersyn i Fogedretten i Svendborg, Østre Havnevej

16B, 5700 Svendborg, eller kan rekvireres ved

henvendelse til Aagaard Advokater, Gl. Torv 2, 5800

Nyborg, tlf. 6531 1441.

Salgsopstilling kan tillige hentes via internettet på

adressen www.tvangsauktioner.dk.

Købes

Gammelt legetøj, bliklegetøj,

teknobiler, blikmotorcykel,

optrækslegetøj,

lego trælegetøj, blikbiler,

bliktog, dyr, soldater m.m.

Tlf.: 29 90 65 97

MEN HUSK:

MEN HUSK:

Annoncen skal være fra private til private.

Annoncen skal være fra private til private.

Der Dermå ikke handles handles med medlevende dyr dyr eller

eller ting ting til over til over 1000 1000kr..

Udfyld kuponen med annoncens tekst tekst

(max. 15 ord incl. navn, adresse og og tlf.nr.)

nr.)

Vedlæg 25 kr. i check eller frimærker.

og vedlæg 25 kr. kontant eller i check.

Annoncetekst: Skriv tydeligt: Med

blokbogstaver eller på maskine

Sælges fredag-lørdag

10-16

Havemøbler, kravlegård,

gasflasker, malerier, campingting.

Småting kr. 50,-

pr. pose. Alt skal væk.

Frisengårdsvej 22 i

gården, Nyborg

HØKASSEN

Annonceindlevering: Mandag senest kl. 10.00

Lokal Avisen Nyborg - lokale linier

ANNONCETLF.: 63 31 21 00

TVANGSAUKTION

Tirsdag, den 27. oktober 2009 kl. 10.00 afholdes

tvangsauktion ved Retten i Svendborg, Østre

Havnevej 16B, 5700 Svendborg over ejendommen

matr. nr. 3 B, Lamdrup by, Vindinge og 10, Lamdrup

by, Vindinge, beliggende Teglgårdsvej 19, Vindinge,

5800 Nyborg efter begæring af Aagaard Advokater,

Gl. Torv 2, 5800 Nyborg, tlf. 65 31 14 41 på vegne

en pant- og udlægshaver.

Kontant ejendomsvurdering pr. 01.10.2008 kr.

600.000,00, heraf grundværdi kr. 110.400,00.

Tinglyst areal 1104 m 2 , heraf vej 0 m 2 .

Ejendommen fremstår delvis renoveret med nye

termoruder og nye sålbænke. Ejendommen, der

er opført i 1900, er opført i gule sten, der delvis er

pudsede. Tagbelægningen er cementtagsten.

Til ejendommen hører der et ældre baghus, der

henstår uisoleret med fast tag. Baghuset er indrettet

med værksted og et yderligere rum. Til ejendommen

hører endvidere en garage opført på fast

sokkel i gule sten. Garagen er ifølge BBR opført

i 1900 med væsentlig om- eller tilbygning i 1982.

Areal 28 kvm.

Ifølge BBR-ejermeddelelse er areal for bygningen

66 kvm tillige med 9 kvm. udnyttet areal af tagetagen,

hvilket giver et samlet boligareal på 75

kvm. Tagetagens samlede areal udgør ifølge BBR

26 kvm.

Ejendommen ses for nylig at være hulmursisoleret.

Ejendommen er under gennemgribende renovering,

hvor ejeren har monteret nye indvendige og udvendige

døre og vinduer. Der er lavet nye varmeinstallationer

med gulvvarme i hele stueetagen og nye

elinstallationer. I forbindelse med renoveringen er

der endvidere indrettet nyt badeværelse med sorte

klinker på gulv og i brusekabine og toilet med højt

og lavt skyld.

Ejendommen henstår med pæne lyse klinker og i

god håndværksmæssig stand. I forbindelse med

montering af gulvvarme er der forberedt til at føre

gulvvarmen videre til baghus, der således på sigt

kan inddrages i boligen. Ifølge BBR udgør areal for

udhus 35 kvm.

Til ejendommen hører dejlig lukket have, der dog

trænger til en gennemgang.

En spændende ejendom med næsten afsluttet gennemgribende

renovering.

Nærmere oplysninger, herunder salgsopstilling

ligger til eftersyn i Fogedretten i Svendborg, Østre

Havnevej 16B, 5700 Svendborg, eller kan rekvireres

ved henvendelse til Aagaard Advokater, Gl. Torv 2,

5800 Nyborg, tlf. 6531 1441.

Salgsopstilling kan tillige hentes via internettet på

adressen www.tvangsauktioner.dk.

Lejeboliger

RealMæglerne Nyborg

Bolig & Erhverv

God lejlighed udlejes

Beliggende i Nyborg by.

Rækkehus i Nyborg

søges til leje af solide lejere.

Henvendelse til:

RealMæglerne Nyborg

tlf. 65 30 34 35

eller mail: 5800@mailreal.dk

Lejligheder & værelser

Værelse udlejes

Fælles køkken samt fælles

badeværelse. Vaskemaskine og

tørretumbler til fri afbenyttelse.

Henv. tlf. 21 35 91 60

Værelse søges

Kvinde m/hund søger rart

værelse i Nyborg Centrum.

Billet mrk. LN4848

LokalAvisen Nyborg

Nørrevoldgade 58

5800 Nyborg

Åparken, Nyborg

Ledig lejlighed pr. 1. nov. 2009

55 m 2 . Vaske- og cykelkælder.

Mdl. leje kr. 3700,-

incl. forbrug og fællesantenne.

Lavt indskud.

29451354-65302501

Nyborg

3 værelses lejlighed på 78

kvm., udlejes i Helletoften.

Prisen er fra kr. 4.355

+ forbrug.

Henv. på 66 17 07 36

eller 24 25 27 94.

www.odensebolig.dk

Nyborg

3-vær. lejlighed på 95 m 2 ,

nyrenoveret, kan bruges

til erhverv. Ledig den 15.

oktober. Mdl. leje kr. 6.250,-

+ forbrug. Dep. 3 mdrs. leje.

Henvendelse

21 49 19 58

NYBORG: Bavnehøj Allé 143

60 m 2 - Værelser: 2 - Leje: 4.637,- Dertil kommer forbrug.

3 mdrs. depositum + 1 mds. forudb. leje. Fremvisning efter aftale.

Kontakt Essex tlf. 8612 2020

Nyistandsat lejlighed i Nyborg

59 59 m 2 - 2 - udlejesnarest pr. 1/11muligt.

2009

Nyt badeværelse, sydvendt altan. Nye energiruder.

Nylakerede gulve. Adgang til vaskerum + cykelkælder

Leje kr. 2.500,- + forbrug. Dep. 2 mdr.

