Hvad bestemmer prisen - Danmarks Landboungdom

landboungdom.dk

Hvad bestemmer prisen - Danmarks Landboungdom

Hvad bestemmer prisen

landbrugets produkter?

Martin Bach Andersen

Økonom

Landbrug & Fødevarer


Det korte svar…

Sælger


Og køber


Landbrugseksport var på 66 mia. kr. i

2010

Øvrige lande

34%

Tyskland

20%

UK

11%

USA

2%

Spanien

3%

Italien

4%

Japan

6%

Kina (inkl. Hong

Kong)

12%

Sverige

9%


Andel af produktionen som

eksporteres 2010

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pct.

Oksekød Svinekød Fjerkrækød Smør Ost Korn

Kilde: Danmarks Statistik


Danmarks andele af

verdensproduktion og –handel 2007

45

Pct.

40

35

30

25

20

15

10

5

Produktion

Handel

0

Svinekød Oksekød Kyllingekød Ost Smør Græsfrø Minkskind

6


Høj oliepris og kronekurs

150

$ UK Brent FOB, Barrel

Dollars

1,10

Effektiv Effektiv DK kronekurs DK kronekurs (2010 = (2010 1) = 1)

120

1,05

90

1,00

60

0,95

30

2008 2009 2010 2011

0,90

2008

2009

2010

2011


Millioner

Stigende urbanisering i Kina og

Indien

- en udvikling der ser ud til at fortsætte

600

Befolkning i byerne

500

400

Kina

+ 275 mio.

300

Indien

+ 125 mio.

200

100

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Kina Indien EU

World Bank, 2010


Udvikling i kødproduktionen de

kommende 10 år

140.000

1.000 tons

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Svin Kylling Okse- og kalv

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020


mio. tons

Kinas import af sojabønner

eksploderer

Global sojabønne import

120

100

80

60

Andre

Kina

N. Afrika & Mellemøsten

Latin Amerika /1

Østasien

EU /2

40

20

0

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

1) Inklusiv Mexico, 2) Undtaget handel indenfor EU

USDA long term projections to 2019


Brasilien - Cerradoen

Kilde: FCStone


Omsætningen af hvedefutures

Kilde: Rabobank


Hønen eller ægget?

• Skyldes den øgede

omsætning på

børserne, at priserne er

blevet mere volatile?

Prisændring

• Eller har den øgede

spekulation medvirket

til at øge volatiliteten?

Lager/forbrug


Fødevarepriserne øger inflationen i

vækstøkonomierne

Kilde: Bank of America


Klimaforandringer

Ændringer i egnethed for dyrkning af uvandet korn, 2080

Note: Procentvis ændring i forhold til perioden 1961-90. Kilde: IIASA (2008).


Der er flere behovpyramider

Holdninger,

oplevelse,

historie

Økologi dyrevelfærd,

genteknologi

Fødevaresikkerhed og friskhed

Mæthed, ernæringsrigtig kost

Overlevelse, næring

Den nye middelklasse

Den vestlige forbruger


Omsætningsfordeling i dansk

landbrug

Pelsdyr

8%

Fjerkræ

3%

Oksekød

4%

Svinekød

36%

Korn

28%

Mælk

21%


Gennemsnitlig pris pr. ha for

landbrugsjord inkl. bygninger for

ejendomme > 10 hektar

Kr. pr. ha

300.000

250.000

Gns. Pris pr. ha

200.000

150.000

100.000

50.000

0

1992K1 1994K1 1996K1 1998K1 2000K1 2002K1 2004K1 2006K1 2008K1 2010K1

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger


Produktion og miljøbelastning

Produktionsværdi (faste priser) og miljøbelastning

140

Indeks, 1985=100

120

100

80

60

40

20

0

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Produktionsværdi Kvælstofoverskud Fosforoverskud


Prisen på svinekød er mere stabil

end på verdensmarkedet

Kr. pr. kg.

15,00

12,50

Svinekød Danmark

Svinekød USA

10,00

7,50

5,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kilde: Danish Crown, USDA


Den danske mælkepris er begyndt

at svinge med verdensmarkedet

4,00

3,50

Kr. pr. kg.

Mælk Danmark

Mælk USA

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kilde: Arla, USDA


I 2007-08 var der meget

opmærksomhed på spotprisen

4,00

3,00

Kr. pr. kg.

Mælk Danmark

Mælk USA

Apollo

2,00

1,00

0,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008


Hvedeprisen i Danmark svinger i

takt med verdensmarkedet

200

Kr. pr. Hkg.

Foderhvede Danmark

Foderhvede Future London

150

Foderhvede Future Chicago

100

50

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kilde: DLG, CME, Liffe


Lave lagre øger volatiliteten

150

Dages forbrug på lager

Alt korn

130

110

90

70

50

1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010

Kilde: USDA


Hvedeprisen skifter niveau

200

Kr/hkg

Foderhvede - Liffe future

175

150

125

100

75

50

Kilde: Liffe

2000 2010 2020


Sandsynlighed

Risikoafdækning koster…

Stærk risikostyring

Middel risikostyring

Begrænset risikostyring

Salgspris


Forædling forbedrer prisstabiliteten

Bon Sandwich

(Fol Epi, FRA)

288 kr.

GauDan (Naturmælk)

161 kr.

Gylden kloster ost (Thise)

136 kr.

Skiveskåret (Rosenborg)

83 kr.

Guld Danbo (no name)

50 kr.

Kilder: Irma, SuperBrugsen & Rema1000


Hvorfor ustabile priser

• Politiske ændringer (prisbeskyttelse)

• Stigende efterspørgsel på fødevarer koblet med lav

produktivitet

• Stigende bioethanolproduktion

• Landbrugsbaserede råvarer korrelerer med oliepriser i

stigende grad

• Små fødevarelagre

• Klimaforandringer og ekstreme vejrforhold

• Ressourcepres på vand og jord

• Ukoordinerede handelsbegrænsende politiske tiltag

• Manglede Doha-aftale

• Valutakurser og spekulation i landbrugsbaserede råvarer


Lande med vinderpotentiale

• Lande med høj eksportgrad pga.

højere priser og voksende

efterspørgsel på

eksportmarkederne

• Fødevareindustri og

landbrugserhverv med globalt

udsyn

• Lande med rigelige

ferskvandsressourcer og et klima,

som nyder godt af

klimaforandringerne

More magazines by this user
Similar magazines