Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

C: ”Jeg er blevet tilbudt at tage en MBA selvfølgelig. Det er flere år

tilbage, men altså…”

S: ”Den valgte du at springe over?”

C: ”Jeg tjener jo ikke flere penge fordi jeg får en MBA vel?”

125

(Bilag 3, side 4)

Samtidig gav Carl udtryk for, at han ikke spekulerer over sit arbejde, når han

har fri.

Carl: ”De ting, der tilhører dit arbejde, de kan løses, når du er på

arbejde, fordi der har du dine papirer, der har du dine mapper, der

har du dine kollegaer, der har du din telefon hvor du ringer. Altså, der

er alle midler, der står til rådighed for dig for at løse de

problemstillinger. ”

(Bilag 3, side 6)

Ud fra den foregående analyse har vi udledt, at en employer branding strategi

påvirker medarbejdernes identity work. Dette sker ud fra herskende diskurser,

som er et resultat af de to employer value propositions. En sådan påvirkning

resulterer i, at virksomheden, bevidst eller ubevidst, udøver en form for

kontrol over medarbejderne. Employer branding strategien er således

problematisk, når den anvendes som styringsredskab, hvorfor vi, i det

følgende, vil analysere konsekvenserne ved identitetsregulering og kontrol.

Regulering eller frigørelse?

Som nævnt i vores teoriafsnit anvender Alvesson (2003) den kritiske teori

indenfor feltet kritiske ledelsesstudier, og han forstår ordet kritisk som:

More magazines by this user
Similar magazines