Henv. billetmrk. LN3765 LN4851

Lokal Avisen Nyborg, Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg

NYISTANDSATTE LEJLIGHEDER

OG ERHVERVSLOKALER UDLEJES

JP EJENDOMME ApS

Bolig og erhvervslejemål

Dronningensvej 18 · 5800 Nyborg

jpe@jpejendomme.dk

Tlf. 6531 0030 · Fax. 6530 3131

Stendamsgade

3-vær. istandsat lejlighed på 1. sal på 66 m 2 , tæt på slottet

og voldene. Der er køleskab og komfur i lejligheden, samt

adgang til vaskeri. Husleje pr. md. 2710,- + antenne kr. 84,-

+ 550,- a/c forbrug, i alt kr. 3344,-. Dep. kr. 8.382,-

Billet mrk. LN 4850

LokalAvisen Nyborg, Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg

CENTRUM I NYBORG

Nyistandsatte, lyse og hyggelige lejligheder

med fællesantenne.

2-vær. på 92 m 2 kr. 3.795,- + forbrug

Lejlighed på 87 m 2 kr. 4.495,- + forbrug

Depositum: 3 mdrs. leje.

Henv. kl. 9-16 på tlf. 65 30 23 26

heinitz_leth@email.dk

Nyborg

2 værelses rækkehus i

Nyborg på 57 kvm.

Prisen er kr. 4.064

+ forbrug.

Henv. på 66 17 07 36

eller 24 25 27 94.

www.odensebolig.dk

ANNONCETLF.:

63 31 21 00

3-vær. stuelejlighed

på 68 m 2 ledig i Postkrogen 12, Ullerslev.

Ledig til indflytning nu.

For enlig pensionist, efterlønsmodtager eller ældre

ægtepar. Udhus, garage + lille terrasse.

Mdl. leje 3300,- + forbrug. Dep. 3 mdrs. leje.

Henv.: 65 35 22 08 / 30 42 32 47


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

49

Nyistandsatte lejemål i nybyggeri

2-3-og 4 værelses lejemål fra 65 m 2 optil 120 m 2 .

Alt i hårdhvidevarer. Priser fra kr. 5.300,- til kr. 7.400,-.

Afstand fra Odense centrum ca. 1200 meter.

Indflytning efter aftale. Ideelt som delelejligheder.

Bavnehøj - Tlf. 70 23 92 50 / 53 37 09 50

Centrum

udlejes lejlighed på 1. sal, 4-vær på 154 m 2 , 3 stuer, en

suite, parketgulve, db. franske døre m/facetslebet glas.

1 stort soveværelse.

Leje 6.600,- + forbrug. Dep. 3 mdrs. leje. Der må ikke

holdes husdyr. Indflytning efter aftale.

Billet mrk. LN 4833

LokalAvisen Nyborg, Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg

5 min. fra

Nyborg city center

tilbyder vi et bofællesskab på en total lækker istandsat

lystejendom/gård i Frørup. Vi har store enkeltværelser,

dobbeltværelser og egen 2½ vær. lejligheder. Da der er

stor have, er der mulighed for egne heste/dyr.

Bus kører direkte til Nyborg og Odense.

Lille studentervær. 1.600 kr. Stort værelse fra

3.000 kr. og 2½ vær. for 5.000 kr.

Tlf. 26 65 70 74

Lejlighed i Nyborg centrum

Hyggelig 2. sals lejlighed på Strandvejen i Nyborg.

96 m 2 , 4 værelser m/afhøvlede gulve og fælles antenne.

Udsigt over Nyborg Fjord.

Husleje 4.950,- + a/c forbrug.

Depositum 4 måneders husleje.

Indflytning den 15/10 eller 1/11 2009.

Henvendelse

5800 Ejendomme ApS - køb, salg og udlejning

40 92 11 32 ml. kl. 10 -17.

NYBORG C

Billige kontoreller

kliniklokaler

Mellemgade 25, 1. sal

142 m 2 attraktive kontorlokaler,

charmerende beliggende i Nyborgs

indre bydel. Lokalerne

er forsynet m/rumkøleanlæg.

Leje pr. md. 6.9oo kr.+ forbrug.

Slotsgade 1, stuen

58 m 2 kontorlokaler el. kliniklokaler,

beliggende v/Slotssøen.

Leje pr. md. 2.65o kr. + forbrug.

Dronningensvej 7, l. th

l20 m 2 veldisponerede lokaler.

Leje pr. md. 4.250 kr.+ forbrug.

Dronningensvej 5, l. tv

l30 m 2 flotte lokaler.

Leje pr. md. 4.850 kr.+ forbrug.

Holm, statsaut.

ejendomsmægler

6321 0945

Advokater

Erhvervsmæglernes fælles database

Ejendomme/boliger

Skal huset sælges

Tilstandsrapporter og energimærkningsrapporter

udføres

af beskikket bygningssagkyndig.

Hurtigt og effektivt. Pris

pr. rapport kr. 4.500,-

Tlf. 40 88 12 30

Denne annonce koster

kun kr. 161,80 + moms

Kontakt

annonceafdelingen

på tlf. 63 31 21 00

Erhvervsejendomme

Nyborg

Frisengårdsvej.

Erhvervslokaler, 95 m 2 ,

udlejes fra 1. januar 2010.

pr. md. 2500,- + forbrug,

dep. 10.000,-

Henvendelse

23 24 17 21

JURIDISK KONSULENTBISTAND

Cand.jur. med speciale i kollektiv og individuel arbejdsret,

forhandlingsvant, kontraktsindgåelse m.m. tilbyder juridisk

bistand til virksomheder og private.

Kontakt:

Keld Klint - Tlf. 63 21 03 51.

Fodpleje

Lægeexam. fodplejer

Jette Lund

Nymarksvej 87, 5800 Nyborg

Telefon: 65 30 39 49

Nyd fornemmelsen af

egne tænder!

Tandimplantater føles meget lig

naturlige tænder.

De giver dig selvtillid i alle situationer.

Tandimplantatets fordele:

Velvære starter

ved fødderne

® Dental Implant SystemTilmeldning

LOKAL DEBAT!

Se

Lokal Avisen

Nyborg

hver uge

Bogføring og revision

Den

Hvide Rengøring

31 22 22 11

Lokaler

NYBORG

ADVOKATERNES

GRATIS RETSHJÆLP

SVANEDAMSGADE 15

Torsdag i ulige uger fra kl. 16-17.

Klinikker

BLOND-HYPNOSE

Røgfri - stress - angst

o.m.a.

2833 4394

LOKAL DEBAT!

Se

Lokal Avisen

Nyborg

hver uge

Slår livet knuder?

Få fat i den lange ende!

