Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

Employer Branding - Bagsiden af medaljen - Kommunikationsforum

Metode 14 Formålet med dette kapitel er at definere den metode, der anvendes til at besvare vores problemformulering. Vi vil således diskutere de forskellige metodiske muligheder på såvel det ontologiske, epistemologiske og det metodologiske plan. Endvidere har dette afsnit til formål at informere læseren om måden, hvorpå det empiriske materiale er fremkommet. Afslutningsvis vil vi i dette kapitel indtage en kritisk position overfor vores valg og anvendelse af casestudiet som metode. Indledningsvis finder vi det relevant at redegøre for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted. Disse betragtninger vil indikere, hvilke grundlæggende antagelser vi har om verden såvel som meningsskabelse. I denne sammenhæng er det vigtigt at klarlægge vores syn på det overordnede emne employer branding. Vi ser employer branding som et felt, hvor skabelse og mening bliver til i relation mellem virksomhed og medarbejder. Employer brandet skal derfor ikke ses som et konkret fysisk objekt, men snarere som et begreb og en form for identitet som virksomheden forsøger at udtrykke. For at klarlægge vores metodiske arbejde har vi valgt at tage udgangspunkt i Gubas (1990: 18) tre niveauer - henholdsvis det ontologiske, epistemologiske og metodologiske plan. På disse tre niveauer vil vi undersøge følgende spørgsmål: 1. Det ontologiske plan: Hvad er vores forhold til virkeligheden? 2. Det epistemologiske plan: Hvilken sammenhæng er der mellem, hvad vi kan vide, og hvordan vi kan vide det?

More magazines by this user
Similar magazines