Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

(Bilag 4, side 4)

102

På det tidspunkt hvor Dorthe oplevede at være stresset, var hun lige blevet

leder, så hun måtte tilpasse sig sin nye lederidentitet. Det var en udfordrende

proces for hende, idet hun som ny leder skulle sige fra overfor sin egen

overordnede. Hun oplevede i denne sammenhæng, at det var meget svært at

komme igennem og blive hørt af de øvre chefer:

D: ”... så jo, hvis man bliver ved og siger’ jeg vil det’, så kan man godt

komme igennem.”

S: ”Men man skal sige det et par gange?”

D: ”Ja det har jeg oplevet”.

(Bilag 4, side 4)

Det, at Dorthe ser sig selv som KMDer, er nærliggende at kæde sammen med

hendes manglende evne til at sige fra overfor et stort arbejdspres, ligesom det

kunne tyde på, at hun ikke har været tydelig nok overfor ledelsen, når hun

gentagne gange måtte bede om aflastning. Det er bemærkelsesværdigt, at

Dorthe har måttet kæmpe en sådan kamp for at blive hørt. Denne situation

tenderer til det, Cheney (2004) kalder ”tyrannisk opførsel fra ledelsens side”. I

sådanne tilfælde risikerer virksomheden den negative effekt ved

medarbejderes høje identifikation, idet en stresset medarbejder har risiko for at

ende med at gå ned med stress eller at blive udbrændt. Dorthes oplevelse er et

eksempel på en af de problematiske konsekvenser, der opstår, når en

medarbejder identificerer sig meget med virksomheden.

I denne sammenhæng er det relevant at belyse, at Dorthe selv er bevidst om

problematikken. Dette udleder vi, eftersom Dorthe retrospektivt kan se, at hun

påtager sig for meget arbejde:

More magazines by this user
Similar magazines