Bogføring og revision

Bækkelunds Erhvervsservice

Din personlige revisor

Bogføring · Momsregnskab

Årsregnskab · Skatteregnskab · Budgetter

Håndværkere

Tlf. 20 76 85 20

Mail: baekkelund@webspeed.dk

www.bækkelundserhvervsservice.dk

Indendørs opbevaring af

campingvogne

i Kissendrup.

Henvendelse

65 31 34 92

eller 40 16 44 92

123 m 2 værksted

med aluport, kontor og god

udenomsplads udlejes.

Beliggende i Solholm i

Ullerslev.

Månedlig leje:

kr. 4000,- + moms

Tlf. 65 35 30 09

Lejemål i industriområde

Kontor + lager ca. 150 m 2 .

Leje pr. måned kr. 4500,- + moms

Henv. tlf. 65 30 22 00 - 65 30 20 13

Stop din

sukkertrang

Få mere viden på www.biopuls.dk

eller ring tlf. 5059 8353

v/ Sygeplejerske og

Cand. Scient. San.

Bettina G. Juel

Herdis Lorentsen

Psykoterapeut

Konsultation:

Lægehuset, Nyenstad 31 1 , Nyborg

Tlf. 6170 3094

www.herdislorentsen.dk

E-mail: h.lorentsen@mail.dk


50

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Polske håndværkere

Med dansk moms nr.

Søger opgaver som

murer – tømrer – maler

og totalrenovering.

Tlf. 31 23 21 06

www.jkbyggeservice.dk

Blandede

Aasgaard Heste - Ørbæk

Hestebokse lavet efter den nye hestelov, udlejes.

Mulighed for løsdrift.

Tilbydes:

• Græsfolde nær skov og å

• Ridehal, 20 x 40 mtr.

• Halvpart tilbydes

Godkendt transport af heste, samt udmugning.

Tlf. 24 24 45 48 - 61 39 11 77


DU ER

IKKE ALENE!

Over 73%

af

samtlige

modtagere

over 13 år,

læser

Lokal Avisen

Nyborg

hver uge

TILLYKKEMEDDE75%

ALDERSRABATERTILBAGE

JO ÆLDRE DU ER, JO STØRRE RABAT FÅR DU

Så hvis du er 75 år, får du 75 % rabat.

Gælder alle stel i butikken ved køb af tilhørende

glas (undtagen sæsonens nyheder). Enkelstyrkeglas

fåsfra500kr.,progressiveglasfra1800kr.

Undervisning

VI UDDANNER FOLK

LIGE NU ER DER LEDIGE PLADSER PÅ:

Plantevækst og etablering af grønne anlæg

(3 uger) ........................................ 19.10.-06.11.09

Vejen som arbejdsplads, ajourføring

(1 dag) .............................................. 23.10.09

§26 - Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

(1 dag).................................................. 19.10.09

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

(1 dag)..................................................22.10.09

ÅBNE KURSER

IT&PCFORLØB,LAGER-/LOGISTIKKURSER,

SVEJSECERTIFIKATKURSER & RENGØRINGSKURSER

Nemt og fleksibelt efter dine ønsker og behov.

Se mere på www.amu-fyn.dk.
10-dageskursusfra2.nov-13.nov

Dukanlæsemereomkursetpåkoldcollege.dk


Tryk med omtanke

SvendborgTryk

en del af Fynske Medier

Licens til

svanemærkede

tryksager

Tlf. 62 21 01 05

post@svendborgtryk.dk

www.svendborgtryk.dk

Kvalifikation til taxa

(12 dage) .................................... 29.10.-13.11.09

Befordring af bevægelseshæmmede

(1 uge)...........................................09.11.-13.11.09

Trailer-B/Ekørekort

...................................... RING OG HØR NÆRMERE

Teleskoplæsser m. gafler, betjening

(1 uge)..........................................26.10.-30.10.09

Som deltager får du kendskab til grundregler

og teknikker inden for blomsterbinding. Du tilegner

dig en basisviden, der kan danne grundlagfordinvidereudviklingtilblomsterbinder,

ogdufårlovtilatarbejdemedfagetpåbåde

praktisk og teoretisk niveau.

Tilmelding:MarianneBroepåtlf.63132027eller

mbr@koldcollege.dk. Pris: kr. 1100,-

ErduiAMUsmålgruppe,hardumulighedforatsøgeløntabsgodtgørelsepå725kr.pr.dag.Bortsetfraendeltagerbetaling

på110/170kr.pr.dag,erkursernegratis.Hvisduerledigog

har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du deltage på

kurserne uden selv at betale deltagerbetalingen.

RING OG HØR NÆRMERE PÅ TLF. 66 13 66 70

Petersmindevej 50

5100 Odense C

Børstenbindervej 5

5230 Odense M

Tlf. 66 13 66 70

TILMELD DIG ONLINE PÅ

WWW.AMU-FYN.DK

Vi uddanner folk

www.amu-fyn.dk

FRISØR

ELLER KOSMETIKER

Drømmer du om en fremtid med fokus på hår, skønhed og wellness?

Så tag en uddannelse til frisør eller kosmetiker på Syddansk Erhvervsskole.

Uddannelsen foregår på Center for Hår og Wellness på Munkebjergvej i Odense, hvor

vi har moderne faciliteter og plads til udfoldelse.

Der er uddannelsesstart den 11. januar 2010.

Der er ansøgningsfrist den 16. oktober 2009.

Vær opmærksom på, at der er adgangsbegrænsning på uddannelserne. Det betyder,

at du skal have en uddannelsesaftale, inden du starter. Skolen har nogle pladser, som

man har mulighed for at søge ind på uden at have en uddannelsesaftale.

English

- også enetimer og lektiehjælp

Faglærer Birte Schultz

Ådalen 91 · 5800 Nyborg

Tlf.65313912

birtebenda@sprotoften.dk

Deutsch

Kontakt Charlotte Nørgreen på telefon: 6312 6807 eller via mail: chn@sde.dk og få

tilsendt ansøgningsskema og hør mere omkring proceduren for optagelse.

45 STÆRKE ERHVERVSUDDANNELSER

– VALGET ER DIT | SDE.DK


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

51

Kom godt i gang!

Tag hul på fremtiden med en uddannelse

• industritekniker, skibsmontør, smed, teknisk designer

• elektriker

• gastronom (cater), ernæringsassistent, slagter, bager, tjener

• murer, tømrer, snedker, bygningsmaler

• mekaniker

Grundforløb starter mandag d. 26. oktober

Yderligere information

og tilmelding

tlf. 72 22 57 00

eller se mere på

www.svend-es.dk

www.ef.dk

Cramer’s Køreskole ApS

TRANSPORT UDDANNELSESCENTER

Kort fortalt - Kort til alt

også weekend-kurser til kontrol/generhverv

godkendt af undervisningsministeriet til AMU

chaufføruddannelser - gods - bus - og taxa

AFDELINGER I NYBORG · RINGE · ÅRSLEV OG ODENSE

Telefon 65 31 71 61 - Mobil 20 15 37 61

E-mail: mail@cramers.dk - www.cramers.dk

Løbende opstart

Hovedgaden 18 - 5853 Ørbæk

40573685-26176280

MC - Bil - Generhverv

Kontrollerende.

www.cogkkoreskole.dk

Tryk med omtanke

Licens til

svanemærkede

tryksager

LOKAL DEBAT!

