Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

indflydelse på skabelsen af identiteter. På KMDs intranet er eksempelvis

ekspliciteret en række ”rules of the game” for de krav, de stiller til

medarbejderne.

122

”Den enkelte medarbejder skal være indstillet på, at læring er en

livslang proces, der kræver, at man selv tager ansvar for egen læring

og er aktivt vidensøgende. Det forventes også, at medarbejderen

bidrager til andre medarbejderes læring gennem samarbejde og

videndeling.”

”Det er KMDs mål, at medarbejderne løbende bevarer og udvikler

deres markedsværdi gennem fortsat kompetenceudvikling.”

(Bilag 8, side 2-3)

Ovenstående uddrag fra KMDs personalepolitik 7 er et tydeligt eksempel på

brug af deontisk modalitet, der udtrykker en form for pligt til at udføre en

bestemt handling. Brugen af imperativer viser, hvordan KMD opsætter et

regelsæt for, hvordan medarbejderen handler og agerer:

”By learning and acting upon such ’rules’, a collective sense of

identity and purpose may be forged, thereby smoothing operations in

the work context.”

(Alvesson & Willmott 2001/02: 15)

Som belyst tidligere anser Alvesson (2003) ensretning og kontrol af

medarbejdernes tankegang og handlingsmønster som værende problematisk.

Dette skyldes, at medarbejderen ikke bør forholde sig passivt til opstillede

regler, men i stedet reflektere over disse reglers indvirkning. Hvis dette ikke

sker, er det ikke muligt at frigøre sig fra underliggende magtstrukturer. I denne

sammenhæng er det interessant at fremhæve employer branding teoriens

forholdsvis statiske natur, som giver anledning til ensretning af medarbejderne

7 Se bilag 8 ”KMD Intranet: Personalehåndbog”

More magazines by this user
Similar magazines