Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

virksomheden, da det er hendes første arbejdsplads, og da hun har tilbragt

næsten hele sin karriere hos KMD.

100

Bente identificerer sig ligeledes med KMDs værdier:

S: ”Og det er jo faktisk også værdierne, du har nævnt her. Tre af

KMDs fem værdier, du tager op dér, så dem kan du godt stå inde for,

og synes du egentlig de matcher godt?”

B: ”Ja –til gengæld vil jeg sige innovativ, det synes jeg, vi mangler”.

(Bilag 2, side 4)

Som det fremgår af ovenstående citater har fire af de fem respondenter angivet

en forholdsvis høj grad af identifikation med værdierne. Dette giver os en god

indikation af, at respondenterne i overvejende grad identificerer sig med

værdierne og dermed med KMD som virksomhed.

Ifølge Alvesson og Björkman (1992) er et vigtigt aspekt af identitet, i hvilken

grad virksomheden formår at knytte forskellige dele af virksomheden sammen

og generere et kollektivt tilhørsforhold med en ens identitet. Dette benævnes

den sociale identitet i virksomheden. I denne sammenhæng er et vigtigt tema, i

hvilken udstrækning organisationen er forankret hos medlemmerne som en

kollektiv enhed, og hvorledes dette påvirker deres identitet. Bente og Dorthe

udtrykker begge, at de er stolte af at arbejde i KMD, og Dorthe betegner sig

selv som ”KMDer”. Herved eksemplificeres, hvordan den sociale identitet har

stor indvirkning på Bente og Dorthes overordnede identitetsopfattelse.

Ifølge Cheney (2004) kan medarbejderne identificere sig i så høj grad med

virksomheden, at de tilpasser sig virksomhedens arbejdsform og metoder, som

vi så det i interviewet med Dorthe. Cheney (2004) fremhæver, at en høj grad

af identifikation med virksomheden har negative konsekvenser såsom mangel

på fleksibilitet, kreativitet og for høj grad af ensartethed. For en virksomhed

som KMD kunne mangel på kreativitet for eksempel meget hurtigt blive en

More magazines by this user
Similar magazines