Se

Lokal Avisen

Nyborg

hver uge

SvendborgTryk

en del af Fynske Medier

Tlf. 62 21 01 05 · post@svendborgtryk.dk · www.svendborgtryk.dk

Rejser og udflugter

UDFLUGTER

Otiumstræf Pejsegården

13.10.& 24.11................................ 450

Noldemuseet 18.10........................ 310

Christiansborg 20.10...................... 390

Løvfaldstur 25.10........................... 345

Langelandsfortet 1.11. ................... 200

Vedstårup Teglværk 5.11................ 200

Kattegatcentret 8.11. ..................... 450

Show på Pejsegården,

”En Klasse for Sig” 7.11................. 690

”Les Miserables” 29.11.................. 895

Nøddeknækkeren 12.12. ............. 1075

11/11 Rømø & Rømø/Sild............... 210

Ring 65 37 15 16

- se www.froruprejser.dk

Frørup Rejser

www.nyborg-rejser.dk

REJSER

6-10/11 Berlin 20-året for murens fald .2.800,-

28-29/11 Julemarked i Lübeck ..............1.298,-

4-6/12 Julemarked i Berlin.................1.965,-

UDFLUGTER

15/10 Ebelfestival......................................425,-

28/11 Jul på Glücksborg Slot ....................498,-

4/12 Jul i Tivoli........................................345,-

6/12 Jul i Tønder......................................385,-

10/12 Jul i Flensborg.................................310,-

11/12 Jul på Krusmølle .............................485,-

INDKØBSTURE

Fleggaard: 1. tirsdag og

torsdag i måneden ............... kr. 80,-

TLF.65311369

Guitarundervisning

for nybegyndere.

2298 9947 eller mail

j_patell@yahoo.dk

ANNONCETLF.:

63 31 21 00

4-årig

psykoterapeutuddannelse

I Integrativ Psykoterapi

Start: Januar 2010

Kun få pladser tilbage!

www.gitte-krohn.dk

66 14 21 61

Sjovt at lære EDB...

Nye EDB-hold

for begyndere og let øvede

Start tirsdag den 20. oktober:

Kl. 12.10 -13.50: IT basis, for alle.

Kl. 16.00 -18.30: Billedbehandling

for let øvede.

Tilmeld dig nu!

Ring 6265 6660 eller send en mail til

sti@vucfyn.dk for tilmelding og info.

Forlystelser

Lokal Avisen Nyborg - rundt om din verden

MICHAEL

FALCH

8. oktober

kl. 20.00

Tornøes Hotel,

Kerteminde


BIG FAT SNAKE

Fredag20.novemberkl.21.00-01.30

Glamsbjerg Hallen

Yderligere information (f.eks VIP arrangement) på

www.glamsbjerghallen.dk

DIE HERREN

8. OKT · KL. 22.00 · ENTRÉ 95,-

FYN Nyborg

Nørrevoldgade 37, 5800 Nyborg, www.vucfyn.dk

Køreskoler

Holdstart d. 21. okt.

LIVEMUSIK PÅ FRANCK A

Eksklusive og intime livekoncerter er blevet det nye kendetegn

for torsdagene på Franck A. En stjernerække af kendte danske

solister og bands vil fremover stå på scenen, når vi hver uge

slår dørene op for unikke koncertoplevelser på Franck A.

SE HELE MUSIKPROGRAMMET PÅ FRANCKA.DK

DODO & THE DODOS

15. OKT · KL. 22.00 · ENTRÉ 145,-

JOHNNY DELUXE

29. OKT · KL. 22.00 · ENTRÉ 115,-

Dronningensvej 12 • 5800 Nyborg

Mobil: 4019 3443 • 4037 7744

Køreskole

Bil · Generhverv

Kontrollerende

KØB DIN KONCERTBILLET PÅ

WWW.FRANCKA.DK · BORDBESTILLING 6612 2757

SKO & TORP

26. NOV · KL. 22.00 · ENTRÉ 145,-


52

NYBORG

TEATERFORENING

Sæson 2009/2010

Billetter i løssalg: www.nyborgbillet.dk eller

Nyborg Turistbireau tlf. 65 31 02 80.

Alle forestillinger spiller i Borgerforeningens

hus kl. 19.30. Læs mere om programmet på

www.nyborgteater.dk

ET DUKKEHJEM

af Henrik Ibsen

FREDAG D. 30. OKTOBER kl. 19.30

Instruktion: Frederik Arntzen Neergaard

Medvirkende: Maibritt Saerens, Ole Lemmeke,

Frank Thiel, Christian Mosbæk, Jeanette Lindbæk

Larsen.

Folketeatret.dk

FINN & Kristian Borregaard

- på nye eventyr

Søndag den 15. november kl. 19.30

»Jadak til Finn ✶✶✶✶«BT

»Fis med Finn... afvæbnende selvironi.« J.VK.

»Mere humor, smil og befriende galskab end hans

seneste 3-4 shows tilsammen.« H. Flb.

LOKAL DEBAT!

Se Lokal Avisen Nyborg

hver uge

Hele Danmarks mødested.

HVOR VILDT....

FASAN MED OVERNATNING!

Lad dig friste af vores klassiske vildtbuffet med alt, hvad hjertet

begærer af fugle- og råvildt.

Tilberedt af de ypperste kvalitetsråvarer og ledsaget af piano og violin,

så fuglene (måske) synger...

FREDAG DEN 16. OKTOBER OG

LØRDAG DEN 17. OKTOBER 2009 KL. 19.00

Kør-selv

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Bestil på tlf. 65 39 10 70

eller www.gibatravel.dk

Læserrejser med

Paris

Paris–ByernesBy

har alt, hvad hjertet begærer, hvad

enten man interesserer sig for kunst,

musik, arkitektur eller interessante

indkøb.Heroplevesenby,derånder

afheleverden.Ingenandenbyerså

farvetafsinhistoriesomParis.Byenharformåetatgøresigtilcentrumfor

mængden af oplevelser og stemninger og har så meget at byde på, at man

aldrig bliver træt af den. Notre Dame, Eiffeltårnet, Pompidou-centret,

Triumfbuen, Seinen, alle de seværdigheder, der uvægerligt knytter sig til

etbesøgiParis,skalmannaturligvisopleve.Versailles,Louisden14.s

smukke slot uden for Paris er også et besøg værd. Overdådighed er et ord,

derknapslårtil,nårmanskalbeskrivedetteslot,somdenungeLouislod

byggeforatviseverden,athanvarenmonarkudoverdetsædvanlige.

