Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

Denne distance er illustreret i figur 7 med den øverste pil mellem identity

regulation og self-identity, hvor medarbejderen kan være upåvirkelig overfor

identity regulation.

Derimod er det ikke altid det forholder sig således. Som vi udledte af

interviewet med respondenten Dorthe 6 , har nogle medarbejdere en så høj grad

af selvkontrol, at de tilpasser deres selvidentitet til organisationen, for at møde

de krav virksomheden stiller, for ikke at risikere at blive udstødt af gruppen og

dermed miste deres medarbejderidentitet.

121

I forlængelse af diskussionen om diskurser som identitetsregulerende

mekanismer vil vi nu inddrage Alvesson og Willmotts (2001/02) tilgang til

organisationskontrol, der blandt andet koncentrerer sig om ledelsens forsøg på

at regulere medarbejdernes ”inderste”, deres identitet. Denne regulering er,

ifølge Alvesson og Willmott, virksomhedens måde, hvorpå de kan udøve

kontrol over deres medarbejdere:

”…organizational control is accomplished through the self-positioning

of employees within managerially inspired discourses about work and

organization with which they may become more or less identified and

committed. As Deetz… puts it “the modern business of management is

often managing the ‘insides’ – the hopes, fears, and aspirations – of

workers, rather than their behaviors directly.”

(Alvesson 2001/02: 2)

Alvesson og Willmott (2001/02) har identificeret ni måder, hvorpå

identitetsregulering kan finde sted indenfor organisationer. En af disse er

”Establishing and clarifying a distinct set of rules of the game”, som

omhandler virksomhedens etablerede idéer og normer for de korrekte måder at

gøre tingene på i en specifik kontekst. Disse idéer og normer kan have stor

6 Her refererer vi til eksemplet med Dorthe, der retrospektivt kan se, at hun påtager sig for mange

arbejdsopgaver, hvilket vi kæder sammen med en høj grad af selvkontrol.

More magazines by this user
Similar magazines