Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

128

basen for employer branding strategien i KMD. Som vi belyste i afsnittet ”Et

magtfuldt match” er der i KMD et højt match mellem medarbejderne og

virksomhedens værdier, hvilket vi har eksemplificeret, virker regulerende på

medarbejderens identitet. Denne regulering benævner Alvesson og Willmott

(2001/02) identity regulation. Det er den proces, hvori sociale praksisser

regulerer en medarbejders identitet. Som tidligere nævnt stemmer dette

overens med Giddens (Alvesson & Willmott 2001/02 / Giddens, 1991), der

advokerer for, at identitet blandt andet dannes ud fra ubevidste processer.

Ubevidste processer er centralt i denne sammenhæng, da medarbejderne

risikerer at komme til at lide under en form for falsk bevidsthed. Vi forstår

begrebet falsk bevidsthed ud fra et marxistisk synspunkt, der argumenterer for,

at når mennesket har denne falske bevidsthed, er det underlagt en herskende

ideologi, hvori det ikke ser sine ”virkelige” interesser. Set i kontekst bevirker

dette, at medarbejderen, som følge af påvirkningen fra employer branding

strategien, forsøger at tilpasse sig virksomhedens værdier og ideologier og

derved ikke har øje for egne interesser. Medarbejderen køber altså ”hele

pakken” omkring virksomhedens employer branding strategi. Imidlertid

argumenterer vi for, at dét, at medarbejderne ikke identificerer den

problematik, der opstår omkring employer branding strategien er en indikation

på, at der i realiteten er et problem.

Ifølge Alvesson (2003) skal mennesket være i stand til at frigøre sig fra

ideologiske forestillinger, for at det bliver muligt at slippe den falske

bevidsthed og se egne interesser frem for virksomhedens. En af Alvessons

(2003) vidensinteresser inden for kritisk organisationsteori er det

emancipatoriske interessefelt. Dette interesseområde har sit primære fokus på,

at mennesker skal frigøres fra de ting, der binder dem for at undgå en skæv

magtfordeling. Heri ligger det, at virksomheden ikke skal styre

medarbejdernes identitet i en bestemt retning. Måden, hvorpå virksomheden

kan undgå, at dette sker, er at medarbejderne bliver bevidste omkring deres

identity work, således at de kritisk reflekterer over virksomhedens værdier og

ideologier samt de strategier, som en employer branding strategi medfører.

Som tidligere nævnt er vi bevidste om, at Alvesson (2003) tager udgangspunkt

i et marxistisk inspireret paradigme, der stiller medarbejdere og organisation

More magazines by this user
Similar magazines