Belta-Hotel Residence

liggeri10.ArrondissementienroliggadekunfåskridtfraCanalSct.Martinog

tætpåmetro.Etrekreativtområde,velegnettilspadseretureogikkelangtfraPlace

delaRépubliqueogGaredel’Est.Dererelevator,alleværelseermedbad/toilet,

farve-tv og telefon. Parkeringsplads 50 m fra hotellet. Der er kun mulighed for

morgenmadpåhotellet.

... et strejf af hele verden

3dagepå***Belta-Hotel Residence, Paris, Frankrig

kun

kr.

1.098

Prispr.pers.idobbeltværelse:1.098kr

Afbestillingssikring pr. voksen: 55 kr

Ekspeditionsgebyr:

45 kr

Du får:

• 2 overnatninger

•2morgenbuffeter

• Gode udflugtsmuligheder

Ankomst:

valgfriiperiodenindtilden29.12.09.

Medforbeholdforudsolgtedatoerog

trykfejl.

– en verden af oplevelser

DEN STORE VILDTBUFFET TIL KR. 418,-

+ OVERNATNING

TIL KUN KR 250,- pr. person i dobbeltværelse.

Forlæng med én nat til kun kr. 200,- pr. person

i dobbeltværelse.

BEMÆRK!

Efterspørgslen på vores vildtarrangementer er sædvanligvis stor,

og da deltagerantallet er begrænset, er pladsreservation nødvendig.

Ring 65 31 31 31 – og hør samtidigt om vores specialpris på overnatning.

NB! Vores ØSTERSARRANGEMENT den 18. oktober er

fuldt optaget.

Tryk med omtanke

SvendborgTryk

en del af Fynske Medier

Licens til

svanemærkede

tryksager

Østerøvej 2 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 31 31 · www.nyborgstrand.dk

Tlf. 62 21 01 05 · post@svendborgtryk.dk · www.svendborgtryk.dk

NØRREVOLDGADE 58 · 5800 NYBORG

TLF. 63 31 21 00 · FAX 65 30 13 25

www.lokalavisennyborg.dk

Åbent mandag-fredag kl. 8.30-16.00

Lørdag lukket

E-mail annoncer: lan@fynskemedier.dk

E-mail redaktion: red-lan@fyens.dk

LokalAvisen Nyborg udgives af Fynske Medier P/S der bl.a. også udgiver

Kerteminde UgeAvis, LokalAvisen Assens/Højfyn, Melfar Posten,

Midtfyns Posten, UgeAvisen Nordfyn., UgeAvisen Faaborg,

Ugeavisen Odense, Ugeavisen Svendborg , Ugeavisen Øboen,

LokalAvisen NordVest, Dalum-Hjallese Avis og SkibhusAvisen.

Medlem af De Lokale Ugeaviser

Udebliver avisen: Ring 62 22 22 22

Søren Hansen

Salgsleder

Mobil: 23 40 43 74

E-mail:

shan@fynskemedier.dk

Jakob Haugaard

Christiansen

Journalist

Jan Løvbjerg

Salgskonsulent

E-mail:

jloe@fynskemedier.dk

LokalAvisen Nyborg udsendes gratis hver tirsdag

til samtlige husstande i Nyborg, Ullerslev,

Ørbæk, Langeskov, Ferritslev, Herrested, Frørup og

Hesselager.

Distribueret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol:

20.031 eksemplarer.

Erhvervsmæssig affotografering af bladets

redaktionelle tekst og annoncer er ikke tilladt.

Bladet påtager sig intet ansvar som følge af fejl i

tekst og annoncer.

Preben Christiansen

Salgskonsulent

E-mail:

pchr@fynskemedier.dk

Pernille Madsen

Salgskonsulent

E-mail:

pma@fynskemedier.dk

Anja Refsborg

Salgssekretær

E-mail:

anre@fynskemedier.dk

Sonja Skals

Salgssekretær

E-mail:

ssk@fynskemedier.dk

INDLEVERINGSTID: Korrekturannoncer: Onsdag kl. 12.00.

Øvrige tekstsideannoncer: Torsdag kl. 12.00.

Rubrikannoncer: Mandag kl. 10.00.

Færdigt materiale: Fredag kl. 12.00.

Redaktionelle Indlæg: Fredag kl. 14.00.

Læserbreve må maksimalt være på 400 ord og meget

gerne mindre.

UDGIVER: Fynske Medier P/S

DIREKTION:

TRYK:

Poul Erik Andersen, Adm. direktør

Per Westergaard, Ansvarsh. redaktør

Fynske Mediers Trykkeri


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

53

Hele Danmarks mødested.

BISTROEN

AD LIBITUM – PÅ 26. ÅR…

JUL + NYTÅR

Vi er klar med vores

nye og flotte jule- og

nytårs brochurer.

Ring efter eksemplarer.

3 RETTERS

FØDSELSDAGS

FEST-TILBUD!

FORRET: Tunmousse m/baguette

3 FORSKELLIGE SLAGS KØD:

- Kalvecuvette, rosastegt

- Letrøget glaseret skinke

- Kyllingebryst med ingefær

Nydgrillduften,stemningenogatmosfærenivores

hyggelige Bistro. Giv familien en smagfuld oplevelse til

priser, der er lige så appetitlige.

Prøv vores specialitet hver aften:

Oksehøjrebadlibitummedbagtkartoffel,franskeærter,

sauceBearnaise,pommespaillesogstortta’selvsalatbord.

Huskvenligstbordbestillingpåtlf.65150521

Spis alt hvad du kan for kun kr.165,- pr. person.

Østerøvej 2 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 31 31 · www.nyborgstrand.dk

Internetbestilling

www.nyborgkino.dk

SÆRFORESTILLINGER ARRANGERES!

PERSONLIG KONTAKT: TELF. 40 31 84 11

UGE 41 (5/10 - 8/10)

Kl. 17.00, 20.00, tirs. og ons. kun kl. 20.00:

Pigen der legede med ilden

Kl. 16.00 (Slut 8/10):

G-Force

Kl. 18.00:

Op

DEADLINE!

