Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

Perspektivering

1

3

8

Dette afsnit har til hensigt at se vores problemfelt i et bredere lys samtidig

med, at vi vil komme med bud på videre forskning inden for employer

branding feltet.

Vores undersøgelse har sat fokus på, at der kan være konsekvenser af

implementeringen af en employer branding strategi, når virksomheden

ubevidst påvirker medarbejdernes identitet i en bestemt retning. Som vi har

konkluderet, kan dette have problematiske følger både for medarbejderne men

også for virksomheden.

Det er oplagt at foretage en større og længerevarende undersøgelse af

identitetsproblematikken, for at klarlægge hvilke konsekvenser den påvirkning

employer branding strategien medfører, kan have på længere sigt. I denne

sammenhæng ville det være interessant at følge en række udvalgte personer

over en længere periode. Undersøgelsen kunne strække sig over

jobsøgningsprocessen, ansættelsesperioden, samt over et længere tidsrum efter

ansættelsen, for at klarlægge hvorledes disse personers identiteter ændrer sig i

takt med, at de bliver integrerede i virksomheden. Efterfølgende, ville det

være relevant at videreudvikle employer branding teorien, således at den tager

hensyn til den identitetsændring, en employer branding strategi medfører. På

denne måde kan de virksomheder, der arbejder med employer branding,

inddrage disse overvejelser i deres strategiske planlægning af virksomhedens

employer brand.

Ser vi på andre interessante områder, der ville være oplagte til videre

forskning inden for feltet, er det relevant at kaste et blik på, hvordan

medarbejderne i dagens virksomheder ser ud. I de senere år har der været

meget fokus på den nye generation Y, som lidt efter lidt vil overtage

arbejdsmarkedet efter den nuværende generation X og den ændring, der vil

ske på arbejdsmarkedet i forbindelse med dette generationsskift.

More magazines by this user
Similar magazines