Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

mere attraktiv virksomhed. Jeg synes, vi begynder at brande os godt

ude i markedet til at fjerne det der støvede image."

(Bilag 4, side 2)

Derimod mener Bente, at KMD generelt set opfattes som værende

gammeldags og støvet, men hun synes også, at dette kan være i orden, fordi

KMD har nogle systemer, der er meget sårbare, idet de indeholder

personfølsomme data.

113

Bente: ”Generelt set bliver vi nok betragtet som lidt gammeldags. Men

det synes de så til gengæld også er i orden (...) Jeg tror, de [kunderne]

ville synes, at det var lidt mærkeligt, hvis der var alt for meget spræl i,

så ville det virke utroværdigt.”

(Bilag 2, side 3)

Arne giver udtryk for, at KMDs image både udtrykker, at de er professionelle

og har stor viden, men samtidig er en lidt støvet virksomhed.

Arne: ”Hvis du spørger ude hos vores kunder, så er jeg overbevist om,

at de anser os for at være stabile og være professionelle med meget

stor viden om det, vi laver. Hvis du spørger ude blandt den generelle

befolkning (...) så tror jeg i og for sig, at de vil klæbe nogle af de

samme ord på, men jeg tror samtidig også, at de vil sige, at det er

måske et lidt støvet image.”

(Bilag 1, side 1)

Erik mener ikke, at der er særlig mange, som kender til KMD. Han finder dem

personligt meget anonyme udadtil og mener ikke, der generelt er et stort

kendskab til virksomheden:

More magazines by this user
Similar magazines