Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

116

Når vi knytter denne observation sammen med employer brand equity

begrebet, som er det ønskede resultat af employer branding strategien,

formoder vi, at denne påvirkes negativt. Brand equity er afhængig af brand

associationerne, som ifølge vores respondenter er associationer om en

forholdsvis støvet virksomhed. På baggrund af respondenternes udtalelser

antager vi, at nogle kommende medarbejdere muligvis vil fravælge KMD på

baggrund af det støvede og kedelige image.

Delkonklusion

I dette afsnit har vi, ud fra vores indsamlede empiri, udledt, at medarbejderne i

høj grad identificerer sig med KMDs værdier. Dette lyder umiddelbart som et

positivt udslag. Ikke desto mindre vil en for høj grad af identifikation med

virksomheden have konsekvenser såsom ensartethed og mangel på

fleksibilitet, hvilket vi mener, er en risiko for KMD. Når KMD stiler efter, at

employer branding strategien skal sikre, at virksomhedens værdier bliver

udlevet blandt medarbejderne, er der ligeledes risiko for, at virksomheden

kommer til at udøve en form for kontrol over medarbejderne. Via vores empiri

har vi eksemplificeret, at enkelte medarbejderes identitet bliver påvirket af

denne kontrol.

Vi har ydermere identificeret et manglende match i KMD mellem det,

virksomheden ønsker at kommunikere omkring deres image, og hvad der helt

konkret bliver opfattet internt blandt medarbejderne. Når virksomheden giver

udtryk for at være innovativ i både den interne og eksterne kommunikation,

men medarbejderne ikke mener, at innovationen er til stede i virksomheden,

og som de ligefrem savner på deres arbejdsplads, opstår der et paradoks, som

påvirker medarbejderne. Både fordi de ikke har mulighed for at udøve den

innovation, de bliver lovet eksisterer i virksomheden, men også fordi

medarbejdernes identitet bliver påvirket af den måde, hvorpå de tror, andre

opfatter virksomheden. KMD risikerer ikke alene, at deres eksterne

kommunikation slår fejl, men også, at eksisterende medarbejdere mister deres

brand loyality og søger nye græsgange, fordi deres forventninger ikke bliver

fulgt til dørs. At fastholde eksisterende medarbejdere, er en af employer

branding strategiens fornemmeste opgaver. Derfor er det vigtigt, at ledelsen

More magazines by this user
Similar magazines