Læserbreve og andre redaktionelle

indlæg skal være redaktionen

i hænde senest fredag kl. 14.00

Kl. 20.00, tirs. og ons kl. 16.00:

Storm

K

Dolby

Digital

INO

&

DTS

Digital

Vægtergade . Tlf. 65 31 08 88

En stemme for livet

tirsdag d. 6/10 kl. 19.00

Forpremiere onsdag d. 7/10 kl. 20.00

Julie og Julia

UGE 41-42 (9/10 - 18/10)

EFTERÅRSFERIEN

Kl. 20.00:

Pigen der legde med ilden

Kl. 10.00, 12.00, 14.00:

Op

Kl. 16.00, 18.00:

Storm

Kl. 14.00, 16.00:

Monsterjægerne

Kl. 18.00, 20.00:

Ved verdens ende

Kl. 10.00, 12.00:

Peddersen og Findus

Glemmeligheder

Billetkontoret åbner ½ time før forestillingen

LOKAL DEBAT!

Se

Lokal Avisen

Nyborg

hver uge

Tryk med omtanke

SvendborgTryk

en del af Fynske Medier

Licens til

svanemærkede

tryksager

Tlf. 62 21 01 05

post@svendborgtryk.dk

www.svendborgtryk.dk

SIGNE SVENDSEN

med band

Lørdag d. 31. okt.

kl. 20:00

Ferritslev Fritidshus

Ørbækvej 916

5863 Ferritslev Fyn

Billetsalg:

mail@ferritslev-fritidshus.dk

Tlf. 65 98 13 15

(mandag til torsdag 13:00-16:00)

Oktobermenu på Skærven

Forret: Skaldyrssalat m. palmehjerte og mango.

Hovedret: Tournedos af kalvemørbrad på katoffelrösti med

friske østershatte og kraftig kalvesky.

Dessert: Blommetærte med kanelis.

Menu:

2-retter kr. 258,-

3-retter kr. 298,-

Seniormenu:

(mindre portioner)

2-retter kr. 228,-

3-retter kr. 268,-

Vi har stadig bøffer, 5 varianter.

Onsdag, torsdag og søndag.

2xbøf+1fl.husets vin kr. 500,-

Priserikr.pr.kuvert,min.10

kuv.,ogexcl.miljøafgiftoglev.

Tlf. 70 10 70 11

Få en prøvetur

Vesterhavnen Fredag 9. Oktober Kl. 15-20

Harley-Davidson’s2010modellererkommettilDanmark.

Årgang2010byderpåperfektharmonimellemtradition

ogteknologi.Motorcyklerderudfordrerdig,skubberdig

tilgrænsenogfrigørdig.

Harley-Davidson DemoTour

Lauses Grill

Vesterhavnen 2, Nyborg

Fredag 9. oktober kl. 15-20

Fåenprøveturogenoplevelsedualdrigglemmer.

Stort motorcykelkort kræves.

CAP’S COPENHAGEN

GL. KØGE LANDEVEJ 84, 2500 VALBY

TLF: 3645 0345 . WWW.CAPS-MC.DK

5 SLAGS TILBEHØR:

-Friskegrønnesalatermed 6 dele

-Sukkerærterog grønne ærter

- Flødebagte kartofler med bacon

- Saltbagte babykartofler med aioli

-Coleslaw

DESSERT: Tiramisu,

Italiensk moccakage

IALTKUN 94

50

www.kokkenogjomfruen.dk

Bestil bord på tlf. 6531 5050

- eller se menuer på:

www.restaurantskaerven.dk

Restaurant

Hjejlevej 101 · 5800 Nyborg

www.restaurantskaerven.dk

Tlf.65315050

idworks.dk 4454/0909


54

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

Kinesisk buffet

Perfekt til

Julefrokosten

✦ Suppe med kylling

✦ Mini forårsruller

✦ Indbagt kyllingefilet

✦ Indbagte rejer

✦ Stegte kyllingevinger

”Hot Wings”

✦ Stegt oksekød i karry-sauce

✦ Stegt kyllingeragout med

tomatsauce

✦ Chinagrill svinemørbrad

✦ Barbecue spareribs

16 varme retter

China box. Take away. 7 retter.

Mini forårsruller

Indbagt kyllingefilet

Indbagte rejer

✦ Stegte nudler med grøntsager

✦ Stegte ris de luxe

✦ Stegte grøntsager

✦ Kogte ris

✦ Reje chips

✦ Sur-sød sauce

✦ Karry-sauce

Buffet incl.

salat- og isbar.155,-

børn under 12 år 1/2 pris

Stegt oksekød i karry-sauce

Stegte nudler med grøntsager

Stegte ris de luxe

Sur-sød sauce 50,-

16 retters buffet ud af huset alle ugens dage.

Til reception, barnedåb,

bryllup, fødselsdage, julefrokosten m.m. 128,-

NYBROGADE 2 · 5800 NYBORG

TLF.: 65 31 20 50 · 22 96 01 09

Åbningstider: Man.-tors. 16-22.

Fre.-lør. 16-23.

Søn. og hellig. 16-22.

Sandsigersken

Miranda

gæster gæster Svendborg Nyborg på stor

opfordringfra fra byens borgere

og omegn.

og omegn.

Kendt Kendt fra fra radio radio og og tv tv samt

samt

dagspressen.

dagspressen.

Kend din fortid, nutid og g

fremtid. fremtid.

Har du problemer, så så kom. kom.

Lukket Lukket lørdag lørdag og og søndag.

Campingvognen står på i

Eksercerpladsen

Christiansminde

fra fra tild. og d. 30/9 med 21/5til den til d. d. 21/2. 13/10. 4/6.

Med venlig hilsen

Miranda

Kantræffespåtlf.26365634

ANNONCETLF.:

63 31 21 00

Denne annonce koster

kun kr. 161,80 + moms

Kontakt

annonceafdelingen

på tlf. 63 31 21 00

JVB Concerts og NGIF Koncertudvalg præsenterer:

MATTHESEN OG HARTMAN

Bytte Bytte Købmand

Onsdag

d. 11. november 2009

www.ngifkoncertudvalg.dk

Tid: Kl. 20.00

Sted: Borgerforeninges Hus

Nørrevoldgade, Nyborg

Billetsalg:

www.BilletNet.dk

NB! Unr. siddepladser.

Stig Rossen har travlt op til jul

For sangeren, der bor på Østfyn, er julen den smukkeste højtid - men også en meget travl tid

Juleanretning

Undgå de lange køer,

- vi serverer juleanretningen

ved Deres bord!

