Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

120

A: ”Det kunne man måske godt formode ja. Det er ikke noget, jeg

bevidst tænker over. Jeg tænker måske snarere over at –hold kæft –jeg

skal være god for at kunne tilfredsstille de her folk”.

(Bilag 1, side 3)

Dette citat er et eksempel på, hvorledes regulering af identitet foregår

ubevidst. Vi tilslutter os Alvessons (2003) kritiske organisationsteori, og må

derfor stille os kritisk overfor en sådan regulering. Alvesson (2003)

foreskriver, at mennesket stiller sig kritisk overfor måder, hvorpå den sociale

verden fungerer, og hvorledes dannelsen af selvet foregår. Det vil med andre

ord sige, at medarbejderne bør være bevidste omkring den udvikling, der sker

med deres identitet i organisationen. Hvis en medarbejder ikke er bevidst

omkring denne proces, kan han eller hun ikke reflektere over den og derved

være kritisk. Vores interviews med respondenterne i KMD gav os det indtryk,

at medarbejderne i virksomheden ikke er bevidst omkring de underliggende

strukturer, der præger deres identitetsudvikling. Det var ofte svært for

respondenterne at kommentere på employer branding strategiens indflydelse,

da de ikke bevidst tænker over den i deres hverdag. Ifølge den kritiske

organisationsteori er ubevidstheden en risiko for medarbejderne, da

medarbejderen dermed ikke kan reflektere kritisk over strategien. Som et

eksempel på en sådan ubevidsthed kan vi inddrage Bente, der som tidligere

nævnt, ofte er online på hjemmearbejdspladsen. Det er ikke Bente selv, men

hendes mand, der er bevidst om, at hun som følge af hjemmearbejdspladsen,

arbejder mere.

Imidlertid vil nogle medarbejdere distancere sig selv fra de værdier, som

virksomheden forsøger at påtvinge dem. Alvesson og Willmott (2001/02)

udtrykker det således:

”People may distance themselves from the company as a key source of

identification and draw upon the occupation, subunit or non-work

sources of self-definition (“I am a family-man rather than a career

person”).”

(Alvesson & Willmott, 2001/02: 16)

More magazines by this user
Similar magazines