Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

104

reflekterende overfor sin omverden. Overført til denne afhandling vil det sige,

at medarbejderne i KMD bør spørge sig selv, om de virkelig kan stå inde for

værdierne, og om disse reelt set stemmer overens med, hvordan de ser sig selv

som individer, og hvilke værdier de selv har.

Imidlertid fremgår det af vores empiri, at der er god plads til forskellighed i

KMD og dermed mulighed for egenfortolkning af værdierne.

Arne udtaler for eksempel, at der rent personligt er stor fleksibilitet i KMD, og

der er plads til at være sig selv.

Arne: ” Jeg synes der er en meget stor fleksibilitet omkring… der er

plads til at være sig selv (…) Rent personligt synes jeg ikke, der er

nogen tendens. Tværtimod, jeg er blevet opfordret til at være mig selv

og forstærke de, som jeg ser det, allerede gode sider ved mig. Det

synes jeg er meget positivt.”

(Bilag 1, side 6)

Også Carl mener, at der i allerhøjeste grad er plads til forskellighed i KMD.

På spørgsmålet om, hvorvidt der er plads til forskellighed i KMD, svarer Carl:

Carl: ”I allerhøjeste grad ja, i allerhøjeste grad.(...) Mennesker er

ekstremt forskellige. Det synes jeg er en stor styrke i KMD.”

(Bilag 3, side 4)

Erik, som er forholdsvis nyansat, har bemærket, at der generelt er plads til, at

medarbejderne kan være sig selv i KMD:

Erik: ”Altså man bliver respekteret, som den man er. Der bliver ikke

lagt et forventningspres ned over en eller et pres for, at man absolut

More magazines by this user
Similar magazines