Marinerede sild m/løg og kapers

og karrysalat

Kryddersild

Stegte sild m/løg

Graved laks m/sennepsdressing

Sylte m/sennep * og rødbeder

Blodpølse m/sirup og kanel

Ribbensteg m/rødkål

Æbleflæsk

Skinke m/grønlangkål

Medister m/julekål

Frikadeller m/julekål

Osteanretning * m/kiks

Ris á la mande m/kirsebærsauce

Pris pr. couvert kr. 258,-

Forudbestilling nødvendigt tlf. 6531 0183

Restaurant

Med venlig hilsen

Inge og Jørn • Nørregade 6, Nyborg

Af Karen Læsøe Fink

JULEFROKOST: For Stig

Rossen er juletiden ensbetydende

med travlhed - men

også en særlig stemning, han

ikke vil undvære. På hans kalender

står 24 julekoncerter

Julefrokost 2009

i

VINDINGEHALLEN

NON-STOP LIVEMUSIK HELE AFTENEN

HAPELA

fredag d. 27. november 2009

kl. 19.00-02.00

Julefrokostmenu fra

STORT TA’-SELV BORD

Den velkendte hjemmelavede julefrokostmenu

fra Ørbæk Kro.

over hele landet, og uanset om

det er i en koncertsal, idrætshal

eller kirke vil tusindvis af

levende lys og musik skabe

den rette stemning.

I år kan Stig Rossen holde

jubilæum med julens musik.

Koncerttraditionen begyndte

Kl. 18.30 slår vi dørene op til årets store julefest for

familie, venner og firmaer, hvor der vil blive serveret

en rigtig lækker juleanretning, drikkevarer til billige

priser og levende musik med årets danseorkestre:

fra kl. 19.00-02.00

Billetpris

for hele arrangementet

for 15 år siden i en kirke i Kolding,

og for 10 år siden nåede

juleturnéen også til Svendborg

og omfatter nu hele landet.

Kirketraditionen holder

Stig Rossen fast ved i Kolding,

men de øvrige koncerter gennemføres

som et stort show på

Tilmelding og betaling skal ske inden

den 13. november 2009

Tilmelding og bordbestilling:

Vindingehallen, Skolevej 15 Tlf. 6530 1327

Carsten Olsen, Tlf. 2442 1185

E-mail: CS.Olsen@privat.dk

Peer Christensen, Tlf. 2945 0163

E-mail: Peer.C@mail.tele.dk

Vi ses til julebal i Vindinge!

SPORTSKLUBBERNE

I VINDINGE

NON Stop

Livemusik

kl. 19.00-02.00

Hapela og

The Beatles Revival

Udvid Deres menu med:

Lun andesteg m/rødkål pr. couv. kr. 32,-

Fiskefilet m/ remoulade pr. couv. kr. 26,-

Lun leverpostej

m/ bacon og champignon pr. couv. kr. 24,-

Kogt flæsk m. sennep pr. couv. kr. 22,-

Røget ål pr. couv. kr. 32,-

Roastbeef pr. couv. kr. 26,-

kr.345,-

Se og hør mere på

Thebeatles.cz

Hapela.dk

Vindingeboldklub.dk

Stig Rossen er klar til sin 15. juleturne

landet rundt. pr-foto

store spillesteder.

- Men uden at miste den intime

stemning, forsikrer Stig

Rossen.

- Jeg har aldrig været bange

for at gå ind i Disneys juleunivers,

så derfor har vi gennem

de senere år haft en storslået

scenografi med en stor pejs, en

rød plyslænestol og tusindvis

af levende lys på scenen. Og

så er der naturligvis altid sne!

Det giver en helt fantastisk

og meget intim stemning

- også selvom vi befinder os

i en idrætshal eller et andet

stort koncertsted, fortæller

den populære sanger, som i år

får følgeskab på scenen af den

norske sanglærke Christina

Undhjem.

- Jeg kan ikke løfte sløret

for, hvad julekoncerterne vil

indeholde i år. Men det bliver

i hvert fald noget, hvor folk

siger ”wauw!”, lyder det hemmelighedsfuldt

fra Stig Rossen.

Men én ting er at skabe den

ultimative koncertoplevelse

for publikum i julemåneden.

En anden ting er vel selv at få

tid til at komme i julestemning

med en landsturné, der

byder på hele 24 koncerter?

- Det er klart, at det er da

både et stramt program og en

travl tid. Men hele holdet bag

julekoncerten glæder sig allerede

til at komme af sted. ,

siger sangeren, som helt privat

heller ikke behøve frygte for

julestemningen.

- Julen er uden tvivl den

smukkeste højtidsfest med sit

budskab om kærlighed, håb

og tilgivelse, siger sangeren

med et skævt smil.


TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009 LOKAL AVISEN NYBORG

55

SØNDAGSMENU

starter den 11. oktober 2009 kl. 11.30

Prøv noget nyt!

* Rejecocktail

* Kalv stegt som vildt med waldorfsalat

* Romfromage med kirsebærsauce

Søndagstilbud kr. 148,-

Bordbestilling nødvendig på tlf. 65 31 13 13

senest fredag kl. 12.00

Nørrevoldgade 63 - 5800 Nyborg - tlf. 65 31 13 13

www. borgerforeningenshus.dk

Vildtaften d. 09. og 23. oktober ‘09 / kl. 19.00

teglværksskoven

forår _ sommer _ efterår _ vinter

And

andelevermousse – skorzonerrødder –

æbler – vinaigrette

Fasan

confiteret lår – stegt bryst – svampe –

spelt – cognac

Dådyr

enebær – rosmarin – kartofler i krudtrøg –

løgkompot – jordskok

Nødder

tærte – honning – ristet valnøddeis

4 retters menu inkl.

tilhørende vine og kaffe - kr. 749,-

Bestil bord senest d. 7./21. okt. på tlf.6531 4140

Teglværksskoven - Strandalléen 92 - 5800 Nyborg - www.teglvaerksskoven.dk

Lokal Avisen Nyborg - tirsdag inden kl. 20

Til julefrokost med

Øgendahl på Stranden

Stand up ved fire julefrokostaftner på Hotel Nyborg Strand

Af Niels Andreasen

Café Rembrandt

À la carte & selskabsrestaurant

Åbningstider fra 1. oktober 2009:

Mandag til onsdag kun åbent for selskaber & mødeaktiviteter efter aftale.

Torsdag-fredag åbent fra 17.00-22.00. Lørdag 12.00-22.00. Søndag kl. 12-17

(Bemærk køkkenet lukker en time før lukketid)

JULEFROKOST

fredage d. 20/11 - 27/11 - 4/12 - 11/12

lørdage d. 21/11 - 28/11 - 5/12 - 12/12

God gammeldags hjemmelavet julebuffet fra kl. 18.30

• Hvide, røde og stegte sild m. løg og karrysalat

• Fiskefilet m. remoulade

• Dampet laks m. rejer, asparges og caviar

• Røget ål m. røræg og purløg

• Sylte m. sennep og rødbeder

• Medister m. surt

• Lun leverpostej m. bacon og champignon

• Frikadelle m. stuvet kål

Pris m. underholdning

NYBORG: Stand up-komikeren

og skuespilleren Mick

Øgendahl underholder, når

Hotel Nyborg Strand byder

til fire julefrokostaftner i december.

