Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

Ud fra vores empiriske undersøgelse har vi en forventning om, at

medarbejderne i KMD overordnet opfatter KMD som en lidt gammeldags og

støvet organisation, som dog, måske, er på vej til at blive mere moderne.

Ifølge det ovenstående citat formoder vi, at medarbejderne til en vis grad

identificerer sig med det image, de mener, andre har af KMD. Det sker på

trods af, at KMD forsøger at tilføre andre diskurser til virksomhedens image

ved at benævne dem selv som ”trendsættende og moderne”. Ingen af

respondenterne omtalte KMD som værende trendsættende eller moderne, men

så snarere virksomheden som en professionel, kompetent, videnstung og

gammeldags virksomhed. Vi forventer derfor, at medarbejdernes identitet i

denne sammenhæng bliver mere påvirket af det formodede image blandt andre

end af de diskurser, som ledelsen i KMD forsøger at kommunikere. Samtidig

indikerer det, at KMDs employer brand image vil indvirke på medarbejdernes

selvdefinition og dermed identitet. Dette peger på at en employer branding

strategi vil have indflydelse på nuværende medarbejderes identitet.

115

Som eksempel på en identitetsregulering kan nævnes Erik, som udtaler, at:

Erik: ”Vi [KMD] er nok sådan lidt konservative, sådan

ansættelsesmæssigt (...) Men er det ikke dansk, er det ikke sådan lidt

jantelovsagtigt, altså...du skal ikke for langt væk fra andedammens

konformitet, så er der nogen der hakker lidt til dig.”

(Bilag 5, side 6)

Herefter nævner han, at det er lettere at tilpasse sig og ikke bruge for meget tid

på at kæmpe for egne politiske idealer. Han udtrykker derved, at den

andedamsmentalitet, som han opfatter, der er til stede, er nemmere at tilpasse

sig end at arbejde imod. Ifølge Alvessons (2003) kritiske organisationsteori er

dette en negativ faktor ved livet i organisationen, da det fører til, at individet

tilpasser sig i stedet for kritisk at tage stilling til denne mentalitet med henblik

på at ændre den.

More magazines by this user
Similar magazines