Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

114

Erik: ”Jeg tror ikke, folk ser særlig meget på det (..) alle de mennesker

jeg har sagt til, jeg arbejder i KMD (..) de har ikke rigtig nogen

relation til firmaet, hvad er det, hvad laver du, hvad er det for et sted,

var det ikke jer der engang hed kommunedata? (..) jeg vidste ikke

engang selv hvad det var, før jeg startede.”

(Bilag 5, side 2)

Det er paradoksalt, at der er en generel opfattelse af KMD som værende

støvet, idet KMD på deres intranet fremhæver, at de er moderne og

trendsættende 5 :

Kommunikationsaktiviteterne

Kommunikationsaktiviteterne understøttes af KMDs logo og design,

som er med til at skabe et image og en visuel identitet, som signalerer,

at KMD er en moderne og dynamisk trendsættende it virksomhed i

Danmark.

(Bilag 7, side 2)

Hvad angår virksomhedens image understreger Morsing og Schultz (2001), at

medarbejdernes identitet påvirkes af, hvorledes medarbejderne tror, at andre

opfatter virksomheden:

”Within organization studies the impact of organizational image has

transformed an internal heritage of identity, insider’s perception of

who outsiders believe they are influence their self-definitions…”

( Morsing & Schultz, 2001)

5 Bilag 7: ”KMD Intranet: Human Resource imagestrategi for rekruttering”

More magazines by this user
Similar magazines