Gennem efterhånden

mange år har hotellet julefrokoster,

hvor der er blevet budt

på underholdning med kendte

kunstnere. Tidligere år har

folk som Jan Gintberg, Henrik

Løkkegaard og Jacob Haugaard

været på podiet.

I år bliver det så Danmarks

moderne klovn, som Hotel

Nyborg Strand i en pressemeddelelse

betegner Øgendahl

som.

kr.348,- *

• Æbleflæsk

• Glaseret skinke m. grønlagkål

• And m. rødkål

• Ribbensteg m. brunede kartofler

• Risalamande m. kirsebærsauce

• Ost - frugt

• Brød - smør - fedt

Pris u. underholdning

* UNDERHOLDNING: Fredag d. 20. nov. og lørdag d. 21. nov.: Undercover

Fredag d. 27. nov. og fredag d. 11. dec.: Tom Donovan

Fredag d. 4. dec.: Allmost famost

Bordreservation på 65 30 32 30 • 29 33 67 58

Endvidere er der åbent for selskaber og mødeaktiviteter

Havnegade 2a, 5800 Nyborg, www.caferembrandt.dk

Humørfyldt show

I samme meddelelse lover

Stranden et forrygende humørfyldt

show og lover, at det

ikke bliver kedeligt.

Efter spisning og stand upkomik

spiller orkestret Xanadu

til dans. Bandet er kendt

for at levere dansevenlig musik

i topklasse.

Har man lyst at se, om løfterne

holder, så byder Hotel

Nyborg Strand på julefrokostaftener

den 4., 5., 11. og 12

december.

Hotellet oplyser, at der

fortsat er ledige pladser de fire

aftner.

kr.248,-

Juleanretninger

ANRETNING 1

Marinerede sild m. karrysalat

Fiskefilet m. remoulade

Ribbensteg m. rødkål

Brie m. druer

Risalamande

m. kirsebærsauce

(Min. 6 couv.) Pr. couv.99,-

ANRETNING 2

Marinerede sild m. karrysalat

Stegte sild m. rå løg

Leverpostej

m. bacon og champignon

Hjemmelavet sylte m. rødbeder

og sennep

Ribbensteg m. rødkål

2 slags ost m. frugt

Risalamande

m. kirsebærsauce

(Min. 6 couv.) pr. couv.130,-

Julekurve - Stort udvalg

Kig ind og få en snak

fra Delikatessen

ANRETNING 3

Hvide og røde sild

m. karrysalat

Fiskefilet m. remoulade

Æg og rejer

Hjemmelavet sylte

m. rødbeder og sennep

Ribbensteg m. surt

Leverpostej m. bacon

og champignon

Ost m. druer

Risalamande

m. kirsebærsauce

(Min. 6 couv.) pr. couv...150,-

LUKSUSANRETNING

Hvide og røde sild m. karrysalat

Fiskefilet m. remoulade

Ribbensteg m. rødkål

Leverpostej m. bacon og champignon

Hjemmelavet æbleflæsk

Roastbeef m. remoulade og løg

Julemedister m. rødkål

Hjemmelavet sylte m. rødbeder

og sennep

Brie med pynt

Risalamande

m. kirsebærsauce

(Min. 4 couv.) pr. couv.180,-

Ønskes en anden sammensætning,

kontakt da

Delikatesseafdelingen

på tlf. 6531 0732

SUPER SPAR NYBORG • FRISENGÅRDSVEJ 91 • NYBORG

TLF. 65 31 07 31 • 65 31 07 32 (SLAGTER) • ÅBENT ALLE UGENS DAGE KL. 8-21


56

LOKAL AVISEN NYBORG TIRSDAG DEN 6. OKTOBER 2009

KØTILBUD

SÆLGES FRA LØRDAG KL. 9.00

WEEKENDÅBENT

LØRDAG KL. 9-13

SØNDAG KL. 10.00-15.00

SOFA MED HVILEMODUL

Monteret med brunt vildt-læder. Blød og

lækker kvalitet - er overfladebehandlet.

FØR 17.936,-

8500,-

NU

FLOT RECEPTION/

SKRANKE

Ahorn med alutekst

+ fodspark i alu.

L. 169 cm H. 110 cm D. 52 cm

FØR 8.456,-

3.500,-

NU

HÆNGEVITRINE

M. GLASSKYDELÅGER

Sæbebehandlet egetræ.

Inkl. belysning.

FØR 6.292,-

1.400,-

NU

REOLVÆG

Model Mistral i sæbebehandlet

egetræ.

FØR 8.072,-

NU

2.900,-

3 PERS. CHESTERFIELD-SOFA

INKL. 1 LÆNESTOL

Monteret med karamelfarvet okselæder.

FØR 31.920,-

11.900,-

NU

SUPERSMART STOL

Inkl. skammel.

Monteret med sort okselæder.

FØR 13.445,-

4.900,-

TILBUD

ASS. PUF/SKAMLER

Mange farver og faconer.

FØR OP TIL

3.894,-

SKÆNK

Mahogni bejdset.

FØR 6.720,-

2.900,-

NU

VALG500,-

NU FRIT

2 PERS. SOFA

Klassisk model i høj kvalitet.

Monteret med sort okselæder.

Stel i sæbebehandlet bøgetræ.

FØR 14.092,-

5.900,-

NU

SMART STOL

Monteret med sort

kernelæder.

FØR 2.990,-

900,-

NU

STOL »MELON«

Smart design.

Polstret med sort læder.

FØR 18.244,-

7.900,-

NU

FALCON STOL

Monteret med cognacfarvet

okselæder.

Stel i mahogni.

FØR 5.788,-

1.900,-

NU

LUKSUSDYNE

140 x 200 cm.

Fyld - Hvide gåsedun.

Bæreevne over 12

FØR 2.150,-

1.075,-

NU

DYNE

140 x 200 cm.

Fyld - 90% andedun.

Bæreevne over 10

FØR 1.350,-

675,-

NU

DYNE

140 x 200 cm.

Fyld - andedun/-fjer.

Bæreevne over 8

FØR 999,-

500,-

NU

ÅBNINGSTIDER: Mandag/tirsdag/onsdag: 9.00-17.30 · Torsdag: 9.00-18.00 · Fredag: 9.00-19.00 · Lørdag: 9.00-13.00

Der tages forbehold for trykfejl.

V/LARS HANSEN · RINGVEJ 2 · 5853 ØRBÆK · TLF. 65 33 11 47 · FAX 65 33 24 47

www.joergenhansenmoebler.dk

Masser af

kvalitetsmøbler

til tilbudspriser!!!!

More magazines by this user
Similar magazines